fredag 29 juni 2012

Evernote - guide för lärare

Evernote är ett mycket praktiskt verktyg som används av många studenter och lärare för att samla alla anteckningar, citat, referenser, texter, utkast, bilder, artiklar mm på ett ställe och ha tillgång till samlingen från dator, mobil eller surfplatta. Du kan enkelt lägga in ny information i Evernote varifrån som helst, skapa mappar för olika projekt och även dela vissa mappar för till exempel projektarbete. Utmärkt när du skriver en uppsats eller artikel.

Ibland känns det lite tungt att komma igång med nya verktyg och enkla guider med tips är alltid välkomna. En sådan guide heter The ultimate simplified guide to the use of Evernote in education på webbplatsen Educational Technology and Mobile Learning. Här finns det en hel del tips om hur Evernote kan användas inom utbildning och även en samling filmer som visar tillämpningar. En sådan ser du här som introduktion till verktyget.

Inga kommentarer: