måndag 30 november 2015

MoocNote - samla föreläsningar och anteckningar

elearn_2006_12 by wgreller, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by wgreller

MoocNote är ett bra verktyg om du vill samla alla bra föreläsningar från olika kurser på ett ställe och dessutom kunna lägga till dina anteckningar. När du har skapat ett konto får du sedan lägga in föreläsningar från YouTube, Google Drive eller Dropbox i din egna samling för lättare åtkomst. Verktyget låter dig skriva anteckningar till varje video och anteckningarna synkroniseras med filmen så att du kan gå direkt till rätt del av filmen. Du kan dessutom dela din samling med kollegor och se varandras anteckningar och det finns ett forumverktyg där du kan diskutera en föreläsning med andra. Ett intressant verktyg att prova vare sig du läser MOOCs eller vanliga kurser.

fredag 27 november 2015

Webinar: Rättssäker examination med URKUND - mer än bara plagiatkontroll?

How I write an academic paper by Raul P, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Raul P

Umeå universitet arrangerar tisdagen den 8 december kl 13:00-16:00 ett webbinarium inom området plagiatkontroll. Webbinariet heter Rättssäker examination med Urkund - mer än bara plagiatkontroll? och handlar om plagiatkontrollverktyget URKUND, ett hjälpmedel för lärare att snabbt och enkelt kunna identifiera eventuellt plagiat i studenternas arbete. Webbinariet kommer att fokusera på erfarenheter från Umeå universitet men verktyget används vid de flesta lärosäten i landet och därför kan vara intressant för många. Du kommer att höra erfarenheter från lärare, studenter samt få insikter i de juridiska frågorna.

Deltagande sker via Adobe Connect och egen dator vilket innebär att du har chans att ställa frågor till presentatörer via chatt. Har du aldrig deltagit i ett webbinarium tidigare kan du läsa mer på följande sidor: http://oersverige.se/delta/ och http://www.meetings.sunet.se/guider/att-delta-i-ett-mote-/delta-i-webbinar.html

Anmäl dig till webbinariet (senast måndag 7 dec). Länken till webbinarierummet skickas under förmiddagen den 8 december till alla anmälda.

torsdag 26 november 2015

Ny app underlättar kontakt mellan nyanlända och svenskar

Många nyanlända vill lära sig svenska och skafa sig kontakter så fort som möjligt men bor ofta ganska isolerat utan möjlighet att delta i samhället. De har många frågor som inte kan besvaras av myndigheterna. Hur kan teknik underlättar kommunikation mellan nyanlända och svenskar? En intressant ny app heter Welcome! Enligt en artikel i Dagens Industri, Welcome! Webbappen som ska minska utanförskapet, kan appen bygga broar mellan människor. Det finns många som behöver hjälp och kontakt samtidigt som det finns många svenska som vill gärna hjälpa till. Genom att gå med i Welcome! kan nyanlända ställa frågor och få svar av frivilliga vänner.

- Tjänsten, som lanseras i början på december, kommer delvis att fungera som ett forum där nyanlända kan ställa frågor som privatpersoner sedan kan svara på. Det kan röra allt från var närmaste apotek finns till hur det fungerar med förskolor i Sverige. Till det kommer en funktion för sociala aktiviteter, där privatpersoner kan bjuda in nyanlända till exempelvis att spela fotboll eller gå på bio.

Ett praktiskt exempel på begreppet crowdsourcing där man skapar en plattform för en folkrörelse. Tjänsten utvecklas i samarbete med Telenor och kommer att lanseras i början av december.

onsdag 25 november 2015

tisdag 24 november 2015

Flipped classroom gav bättre betyg


Studenter i programutveckling vid norska NTNU har förbättrat sina betyg tack vare metoden flipped classroom (ung. omvänd undervisning), enligt en artikel i nättidningen Universitetsavisa.no, Studentene fikk bedre karakterer da faglærer endret undervisninga. Lektor Carl-Fredrik Sørensen slutade helt med salsföreläsningar och istället spelade in alla genomgånger som studenterna fick titta på innan de kom till klassrummet. I klassrummet fick de jobba med problemlösning, övningar och laborationer med läraren som handledare och inspiratör. Resultaten var nästan bara positiva. Färre studenter hoppade av och den genomsnittliga betygsnivån höjdes. Cirka 50% av studenterna var positiva till den nya undervisningsformen, 20% tyckte att det var lika bra som förr och resten ville hellre ha föreläsningar som förr.

- Studentene er konservative. Endringer er alltid vanskelige og dette er jo ei stor endring. Men denne måten å jobbe på, med gruppearbeid og presentasjoner – likner mye mer på hva som møter dem i arbeidslivet.

De flesta uppskattade grupparbetet och det kollaborativa arbetssättet. Ett problem med metoden var att många salar på campuset i Trondheim är inte byggda för grupparbete och det ledde till en del svårigheter. Nya metoder kräver nya lokaler.

- Vi trenger en campus som støtter opp om slike undervisningsformer.

måndag 23 november 2015

Skapa effektiva enkäter på nätet

Google Formulär är ett enkelt nätbaserat verktyg för att skapa enkäter, utvärderingar och anmälningsblanketter. Det ingår i Google Drive och har du bara ett Googlekonto kan du skapa nätbaserade enkäter på bara några minuter.

Åsa Kronkvist på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, har skapat en kort introduktionsfilm som visar hur du kommer igång med Google Formulär.


lördag 21 november 2015

Nationell delegation ska föreslå strategi för validering

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsätter nu en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Validering sker idag inom både utbildningsväsendet och i arbetslivet och en person kan behöva gå igenom flera olika system för att få sin reella kompetens kompletterad, bedömd och godkänd. Valideringen behöver samordnas och därför är en av delegationens uppgifter att lämna förslag på en nationell strategi för validering. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad samordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.

Aktörer som berörs är bland andra gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv som syftar till validering av reell kompetens.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

fredag 20 november 2015

Effektiv vetenskaplig kommunikation

Study Spaces on Level 5 by UTS Library, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by UTS Library

Svensk Biblioteksförening har just publicerat en ny rapport, Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande. Bibliotekets roll har förändrats mycket under de senaste åren främst på grund av digitalisering. Rapporten föreslår fyra huvuduppgifter för forskningsbiblioteken framöver:
 • Effektivisera hantering av fysiska samlingar
 • Samordna myndigheternas digitala informationsförsörjning
 • Se över upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå
 • Ta ställning för öppen tillgång på nationell nivå
- Biblioteken utgör en avgörande nod i det framväxande ekosystemet för forskningsinformation, bl.a. genom hantering och kvalitetssäkring av information och metadata nödvändig i andra delar av systemet. Den vetenskapliga kommunikationen har också kommit att spela en allt viktigare roll för biblioteken. Genom arbetet med att brett tillgängliggöra forskningsinformation har biblioteken kommit att agera för ett effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Biblioteken spelar också en allt viktigare roll som pedagogisk resurs på olika nivåer, från att utveckla studenternas akademiska litteracitet till publikationsstrategier för forskare och doktorander.

torsdag 19 november 2015

Kostnadsfri e-bok om forskningetik

Nätverket OpenSNH har publicerat en öppen och kostnadsfri e-bok om Forskningsetik. Boken riktas mot forskare, bibliotekarier och lärare som till exempel kompletterande kursmaterial i metodkurser. E-boken hittas även via Libris.

E-boken är fri att ladda ned och använda till akademisk undervisning på alla landets lärosäten inom t ex vetenskapsteori och metod både för studenter och lärare samt bibliotekarier. I boken finns fördjupning med webblänkar till internetresurser och till TV-program från Utbildningsradion (UR).

- Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. Vi berättar om de händelser, synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras.

Produktionen är gjord i samverkan inom SNH.se (som består av Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och UR tillsammans med sciwrite.se/Forskning.se).


Det finns även undervisningsmaterial kopplat till området, Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter.

onsdag 18 november 2015

Kommunikation i distanskurser - ny avhandling


I nätbaserade utbildningar kommunicerar studenter och lärare på andra sätt jämfört med klassrumsutbildningar. En ny avhandling från Örebro universitet av Giulia Messina Dahlberg beskriver hur studenter i en nätbaserad kurs i italienska använde olika digitala kommunikationskanaler för att skapa grupptillhörighet. Enligt en artikel på nättidningen SkolportenSå fungerar kommunikation i virtuella miljöer, har hon analyserat studenternas kommunikationsmönster, hur de kombinerar muntliga bidrag med skriftliga kommentarer i samma e-möte. Det betyder att alla kan komma till tals men på olika sätt och denna flexibilitet uppskattas ofta. Ju större grupp som samlas i ett e-möte desto tystare blir studenterna, precis som i klassrummet, medan diskussionen kommer lättare igång i mindre gruppe.


- I sin avhandling har Giulia Messina Dahlberg ställt frågan hur man kan studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik, och hur språk och andra resurser används för att föra samtal i det virtuella rummet. I sitt arbete har hon följt studenter som läser italienska på distans där lektioner och samtal spelats in och analyserats. Studenterna har alla svensk bakgrund men bor i olika länder. Dessa har inte blivit intervjuade utan fokus har istället legat på vad som faktiskt sägs och görs i de virtuella klassrummen. Det är inte själva språket som varit det intressanta utan språkanvändningen.


tisdag 17 november 2015

Korta nätkurser för yrkesverksammaDet finns ett växande behov av flexibla korta fortbildningskurser för yrkesverksamma och nu lanserar Högskolan Väst ett nytt koncept inom området, Kortkurser. Det handlar om nätbaserade uppdragsutbildning i form av kurser på 1,5 högskolepoäng som vänder sig till arbetsgivare som vill köpa kursplatser till sin personal. Varje kurs motsvarar en veckas studier och man får stor flexibilitet i hur man studerar. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan VästNytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst, består utbudet just nu av följande kurser:
 • Hälsa på arbetsplatsen - Organisationshälsa 1,5 hp
 • Personalekonomi - ett sätt att tänka 1,5 hp
 • Personalekonomi - något att räkna med 1,5 hp
 • Konflikter i arbetslivet 1, 5 hp
- Ytterligare en handfull blir klara under hösten. Vår första kurs ”Hälsa på arbetsplatsen” har testats av en grupp, bestående av både interna och externa deltagare, med positiv feedback både på innehåll och form. Kortkurserna är individanpassade och är därför ett bra komplement till våra ordinarie uppdragsutbildningar som upphandlas för grupper, säger Ingrid Elison, som sedan några månader tillbaka är verksamhetsledare för kortkursverksamheten på Högskolan Väst.

Högskolan har arbetat fram konceptet utifrån företag och andra verksamheters behov och innebär en hel del nytänkande vad det gäller antagningsrutiner och pedagogik.

-Högskolan har en ambition att i än högre grad bli en aktör som medverkar till att säkra arbetslivets kompetensbehov. Då räcker det inte att bara göra mer av det vi redan gör utan man måste hitta nya former. Vi tror att kortare insatser som du själv kan påverka start- och sluttid för passar en yrkesverksam, säger Ingrid Elison.

Mer om Kortkurser

Källa: Pressmeddelande från Högskolan Väst, Nytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst.

måndag 16 november 2015

Hur aktiverar man de tysta deltagarna?


I alla kurser, möten och diskussionsforum finns det flera som aldrig kommer till tals. Vissa är blygga och osäkra om sin roll i gruppen, andra är inte särskilt engagerade och en del behöver fundera längre innan de säger eller skriver något. En artikel på sajten GoToMeeting, It’s important to get introverts to speak up in meetings – here’s how, ger några praktiska tips om hur du kan aktivera dessa tystare deltagare, vare sig det handlar om ett fysiskt eller ett digitalt möte.
 • Se till att alla får underlag i god tid inför mötet
 • Visa tydligt att alla ska komma till tals
 • Se till att alla får en roll i mötet, t. ex. fördela ansvaret att inleda varje diskussionsämne
 • Dra in de tystare deltagarna i diskussionen genom att ställa direkta frågor
 • Be de som brukar säga mest att lyssna mer aktivt i stället (t ex genom att ta minnesanteckningar)
Det viktigaste är att se till att alla kommer till tals och att skapa aktiv kommunikation i gruppen. Vissa behöver bli bättre på att bidra och andra behöver träna på att lyssna effektivare. 

- It doesn’t matter why people tend to be quiet. Part of being an effective group is that everyone participates. Most people have something to add. Each individual is the only person with that perspective, experience, or viewpoint. As a leader, you owe it to both the introverts and the group to get them talking. Nothing is more powerful than the ability to take those on the outside and invite them to participate. Try it. You’ll enjoy the dramatic impact it can have.

fredag 13 november 2015

Projektplattform - Gantter

Om du behöver ett avancerat projektplaneringsverktyg med kollaborationsmöjligheter kan projektplattformen Gantter vara intressant för dig. Allt sparas i molnet via Google Drive och webbläsaren Google Chrome och du loggar in via ditt Google-konto. Högskolan i Gävle har skrivit en bra guide till Gantter som bland annat beskriver fördelarna med verktyget:
 • Det enda du behöver är använda ditt Googlekonto med Gantter tillsammans med Google Drive.
 • Kostnadsfritt att använda om du har Googlekonto.
 • Du kan samarbeta i projektdokumentet i realtid med andra via via Google Hangouts.
 • Webblänka till dokumentfiler i Ganttschemat till Google Drive och till vanliga webbsidor, eller dokumentfiler som har webblänk.
 • Importera och exportera MS Project-filer.
 • Allt sparas och uppdateras enkelt/snabbt i molnet (Google Drive).
 • Finns på 20 språk (dock ej svenska, använd engelska om du skall arbeta internationellt).
Är du van vid programmet Microsoft Project kommer du snabbt igång med Gantter. Skillnaden är att du kan även kommunicera synkront och asynkront med hjälp av Google Drive och e-mötesverktyget Google Hangouts.

Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 12 november 2015

Svenskarna och internet 2015


Svenskarna och internet är en årlig rapport som sammanställs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Årets rapport släpptes idag (12 november) med presskonferens och mycket medieintresse. Här finns det mycket statistik och analys över hur vi använder internet idag, utveckling och trender. Enligt pressmeddelandet ser man följande tendenser:
 • Svenskarna använder i genomsnitt internet tre timmar om dagen, i en genomsnittlig barnfamilj finns det 1,9 surfplattor, fildelningen fortsätter att minska och 28 procent av internetanvändarna betalar för strömmade filmtjänster, till exempel Netflix. 
 • 93 procent av alla svenskar har internet, en ökning med 1 procentenhet sedan förra året. Fyra av fem använder internet dagligen, en ökning med 4 procentenheter sedan 2014.
 • 92 procent har en dator, 77 procent en smartmobil och 59 procent en surfplatta. I genomsnitt använder vi internet 21 timmar i veckan. Drygt 8 av dessa timmar är via mobilen, en ökning med en halvtimme sedan förra året.
 • Den mobila boomen har avstannat men däremot har pensionärerna hoppat på tåget och börjat använda smart mobil och surfplatta. Nära hälften (48%) av de i åldersgruppen 66-75 år har nu en smart mobil och en dryg tredjedel (35%) har en surfplatta, i båda fallen en ökning med 10 procentenheter sedan förra året.
Dessutom ser man att filmtittandet verkligen exploderar, sociala medier fortsätter att växa, e-handeln minskar lite och fildelning minskar markant. Samtidigt konstaterar rapporten att 840 000 personer inte använder internet alls, främst därför att de inte är intresserade.


Källa: Pressmeddelande (Cision), Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten ”Svenskarna och internet 2015”.

Här kommer en inspelning som presenterar hela rapporten.


App som hjälper synskadade att se

Mobilappen Be My Eyes är en tjänst som ger dig möjlighet att hjälpa synskadade att "se" vad som sker i sin omgivning. Tjänsten bygger på tusentals frivilliga från hela världen som registrerar sig som assistenter på olika språk. När en blind person loggar in i appen ber hon/han om hjälp och första frivilliga som svarar får en länk till en videosändning från den blindes mobil. Sedan kan du tala om för mottagaren vad du ser via mobilen.

En genial lösning helt enkelt och du kan hjälpa till genom att registrera dig idag. Titta på introduktionsfilmen.