Visar inlägg med etikett källkritik. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett källkritik. Visa alla inlägg

måndag 2 juni 2014

Wikipedia i klassrummet

Sara Mörtsell
Att arbeta med Wikipedia i klassrummet är ett utmärkt sätt för elever att lära sig källkritik och skapa en förståelse för hur information skapas och tolkas. En intervju på Skolverkets sajt Kolla källan med Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, Wikipedia i undervisningen, förklarar hur lärare och elever kan bidra till Wikipedia. Saras roll är att hjälpa lärare inom skola och högskola att se Wikipedia som en bra resurs i undervisningen och hon vill ha flera kontakter med skolor och högskolor framöver.

Att skriva en artikel i Wikipedia eller göra tillägg till befintliga sidor är en stor utmaning för både elever och läraren eftersom man måste ange pålitliga källor och ange dem på rätt sätt.

- Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Därför kan det vara ett bra sätt att träna källkritik att låta eleverna arbeta med Wikipedia.

Oftast skriver man inte nytt men klassen kan lära sig mycket genom att bevaka vissa sidor, undersöka historiken och titta på hur samma ämne behandlas på olika språk. För yngre elever finns det även Wikimini som följer samma principer som Wikipedia men skrivs av barn.

lördag 31 maj 2014

Öppen grundkurs i källkritik

CC BY-SA Some rights reserved by Webbstjärnan
Webbstjärnan .se erbjuder en öppen gratis grundkurs i källkritik som kan användas antingen som självstudier eller som klassuppgift.

- Det här är en grundkurs för dig som vill arbeta med att utveckla ditt källkritiska tänkande. I den här kursen lär du dig att kritiskt granska webbplatser och deras innehåll. Den innehåller allt ifrån videolektioner till case och du får ett personligt intyg efter slutförd kurs.

Du måste registrera dig först för att komma åt kursmaterialet. Inne i kursportalen kan du diskutera med andra deltagare och du kan även ställa frågor. Kursen är uppdelad på följande områden:

 • Det här är källkritik
 • Så här är du källkritisk
 • Vem äger domänen?
 • Vem är källan till bilden?
 • Värdera olika källor
 • Första hjälpen för källkritik på internet 
Webbstjärnan erbjuder dessutom en introduktionskurs till Creative Commons, Så här använder du Creative Commons-material. Kurserna är anpassade även till mobiler och surfplattor så du kan studera var och när du vill.

tisdag 27 maj 2014

Lärarstudenters digital kompetens kartlagd

CC BY-SA Some rights reserved by IKTsenteret
Lärarstudenter är oftast väldigt positiva till att använda IKT i sin undervisning men känner att lärarutbildningen inte ger de praktiska färdigheterna som krävs i dagens digitaliserade skolorna. En ny rapport av norska Senter for IKT i utdanningenNyutdannede lærere, baseras på intervjuer med 365 nyexaminerade lärare om sin digital kompetens och integreringen av IKT-pedagogik i sin utbildning. Lärarna menar att lärarutbildning har inte fokuserat tillräckligt mycket på digital kompetens och IKT-pedagogik och att det saknas tydliga krav inom utbildningen. De har inte lärt sig hur man integrerar digitala verktyg i undervisningen och de har i stället fått lära sig på egen hand utifrån eget intresse.

Rapporten lyfter fram följande nyckelfrågor som lärarutbildningen bör utveckla:
 • Digital omdömesförmåga (källkritik, upphovsrätt och integritet)
 • Smartare användning digitala möjligheter i skolan. Många verktyg används bara för att göra det vi alltid har gjort.
 • Se till att knyta användning av digitala verktyg till ämesdidaktik.
 • Hur förändras lärarrollen och hur leder man klassen i en digital lärmiljö.
För en mer detaljerad analys av denna rapport se Stefan Pålssons artikel i Skolverkets OmvärldsbloggÄr nya lärare tillräckligt digitalt kompetenta?

onsdag 29 januari 2014

Wikipedia vill samarbeta mer med universitetsbibliotek

Wikipedia söker närmare samarbete med akademiska bibliotek enligt en artikel i tidskriften Digital Shift, Librarypedia: The Future of Libraries and Wikipedia. Wikipedias redaktion är ett globalt nätverk av experter som granskar innehållet och ser till att allt bygger på referenser till trovärdiga källor. Problemet för många redaktörer är att de inte är alltid knutna till ett lärosäte och kommer därför inte åt många av de största vetenskapliga tidskrifterna på grund av prenumerationskostnaderna. Därför startades initiativet Wikipedia Library Open Research Hub, för att skapa partnerskap med just akademiska bibliotek. Ett sådant samarbete betyder till exempel att en Wikipediaredaktör får arbeta under en period på ett bibliotek (Wikipedia visiting scholar) för att kunna lägga in bättre referenser i inläggen och gör de mer vetenskapligt trovärdiga samt att sprida kunskaper om Wikipedia inom lärosätet och dela erfarenheter.

Målen med initiativet är:
 • Connect editors with their local library and freely accessible resources
 • Partner to provide free access to paywalled publications, databases, universities, and libraries
 • Build relationships among its community of editors, libraries, and librarians
 • Facilitate research for Wikipedians, helping editors to find and use sources
 • Promote broader open access in publishing and research

onsdag 12 december 2012

Vikten av källkritik

Journalister idag får granska otroliga mängder information på nätet för att veta vad som händer. Över 2 miljoner bilder och över 800 minuter video laddas upp på nätet var 10:e minut. Hur skiljer man riktiga nyheter från falska och missvisande? Det handlar om avancerad källkritik och det finns flera gratis webbverktyg som kan hjälpa dig hitta det som är trovärdig men det kräver nya kompetenser.

Här ser du en fascinerande TED-presentation av den irländska journalisten Markham Nolan: How to separate fact and fiction online. Han beskriver hur en journalist filtrerar den enorma mängden information som finns tillgänglig idag. Kopplingen till utbildning är tydlig. Hur ska vi hjälpa våra studenter filtrera information och hitta det trovärdiga?torsdag 4 oktober 2012

Digital kompetens i lärarutbildningen

Dagens ungdomar har växt upp med nätet som en självklarhet. Men trots att de flesta är vana vid datorer och smarta mobiler är det långt ifrån självklar att alla kan söka och kritiskt granska information på nätet. Digital kompetens är så mycket mer än bara grundläggande datorkunskap.

En ny bok har kommit ut som undersöker området digital kompetens och hur det ska integreras inom lärarutbildning. Boken heterDigital kompetens i lärarutbildningen - Ett integrationsperspektiv(Studentlitteratur) och har skrivits av Annika Käck, Sirkku Männikkö-Barbutiu, Anders Ambrén, Eva Fors, Mats Hanson, Margareta Hellström, Fredrik Oldsjö och Christopher Sönnerbrandt.

- Digital kompetens är i dagens samhälle en lika viktig kompetens som att kunna läsa och skriva. Därför ska den integreras i all utbildning. Begreppet är dock komplext och föränderligt med många tolkningar. Författarna i denna bok har definierat begreppet som digital teoretisk, didaktisk och teknisk kompetens. Till boken hör ett par filmer och en filmhandledning som inspirerar till arbete enligt bokens riktlinjer för lärarutbildningar, skolor och andra intressenter.

- Boken vänder sig till lärarutbildare, ansvariga för lärarutbildning, pedagogiska utvecklare och alla som är intresserade av att integrera IT och digital kompetens i högre utbildning. Den är även relevant för andra organisationer som stöd i ett kompetensutvecklingsarbete.

Provläs de första 70 sidorna (bara tillgänglig inom Sverige).


söndag 22 juli 2012

YouTube - ny guide för lärare och studenter

Google satsar på att ta fram utbildningsmaterial för att hjälpa lärare med frågor kring digital kompetens, digitala rättigheter, nätsäkerhet och källkritik. Det senaste bidraget är en guide till YouTube, YouTube Digital Citizenship Curriculum. Guiden riktas mest till lärare och innehåller filmer, lektionsplaner och extra material för en hel kurs kring digital delaktighet.

Guiden består av 10 avsnitt med följande titlar:
 • What Makes YouTube Unique
 • Detecting Lies
 • Safety mode
 • Online reputation and cyberbullying
 • Policy
 • Reporting content
 • Privacy 1
 • Privacy 2
 • Copyright
 • Additional resources
Här kommer en kort introduktionsfilm:

fredag 1 juni 2012

Danska elever skriver prov med tillgång till nätet


Den senaste veckan har många gymnasieelever i Danmark haft möjlighet att skriva sina prov i danska med tillgång till internet. Tidningen Metro skriver om en undersökning om hur eleverna har sökt under proven, Gymnasieelever googler sig til dårligere karakter.

Det som framgår av undersökningen är att eleverna använder väldigt enkla sökbegrepp i Google och få gör avancerade sökningar eller söker i mer specialiserade databaser. En slutsats är att eleverna är ganska bra på att hitta informationskällor men mindre bra att använda dem på ett vetenskapligt sätt. Mer träning i informationssökning och källhantering krävs.

Enligt Gunvor Severinsen, lärare i danska på Greve Gymnasium:

- Som udgangspunkt er det ikke en god idé bare at google emnet for opgaven. Hvis man er helt tom for ideer, kan det selvfølgelig være en indgang, men vi forsøger i den daglige undervisning at lære eleverne at søge mere kvalificeret. Man skal ikke bage tage det første og bedste på Google.

Det är viktigt att eleverna lär sig att hitta mer specialiserade källor och inte bara söka vilt på bara ett sökord. Efter beslutet att tillåta användning av uppkopplade datorer i prov har man satsat på undervisning i informationssökning och källkritik men man inser att det finns mycket kvar att göra.

- Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet har ansvaret for de digitale opgaver. Her mener kontorchef Tine Bak, at der gøres så meget som muligt for at forberede elever og lærere. »Vores fagkonsulent tager rundt i landet og inspirerer og vejleder om, hvordan der skal undervises for at leve op til de faglige mål og ruste eleverne til den digitale eksamen. Det er vigtige kompetencer at mestre. Men det er selvfølgelig en del af en proces, at både eleverne og underviserne skal blive gode til det.«

tisdag 3 april 2012

Ny guide om källkritik på nätet

Stiftelsen .SE har kommit ut med ytterligare en titel i sin utmärkta serie internetguider: Källkritik på nätet. Guiden har skrivits av Kristina Alexanderson (Webbstjärnan) och ger praktiska råd om hur man kontrollerar källor på nätet och utvecklar en kritisk hållning till det man läser. Idag sprids lösa rykten otroligt snabbt och få tar tid att undersöka sanningshalten i en spännande nyhet.

- För visst händer det ofta att källkritiken blir flytande. Många skriver först och kollar någonstans längre ner längst vägen – efter publicering – om det de hävdat verkligen stämmer. Ibland när nyheter innehåller alla ingredienser för att kittla händer det plötsligt att alla springer åt samma håll: bloggare och tidningar dras med i snabb fart och ingen stannar upp och ifrågasätter vad som är sant.

Eftersom vi alla måste kunna filtrerar informationsflödet själva är källkritik en av de viktigaste färdigheterna för alla i samhället. Alla som använder nätet behöver utveckla en känsla för hur man bedömer en källas trovärdighet.

Denna broschyr finns tillgängligt direkt på nätet, kan laddas ner som pdf-fil eller kan beställas som tryckt exemplar.

Se alla Internetguider på .SE.

fredag 24 februari 2012

Vem kan man lita på?

Källkritik för ungdomar är syftet bakom ett spännande nytt brittiskt initiativ, Digital Disruption. Projektet har nyligen lanserat sin webbsajt som innehåller filmer och guider som visar hur man känner igen oseriös eller vinklad information på nätet. Det finns mycket material för lärare att kopiera och använda i klassrummet för att ta upp frågor kring pålitlighet och objektivitet på nätet. Projektet har en tydlig forskningsanknytning och projektgruppens publikationer finns på en egen sida.

- Digital Disruption is a specialist education project that develops and distributes the tools and training to improve young people’s critical digital judgement skills. Digital judgement combines ‘traditional’ critical thinking skills, such as source verification, with ‘new’ knowledge about how the digital world works, such as understanding search engines and YouTube. We also equip educators with the skills and resources they need, yet often lack, to effectively teach digital judgement in the classroom.

söndag 19 februari 2012

Diigo - guide för lärare

Diigo är ett exempel på social bookmarking. Genom att spara bokmärken (länkar till bra webbplatser) i Diigo kommer du åt alla dina länkar från vilken dator som helst. Dessutom kan du dela dina bokmärken med andra, skapa gemensamma länklistor med kollegor samt kommentera och diskutera alla länkförslag. Tjänsten används av många lärare för att få studenterna att aktivt söka lämplig kurslitteratur och motivera sina val. Dessutom kan forskare tipsa varandra om intressanta artiklar.

Nu finns det en guide för lärare som vill använda Diigo praktiskt i klassrummet, Student learning with Diigo. Guiden har byggts upp av en grupp lärare för att dela med sig av sina erfarenheter med verktyget och den innehåller en introduktion, filmer, praktiska lektionsplaner och diskussionsforum. Hela sajten har en Creative Commons licens (erkännande, icke-kommersiell, dela lika) som betyder att man skulle kunna översätta den till svenska.

tisdag 8 november 2011

Seminarium om källkritik

En mycket viktig kvalitetsfaktor i studenternas självständiga arbeten är hur de väljer källor. Frågor om källkritik och studenternas förmåga att söka lämpliga resurser blir allt viktigare och detta var utgångspunkten för ett intressant seminarium vid Linnéuniversitetets Bibliotek i oktober.

Seminariet, Källor i självständiga arbeten, spelades in och alla sessioner är nu tillgängliga.
 • Inledning - Maria Lindgren, lektor i svenska språket och nordiska språk, Linnéuniversitetet
 • Källkritik i webb 2.0 miljöer - Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 • Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform - Jonas Svensson, lektor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet - Ann-Louise Larsson, bibliotekarie vid Linnéuniversitetet
Som smakprov ser du här inledningen:

torsdag 1 september 2011

Studenter dåliga på informationssökning men få frågar bibliotekarien


En mycket intressant artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Ed, What students don't know, beskriver resultat från ett 2-årigt projekt mellan 5 universitet i delstaten Illinois, ERIAL (Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries). Projektet har undersökt studenternas forskningsprocesser och samspelet mellan studenter och bibliotek och ser ett allvarligt glapp mellan biblioteket och de studenter och lärare de ska hjälpa.

Undersökningen visar stora brister i studenternas kompetens i informationssökning. Dessutom är det väldigt sällan att studenter frågar en bibliotekarie om hjälp. Många lärare tror att studenterna redan kan söka på nätet och många studenter är också självsäkra på sin sökkompetens. Problemet är att de flesta kan bara göra enkla, grova Google-sökningar och väldigt få använder avancerade sökvillkor.

- ... students appeared to lack even some of the most basic information literacy skills that we assumed they would have mastered in high school.

Ännu färre kände till Google Scholar och andra mer specialiserade tjänster. I många fall var inte lärarna så mycket bättre på informationssökning.

Det största problemet var att varken studenterna eller lärarna såg biblioteket som en viktig partner i forskningsprocessen. Dessutom verkar myten om studenter som "digitala infödingar" vara väldigt utbredd och betyder att lärare och bibliotekarier överskattar studenternas digital kompetens.

- Librarians tend to overestimate the research skills of some of their students, which can result in interactions that leave students feeling intimidated and alienated, say the ERIAL researchers. Some professors make similar assumptions, and fail to require that their students visit with a librarian before embarking on research projects. And both professors and librarians are liable to project an idealistic view of the research process onto students who often are not willing or able to fulfill it.

Slutsatserna är att det krävs en bättre dialog och samspel mellan lärarna och biblioteket och att det krävs en satsning på att förbättra studenternas syn på bibliotekariernas kompetens och vilket stöd biblioteket kan erbjuda.

fredag 19 augusti 2011

Film om framtidens skola

Köpings kommun har nyligen gjort en mycket bra film som beskriver hur IT och digital kompetens ska integreras i skolan. Skolledare, lärare och elever berättar om hur de ser på nätbaserat lärande och vilka möjligheter som finns idag att bryta ner klassrumsväggarna. Källkritik och informationssökning tas också upp som nyckelkompetenser.

Alla elever i Köping har sedan ett år egna datorer i skolan och filmen visar hur skolorna arbetar med digital kompetens.

- Istället för att skriva en traditionell IT-plan så gjorde vi en film om hur vi vill arbeta i framtiden och vår vision, säger Anders Olsson, projektledare.

Läs mer (Köpings kommun).

torsdag 16 juni 2011

En nypa salt behövs ibland


Denna vecka har vi sett rubriker i tidningar och webbplatser att Facebook tappar användare. De flesta dagstidningar gick ut med nyheten trots att det fanns bara en källa, Inside Facebook (en sajt för annonsering på Facebook och inte byggt på officiella statistik), och att det handlade om bara en månad och inte var en tydlig trend. Hela bakgrunden till denna tidningsanka finns i en bra bloggpost av Emanuel Karlsten, Facebook och det källkritiska haveriet. Han menar att tidningarna inte har undersökt fler än en enda källa och har inte försökt att få siffrorna bekräftade av opartiska källor. Det finns nämligen andra källor som visar att Facebook inte har tappat användare alls under den aktuella perioden.

Detta visar hur viktigt det är med källkritik och kan vara ett bra exempel för lärare att ta upp med sina studenter. Författaren undrar vidare om tidningarnas iver att sprida just denna nyhet kan kopplas till otrygghet med nya medier:

- Det kan vara paranoia eller navelskådande upprördhet, men min känsla är att medier blir extra flåsiga när det handlar om de här områdena. En längtan efter att världen äntligen kanske blir mer greppbar, där vi slipper förhålla oss till fåniga fenomen som Youtube, Facebook och Twitter.

fredag 20 augusti 2010

Stöd med källkritik

Allt fler skolor idag förser sina elever med bärbara datorer och IT är en integrerad del av all undervisning. Även om eleverna är oftast vana vid att använda datorer behöver de bra stöd när det gäller informationssökning, källkritik och "nätikett". Ett exempel på sådant stöd finns i Umeå där alla gymnasieskolor får nu tillgång till två lokalt framtagna webbtjänster: Infokoll och Studiekoll. Studiekoll innehåller information om olika studieverktygoch erbjuder både tekniskt och pedagogiskt stöd till eleverna. Infokoll fokuserar på frågor kring källkritik, upphovsrätt och plagiering. Läs mer om satsningen i en artikel på sajten Infotech Umeå, Elever får stöd med källkritik.

söndag 11 april 2010

Skolelever blir bättre på källkritikEtt inslag på Rapport idag visar hur undervisningen i källkritik på nätet har blivit betydligt bättre under de senaste åren. Det visar en ny rapport från Skolverket där 2000 elever intervjuades om de hade fått undervisning i källkritik: 80% i grundskolan och 90% på gymnasium svarade ja . I reportaget intervjuas flera elever samt Anette Holmqvist från Skolverket.

Skolverket har en utmärkt webbplats om källkritik, Kolla källan som har många bra tips och länkar för lärare. Det finns mycket matnyttigt för högskoleläraren också.