fredag 21 oktober 2016

Uppsatser mot betalning


19 oktober var International Day of Action against Contract Cheating för att uppmärksamma uppsatsfusk i världen. Detta tas upp i en artikel av Thomas Lancaster, Coventry University, i en artikel i brittiska The Guardian, 'It's not a victimless crime' – the murky business of buying academic essays.

Det finns många företag som annonserar på nätet att de kan leverera en färdig uppsats inom ett dygn och det finns tyvärr också många studenter som är villiga att betala. För mellan 200-500 kronor kan du köpa en färdig uppsats inom de flesta ämnesområdena. Uppsatserna skrivs av studenter runt om i världen som behöver extra inkomster och företagen lovar att du får en godkänd uppsats som svarar på uppgiftsfrågan.

Contract cheating occurs when one person completes academic work (e.g., assignment, exam, paper, test, quiz, exam) for another who then submits it for academic credit. This behavior undermines the quality and integrity of the degree, and it undermines the entire educational system.


Artikeln uppmanar universitet att samarbeta för att bekämpa detta fusk. Fuskarna lurar inte bara sig själva, de underminerar hela utbildningssystemet och vi måste bli bättre på att upptäcka fuskuppsatser.

torsdag 20 oktober 2016

Doktorander skriver i Wikipedia

Wikipedia vid Lunds universitet 2016 av Sara Mörtsell (WMSE) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Wikipedia används nu som verktyg i en del doktorandutbildningar i Sverige enligt en artikel av Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige, Doktorander förbättrar Wikipedia. Detta ingår i Wikipedia Education Program som vill få flera akademiker att engagera sig i Wikipedia genom att skriva och redigera inlägg. Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Lunds universitet och snart även Uppsala universitet samarbetar nu med Wikimedia Sverige för att få flera doktorander som kan skriva om sin forskning på ett populärvetenskapliga sätt i Wikipedia. Doktorander från Lunds universitet samarbetade för att uppdatera artiklar på 10 olika språk i Wikipedia.

- Doktorandkursernas Wikipediainslag fungerar därmed både förberedande för uppgifter som forskare och som ett innovativt arbetssätt för att examinera kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Kunskapen om hur Wikipedia fungerar är också något som doktoranderna kan ha fördel av i sin undervisningen, där de möter studenter som i sin tur kan bli bättre rustade att kritiskt granska och använda Wikipedia.

Om du vill veta mer om Wikimedia Sveriges samarbete med skolor och högskolor, ta gärna kontakt med dem.onsdag 19 oktober 2016

En resväska som följer dig

Denna nyhet handlar inte riktigt om IT och lärande men är en intressant teknikutveckling som är kanske intressant för alla som reser i tjänsten. Ett företag som heter Travelmate Robotics har utvecklat en resväska som följer dig tack vare en app i din mobil. Den har många andra funktioner t ex en inbyggd GPS så att du alltid vet var den är, inbyggd våg som visar väskans vikt, en sensor som upptäcker hinder och möjligheten att använda väskan som skrivbord med inbyggd plats för din dator och USB uttag. Årets Julklapp kanske?

tisdag 18 oktober 2016

Nytt nummer av tidskriften Högre Utbildning

CC BY-NC Some rights reserved by högre utbildning
Det nya numret av Högre utbildning, en openaccesstidskrift om lärande och undervisning inom högre utbildning, har just publicerats. I detta nummer finns det två artiklar med specifik koppling till pedagogisk tillämpning av digitala medier.

David Thorsén, Stockholms universitet, beskriver hur studenter kan skriva artiklar i Wikipedia som en del av sin kurs, Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel.

- Här presenteras en gruppuppgift som bygger på hög studentaktivitet och stort studentinflytande samtidigt som små lärarresurser tas i anspråk. Uppgiften går ut på att studenterna i mindre grupper producerar ett antal kortare populärvetenskapliga texter de sedan hjälper varandra att förbättra innan de publiceras på en publik hemsida. I texten redovisas uppgiftens upplägg ingående men också resultat av enkätundersökningar som genomförts bland studenterna före och efter uppgiftens utförande.

Ingrid Forsler, Södertörns högskola, skriver om hur studenter använder presentationsverktyget Prezi som kollaborativ lärmiljö för att bättre förbereda sig till seminarier, Kollaborativa medier för akademisk litteracitet. Ettexempel på användningen av Prezi i ett textseminarium.

- Här presenteras en modell för att arbeta med presentationsprogrammet Prezi i seminarier. Det pedagogiska upplägget fokuserar på hur Prezi kan användas för att stimulera samarbete och interaktion mellan studenterna och synliggöra den akademiska litteracitet som seminarieformen kräver. Modellen har testats under två år på ett seminarium i textkritik på Södertörns högskola, och har utvärderats av studenterna på kursen.

De andra artiklarna i tidskriften är:

måndag 17 oktober 2016

EDEN 2017 i Jönköping

CC BY-SA Some rights reserved by Högskoleservice i Jönköping on Wikimedia Commons
Konferensen EDEN 2017 (European Distance and E-learning Network) hålls i Jönköping 13-16 juni. Konferensen är en av de viktigaste europeiska konferenserna inom e-lärande och distansutbildning och lockar lärare, forskare, ledare och IKT-pedagoger från hela världen. Temat för årets konferens är mångfald, Diversity matters, och hur vi kan använda digitala medier för att göra utbildning mer tillgänglig.

- How do educators deal with diversity in media and technology enhanced learning environments? How can such diversity be accounted for and used to transform and adapt online learning settings? How do educators, stakeholders and policy makers meet digital inequalities? What are the new challenges for teachers and educators in the new media landscapes to create meaningful contexts for learning?

Konferenssajten är under uppbyggnad och flera detaljer kommer under de närmaste veckorna. Bidrag (papers, workshops osv) måste lämnas in senast 30 januari 2017. Det vore bra om konferensen präglas av många spännande bidrag från Sverige och Norden!

fredag 14 oktober 2016

Kampanj mot näthat #NoHateSE

Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd sedan 2013 kampanjen No Hate Speech Movement.

Den 4 november hålls en stor manifestation i sociala medier. Primär målgrupp är barn och unga mellan 11 och 18 år, men alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier – sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE. Förra året spreds över 2 000 bilder med kärleksbudskap bara på Instagram, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen. I år infaller den på höstlovet.

No Hate Speech Movement syftar till att göra internet bättre. Kampanjen vänder sig i första hand till barn och unga. Den ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, större förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter, högre demokratisk delaktighet, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier.

Initiativet kom från Europarådet, och Statens medieråd har regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. Numera ingår också i uppdraget att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Bra länkar:

För alla vuxna
Jag vill lära mig mer – poddar och korta informativa texter om rasism, sexism, kränkningar samt våldsbejakande och antidemokratiska budskap.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

För alla som vill göra något konkret mot näthat

Folder för föräldrar – att skriva ut och dela ut. Finns på sex språk.
Affisch för föräldrar – skriv ut och sätt upp i skolan, på arbetsplatsen eller i föreningslokalen.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

För föräldrar
45 sekunder om ditt barns digitala vardag – video med unga som berättar om näthat samt fem konkreta råd till föräldrar.
Föräldrarna – en podd om barn, föräldrar och näthat att tipsa om (66 min).
Folder om näthat – finns på svenska, engelska, somaliska, arabiska, franska och persiska.
Fem råd till föräldrar – kom igång med samtal om barnens digitala vardag.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.


För mer information, kontakta Maria Billinger, projektledare, maria.billinger@statensmedierad.se, 076–505 14 82.

torsdag 13 oktober 2016

ZUtA - miniskrivare i fickformat

Vårt behov av att skriva ut dokument har inte upphört och nya sorters skrivare utvecklas ständigt. En intressant utveckling är en liten mobil fickskrivare som heter ZUtA. Som du ser i filmen är ZUtA en liten och mycket bärbar enhet (endast 350 g) som kan sköta utskrifter så länge pappret ligger på en plan yta. Du kan skriva ut lika enkelt från en mobil eller platta som från en dator.

Företaget lanserade ZUtA-skrivaren på crowdfundingsajten Kickstarter och fick över en halv miljon dollar i finansiering. Läs mer om skrivaren i en artikel på TechCrunch, ZUtA demos its mobile robotic printer.

onsdag 12 oktober 2016

Swivl - kamerarobot som automatiskt följer talaren

När du direktsänder en lektion eller ett möte med en statisk kamera behöver du oftast en kollega som vrider kameran så att talaren alltid är i bild. Swivl är en liten robot som kan göra just detta, automatiskt. Swivl är en enhet som kan stå på bordet eller monteras på en stativ. Sedan kopplar du in en platta eller mobil och filmar via den. Swivl kommer med en liten mikrofon som talaren har och Swivl bara riktar mobilen/plattan mot den som talar. Det betyder att om en deltagare i rummet vill ställa en fråga kan du bara räcka fram mikrofonen så vänds kameran mot den som talar. Ett enkelt verktyg som kan underlätta vid både direktsändningar och inspelningar.

tisdag 11 oktober 2016

Webinar om kvalitet i open badges


Det nordiska projektet Open badges for educators arrangerar ett webinar, Quality in Open Badges, onsdag 19 oktober, 14.30 - 15.30. Gästtalaren är Grainne Hamilton från den brittiska organisationen DigitalMe som jobbar med lärare, elever och arbetsgivare för att använda open badges som ett bra verktyg för att erkänna och belöna färdigheter som annars inte syns i vanliga betyg. Hon kommer att berätta om organisationens verksamhet men fokuserar på kvalitetsfrågor.

- This webinar, organized by the Nordplus project Open Badges for Folkbildning, looks at the thorny issue of quality. Grainne Hamilton from DigitalMe is the right person to lead us into the world of Open Badges, focusing on current development issues, and especially questions of quality. You will also get to know the project, network with likeminded people, and ask questions about the status, challenges and future of Open Badges.

Webinaret sänds på engelska.

Registrera dig till webinaret.

måndag 10 oktober 2016

Guldäpplets vinnare utsedda

Guldäpplets Särskilda Pris för lärare som uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it går i år till två lärare i svenska som andraspråk: Anna Kaya, Stockholms universitet, och Hülya Basaran, Högskolan Väst.

– De har inte bara använt digitaliseringens möjligheter vid inlärning av svenska för nyanlända barn och ungdomar, utan också bidragit till en positiv utveckling inom detta viktiga område i hela landet, säger Helena Dal, Statens medieråds representant i Guldäpple-juryn.

Anna Kaya och Hülya Basaran valdes ut bland mer än hundra lärare som nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2016. Kaya och Basaran kommer att få ta emot priset vid en ceremoni på Skolforums scen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 31 oktober.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som för femtonde året delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Källa: Pressmeddelande, Statens Medieråd.

lördag 8 oktober 2016

Innovativa studiemiljöer

Nästan alla utbildningsorganisationer fokuserar på hur vi kan utveckla våra studiemiljöer för att vara bättre anpassade för kollaborativt lärande och modern undervisning. Ett bra exempel på innovativ design kommer från Cornell University i USA där studenterna var med i hela designprocessen. De har byggt om befintliga lokaler till Active Learning Classrooms - flexibla lärmiljöer som snabby kan anpassas till olika former grupparbete, genomgång, självstudier osv. Filmen som visas här har skapats av studenterna och visar hur man kan omvandla traditionella lokaler utan radikala ingrepp.

- This video captures the revelation a few student designers experienced while working on a university renovation project. After developing what they believe to be the 'next' classroom, they realize that their own work on the project, as well as the involvement of others, is the future classroom. It is the modeling, drafting, constructing, failing, researching, listening and succeeding, among other actions, that truly defines the future of learning spaces.

Spaces by D+EA: Active Learning Classroom from D+EA Cornell on Vimeo.

fredag 7 oktober 2016

Enkelt referenshanteringsverktyg - RefME

RefME är ett enkelt och mångsidigt verktyg som hjälper dig organisera alla referenser som du behöver när du skriver en uppsats, artikel eller avhandling. Du kan skapa en referens genom att scanna streckkoden på en bok med din mobil eller genom att ta en bild av ett citat. Du kan söka böcker, webbsidor och artiklar och skapa referenser i alla accepterade former. Verktyget kan integreras i din webbläsare och du kan även installera RefME i Microsoft Word 2016 så att du kan smidigt hämta dina lagrade referenser direkt in i din uppsatstext. Dessutom kan du dela dina litteraturlistor och referenser med kollegor när du arbetar i projekt.

Här kommer en kort introduktionsfilm.

torsdag 6 oktober 2016

DuckDuckGo - sökmotorn som inte lagrar information om dig


När du söker information via Google, Bing eller Yahoo får du resultat baserade på tidigare sök, dina nätvanor och vad du har gillat. Det betyder att du kan hamna i en s. k. filterbubbel (se Eli Parisers Ted-talk om detta) - sökmotorn ger dig de resultat som den tror du kommer att gilla. Du får bara bekräftelse på din egen världsbild.

Ett sätt att undvika hamna i en filterbubbel är att använda sökmotorn DuckDuckGo som inte lagrar användarinformation eller följer dina spår på nätet. Du får en större mångfald i dina sökresultat och du slipper drabbas av riktade reklam. Titta på en kort bildserie som förklarar hur DuckDuckGo fungerar. Prova och se hur den skiljer sig från Google.

onsdag 5 oktober 2016

Niftio - nytt presentationsverktyg

Bild: Niftio (med tillstånd)
Niftio är ett nytt gratis presentationsverktyg som erbjuder många intressanta finesser och har flera stora fördelar mot giganten PowerPoint. Niftio erbjuder ett stort utbud färdiga mallar (under kategorier utbildning, företag, teknik, livstil) för dina presentationer samt ett bibliotek med tusentals högupplösningsbilder och diagram att välja mellan. Tjänsten är helt nätbaserad och du kan komma åt dina presentationer via dator, platta eller mobil. Bland alla funktioner finns det följande:
  • Skapa animerade presentationer
  • Styr din presentation via mobilen. I mobilen kan du se dina anteckningar och hur mycket tid du har kvar
  • Dela direkt med din klass eller publik 
  • Skapa mer engagemang i klassen med interaktiva funktioner t ex frågor, återkoppling
  • Spara dina presentationer lokalt i html- eller pdf-format
Alla dina presentationer är privata men du kan välja att dela dem med en grupp eller publikt om du vill.

tisdag 4 oktober 2016

Lär dig skapa en lågbudget MOOC

Många tror att en MOOC ska kosta miljoner att ta fram men det går också bra att ta fram en sådan öppen kurs med låg budget. Kursen Making MOOCs on a Budget är en MOOC om just hur du kan skapa en MOOC utan stora investeringar.

Du kommer att lära dig mer om kursdesign, metoder, lämpliga verktyg och hur man kan skapa interaktivitet med en aktiv insats på cirka fyra timmar i veckan. Kursen, som ges av flera europeiska lärosäten i samarbete, startar 17 oktober och det går bra att anmäla dig nu.

- This course will show you how to build a massive open online course (MOOC), including lots of tips and tricks, at an affordable cost. It covers content creation and content sourcing from the web, assessment at large scale using quizzes and peer assignments, communication between learners and course design. Not only will this course show you how to build a MOOC, it will provide you with support from tutors and fellow participants for four months. 

Här kommer en kort introduktionsfilm.