onsdag 16 juli 2014

Skapa en bok av din blogg

CC0 Public domain
BlogBooker är ett enkelt verktyg som hjälper dig att skapa en e-bok eller pappersbok av en blogg. Om du använder bloggverktyg som Blogger, WordPress eller Live Journal ska du bara följa instruktionerna och verktyget skapar en bok i pdf-format som kan sedan bli en e-bok eller kan skrivas ut och bindas i bokformat. På sajten finns det länkar till företag som kan trycka din bok. Ett snyggt sätt att avsluta en klassblogg till exempel.

lördag 12 juli 2014

IT-ministern föreslår nationellt centrum för distansutbildning


Sverige har en utvecklad IT-infrastruktur och utbredd tillgång till bredband men har inte riktigt lyckats hänga med den globala utvecklingen inom distansutbildning. En debattartikel i Smålandsposten, Distansstudier öppnar dörrar för fler studenter, av IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) och Hannes Hervieu (Förbundsordförande Centerstudenter) kräver att flera lärosäten satsar på distansutbildning för att möta den ökande efterfrågan på högre utbildning i hela landet. Även om en del lärosäten har utmärkt sig under åren (t ex Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet) vill författarna se en riktad satsning, nämligen ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning där man kan samla erfarenheter och kompetens inom nätbaserad utbildning och ge stöd till lärare.

- Sverige är ett framstående it-land. Vi behöver ha ett utbildningssystem i världsklass. Därför måste Sverige vara pådrivande också i den här utvecklingen. Under nästa mandatperiod vill vi att regeringen satsar på att skapa ett nationellt kunskapscentrum för distansundervisning, som bidrar till att stärka lärarnas kompetens när det gäller digital pedagogik, ser över hur vi bättre kan använda distanskurser från utländska universitet och stötta svenska lärosäten så att de gör mer av sin undervisning tillgänglig på distans.

De menar att det finns stora skillnader mellan storstadsområden och landsbygden när det gäller andelen ungdomar som går vidare till högre utbildning. Det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad att det finns möjligheter till bra utbildning i hela landet och inte bara i storstäderna.

lördag 5 juli 2014

Juridiskt perspektiv på digital bedömning och examination

ZeLIG Admission Exam 2010 by zeligfilm, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by zeligfilm

En arbetsgrupp norska jurister samt representanter från tio lärosäten har skrivit en ny rapport som ger en överblick på de juridiska utmaningar kring nätbaserad examination på uppdrag av Norgesuniversitetet, Ny rapport om juridiske problemstillinger knyttet til digital vurdering og eksamen. Flera lärosäten arbetar redan med digital examination men många har inte kommit igång och det råder stor osäkerhet kring de juridiska konsekvenserna. Därför kom detta initiativ och även om det handlar om norska förhållanden kan rapporten vara av stort intresse även här i Sverige.

Rapporten behandlar följande områden:
 • Användning av studenternas egna datorer vid digital examination.
 • Administrativa frågeställningar.
 • Rättigheter, krav och ansvar.
 • Krav på ID-kontroll, autentisering.
 • Behandling av personuppgifter i samband med digital examination.
Rapporten betonar att digitalisering är redan ett faktum inom högre utbildning och att det är dags att se över många processer och traditioner.

- I alle tilfeller må alle institusjonene forberede seg på en ny hverdag med digitalisering av læremidler, undervisning og vurderingsformer. Dette betyr at vi alle må tilpasse oss nye juridiske problemstillinger – som allerede eksisterer. I tillegg må vi være forberedt på at nye dukker opp i fremtiden.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Digital vurdering og eksamen.

onsdag 2 juli 2014

Kvartssamtal - pedagogisk fortbildning

Kvartssamtal.se är en ny tjänst som ska erbjuda underlag och stöd till pedagogiska diskussioner mellan lärare. På sajten hittar du ett brett sortiment föreläsningar och reportage som väcker diskussion och reflektion. Dessutom hittar du e-böcker om pedagogik, nyheter och en verktygsguide med fördelar, nackdelar och tips. Till hösten kommer det även att finnas en bildbank som medlemmar får använda i undervisningssyfte.

- Visionen med Kvartssamtal.se är att inspirera pedagoger till att tala pedagogik med varandra. Vi vill stärka lärarkåren genom att ge landets kommun ett billigt och effektivt fortbildningsverktyg för samtliga pedagoger, vare sig de är anställd av friskolor eller direkt av kommunen. Många pedagoger anser att reflektionstid är en bristvara på skolorna. Kvartssamtal.se spar tid och ger mängder av ingångar.

Kvartssamtal.se drivs av John Steinberg, föreläsare och författare, Peter Yngen, mediaentreprenör och föreläsare och Ola Hedin, realisatör med inriktning på socialt lärande. När den kommer igång på riktigt till hösten kommer tjänsten att kosta 1000 kr per skola och månad för att få tillgång till hela utbudet. Just nu kan du botanisera fritt.

tisdag 1 juli 2014

Europeisk undersökning om IKT inom vuxenutbildning

EU-kommissionen genomför just nu en stor undersökning om hur IKT används inom vuxenutbildning, Adult Learners in Digital Learning Environments. Alla aktörer inom vuxenutbildning får fylla i en enkät som frågar om hur IKT och öppna lärresurser (OER) används idag. Resultaten kommer att användas som underlag i policydiskussioner på europeisk nivå och framtida Erasmus+ och ESF satsningar.

Gå till enkäten.

fredag 27 juni 2014

Karlstads universitet ger öppna kurser om tjänsteinnovation

Karlstads universitet erbjuder nu till hösten fyra öppna nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation enligt ett pressmeddelande, Nya nätkurser med fokus på kvalitet och interaktion. Målgruppen är alla som är yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Kurserna, som inte ger högskolepoäng, är öppna till alla men kräver anmälan. Kurslängden är 20 veckor och kräver 6-8 timmars arbete per vecka. Alla kurser inledas med ett fysiskt möte i Karlstad men sedan är allt nätbaserat med en blandning av inspelade föreläsningar samt praktiska studier och diskussion med lärarna i synkrona webbmöten.

Enligt Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi och forskare inom CTF Centrum för tjänsteforskning:
- Projektet har även som syfte att uppmuntra ett livslångt lärande. Kurserna är utformade för yrkesverksamma med intresse för företagsutveckling, kundupplevelse, marknadsföring, utveckling av affärsmodeller och tjänsteinnovation. De kommer i arbetstid motsvara mellan sex och åtta timmer i veckan, ca 20 procents fart. Vi tror att det är realistiskt och det är även den vanliga omfattningen för så kallade MOOC:s, massive online courses.

Kurserna, som startar i september/oktober, är redan öppna för anmälan:
 • Making Sense of Service Logic
 • Understanding Customer Experience
 • Mastering Service Innovation 
 • Crafting and Executing Service Strategies

Kurserna ingår i ett projekt, use.it, som är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Karlstads universitet, CTF (Centrum för tjänsteforskning) och tre stora företag med stöd av KK-Stiftelsen.

onsdag 25 juni 2014

Europeiska forskningsuniversitet skapar strategi kring e-lärande

E-lärande kan radikalt förändra undervisning och lärande inom högre utbildning i Europa. Det menar nätverket LERU (League of European Research Universities), ett nätverk av de 21 största forskningsuniversiteten i Europa (Lund är svensk representant), i en ny rapport som släpptes idag, Online Learning at Research-Intensive Universities. De betonar att lärosäten behöver utveckla en strategi för att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter

- LERU is convinced that online learning will play an important part in the future of teaching and learning at European universities. The new LERU paper emphasizes, however, that this will only be to the advantage of students, learners, and universities themselves if those universities take a strategic approach towards online learning, in their own institutions and with learners worldwide.

Framtidens högre utbildning kommer att bestå av en blandning mellan fysiska möten på campus och nätbaserade lärmiljöer. LERU vill visa vägen inom europeisk högre utbildning genom att ta fram policies för e-lärande, utveckla bra kvalitetssäkring, samarbeta kring lärresurser och skapa strategiska partnerskap. Dessutom betonas vikten av strategisk omvärldsbevakning för att vara med i utvecklingens framkant.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: Online Learning at Research-Intensive Universities

Framtidens vuxenutbildning

Konsultföretaget Kairos Future har i samarbetet med vuxenutbildningsorganisationen ViS (Vuxenutbuldning i Samverkan) tagit fram en studie om framtidens utmaningar för vuxenutbildning, Vuxenutbildning i framtiden. Studien konstaterar att vuxenutbildning kommer att ha en viktig roll i ett samhälle som genomgår stora strukturomvandlingar och rationaliseringar, till stor del drivna av digitalisering. Vi lever i en tid då man byter jobb och karriär med jämna mellanrum och det finns ett ständigt behov av korta flexibla utbildningar som hjälper oss att sadla om. Studien baseras delvis på en enkätundersökning av 5405 deltagare i vuxenutbildning, 436 lärare inom vuxenutbildning, samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer.

Syftet med studien är att undersöka vuxenutbildningen och det livslånga lärandet utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på utbildningsaktörer genom att:
 • Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande
 • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess olika aktörer
 • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

Bland rapportens rekommendationer finns följande:
 • Visa tydligt vuxenutbildningens nyckelroll i samhälssutveckling.
 • Öka tempot. Flexiblare, kortare och mer anpassade kurser.
 • Individuell utveckling är en stark motivationsfaktor för eleverna.
 • Fokus på kompetensutveckling för lärare. Bra lärare är avgörande.
 • Se till individens behov. Ytterligare differentiering av deltagarna.
Ladda ner rapporten (pdf-fil). Denna version är en sammanfattning, den riktiga rapporten är inte tillgänglig än.

tisdag 24 juni 2014

Låna en drönare på biblioteket

Små fjärrstyrda helikoptrar eller drönare används allt oftare för att ta flygbilder och filmer från ovan. Universitetsbiblioteket vid University of South Florida lånar nu ut två drönare till lärare och studenter som behöver flygbilder till projektarbete mm enligt en artikel på nättidskriften Digital Trends, Forget books - Now you can check out drones from a Florida university library. En drönare kostar cirka $1000 och de som lånar får utbildning av bibliotekspersonalen och är sedan ansvariga för eventuella skador på utrustningen.

Titta på detta nyhetsinslag från ABC News.

torsdag 19 juni 2014

EDEN konferens 2014 i retrospekt

Konferensen EDEN 2014 hölls i Zagreb, Kroatien 10-13 juni och samlade cirka 320 deltagare från hela världen för att diskutera det senaste inom nätbaserat lärande och distansutbildning. EDEN står för European Distance and E-learning Network och är en av de ledande organisationerna inom området. Årets tema var e-lärande på arbetsplatsen, hur IKT kan bidra till att koppla utbildning och arbete. Konferensen öppnades av Kroatiens president Ivo Josipović.

Tre nya EDEN fellowships delades ut, bland annat till Sveriges Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet). Denna utmärkelse delas ut varje år till personer som har under flera år utmärkt sig internationellt inom området nätbaserat lärande och distansutbildning.

Till konferensens bästa forskningsartikel valdes den av Corrado Petrucco (University of Padua, Italien): Digital Storytelling as a Reflective Practice Tool in a Community of Professionals

Du kan läsa mer om konferensen via följande länkar:

onsdag 18 juni 2014

Lärplattformsinloggning med webbkamera

Testing out our new webcam by mrmayo, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by mrmayo

Ett intressant alternativ till lösenord är att logga in med ansiktsigenkänning. Moodle News skriver om hur man kan logga in i lärplattformen via en webbkamera: “Face-Pass” a facial recognition authentication concept for Moodle. Principen är att inloggningen aktiverar din webbkamera, tar en bild på dig och sedan analyserar den mot en lagrad profilbild. Om analysen stämmer släpps du in i plattformen, om inte blir du hänvisad till den vanliga inloggningen med lösenord.

En framtid utan krångliga lösenord hägrar!

tisdag 17 juni 2014

Datainspektionen underkänner Malmös avtal med Google


Den långa sagan om skolors användning av Google Apps for Education (GAFE) fortsätter med ett beslut av Datainspektionen som underkänner avtalet mellan Malmö stad och Google. Enligt en artikel i Computer Sweden, Rött ljus till Google i Malmös skolor, måste Malmö förhandla fram några ändringar i avtalet, annars får skolorna inte fortsätta att använda GAFE. Tjänsten används idag av cirka 60 000 elever och lärare i Malmö och flera andra städer i landet har liknande avtal. GAFE används som lärplattform av tusentals skolor i världen.

Enligt pressmeddelandet från Datainspektionen:

- Myndighetens kritik gäller framför allt avtalsvillkoren som reglerar hur Google får använda personuppgifterna som skolorna kommer att lagra i molntjänsten. Det är av "avgörande vikt att avtalsvillkoren är tydliga, uttömmande och inte lämnar öppet för olika tolkningsalternativ", skriver Datainspektionen i sitt beslut, men konstaterar att Malmös avtal på den punkten är både otydligt och svårbegripligt.

Malmö stad reagerade direkt och planerar att överklaga DIs beslut eftersom fallet blir prejudicerande för hela Skolsverige, enligt grundskoledirektör Anders Malmquist i Computer Sweden.

måndag 16 juni 2014

Norsk MOOC-utredning klar

Norska Kunnskapsdepartementet har idag publicerat rapporten MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning som är en delrapport från MOOC-udvalget, en utredning om hur MOOC-utvecklingen påverkar norsk högre utbildning. Regeringen tillsatte utredningen 21 juni 2013 med uppgift att undersöka hur utbildningsmyndigheter och lärosäten ska förhålla sig till den snabba utvecklingen inom nätbaserad utbildning. Utredningen leds av professor Berit Kjeldstad (NTNU).

Rapporten menar att MOOC-utvecklingen är något som alla lärosäten bör förhålla sig till och följa. Rapporten innehåller följande huvudrekommendationer:
 • En kraftig investering i digital kompetensutveckling för alla anställda inom högre utbildning.
 • Etablering av en forskningsmiljö för kunskapsutveckling och överföring kopplade till lärandeanalys (Learning analytics).
 • Satsning på en vidareutveckling av den nationella infrastrukturen för nätbaserat lärande och en ny infrastruktur för MOOCs i synnerhet.
 • Närmare utredning om en gemensam nationell MOOC-plattform eller om alternativa lösningar finns.
- Dersom norske institusjoner skal kunne hevde seg i den økende konkurransen, er det en forutsetning at de har innovasjonsevne og kapasitet til å utnytte de mulighetene som MOOC gir. Utvalget mener at MOOC bør føre til endringer i hvordan institusjonene organiserer egen undervisning og gjennom det bidra til økt kvalitet og relevans i tilbudene.

Rapporten innehåller en grundlig analys om MOOCens bakgrund och global utveckling och sedan skriver om nyckelfrågor som modeller, interaktivitet, kvalitet, bedömning, upphovsrätt, öppenhet, koppling till arbetslivet samt ekonomiska och administrativa konsekvenser. Norge är därmed en av de första länderna i världen som har en utredning om MOOCs på nationell nivå beställd av regeringen.

Ladda ner hela rapporten som pdf-fil: MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

söndag 15 juni 2014

Unizin - universitet skapar gemensam molnplattform

Fyra stora amerikanska universitet har bildat ett konsortium, Inizin, för att skapa en gemensam infrastruktur i molnet: lärplattform, lagring av digitala resurser coh andra verktyg för lärande och administration. Unizin består av Colorado State University, Indiana University, University of Florida och University of Michigan men nya partner är välkomna och meningen är att konsortiet ska växa. Motiveringen är att underlätta samarbete mellan universiteten och för att skapa stordriftsfördelar. Det första steget i integreringen är en gemensam lärplattform i molnet och Unizin har valt Canvas. Genom detta kan lärosäten samarbeta smidigare genom gemensamma program, kurser eller projekt. Kopplat till detta finns en gemensam lagring av digitala lärresurser (video, audio, kursmaterial) och möjligheten att analysera studentdata (learning analytics).

- As educational content, software systems, and learner analytics become increasingly digital, it is important that universities have the ability to quickly grow and adapt. Unizin is a strategic move by universities to assert greater control and influence over the digital learning landscape than would otherwise be possible by any single institution.

Läs mer om Unizin i en artikel i tidskriften Inside Higher Education: Only on Canvas.

fredag 13 juni 2014

Lunds universitet lanserar 3 MOOCs

Lunds universitet lanserar nu tre öppna kurser (MOOCs) som börjar efter årsskiftet men är redan nu öppna för anmälan, enligt ett pressmeddelande: Lunds universitet + Coursera = Sveriges första MOOC:s. Lund är därmed det första svenska universitet som ger öppna kurser inom det stora MOOC-konsortiet Coursera som består av 110 lärosäten och andra organisationer. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla men ger inga högskolepoäng. Alla som klarar kursuppgifterna får ett intyg och det finns även möjlighet att få ett MVG-intyg (Statement of accomplishment with distinction) om du lämnar in extrauppgifter för bedömning.

- Tre kurser har efter förslag från fakulteterna valts ut och är nu redo att lanseras. De har förberetts under ett antal månader och i och med att Lunds universitet nu skrivit avtal med Coursera kan arbetet gå in i en ny fas. Från och med nu går det att se kursintroduktionerna och anmäla sig till kurserna.