tisdag 14 augusti 2018

Rättssäkerhetskonferensen 2018


Rättssäkerhetskonferensen 2018 arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) 17-18 oktober i Stockholm (Norra Latin). Årets konferens tar upp många frågor kring digitalisering inom utbildning, framför allt den nya dataskyddsförordningen GDPR(General Data Protection Regulation) men också frågor som plagiering och rättssäker examination. Andra ämnen som ska diskuteras är den nya förvaltningslagen och disciplinärenden.

Anmälan är öppen från 28 augusti. Se programmet och mer information.

måndag 13 augusti 2018

Digitalisering, utbildning och design - lärarens roll


En intressant konferens, Digitalisation, Education And Design: The role of the teacher, äger rum måndag 19 november i Sundsvall. Den arrangeras av gruppen Higher Education E-Learning (HEEL) vid Mittuniversitetet och E-Learning Lab (ELL) vid Aalborg universitet. Dagens lärare får ökade krav på effektivitet och har svårt att hinna med fortbildning, i synnerhet när det gäller digitalisering. Hur ser vi till att lärarna får bättre support och kompetensutveckling?

- The aim of this open conference is to bring together researchers, practitioners as well as people from the industry to discuss challenges relating to digitalisation, education and design: the role of the teacher.

Huvudtalarna på konferensen är:
 • Rose Luckin, Professor of Learner Centred Design, UCL Knowledge Lab London, UK
 • Rune Krumsvik, Professor in Educational Science. Department of Education University of Bergen, Norway
 • Sofia Serholt, Post Doc, Interaction Design, Department of Computer Science and Engineering. Chalmers University, Sweden
Konferensens upplägg är att efter varje föreläsning (cirka 30 min) kommer grupparbete där alla får diskutera föreläsningens innehåll och även andra relaterade frågor. Konferensen är avgiftsfri.

lördag 11 augusti 2018

Ny forskning om aktivitetsbaserade arbetsplatser


Många organisationer bygger om sina kontorslokaler till aktivitetsbaserade arbetsplatser där de anställda får välja mellan olika miljöer (tysta rum, kollaborativa ytor, bås för e-möten osv) beroende på arbetsuppgifter. Meningen är att medarbetare blir rörligare och att miljön främjar samarbete och lagkänsla.

En artikel på Forskning.se, Inte mindre stillasittande med aktivitetsbaserade kontor, beskriver en ny studie från Högskolan i Gävle som visar att aktivitetsbaserade arbetsplatser leder till mer rörlighet men inte minskar stillasittandet. Forskarna studerade 500 anställda på Trafikverket under 3 år för att se hur den nya arbetsmiljön skulle påverkar deras beteende på jobbet. De gick från cellkontor eller kontorslandskap till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Den nya arbetsmiljön gav inga förbättringar när det gällde hälsan och medarbetarna satt lika mycket som gjorde förr. Prestationsnivån var klart bättre i de tysta områdena och en slutsats var att det måste finnas tydliga avgränsningar mellan de tysta rummen och samarbetsytorna. En positiv effekt var att medarbetarna kände sig mer effektiva om de bytte arbetsplats fyra gånger om dagen eller oftare.

Studien pekar på fyra framgångsfaktorer för aktivitetsbaserade arbetsplatser:
 • att medarbetarna är tillfreds med förutsättningarna för avskildhet
 • att det finns möjligheter för kommunikation
 • att få till växlingar mellan arbetsytor
 • att man inte måste leta efter platser och lägga tid på det
Referens
Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2018). Sitting patterns after relocation to activity-based offices : a controlled study of a natural intervention.

onsdag 8 augusti 2018

Undervisning och lärande i en digital miljö- ny norsk rapport


Lärare inom högre utbildning saknar nödvändig pedagogisk kompetens för att kunna använda digitala plattformar och verktyg för att främja studenternas lärande. Det framgår tydligt i en rapport från norska Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet och SLATE, Senter for læringsanalyse, vid Universitetet i BergenLearning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Enligt en artikel om rapporten på Forskning.no, God digital undervisning krever bedre pedagodikk, finns det mycket forskning och goda exempel att följa men ingen övergripande strategi som ser till att alla lärare får den nödvändiga kompetensutvecklingen.

Rapporten ger en omfattande kunskapsöversikt inom området, beskriver de viktigaste trenderna och identifierar tänkbara åtgärder och möjligheter. Framför allt betonas följande:
 • Teaching in higher education appears to be trapped in prescriptive practices, inspired by a behaviorist idea about learning where teaching is perceived as one-way «delivery of content».
 • Technology is adapted to the tradition, not challenging the tradition.
 • Researchers argue that, instead, learning should be student-active. This requires that teachers work collaboratively and know how to develop learning designs.
Även om rapporten utgår ifrån läget i Norge är den lika aktuell för oss i Sverige och kan rekommenderas.

Referens
Sølvi Lillejord, Erik Ruud, Kristin Børte og Katrine Nesje: Learning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet. 2018.

tisdag 7 augusti 2018

Blended learning verktygslåda


Blended learning handlar om att blanda fysiska möten med nätbaserade lärmiljöer och de allra flesta utbildningar idag blandar digitala och fysiska möten på något sätt. Men konsten att hitta rätt blandning och att kunna välja rätt miljö och verktyg på rätt sätt är inte lätt. Ett amerikanskt initiativ, Blended learning toolkit, har samlat resurser, erfarenheter, forskning och goda exempel som kan hjälpa lärare hitta sin egen blandning. Materialet och resurserna i verktygslådan får kopieras och användas fritt genom en Creative Commons licens.

Det finns även en öppen 6-veckorskurs, Blendkit, som du kan antingen läsa på egen hand eller tillsammans med deltagare från hela världen. Nästa schemalagda kurs går 2019.

Verktygslådan har tagits fram av University of Central Florida och American Association of State Colleges and Universities.

torsdag 12 juli 2018

Två internationella konferenser


Om du har tid och budgetutrymme kan jag rekommendera två intressanta internationella konferenser till hösten.

Det europeiska nätverket EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) arrangerar Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 vid Aarhus universitet i Danmark 10-12 oktober. Konferensens tema är Blended and online Learning: Changing the Educational Landscape. Bland huvudtalarna på konferensen är Diana Laurillard (Professor of Learning with Digital Technologies, UCL), Michael Gaebel (director of the Higher Education Policy Unit, EUA) och Josep A. Planell (President, Universitat Oberta de Catalunya UOC, Spain). Se alla huvudtalare.

Online Learning 2018, Global summit and EdTech Expo, hålls i Toronto, Kanada 16-18 oktober. Här möts experter, utbildare och beslutsfattare från hela världen med ett stort och varierat program samt mässa där de största aktörerna inom IKT och utbildning visar sina nyaste plattformar och verktyg. Konferensen har temat Teaching and learning in the digital age, och programmet består av följande spår:

måndag 9 juli 2018

Regeringen satsar på vuxenutbildning

Regeringen satsar 50 miljoner kronor för rekrytering till kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet. satsningen ska bidra till att flera får rätt kompetensutveckling för att komma ut på arbetsmarknaden, i synnerhet i mindre kommuner. Enligt pressmeddelandet:

Sverige har kompetensbrist på många viktiga områden samtidigt som vissa grupper med kortare utbildning är arbetslösa. För att locka fler till vuxenutbildningen, även bland grupper som har behov av utbildning men som inte på egen hand hittar lämpliga utbildningsalternativ, går nu ett statsbidrag ut till kommuner som deltar i regeringens satsning på regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

– Detta är en viktig satsning för att få fler i jobb. Näringslivet skriker efter kompetens. Med uppsökande insatser ökar vi förutsättningarna att få fler att utbilda sig till efterfrågade bristyrken. Det tjänar både individ, samhälle och näringsliv på, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsbidraget ska användas till att rekrytera fler till komvux och särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Pengarna kan bekosta uppsökande verksamhet, information, vägledning och motiverande insatser.

Regeringen ger nu Skolverket updraget att hantera fördelningen av statsbidraget.

torsdag 5 juli 2018

EDEN 2018 - konferensmaterial

Foto: EDEN
EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerade sin årliga konferns, EDEN 2018, i Genova, Italien, 17-20 juni. Konferensen samlade flera hundra lärare, IKT-pedagoger och forskare inom e-lärande och distansutbildning inklusive en hel del deltagare från Sverige. Om du missade konferensen finns det nu en samlingssida, EDEN 2018 Annual conference resources, med föreläsningsinspelningar, konferensens proceedings samt bilder och kommentarer i sociala medier. EDEN 2019 kommer att äga rum i Brugge, Belgien, 16-19 juni.

Ytterligare ett evenemang som EDEN arrangerar i år är EDEN Research Workshop 2018 i Barcelona, 24-26 oktober med titlen, Towards Personalized Guidance and Support for Learning. Denna konferens kan varmt rekommenderas för alla som forskar inom distansutbildning och nätbaseat lärande.

tisdag 3 juli 2018

Svenskarna och internet, valspecialRapporten Svenskarna och internet publiceras årligen av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och ger statistik och analyser av hur vi förhåller oss til digitala medier. Inför valet har de publicerat en särskild upplaga, Svenskarna och internet - Valspecial 2018,  som hjälper dig hantera nyhetsflödet under valrörelsen, såväl i traditionella medier som TV, radio och tidningar som sociala medier och andra digitala plattformar. Årets valrörelse kommer att följas via nätet och därför behöver vi bli bättre på källkritik och en större medvetenhet om hur falska rykten och påhittade nyheter sprids.

- Inför riksdagsvalet 2018 kommer många fler än tidigare att vända sig till internet för politisk information. Vid det förra riksdagsvalet, 2014, tog inte ens hälften av svenskarna del av politisk information på internet. Nu gör en stor majoritet det. Därför tillåter vi oss att påstå att det första riktiga internetvalet är här. Trenden är särskilt tydlig hos förstagångsväljarna, som även värderar webbsidor som en av de viktigaste informationskällorna inför valet. De värderar också sociala medier mycket högre än övriga väljare.

Guiden består av 16 moduler som innehåller råd och tips inom områden som källkritik, demokrati på nätet, näthat, politiska samtal, viktiga informationskällor,  extrema åsikter och röster från väljare.

måndag 2 juli 2018

Två viktiga regeringsbeslut kring distansutbildning

Under min sommarledighet har regeringen kommit med två väldigt positiva besked som påverkar distansutbildning, breddad rekrytering och kompetensförsörjning.

Utveckling av distansutbildning för hela landet

Först kom ett pressmeddelande från Regeringskansliet (Regeringen vill utveckla distansutbildningen – för ett Sverige som håller ihop) med beskedet att Universitets- och högskolerådet (UHR) får uppdraget att planera för en utlysning av totalt 40 miljoner kronor under åren 2019–2020 till projekt som utvecklar distansutbildningen. Många kommuner har problem med kompetensförsörjningen och det finns ett starkt behov av kompetensutveckling på plats via olika distansutbildningsformer för att företagen kan hitta personal med rätt kompetens. Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

- Ett av de vanligaste problemen som företagare på landsbygden brukar lyfta med mig är svårigheterna att få tag på rätt utbildad personal. Den här satsningen på distansutbildning kommer att leda till att fler kan delta i högre utbildning på landsbygden, vilket i sin tur också kommer göra det lättare för landsbygdsföretag att få tag på den kompetens som de behöver. Det är viktigt för jobben och tillväxten i hela landet.

Läs även en bloggpost om uppdraget av UHRs generaldirektör, Karin Röding, Distansutbildningen ska utvecklas – nytt uppdrag till UHR.

Tydligare regler för MOOCs

Sedan kom beskedet att regeringen ger landets universitet och högskolor större möjligheter att erbjuda öppna nätkurser (MOOCs) i enlighet med UKÄs utredning om frågan som presenterades i fjol. Enligt pressmeddelandet från Regeringskansliet, Öppen nätbaserad utbildning för alla – nu blir det lättare att anordna MOOCs, kommer ett särskilt kapitel om öppen nätbaserad utbildning att skrivas in i högskoleförordningen för att förtydliga regelverket kring MOOCs i Sverige. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger:

- Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande forskningsresultat. Med öppen nätbaserad utbildning finns potential att nå nya grupper, till exempel asylsökande. Öppen nätbaserad utbildning innebär därför fantastiska möjligheter för den enskilde, men också för lärosätet som får större synlighet och genomslag för sitt arbete.


fredag 8 juni 2018

Seminarium om misslyckandets dynamik


Vem kommer ihåg plastcyckeln och Googleglasögonen? Innovation leder inte alltid till lyckade produkter men vi kan och bör lära oss av alla mindre lyckade satsningar för att utan de kommer vi inte på de stora genombrotten.

ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) arrangerar ett seminarium onsdag 13 juni, 13.30-15.00Kulturhuset i Stockholm med titeln Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan? Seminariet direktsänds via YouTube och inspelningen kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Cassandra Marshall (Vinnova) berättar varför Vinnova väljer att lyfta fram misslyckande innovationer med hjälp av Museum of FailureKarl Wennberg (Linköpings universitet) sammanfattar forskningsläget kring misslyckanden, både i startups och etablerade företag. Samuel West, grundare av Museum of Failure, berättar om konceptet som visas på en utställning (Miss Lyckat) vid Dunkers Kulturhus under sommaren.

Mer information och anmälan till seminariet (anmälan behövs inte för webbsändningen).

torsdag 7 juni 2018

Smartboards - tips för bättre användning


Många klassrum har interaktiva skrivtavlor eller smartboards men ibland används de mer som traditionella tavlor utan att dra nytta av de mer interaktiva funktionerna. En bloggpost av Steve Wheeler, 6 interactive whiteboard tips, ger tips om hur lärare ska kunna upptäcka fördelarna med smartboards och lära av varandra. Han kallar smartboards för en Askungen-teknik (Cinderella technology) eftersom de lovar mycket men inte får chansen att komma till balen.

Framför allt behöver lärarna tid att experimentera, helst i lärarlag, med tavlornas olika funktioner och det kräver stöd från ledningen i form av kompetensutveckling och tid. Lärarna ska inte använda ny teknik i undervisning innan de känner sig bekväma med den och ser vilka nya möjligheter som den nya tekniken erbjuder.

- I hope you can see that there is still a tremendous potential for interactive whiteboards in the classroom. To bring this Cinderella technology to the ball, teachers need to spend some time and energy preparing it and practising its use, exploring the possibilities and testing out new ideas and pedagogies. Teachers need to ask the 'what if?' questions and test out the possibilities of the technology. Ultimately, the success or failure of any classroom technology is in the hands of the practitioner. If the teacher sees good, appropriate uses and the potential to extend, enrich and enhance learning and engage the student, then they will do all they can to embed the technology, and apply it to make their lessons successful.

tisdag 5 juni 2018

Seminarium om det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet är åter igen ett högaktuellt ämne. Samhället är mitt i en stor omställning och allt fler yrkesverksamma kommer att behöva vidareutbilda sig eller sadla om under de närmaste åren. TCO och Entreprenörskapsforum bjöd in till ett lunchseminarium 4 juni i Stockholm med titeln Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning! Frågorna som diskuterades under seminariet var följande:
 • Hur bemöter vi behovet av kompetensutveckling/livslångt lärande? Vilka förutsättningar krävs för att högskolorna ska kunna utveckla sitt arbete med detta?
 • Teknologisk arbetslöshet vs nya jobb via teknikutveckling? Hur kompetensutvecklar vi oss för en osäker och föränderlig framtid?
 • Vilka är de bästa – eller de praktiskt genomförbara – förslagen för kompetensförsörjning på morgondagens arbetsmarknad?
 • Vad händer om teknikutvecklingen accelererar snabbare än vi förmår utbilda oss?
Medverkande i seminariet var Pontus Braunerhjelm (forskningsledare Entreprenörskapsforum), Sigbritt Karlsson (rektor KTH), Johan Schnürer (rektor Örebro universitet), Marina Åman (2:e vice ordförande Unionen), Lars Hallberg (VD, Omställningsfonden), Andreas Åström (näringspolitisk chef, Almega) under ledning av moderatorn Åsa Odin Ekman (TCO).

Seminariet webbsändes och nu kan du se inspelningen (cirka en timme).

måndag 4 juni 2018

Webbinarium om digital tentamen

Många svenska lärosäten inför digitala tentamen och det nationella projektet Digital tentamen II kartlägger utvecklingen och skapar samverkan mellan de aktiva lärosäten. Projektet ordnar ytterligare ett webbinarium torsdag den 21 juni, kl 14.00 med erfarenheter från pilottester gjorda vid Mälardalens högskola. Talaren är Teresa Weidsten, Enhetschef vid Campus sektionen - Administrativ drift & Lokalservice.

Länk till webbinarierummet (gäller 21 juni)

torsdag 31 maj 2018

Lärarens syn på lärplattformen - ny artikel

Lärare är positivt inställda till sitt lärosätes lärplattform men använder bara en liten del av plattformens möjligheter och saknar tid och support för att fördjupa sina kunskaper. Dessa slutsatser kommer från en undersökning bland cirka 580 lärare vid 7 olika irländska lärosäten som redovisas i en ny artikel i tidskriften Irish Journal of Technology Enhanced LearningExploring lecturer engagement with the VLE: findings from a multi-college staff survey.

Studien visar att merparten av lärarna använder lärplattformen för att lägga ut kursmaterial i form av bildspel, dokument och andra filer samt för att administrera studenternas inlämningsuppgifter. Kommunikationen var därför ganska lärarcentrerad. Mer kommunikativa och kollaborativa funktioner som diskussioner, bloggar, quizzar och peer-bedömning användes mindre ofta.

Slutsatserna kommer knappast som en överraskning för svenska IKT-pedagoger men det vore intressant med en svensk undersökning inom området.