onsdag 30 juli 2014

Hitta bilder som du får använda

Om du letar efter en bra bild till din blogg eller föreläsning finns det miljoner som du får använda utan att bryta mot upphovsrättslagen. Det är nämligen bilder med Creative Commons licens som du får använda men många vet inte hur man hittar sådana. Webbstjärnan (.SE Stiftelsen för internetinfrastruktur) har skrivit en kort guide till okia söktjänster för att hitta CC-bilder, Hur hittar man bilder?

De rekommenderar den utmärkta tjänsten CC Search och beskriver hur du kan göra en avancerad sökning i Google. Jag kan lägga till några egna tips som komplement:

 • Photopin - sök CC-bilder.
 • Compfight - ytterligare en söktjänst för CC-bilder.
 • ImageCodr - när du har hittat en CC-bild i Flickr kan ImageCodr automatiskt skapa en html-kod så att du kan direkt bädda in bilden med rätt CC-licens och länk till original. Jag använder denna tjänst för de flesta bilderna som ligger i Flexspan.

Här kommer en kort film av Marie Andersson (Öpedagogen) om hur du säker CC-bilder.

måndag 28 juli 2014

Umeå blir Nordens första Wikipediastad

CC BY-SA Some rights reserved on Wikimedia Commons
Ett unikt samarbete mellan Wikimedia Sverige, Umeå universitet, Umeå kommun, Riksantikvarieämbetet, Common Culture of Umeå, Rödåsel Bygdegårdsförening och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Norr (NBV) har gjort Umeå till Nordens första Wikipediastad. Projektet heter Umepedia och går ut på att informera turister och invånare om stadens kultur och sevärdigheter via Wikipedia och QR-koder.

- Umepedia är ett projekt för att förbättra Umeås digitala närvaro – och etablera Umeå som en QRpediastad – under kulturhuvudstadsåret 2014. Målet är att låta turister och befolkning ta del av information om Umeås kultur på ett modernt sätt, och just på den plats där de allra flesta söker information – på Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats.

Under det senaste året har projektet engagerat många experter, föreningar och allmänheten att skriva artiklar på så många språk som möjligt i Wikipedia och även lägga upp många bilder. Nu finns det bra information om staden på många språk, något som inte hade varit möjligt utan ett sådant initiativ. Genom att sätta upp skyltar med QR-koder kan besökare länkas direkt till en Wikipediaartikel som beskriver det de tittar på. QR-koden kan även känna av mobilens språkinställningar och hänvisar till en Wikipediasida på rätt språk om sådant finns.

Wikimedia Sverige vill nu samarbeta med flera svenska städer i liknande projekt. Läs mer på Wikimedia Sverige: Hur Umeå blev Nordens första Wikipedia-stad.

söndag 27 juli 2014

Diskutera med Twitter

??? ?? ?????????? ?????? ?? ??????????? by oggin, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by oggin

Twitter används ganska ofta som arena för diskussioner, både inom kurser och nätverk. Det gäller att bestämma en tid, oftast en timme, för diskussionen och en lämplig hashtag, symbolen # och kursnamnet eller annat lämpligt namn. Ett bra exempel på en svensk Twitterchatt är #skolchatt som går varje torsdag kväll (se arkivet). Det finns många bra utbildningsrelaterade diskussionsgrupper - se en lista över några engelskspråkiga grupper i nättidningen The Journal.

David Hopkins har skrivit en bloggpost med goda råd om hur man planerar och genomgör en Twitterchatt, Tips on running a Tweet chat. Det handlar om att förbereda noggrant och informera deltagarna om vad som gäller (tid, hashtag, diskussionsämne, vem som leder mötet). Vill man delta i diskussionen måste man ha ett Twitterkonto men de som inte har ett konto kan ändå följa diskussionen via Twitters hemsida. David ger sedan tips om olika organisationsformer: när sessionen leds av läraren, ett team eller av deltagarna.

lördag 26 juli 2014

Spiral - interaktivt verktyg i klassrummet


Spiral är ännu ett intressant verktyg för att skapa interaktiva diskussioner och quizzar i klassrummet. Det består av en uppsättning appar som kan enkelt installeras på datorer, surfplattor eller mobiler. Läraren kan sedan lägga upp frågor och diskussionsämnen i sin dator som sedan kan läggas ut under lektionen till elevernas/studenternas mobiler. Läraren ser varje elevs svar i sin mobil men kan även visa anonyma svar samlade på en whiteboard. Det betyder att läraren ser elevernas svar och hjälpa de som inte hänger med utan att visa det för hela klassen.

Spiral har utvecklats av det brittiska utbildningsnätverket Social Learning Network i sammarbete med lärare och elever vid fem engelska skolor. Spiral är gratis att använda och passar till de flesta mobiler och datorer.

onsdag 16 juli 2014

Skapa en bok av din blogg

CC0 Public domain
BlogBooker är ett enkelt verktyg som hjälper dig att skapa en e-bok eller pappersbok av en blogg. Om du använder bloggverktyg som Blogger, WordPress eller Live Journal ska du bara följa instruktionerna och verktyget skapar en bok i pdf-format som kan sedan bli en e-bok eller kan skrivas ut och bindas i bokformat. På sajten finns det länkar till företag som kan trycka din bok. Ett snyggt sätt att avsluta en klassblogg till exempel.

lördag 12 juli 2014

IT-ministern föreslår nationellt centrum för distansutbildning


Sverige har en utvecklad IT-infrastruktur och utbredd tillgång till bredband men har inte riktigt lyckats hänga med den globala utvecklingen inom distansutbildning. En debattartikel i Smålandsposten, Distansstudier öppnar dörrar för fler studenter, av IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (Förbundsordförande Centerstudenter) kräver att flera lärosäten satsar på distansutbildning för att möta den ökande efterfrågan på högre utbildning i hela landet. Även om en del lärosäten har utmärkt sig under åren (t ex Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet) vill författarna se en riktad satsning, nämligen ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning där man kan samla erfarenheter och kompetens inom nätbaserad utbildning och ge stöd till lärare.

- Sverige är ett framstående it-land. Vi behöver ha ett utbildningssystem i världsklass. Därför måste Sverige vara pådrivande också i den här utvecklingen. Under nästa mandatperiod vill vi att regeringen satsar på att skapa ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning, som bidrar till att stärka lärarnas kompetens när det gäller digital pedagogik, ser över hur vi bättre kan använda distanskurser från utländska universitet och stötta svenska lärosäten så att de gör mer av sin undervisning tillgänglig på distans.

De menar att det finns stora skillnader mellan storstadsområden och landsbygden när det gäller andelen ungdomar som går vidare till högre utbildning. Det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad att det finns möjligheter till bra utbildning i hela landet och inte bara i storstäderna.

lördag 5 juli 2014

Juridiskt perspektiv på digital bedömning och examination

ZeLIG Admission Exam 2010 by zeligfilm, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by zeligfilm

En arbetsgrupp norska jurister samt representanter från tio lärosäten har skrivit en ny rapport som ger en överblick på de juridiska utmaningar kring nätbaserad examination på uppdrag av Norgesuniversitetet, Ny rapport om juridiske problemstillinger knyttet til digital vurdering og eksamen. Flera lärosäten arbetar redan med digital examination men många har inte kommit igång och det råder stor osäkerhet kring de juridiska konsekvenserna. Därför kom detta initiativ och även om det handlar om norska förhållanden kan rapporten vara av stort intresse även här i Sverige.

Rapporten behandlar följande områden:
 • Användning av studenternas egna datorer vid digital examination.
 • Administrativa frågeställningar.
 • Rättigheter, krav och ansvar.
 • Krav på ID-kontroll, autentisering.
 • Behandling av personuppgifter i samband med digital examination.
Rapporten betonar att digitalisering är redan ett faktum inom högre utbildning och att det är dags att se över många processer och traditioner.

- I alle tilfeller må alle institusjonene forberede seg på en ny hverdag med digitalisering av læremidler, undervisning og vurderingsformer. Dette betyr at vi alle må tilpasse oss nye juridiske problemstillinger – som allerede eksisterer. I tillegg må vi være forberedt på at nye dukker opp i fremtiden.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Digital vurdering og eksamen.

onsdag 2 juli 2014

Kvartssamtal - pedagogisk fortbildning

Kvartssamtal.se är en ny tjänst som ska erbjuda underlag och stöd till pedagogiska diskussioner mellan lärare. På sajten hittar du ett brett sortiment föreläsningar och reportage som väcker diskussion och reflektion. Dessutom hittar du e-böcker om pedagogik, nyheter och en verktygsguide med fördelar, nackdelar och tips. Till hösten kommer det även att finnas en bildbank som medlemmar får använda i undervisningssyfte.

- Visionen med Kvartssamtal.se är att inspirera pedagoger till att tala pedagogik med varandra. Vi vill stärka lärarkåren genom att ge landets kommun ett billigt och effektivt fortbildningsverktyg för samtliga pedagoger, vare sig de är anställd av friskolor eller direkt av kommunen. Många pedagoger anser att reflektionstid är en bristvara på skolorna. Kvartssamtal.se spar tid och ger mängder av ingångar.

Kvartssamtal.se drivs av John Steinberg, föreläsare och författare, Peter Yngen, mediaentreprenör och föreläsare och Ola Hedin, realisatör med inriktning på socialt lärande. När den kommer igång på riktigt till hösten kommer tjänsten att kosta 1000 kr per skola och månad för att få tillgång till hela utbudet. Just nu kan du botanisera fritt.

tisdag 1 juli 2014

Europeisk undersökning om IKT inom vuxenutbildning

EU-kommissionen genomför just nu en stor undersökning om hur IKT används inom vuxenutbildning, Adult Learners in Digital Learning Environments. Alla aktörer inom vuxenutbildning får fylla i en enkät som frågar om hur IKT och öppna lärresurser (OER) används idag. Resultaten kommer att användas som underlag i policydiskussioner på europeisk nivå och framtida Erasmus+ och ESF satsningar.

Gå till enkäten.

fredag 27 juni 2014

Karlstads universitet ger öppna kurser om tjänsteinnovation

Karlstads universitet erbjuder nu till hösten fyra öppna nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation enligt ett pressmeddelande, Nya nätkurser med fokus på kvalitet och interaktion. Målgruppen är alla som är yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Kurserna, som inte ger högskolepoäng, är öppna till alla men kräver anmälan. Kurslängden är 20 veckor och kräver 6-8 timmars arbete per vecka. Alla kurser inledas med ett fysiskt möte i Karlstad men sedan är allt nätbaserat med en blandning av inspelade föreläsningar samt praktiska studier och diskussion med lärarna i synkrona webbmöten.

Enligt Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi och forskare inom CTF Centrum för tjänsteforskning:
- Projektet har även som syfte att uppmuntra ett livslångt lärande. Kurserna är utformade för yrkesverksamma med intresse för företagsutveckling, kundupplevelse, marknadsföring, utveckling av affärsmodeller och tjänsteinnovation. De kommer i arbetstid motsvara mellan sex och åtta timmer i veckan, ca 20 procents fart. Vi tror att det är realistiskt och det är även den vanliga omfattningen för så kallade MOOC:s, massive online courses.

Kurserna, som startar i september/oktober, är redan öppna för anmälan:
 • Making Sense of Service Logic
 • Understanding Customer Experience
 • Mastering Service Innovation 
 • Crafting and Executing Service Strategies

Kurserna ingår i ett projekt, use.it, som är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Karlstads universitet, CTF (Centrum för tjänsteforskning) och tre stora företag med stöd av KK-Stiftelsen.

onsdag 25 juni 2014

Europeiska forskningsuniversitet skapar strategi kring e-lärande

E-lärande kan radikalt förändra undervisning och lärande inom högre utbildning i Europa. Det menar nätverket LERU (League of European Research Universities), ett nätverk av de 21 största forskningsuniversiteten i Europa (Lund är svensk representant), i en ny rapport som släpptes idag, Online Learning at Research-Intensive Universities. De betonar att lärosäten behöver utveckla en strategi för att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter

- LERU is convinced that online learning will play an important part in the future of teaching and learning at European universities. The new LERU paper emphasizes, however, that this will only be to the advantage of students, learners, and universities themselves if those universities take a strategic approach towards online learning, in their own institutions and with learners worldwide.

Framtidens högre utbildning kommer att bestå av en blandning mellan fysiska möten på campus och nätbaserade lärmiljöer. LERU vill visa vägen inom europeisk högre utbildning genom att ta fram policies för e-lärande, utveckla bra kvalitetssäkring, samarbeta kring lärresurser och skapa strategiska partnerskap. Dessutom betonas vikten av strategisk omvärldsbevakning för att vara med i utvecklingens framkant.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Online Learning at Research-Intensive Universities

Framtidens vuxenutbildning

Konsultföretaget Kairos Future har i samarbetet med vuxenutbildningsorganisationen ViS (Vuxenutbuldning i Samverkan) tagit fram en studie om framtidens utmaningar för vuxenutbildning, Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering. Vi lever i en tid då man byter jobb och karriär med jämna mellanrum och det finns ett ständigt behov av korta flexibla utbildningar som hjälper oss att sadla om. Studien baseras delvis på en enkätundersökning av 5405 deltagare i vuxenutbildning, 436 lärare inom vuxenutbildning, samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer.

Syftet med studien är att undersöka vuxenutbildningen och det livslånga lärandet utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på utbildningsaktörer genom att:
 • Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande
 • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess olika aktörer
 • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

Bland rapportens rekommendationer finns följande:
 • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhälssutveckling.
 • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
 • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
 • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
 • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.
Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

tisdag 24 juni 2014

Låna en drönare på biblioteket

Små fjärrstyrda helikoptrar eller drönare används allt oftare för att ta flygbilder och filmer från ovan. Universitetsbiblioteket vid University of South Florida lånar nu ut två drönare till lärare och studenter som behöver flygbilder till projektarbete mm enligt en artikel på nättidskriften Digital Trends, Forget books - Now you can check out drones from a Florida university library. En drönare kostar cirka $1000 och de som lånar får utbildning av bibliotekspersonalen och är sedan ansvariga för eventuella skador på utrustningen.

Titta på detta nyhetsinslag från ABC News.

torsdag 19 juni 2014

EDEN konferens 2014 i retrospekt

Konferensen EDEN 2014 hölls i Zagreb, Kroatien 10-13 juni och samlade cirka 320 deltagare från hela världen för att diskutera det senaste inom nätbaserat lärande och distansutbildning. EDEN står för European Distance and E-learning Network och är en av de ledande organisationerna inom området. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen, hur IKT kan bidra till att koppla utbildning och arbete. Konferensen öppnades av Kroatiens president Ivo Josipović.

Tre nya EDEN fellowships delades ut, bland annat till Sveriges Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet). Denna utmärkelse delas ut varje år till personer som har under flera år utmärkt sig internationellt inom området nätbaserat lärande och distansutbildning.

Till konferensens bästa forskningsartikel valdes den av Corrado Petrucco (University of Padua, Italien): Digital Storytelling as a Reflective Practice Tool in a Community of Professionals

Du kan läsa mer om konferensen via följande länkar:

onsdag 18 juni 2014

Lärplattformsinloggning med webbkamera

Testing out our new webcam by mrmayo, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by mrmayo

Ett intressant alternativ till lösenord är att logga in med ansiktsigenkänning. Moodle News skriver om hur man kan logga in i lärplattformen via en webbkamera: “Face-Pass” a facial recognition authentication concept for Moodle. Principen är att inloggningen aktiverar din webbkamera, tar en bild på dig och sedan analyserar den mot en lagrad profilbild. Om analysen stämmer släpps du in i plattformen, om inte blir du hänvisad till den vanliga inloggningen med lösenord.

En framtid utan krångliga lösenord hägrar!