lördag 4 april 2020

Facebookgrupp om distansundervisning växer fort

Photo by Bich Tran from Pexels
Musikläraren Ingrid Tidvall startade en Facebookgrupp, Distansundervisning i Sverige, 15 mars för att skapa en mötesplats för lärare som vill byta erfarenheter under den pågående coronakrisen. En artikel i Lärarnas Tidning, Hon startade Facebookgrupp om distansundervisning: Den blev ett monster, intervjuar henne om den explosiva utvecklingen i gruppen med fler än 17 000 medlemmar på cirka tre veckor.
För mig är det en självklarhet att ha ett forum där man kan diskutera till exempel bedömning och planering. Jag tror mycket på det starka kollegiet, och har sett mycket positiva effekter av vad som händer när man släpper in andra i klassrummet och inte kör skyddad verkstad.
Diskussionen i gruppen är ibland intensiv men stämning är alltid positiv och alla försöker hjälpa varandra. Ganska många inlägg handlar om teknikanvändning med verktyg som Zoom, Google Meet m fl men betoningen är alltid på hur man löser pedagogiska frågor hellre än tekniska detaljer. Ingrids viktigaste råd till sina lärarkollegor är att inte vara för ambitiösa och hålla sig till enkla beprövade metoder.
Att dra ner ambitionsnivån. Man får släppa på kraven att det ska vara snyggt eller jättebra. Jag vill gärna att det eleverna gör i skolan ska utgå från reella frågeställningar, ha en anknytning till den riktiga världen. Men att sänka ambitionsnivån behöver inte betyda att innehållet är sämre, men annorlunda paketerat.

torsdag 2 april 2020

Färre inaktiva studenter i högskolan - ny rapport


Nya statistik från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) visar att andelen inaktiva studenter, de som inte deltar i någon  kursrelaterad aktivitet, har minska under de senaste åren (Färre inaktiva studenter i högskolan). Dessa inaktiva studenter har tidigare räknats som avhopp och har bidragit till lägre genomströmning på många kurser och program. Men nu finns det rutiner hos lärosäten att inte räkna studenter som aldrig kommer igång med sin utbildning och det har bidragit till en minskning enligt den nya analysen. UKÄ har ett regeringsuppdrag att följa den här utvecklingen och denna analys visar utvecklingen mellan 2012-2019.
På en majoritet av lärosäten har andelen inaktiva studenter minskat under mätperioden. Särskilt på några av de större lärosätena har andelen minskat vilket har bidragit till att den totala andelen inaktiva studenter är den lägsta hittills. En möjlig orsak kan vara att enskilda lärosäten har gjort insatser för att få ner andelen inaktiva studenter eller har gjort förändringar i hur registreringar sker.
Ladda ner analysen: Uppföljning av studenters aktivitet på kurs: Färre inaktiva studenter i högskolan

onsdag 1 april 2020

Zoom och GDPR

Flera internationella nyhetskällor har skrivit nyligen om säkerhetsrisker med e-mötesverktyget Zoom som används, bland andra, av alla svenska lärosäten. Men för oss i Norden är allt i ordning tack vare det stora avtalet som NORDUnet (inkl svenska SUNET) har med Zoom. Den nordiska Zoomlösningen möter alla krav som ställs av den europeiska datasäkerhetslagstiftningen GDPR, enligt en nyhet från NORDUnet, NORDUnet Zoom: GDPR and Privacy Facts. All data inom den nordiska lösningen lagras inom EU (servrar i Stockholm och Köpenhamn) och följer alla krav på säkerhet och identitetsskydd. Artikeln beskriver klart och tydligt vad som gäller för alla som använder Zoom i nordisk högre utbildning.
The use of video conferencing and teaching via Zoom has accelerated in recent weeks. Many are concerned about GDPR and privacy when using the video service, and NORDUnet receives numerous inquiries. We therefore provide some privacy facts below about the service and outline what NORDUnet has done to be in accordance with GDPR and European privacy directives.
Vi kan fortsätta att zooma tryggt med andra ord.

Nätbaserade lärmiljöer - mer än bara videomöten

Just nu läggs nästan all fokus på synkrona videomöten genom plattformar som Zoom, Skype, Teams osv, för att kunna ersätta klassrumsundervisning. Men sådana möten kräver oftast ganska mycket bandbredd och en del studenter har inte tillgång till obegränsad mobilsurf eller har inte fiber till hemmet. Vi borde därför använda i större utsträckning andra verktyg och plattformar som ger asynkron kommunikation.

En intressant artikel av Daniel Stanford, Videoconferencing Alternatives: How Low-Bandwidth Teaching Will Save Us All, delar upp nätbaserade lärmiljöer i fyra segment beroende på hur mycket bandbredd som krävs och om verktyget ger synkron eller asynkron kommunikation (se bilden nedan). Han menar att vi bör använda flera asynkrona och mindre krävande verktyg och bara använda synkrona videomöten när man måste. För ren informationsöverföring kan en inspelad kort föreläsning plus diskussionstråd i lärplattformen räcka.

Man kommer ganska långt med lågbandbreddslösningar men den viktigaste slutsatsen är att alltid fundera över vilken lärmiljö är bäst lämpad för aktiviteten du planerar.

tisdag 31 mars 2020

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan är en ny sajt med information, guider, filmer, spel och lektioner om olika aspekter av upphovsrätt som berör elever, lärare och lärarstudenter inom grundskolan.
I Upphovsrättsskolan hittar du olika spelliknande uppgifter för undervisning och inlärning av grundläggande upphovsrättsrelaterade begrepp, källhänvisningar och användning av olika typer av verk. Materialet ger många olika verktyg för inlärning av upphovsrätten och kreativt arbete.
Här hittar du som lärare eller lärarstudent material som du kan använda i klassrummet för att undervisa om rättigheter och skyldigheter när du använder andras verk eller själv skapar filmer, webbsidor, bilder och bloggar. Det finns material för alla åldersgrupp från årskurs 1 uppåt och allt material passar för såväl datorer som mobiler och plattor.

Här ser du ett kort reportage om tjänsten.

måndag 30 mars 2020

Minska belastningen på digitala plattformar och verktyg

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Belastningen på digitala plattformar och verktyg inom utbildning ökar varje dag och även om alla leverantörer försöker utöka kapaciteten kan det löna sig att fundera själv om hur man använder nätbaserade lösningar. Nu har branschorganisationen Swedish Edtech Industry sammanställt en guide om hur lärare, skolledare och it-ansvariga kan bidra till att minska belastningen. Guiden finns tillgänglig vis den nya resurssidan Skola hemma.

Ladda ner guiden (som pdf-fil): Tips för att minska belastningen - när systemen laggar.

fredag 27 mars 2020

Tips till studenter

Det ligger mycket fokus just nu på lärarnas övergång från campus till distans men vi får inte glömma att övergången är också en utmaning för många studenter. Högskolan Kristianstad har därför skapat en samling resurser för att hjälpa studenter anpassa sig till distansstudier under de närmaste veckorna, Studera på distans. Här finns det information och filmer med följande teman: Arbeta i grupp, Seminarier på distans, Tentamen online, Några ord om teknik, Sök på rätt ställe och Hjälp på distans.

Linnéstudenterna har också en sida med goda råd om distansstudier, Så blir du effektiv på distans.

Här ser du ett smakprov på Högskolan Kristianstads samlingen:

torsdag 26 mars 2020

Internationellt webbinarium om att undervisa på nätet


EDEN (European Distance and E-learning Network) ineder en serie webbinarier över de närmaste veckorna om hur man övergår till nätbaserad undervisning och vilka praktiska problem som läraren står inför just nu. Det första webbinariet äger rum måndag 30 mars 17:00 med titeln How to start teaching online. Gästtalaren är Tony Bates, en av de främsta experterna inom nätbaserad utbildning.
The current pandemic has accelerated a change from what was already beginning to happen anyway, that of the transition from traditional classroom education to its online equivalent. Given this sudden change, the teachers, instructors and faculty are having to adopt new technology and techniques. In this talk some guidelines are covered to help make decisions about online teaching and helping students in the digital age.
Mer information om webbinarieserien och länk till anmälan.

onsdag 25 mars 2020

Bättre distansmöten

En bra lista över enkla metoder för att skapa bättre distansmöten har publicerats av Örebro universitet21 tips för att lyckas med möten på distans. Det handlar om, bland annat, att ha webbkameran i ögonhöjd, undvik solsken eller starka ljuskällor bakom ryggen, stänga av mikrofonen när du inte pratar, använd kroppsspråket och att tänka på vad man har i bakgrunden.

Vill du se en kort film om hur man syns bäst i distansmöten kan du titta på denna kortfilm av Jill Geisler (på engelska).

tisdag 24 mars 2020

Enkla tips om datasäkerhet när du jobbar hemifrån

Nu när de flesta av oss jobbar hemifrån är det viktigt att inse att datasäkerheten hemma inte är så bra som på arbetsplatsen. I ett kort radioreportage från P4 Kalmar (Tips: Så slipper du bli hackad när du jobbar hemifrån) ger Johan Leitet, universitetsadjunkt i datavetenskap på Linnéuniversitetet, tre enkla råd. Det handlar om lösenord, regelbundna uppdateringar och om din arbetsgivare har särskilda riktlinjer för hemarbete.

Klicka nedan för att lyssna på radioreportaget.

måndag 23 mars 2020

Samlingsplats för webbinarier om Zoom, Canvas och Kaltura

Photo by cottonbro from Pexels
Det finns nu många webbinarier för att hjälpa lärare anpassa sig till nätbaserad undervisning och SUNET har startat en samlingssida, Zoom-Canvas-Kaltura café, där du hittar aktiviteter från olika lärosäten. Tanken är att alla som arrangerar webbinarier som kan vara av intresse för lärare utanför det egna lärosätet kan annonsera hos SUNET.
I kristider hjälps vi åt och det här initiativet går under devisen "Sharing is caring". Behöver du planera om din undervisning från campus till distans pga Corona? Arbetar du vid något av de lärosäten i Sverige som använder videomötesverktyget Zoom, lärplattformen Canvas eller mediatjänsten Kaltura? På den här sidan samlar vi information om resurser samt webinar anordnade av lärosätena själva, som alla är välkomna att delta vid.
Bland annat denna vecka kan jag rekommendera ett webbinarium, Zoom hacks, onsdag 25 mars, med tips om smarta funktioner och metoder i Zoom som du inte visste fanns. Om du organiserar ett webbinarium som externa får delta i får du gärna ta kontakt med de ansvariga på SUNET.
Har du erfarenhet av nätundervisning (distans/online osv) och kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter till andra lärare vid svenska lärosäten? Bra! Lägg in ett pass i dokumentet nedan där du anger datum, tid, rubrik på webinaret, länk till ditt Zoom-rum samt e-post.
Planeringsdokument för att sprida gemensamma lärosätesresurser i Coronatider

lördag 21 mars 2020

Den digitala disputationen är här

Nu när hela Högskolesverige går över till nätbaserad undervisning finns det även andra sammanhang som man tvingas digitalisera, till exempel disputationer. I en artikel på Uppsala universitetets medarbetarportal, Den digitala disputationen - här för att stanna?, intervjuas Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning, om hur de arrangerade en disputation via Zoom. Opponenten satt hemma i USA och tekniken fungerade prickfritt. Disputationen genomfördes enligt regelverket och alla var positiva.
Som en allt igenom positiv erfarenhet. Respondenten hanterade situationen prickfritt, interaktionen mellan samtliga deltagare fungerade utmärkt, likaså frågorna från åhörarplats. Jag tog inte del av betygsnämndens överläggning, men min uppfattning är att även det fungerade oklanderligt.
Även när vi får återgå till ordinarie verksamhet tror de att digitala disputationer är här för att stanna, inte minst av miljöskäl för att slippa flyga världen runt bara för några timmars arbete. Enligt Wallensteen:
Det öppnar för internationella disputationer som utan att inskränka kvaliteten kan genomföras utan långa flygresor. Det sparar tid och resurser och innebär framför allt en minskad miljöpåverkan.

onsdag 18 mars 2020

Digital omställning i högre utbildning - ny Facebookgrupp

Utbildningssverige fortsätter att kraftsamla sig för att hantera den stora omställningen till digitala undervisningsformer. Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har nu startat en Facebookgrupp för stöd till lärare och IKT-pedagoger inom högre utbildning, Digital omställning i högre utbildning. Här kan man ställa frågor, dela med dig av dina erfarenheter, dela nyttiga länkar och diskutera med kollegor från hela landet. Förhoppningsvis ett bra stöd under dessa oroliga veckor.

Ny läs- och skrivplatta med papperskänsla

Remarkable är en väldigt tun platta med en yta som känns nästan som papper. Du kan skriva och rita på den precis som på papper med skillnaden att allt du gör sparas och du kan sedan komma åt dina anteckningar och ritningar via din dator eller mobil. Dina handskrivna anteckningar kan också konverteras till digitala texter. Du kan dessutom använda Remarkable som en läsplatta och du kan förstås skriva anteckningar i marginalen osv. Ytterligare en fördel är att du slipper alla plingande störningar från e-post och sociala medier.

tisdag 17 mars 2020

Nätundervisning - Skolsverige mobiliserar


Nu när gymnasieskolor och högskolor får bedriva all sin undervisning via nätet på grund av COVID-19-viruset ser vi en imponerande samarbetsvilja och delningskultur bland Sveriges lärare. Under de senaste dagarna har en grupp lärare startat en Facebookgrupp, Distansundervisning i Sverige, som redan har samlat 3500 medlemmar. Här kan du ställa frågor, dela med dig av din erfarenheter och få svar och tips från andra. Diskussionen går intensivt och känslan är att tillsammans klarar vi den här krisperioden.

Ytterligare ett intressant initiativ för att hjälpa lärare att hantera en övergång till distansundervisning är sajten skola.hemma, som drivs av forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR.
Skolahemma.se erbjuder en samlad plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel. På skolahemma.se finns också enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet.
Webbplatsen är under uppbyggnad men ska fungera som en resursbank med undervisningsmaterial, guider och stöd för lärare och skolledare. Läs mer i ett pressmeddelande från UR: Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan.