fredag 27 maj 2016

Filterbubblan växer


Begreppet filterbubbla beskrevs först av Eli Pariser 2011 (boken The filter bubble) och beskriver hur de största nätföretagen som Google, Facebook och stora mediekoncern kartlägger våra sökmönster och levererar sökresultat som de tror vi är mest intresserad av. En debattartikel av Sam Sundberg i Svenska Dagblandet, Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss, diskuterar filterbubblans konsekvenser. Genom att vi matas av nyheter och åsikter som stämmer med vår egen världsbild kan vi inbilla oss att vi tänker rätt. Alternativa tolkningar och andra synpunkter filtreras automatiskt bort och få är medvetna om detta.

- I värsta fall blir informationsbubblorna kuvöser för hat och okunnighet. För de flesta nätanvändare blir effekterna emellertid mer subtila. För den medvetne mediekonsumenten krävs det bara några knapptryckningar för att få tillgång till oöverskådliga mängder information från massor av olika källor, och det finns även tekniska hjälpmedel för att bryta sig ur sin filterbubbla.

Sundberg blickar framåt mot verktyg som kan spricka bubblan genom till exempel att störa Googles personanpassningsalgoritmer. Men problemet är att vi gillar bekräftelse och vill gärna känna att våra åsikter delas av många. En möjlig lösning är att IT-jättarna kan på något sätt granska information för sanningshalt och vetenskaplighet och se till att du får pålitligare sökresultat. Men frågan är vems sanning som ska främjas?

torsdag 26 maj 2016

Att skriva kulturhistoria på Wikipedia

CC BY-SA Some rights reserved on Wikimedia Commons
Vill du använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? Nu söker Nordiska museet gymnasielärare som vill delta i pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia”. I projektet som pågår under läsåret 2016/2017 kommer gymnasielärare att handleda sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

– Nordiska museet har arbetat med att göra samlingarna tillgängliga på Wikipedia sedan 2010. Nu vill vi ta steget vidare och använda Wikipedia som en pedagogisk resurs. Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. I pilotprojektet får gymnasieelever utveckla sina färdigheter i digital källkritik och informationskunnighet genom att skapa artikelinnehåll för den stora allmänheten och upptäcka förhållandet mellan uppslagsverk, källmaterial och litteratur. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Gymnasielärare på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet är välkomna att delta i projektet. Mer information och anmälningsblankett.

Källa: Pressmeddelande på myNewsdeskAtt skriva kulturhistoria på Wikipedia: Nytt pilotprojekt för gymnasiet i samarbete med Nordiska museet.

onsdag 25 maj 2016

Digitalakademin - öppna kurser för alla

Digitalakademin är ett spännande initiativ som erbjuder kostnadsfria kursmoduler för att hjälpa små- och medelstora företag dra nytta av digitalisering.

- Digitalakademin är ett rikstäckande utbildningsinitiativ, som hjälper små och medelstora företag att växa med hjälp av internet. Initiativet grundades av Almi Företagspartner och Google och erbjuder kostnadsfria utbildningar - både online och fysiska utbildningar - för att ge Sveriges verksamheter de verktyg de behöver för att lyckas online.

Det finns ett stort utbud av kursmoduler att välja mellan och du studerar i egen takt. Du får även hjälp att formulera dina mål och får förslag på studieplan. Men du behöver inte studera ensam; du kan anmäla dig till kostnadsfria seminarier på flera orter i landet  eller delta i kursforum. När du har gått genom en modul och klarat alla frågor får du ett digitalt certifikat (s. k. Open Badge).

Digitalakademin är ett europeiskt initiativ av Google i samarbete med nationella partners och det finns liknande kursutbud i många länder (t. ex. Danmark, Storbrittanien, Tyskland)

tisdag 24 maj 2016

Öppen kurs för småföretagare - Introduktion till affärsutveckling och förbättringsarbete

Linnéuniversitetet erbjuder en öppen kurs (mini-MOOC) för småföretagare, Väx som småföretag - En introduktion till affärsutveckling och förbättringsarbete, som får även användas av företag och utbildningsorganisationer som studiematerial via en Creative Commons-licens. Kursen kan ses som självstudiematerial eller som underlag för en studiecirkel eller kurs.

- Kursen beskriver viktiga koncept och introducerar metoder som kan användas för att bättre förstå sitt företag och dess utvecklingspotential. För den som vill fördjupa sig i området rekommenderas en kurs som ges på distans på Linnéuniversitetet och som heter Företagsutveckling inom SME med teknisk teknisk inriktning.


Kursen innehåller följande moduler:
 • Försörjningskedjan
 • SWOT
 • Hur gör vi för att förstå våra produkter? - Bostonmatrisen
 • SMART
 • Hur gör vi för att förstå kundernas behov?
 • Hur gör vi för att förstå tekniska risker? - Riskanalys
 • Affärssystem och MPS-system
 • Konkurrensstrategier
 • Kärnkompetens
 • Integrerad produktutveckling (IPU)
Här ser du en introduktionsfilm.

måndag 23 maj 2016

Dela din whiteboard

Whiteboard.fi är ett snyggt och enkelt verktyg för att skapa en gemensam arbetsyta i klassrummet eller med deltagare på nätet. Som lärare skapar du din tavla och dela den med dina elever/studenter/kollegor genom att ge dem länken. De loggar in och kan svara på dina frågor på sin egen yta. Man kan skriva eller rita på tavlan och verktyget fungerar lika bra på datorer, plattor eller mobiler. Du kan använda verktyget för brainstorming, planering eller för snabba quizzar.

Verktyget utvecklas just nu och inom kort kommer en betalversion med flera finesser.

söndag 22 maj 2016

Webinar om SciPro, verktyg för uppsatsstöd

Study by Kevin McShane, on Flickr
"Study" (CC BY-NC 2.0) by Kevin McShane

ICDE (International Council for Open and Distance Education) ordnar ett webbinarium om SciPro (Scientific Process), ett nytt system som underlättar handledning av doktorander och uppsatsskrivande som har utvecklats vid Stockholms universitet. Henrik Hansson, Stockholms universitet, leder webbinariet om SciPro torsdag 26 maj, kl 15.00. Han kommer att förklara konceptet, visa hur systemet fungerar och svarar på frågor.

SciPro har följande mål:
 • höja uppsatskvaliteten
 • hjälpa flera avsluta sina uppsatser
 • minska handledarnas arbetsbelastning
 • minska administrationstiden för alla parter
 • hjälpa studenter bli självständigare
 • effektivisera handledning

fredag 20 maj 2016

MOOCs för högskolepoäng i Norge

Høgskolen i Østfold, studiested Halden (Foto: Bård Halvorsen) Pressbild
Norska Høgskolen i Østfold har haft stor framgång med sina två MOOCs som även leder till högskolepoäng enligt en nyhet från högskolan, Gratis nettstudier ble kjempesuksess. De erbjuder en introduktionskurs inom IKT samt en fortsättningskurs i IKT-pedagogik som fortbildningar för skollärare. Det finns två sätt att studera: som gratis-MOOC utan poäng eller som poänggivande kurs (15 högskolepoäng) som antagen student. Antagningen sker enligt gällande nationella regler.

Ett viktigt område för alla deltagare är återkoppling och diskussion.

- Vi har lagt opp til en progresjon der deltakerne får hyppige tilbakemeldinger. Dette gir dem også en indikasjon på hvordan de ligger an til eksamen, noe som har vært en stor suksess. Vi vet også at vi er raske til å svare på spørsmål fra studentene. De kan få svar nærmest hele døgnet og i helgene hvis de står fast. Her bruker vi Facebook og et nettforum. De kan få svar fra en hjelpelærer eller direkte fra meg, men vi ser også at medstudenter svarer hverandre.

Läs mer om kurserna:

torsdag 19 maj 2016

Tillgång till distansutbildningar viktig för kommuner i norr

CC BY-SA 3.0 Some rights reserved on Wikimedia Commons
Svenska universitet och högskolor har minskat utbudet av distanskurser och program under de senaste åren och många satsar helst på campusutbildningar. Denna trend drabbar alla som inte har möjlighet att flytta till högskoleorter och det märks tydligt till exempel i inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten enligt en artikel och filmreportage av SVT Västerbotten, Allt färre chanser till utbildning i inlandet. Filmreportaget fokuserar på Storuman kommun som ingår i nätverket Akademi Norr och här betonas behovet av att både distansutbildningar och platsbelagda utbildningar för att se till att invånarna kan utbilda sig på hemmaplan och stanna i kommunen framöver.

- Vi behöver mer högutbildade personer som kan jobba här i Storuman. Det kanske inte är så lätt för någon som växt upp i en stad att flytta till Storuman. Chansen att personer stannar här är större om utbildningen finns här, säger Gudrun Viklund administratör på Akademi Norr.

Tidningen Universitetsläraren tar upp samma fråga i en artikel om trenden mot färre utlokaliserade utbildningar, Framtiden oviss för Campus Skellefteå, Campus Skellefteå erbjuder kurser från både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet men de upplever nu att lärosätenas intresse för regionala satsningar har minskat. Enligt Lorens Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun:

- Vi har kontinuerlig kontakt med de två universiteten, men vi har ingen förhandlingsposition för det är universiteten som äger frågan var de förlägger sina utbildningar. Den enda förhoppning vi kan ha är att regeringen får stopp på centraliseringen av utbildningsplatserna. Det är viktigt att utbildningar inte enbart är koncentrerade till några få universitetsorter utan att de också finns regionalt förlagda.

Universiteten betonar att Skellefteå är viktig som utbildningsort men att de har även ett nationellt uppdrag. Det gäller att försöka locka till sig studenter från hela landet och även internationellt med målet att de ska stanna kvar och satsa på en karriär i norra Sverige. Denna utveckling är inte bara typisk för norra Sverige och det finns en del satsningar som försöker skapa bättre utbildningsmöjligheter för kommuner långt från närmaste högskoleort, se till exempel Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

onsdag 18 maj 2016

Internationella nätutbildningar sätter press på svenska lärosäten


Även om Sverige har ett brett utbud av nätbaserade utbildningar och kurser är de inte öppna för icke-antagna. Det ökande utbudet öppna nätbaserade kurser (MOOCs och andra former av öppen utbildning) samt nya sorters meriter och kvalifikationer utmanar det traditionella systemet enligt en artikel i Computer Sweden, Nätet sätter press på universiteten – ett litet steg kan välta allt på ända. I artikeln intervjuas Gunnar Karlsson, profesor vid KTH, Per Ödling, professor vid Lunds universitet och jag om hur digitalisering kommer att påverka svensk högre utbildning. Vi ger olika perspektiv på frågan men är överens om att svenska lärosäten får inte blunda för den snabba internationella utvecklingen.

- Egentligen finns inte mycket konkret att peka på ännu – universiteten tuffar på ungefär som de alltid gjort. Visst har utbildningar över nätet hunnit bli vardag sedan de kom igång på allvar för drygt tio år sedan, enligt Universitetskanslerämbetet går 27 procent av studenterna i dag på distans, ibland också blandat med studier på plats. Men det har knappast inneburit en revolution. Ännu.

Flera svenska lärosäten ger MOOCs och UKÄs MOOC-utredning var positiv till en utveckling av öppna nätkurser inom svensk högre utbildning men den internationella utvecklingen går fort och redan nu finns det möjligheter till säkrare nätexamination och MOOCs för högskolepoäng. Omvärldsbevakning är oerhört viktig och vi behöver mer utrymme för innovativa och flexibla lösningar för att möta de utmaningar som beskrivs i artikeln.

tisdag 17 maj 2016

VocApp hjälper dig plugga glosor

En populär metod för att plugga glosor är ordkort eller flashcards. Det finns många bra verktyg för att skapa egna kortspel men en enkel och gratis app som heter VocApp är värt att undersöka. Med VocApp kan du skapa egna kort mellan valfria språk och träna så mycket du vill. Som du ser i introduktionsfilmen nedan kan du även muntligt mata in de ord du vill träna och appen tar fram till exempel engelska motsvarigheter och lägger till bilder för att hjälpa dig. De finns även stöd för audioinspelning. De automatiska funktionerna fungerar förstås bäst på stora språk som engelska och spanska men utbudet utökas hela tiden. Det finns färdiga paket som du kan ladda ner, både gratis och mot avgift.

Läs mer om VocApp i en bloggpost av Richard Byrne, VocApp - Create Multimedia Vocabulary Flashcards.

måndag 16 maj 2016

Erfarenheter från webinarprojekt

Det nordiska projektet, Webinar – for interactive and collaborative learning, har jobbat med partners från olika utbildningssektorer och aktörer inom näringslivet för att hjälpa dem använda webbinarier på ett interaktivt och kollaborativt sätt.

Projektet håller ett webbinarium torsdag 2 juni (14.00-15.00) där olika partners i projektet delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring webbinarier och svarar på frågor från deltagarna.
 • Webinars in teaching: Webigagement, Niels Brock Business College (Danmark)
 • Webinars for customer contacts; Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation
 • Webinars in a MOOC: Karolinska Institut
 • 3 webinars – 3 course modules: Studiesenteret (Norge)
 • Webinar for internal information and training in international companies: Eimskip (Island)
 • Webinar for internationalisation: David Röthler (Österrike)

Webbinariet sänds via Adobe Connect (alla registrerade deltagare får länken till mötesrummet 1-2 dagar före sändningen. Webbinariet arrangeras i samarbete med det nordiska nätverket NVL Distans.

Titta på ett av projektets tidigare webbinarier, One step beyond - extending the webinar.

söndag 15 maj 2016

MOOCs för arbetslösa - nytt projekt i norrAkademi Norr, ett samverkansnätverk kring högre utbildning mellan tretton kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, har startat ett intressant projekt som hjälper arbetslösa kompetensutveckla sig genom att läsa MOOCar. Projektet, som genomförs i samarbete med Lunds universitet och Arbetsförmedling, ska erbjuda ett antal MOOCar från internationella universitet men med lokalt stöd på svenska i form av studiecirklar på lärcentra i regionen. Idéen är att kombinera nya (MOOC) och traditionella (studiecirkel) metoder för att hitta alternativa vägar till ny kompetens.

- Projektet MOOC syftar till att föra arbetslösa personer närmare arbetsmarknaden med hjälp av kurser som finns fritt tillgängliga på internet ... MOOCarna genomförs i studiecirkelform vid lärcentra i Akademi Norrs medlemskommuner. Kursdeltagarna examineras av Lunds universitet och får intyg på de kunskaper de skaffat sig. Intygen är meritdokument som stärker de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden.

Även om kursintygen från Lunds universitet inte motsvarar högskolepoäng så hoppas de att de ses som meriterande av arbetsgivare.

Projektet ordnar också en mycket intressant konferens, MOOC – Lokala möjligheter till globalt lärande, 19-20 maj men jag kan bara beklaga att jag inte skrev en nyhet om den tidigare. 

Lyssna på min intervju med Åsa Händel, Akademi Norr (klicka på bildrutan ovan).


lördag 14 maj 2016

Webinar om vägledning och stöd till passiva studenter


I varje klass, såväl i klassrummet som på distans, finns det både aktiva och passiva studenter. På nätkurser är det speciellt svårt eftersom läraren inte vet om en passiv student följer kursen, är sjuk eller har kanske hoppat av. Hur kan vi erbjuda stöd och vägledning till studenter som inte är aktiva?

Detta är temat på ett webbseminarium som arrangeras av nätverket NVL Distans (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) onsdag 18 maj 14.00 - 15.00 med titeln Online Guidance for Invisible and Silent learners - Skills of a Detective Required? Du kommer att träffa studievägledare från den finska folkhögskolan Otavan Opisto som länge har arbetat med nätbaserade kurser och i synnerhet stöd till studenter med särskilda behov.

- But how to identify the individual learners who need guidance and can benefit from it? How to decide on the best possible timing for guidance for each learner? Which channel and device serves each student best? How to make the learning and the needs of the silent ones more visible? How could the online learning environment support guidance? Could learning analytics be of any use in this context?

fredag 13 maj 2016

Norsk guide om kvalitet inom digital kompetens och undervisningskvalitet

Norgesuniversitetet har publicerat en ny guide om digital kompetens och utbildningskvalitet, Kvalitetskjeden i høyere utdanning. Guiden har skrivits av en national expertgrupp inom IKT och lärande och beskriver en kvalitetskedja som kan appliceras på tre nivåer: nationella myndigheter, lärosäten och deras ledningsfunktioner samt utbildningar. Kvalitetskriterier för digital kompetens och undervisning beskrivs och kopplas till dessa tre nivåer. Tanken är att guiden ska fungera som underlag för såväl myndigheternas och lärosätenas strategisk planering som planering och revidering av utbildningar.

- I denne guiden står begrepet 'undervisningskvalitet' like sentralt som begrepet 'digital teknologi'. Vi introduserer begrepet 'kvalitetskjeden i høyere utdanning' for å understreke at utvikling av undervisningskvalitet fordrer samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivå i en 'kjede' hvor det må være kvalitet i alle ledd.

torsdag 12 maj 2016

Rocketbook - anteckna analogt, lagra digitalt

Vill du anteckna och rita för hand men spara allt på nätet? Nu finns det ett väldigt smidigt verktyg, Rocketbook, som gör precis det. Rocketbook är en anteckningsblock som du skriver på med speciella pennor. Längst nere på varje sida finns en rad symboler som du kan markera när du vill spara sidans innehåll. Med hjälp av en app på din mobil kan du koppla symbolerna på anteckningsblocket till olika lagringsplatser (t ex Dropbox, Google Drive, OneNote, Evernote). Sedan riktar du mobilens kamera mot sidan och den laddas upp automatiskt till lagringstjänsten.

Den mest intressanta finessen med Rocketbook är när din anteckningsblock är full. I stället för att behöva köpa en ny block kan du rengöra den gamla genom att lägga den i mikrovågsungnen i 30 sekunder!

Läs mer om Rocketbook i en bloggpost av min kollega vid Linnéuniversitetet, Håkan Fleischer, Rocketbook – sjukt coolt anteckningsblock för molnet.

Titta på denna introduktionsfilm för att se hur Rocketbook fungerar.