tisdag 19 januari 2021

Zoombaserad miljö för virtuella grupper

En mycket intressant lösning för att synliggöra virtuellt grupparbete har utvecklats vid amerikanska Thayer School of Engineering med en egenutvecklad lösning som bygger på Zoom. På campus jobbar deras studenter i en öppen labbmiljö där grupperna jobbar med sina projekt och de ville skapa samma känsla även på distans under pandemitiden. De har tagit fram en grafisk representation av labbmiljön med olika bord för gruppdiskussioner. Studenterna syns i rummer genom sina profilbilder vid respektiva bord och alla vid samma bord har möte via Zoom. 

Titta på filmen så förstår du vad jag menar. Observera att denna lösning är inte en produkt på marknaden men en egen utveckling. Men den visar kanske vägen framåt för virtuell kollaboration.

Läs mer om projektet

måndag 18 januari 2021

Relationen mellan lärosäten och de stora teknikbolagen behöver ses över

Photo by imgix on Unsplash

Enorma mängder data om studenter och anställda inom högre utbildning lagras hos de stora teknikbolagen och det kan hota lärosätenas oberoende. Rektorn för Amsterdam universitet, Professor Karen Maex, har föreslagit EU-lagstiftning, Digital University Act, som skyddar lärosätenas data från exploatering, enligt en artikel i nättidningen World University NewsNew EU law needed to protect universities from big tech. Hon varnar för risken att vad som händer med lärosätenas data inklusive viktig forskningsdata beslutas bakom låsta dörrar hos globala teknikbolagen. 

... what applies to the future of democracy applies equally to the future of universities and of independent education and research as vital building blocks for the organisation of knowledge. We cannot simply leave [decisions on] the future of knowledge to the closed corporate boardrooms.

Maex kräver större transparens kring teknikbolagens algoritmer och ber nu EU-kommissionen ta tag i frågan. Vi använder deras tjänster och plattformer men är inte full medvetna om hur de utnyttjar oss.

She said that the added value that large platforms and data companies provide must not result in them gaining so much power in universities’ public space that it fundamentally restricts university operations. And to fulfil universities’ teaching and research missions and secure independence is the argument for a separate digital act for universities, she said.

fredag 15 januari 2021

Öppna lärresurser - implementering av UNESCOs rekommendationer

CC BY Some rights reserved by ICDE
Förra året lanserade UNESCO sina OER rekommendationer om hur medlemsländer bör arbeta strategiskt med användning av öppna lärresurser (OER, Open Educational Resources) inom utbildning. ICDE (International Council for Open and Distance Education) har genomfört en undersökning om hur olika länder arbetar med dessa frågor och har publicerat resultaten i en rapport, Implementation of the UNESCO recommendation on Open Education Resources (OER). Under pandemitiden har öppna lärresurser uppmärksammats och fördelarna med en delningskultur inom utbildningsområdet har blivit tydligare. Det finns dock mycket kvar att göra för att öppenhet och delning ska bli ordinarie verksamhet men man kan påstå att samhällets nedstängning har bidragit till större öppenhet!

COVID-19 has radically changed the way education institutions do everything: research, teaching, social responsiveness and internationalization. Ironically, the lockdown has resulted in the opening of the connections. While the possibility of experiencing the location in a tangible way has disappeared, there have been many positive aspects of these changes that universities have embraced and want to take with them into the future. The great hope is that as new technologies are used and proven reliable during the pandemic there will be more opportunities for international cooperation and creativity with OER.

torsdag 14 januari 2021

Regeringen satsar 30 miljoner för att stärka verksamhetsförlagd utbildning på distans 2021

Regeringen delar ut 30 miljoner kronor till 6 lärosäten (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle) under 2021 främst för att stärka verksamhetsförlagd utbildning på distans enligt ett Pressmeddelande från Regeringskansliet:

God tillgång till högre utbildning av hög kvalitet i hela landet är en förutsättning för att utbildad personal till välfärd och näringsliv ska finnas även utanför storstadsregionerna. Regeringen satsar därför på att stärka distansutbildningen, öka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans och utveckla goda samverkansformer för verksamhetsförlagd utbildning. Nu presenteras hur medel för ändamålet fördelas bland lärosäten i landet.

Totalt fördelas 30 miljoner kronor 2021 för att stärka förutsättningarna för distansutbildning genom att bland annat få fram modeller för verksamhetsförlagd utbildning på distans, men även för att stärka samarbeten med lokala aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier såsom lärcentrum. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning runt om i landet. Medlen ska användas till att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på distans.

Medlen ska också användas för att förbättra möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans och för att hitta goda samverkansformer för verksamhetsförlagd utbildning.

– Det behöver finnas goda möjligheter för människor i hela landet att studera vid universitet och högskola. Vi förbättrar med denna satsning möjligheterna till distansutbildning och stärker även möjligheterna att studera verksamhetsförlagd utbildning på distans. Det är viktigt för att säkra tillgången på utbildad personal till välfärd och näringsliv, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

onsdag 13 januari 2021

Glip - videomöten och meddelanden

Om du behöver ett gratis verktyg för videomöten och meddelanden kan du prova Glip. Glip ger dig obegränsade videomöten för upp till 100 deltagare och deltagarna behöver inte ladda ner någon klient för att ansluta sig till mötet. Dessutom kan du kan dela din skärm och chatta. Glip har också en meddelandetjänst där du kan skapa grupper för till exempel projektarbete. Tjänsten fungerar på datorer, mobiler och plattor och fungerar ihop med både Microsoft 365 och Google Workspace.

Det finns så klart även en betalversion med bl a upp till 200 deltagare per möte och molnbaserade inspelningar. Här ser du en introduktionsfilm.

'

måndag 11 januari 2021

Högre utbildning kan bidra till landsbygdsutveckling - ny rapport

Trenden med ökad centralisering inom högre utbildning som har skett i Norge och till viss del i Sverige under de senaste åren har bidragit till en ökad avfolkning i glesbygdkommuner. Så menar Jan Petter Myklebust i en debattartikel i University World NewsHE has a role in stemming rural depopulation, deprivation. Myklebust menar att lärosäten bör uppmuntras erbjuda flera utbildningsmöjligheter i kommuner som ligger långt ifrån en högskoleort. Förslagen baserar sig på en norsk statlig utredning, Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15), från december i fjol, som rapporterar om demografiska utmaningar i glesbygden, i synnerhet avfolkning. Rapporten pekar ut högre utbildning som en viktig motvikt och ger förslag till hur flera utbildningsmöjligheter kan stimulera näringslivet och tillväxten. 

Enligt Victor Norman, professor vid Norska Handelshögskolan (NHH) och tidigare norsk arbetsmarknadsminister:
We have to make it possible for those who want to take higher education in the districts to do so. The potential to secure people with higher education in the districts is possibly greater if funds are invested in educating those who already are living there, instead of trying to attract highly educated people living elsewhere.

It is therefore important to have a decentralised and flexible supply of higher education available for those already living there.

Läs rapporten: Det handler om NorgeBærekraft i hele landetUtredning om konsekvenser av demografiutfordringeri distriktene (NOU 2020:15)

fredag 8 januari 2021

Öppna kurser i Moodle


Lärplattformen Moodle erbjuder kostnadsfria öppna kurser om hur man undervisar och administrerar i Moodle. Det finns fyra kurser som du kan läsa i egen takt.


torsdag 7 januari 2021

Innovativ pedagogik - ny rapport

CC BY-NC Some rights reserved by Open University
Varje år publicerar brittiska Open University en rapport om pedagogisk utveckling och nu har årets rapport kommit, Innovating pedagogy 2021. Rapporten speglar erfarenheter från pandemiåret 2020 och mycket handlar om metoder som främjar kollaboration, samskapande, inkludering och tillgänglighet.

What was learnt highlighted issues of social justice and equity, such as uneven access to teaching materials and suitable spaces, support and technology. Just as knowledge-generating communities within science, medicine, healthcare and other disciplines were called upon to provide reliable evidence to inform important decisions relating to managing the pandemic, similar requests were made to various communities in the field of education.
Rapporten tar upp tio övergripande teman som förtydligas och exemplifieras.
 • Best learning moments - förutsättningar för engagemang och aktivt lärande.
 • Enriched realities - tekniker som virtuell verklighet.
 • Gratitude as a pedagogy - sociala relationer som förutsättning för lärande
 • Using chatbots in learning - automatiska chattjänster.
 • Equity-oriented pedagogy - fokus på ökad tillgänglighet och inkluderande.
 • Hip-hop based education - integrering av ungdomskultur i utbildning.
 • Student co-created teaching and learning - studenter och lärare skapar lärresurser tillsammans.
 • Telecollaboration for language learning - virtuellt utbyt ino språkutbildning.
 • Evidence-based teaching - evidensbaserad pedagogik.
 • Corpus-based pedagogy - hur man nyttjar autentisk språkmaterial för att stödja undervisning och lärande.
Referens
Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Tang, J., Wang, Q., Whitelock, D., Zhang, S. (2021). Innovating Pedagogy 2021: Open University Innovation Report 9. Milton Keynes: The Open University.

tisdag 5 januari 2021

Skapa engagemang i synkrona diskussioner

Photo by cottonbro from Pexels

Synkrona diskussioner, såväl i digitala möten som i klassrummet, tenderar att domineras av läraren och ett fåtal orädda studenter. En artikel av Catlin Tucker7 Strategies Designed to Increase Student Engagement in Synchronous Online Discussions Using Video Conferencing, föreslår sju strategier för att inkludera hela klassen i diskussionen.

 • Ge studenterna en lista över diskussionsämnen i förväg så att de kan förbereda sig.
 • Kommunicera dina förväntningar om hur de bör delta i diskussionen.
 • Be studenterna förbereda egna frågor kring ämnet.
 • Starta varje möte med en uppmjukningsövning som alla kan delta i. Många studenter saknar sociala kontakter när de studerar på distans och behöver tid att bara snacka med kollegor.
 • Använd chatten eller externa verktyg (t ex Mentimeter) för att brainstorma idéer innan du ber dem bidra muntligt.
 • Dela upp klassen i kortare möten med färre deltagare hellre än ett långt möte med hela klassen.
 • Be studenterna att reflektera över mötet och sina bidrag i en bloggpost eller i diskussionsforum.

onsdag 30 december 2020

Inspelade föreläsningar skapar oro bland lärare


En del lärare är obekväma med att spela in sina föreläsningar, enligt en artikel i den norska nättidningen KhronoSvenske akademikere kritiske til opptak av forelesninger. Artikeln rapporterar om en debatt i den svenska Facebookgruppen Högskoleläckan där flera har varit oroliga att inspelningarna bryter mot GDPR eftersom studenter kan ställa frågor eller visa sig i bild. En menade att varje föreläsning är en föreställning och ska inte spelas in. Andra spelar in men redigerar bort alla studentfrågor eller pausar inspelningen om en student vill ställa en fråga.

Den viktigaste slutsatsen är att vi ska förklara vad som gäller vd inspelning och se till att studenter kan känna sig trygga när de öppnad sin mikrofon och webbkamera.

lördag 19 december 2020

Att skapa sociala sammanhang och relationer i den digitala miljön - ny artikel

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash

Hur skapar vi närhet på distans med en ökad känsla av tillit och gemenskap? En model för hur man gör detta heter community of inquiry som lägger stor vikt på relationsbyggnad och sociala kontakter mellan läraren och studenterna. En ny artikel av Anna Åkerfeldt (Stockholms universitet) och Charlotta Hilli (Åbo akademi), Redesigning distance courses to support social and teaching presence in adult and upper secondary education (University of Aberdeen) beskriver hur modellen har implementerats i flera kurser inom gymnasie- och vuxenutbildning. 

Artikeln beskriver resultat från ett forsknings- och utvecklingsprogram genom forskningsinstitutet IfousDigitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Studien beskriver olika metoder som tillämpades för att skapa starkare relationer inom klassen och minska avståndet i distansutbildning.

The study suggests the teachers promoted social and teaching presence in different ways depending on their school context. In adult education, the courses were flexible regarding time and space, making frequent teacher-student interactions (e.g., chat, email, feedback) important to establish teaching presence. The upper secondary teachers included student-student interactions (e.g., mind maps, quizzes, discussions, peer-feedback) to promote social presence in their courses.
Ladda ner artikeln som pdf-fil.

torsdag 17 december 2020

Digital spetskompetens - ny rapport

UKÄ och Tillväxtverket har ett uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Satsningen heter Digital spetskompetens och nu har den första rapporten publicerats. Rapporten är en kartläggning över hur olika aktörer ser på digital spetskompetens och hur den kan utvecklas. De ger till slut rekommendationer om hur digital spetskompetens kan främjas.
Rapporten innehåller en diskussion om hur olika aktörer definierar och beskriver digital spetskompetens. Kartläggningen innefattar även identifiering av statistik- och prognosverksamhet. Vi lyfter även fram befintliga insatser samt utbildningsmöjligheter som främjar utbudet av digital spetskompetens. Dessutom kan du läsa vilka rekommendationer kring främjande av digital spetskompetens som andra aktörer presenterat.

Läs rapporten, Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens.

Här ser du en kort film om rapporten och dess slutsatser.

onsdag 16 december 2020

Bidrar "flipped classroom" till studenternas lärande? - ny forskningsöversikt

Metoden flipped classroom handlar om att spela in föreläsningsmoment och fokusera klassrumstiden på diskussion, fördjupning och laborationer. Men leder metoden till konkreta resultat när det gäller studenternas lärande? En ny forskningsstudie av Torstein Låg och Rannveig Grøm Sæle, Universitetet i TromsöDoes the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis, har gjort en systematisk literatursök inom området. Det finns en stor mängd studier om metoden inom alla utbildningsområden och inga tydliga slutsatser kan dras. Det finns en del bevis att metoden har en positiv inverkan på studenternas lärande men det finns samtidigt många studier som inte visar tydliga effekter.

När man kombinerar inspelningar och instuderingsfrågor med någon slags test eller quiz ser man tecken på positiva effekter på studenternas lärande.
Nevertheless, educators attempting the flipped classroom teaching model are likely to experience at least a small positive impact on student learning. There is some support for the notion that this positive impact may increase slightly if a test of student preparation is a part of the implementation.
Referens
Låg, T., & Sæle, R. G. (2019). Does the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis. AERA Open. https://doi.org/10.1177/2332858419870489

Här ser du en intervju (på norska) med en av författarna, Torstein Låg.

tisdag 15 december 2020

Svenskarna och internet 2020 - Pandemins effekt på svenskarnas digitala liv

Internetstiftelsens årliga rapport, Svenskarna och internet har extra relevans i år eftersom den speglar utvecklingen under coronakrisen, enligt ett pressmeddelande från InternetstiftelsenSå har våra internetvanor förändrats under coronapandemin. Här kan du läsa bland annat om hur olika gruppers internetvanor utvecklade sig under pandemitiden, t ex äldre, barn och ungdomar, studenter, yrkesverksamma. 

De som arbetat hemifrån vill fortsätta jobba flexibelt efter pandemin, men de som studerat på distans är mer missnöjda med det upplägget. I spåren av social distansering har pensionärerna tagit stora digitala kliv. Och många svenskar har gjort sitt första digitala besök på exempelvis en after work eller ett bröllop. Svenskarna och internet 2020 visar hur digitaliseringen och internetanvändandet har påverkats av den pågående coronapandemin.

Bland all intressant statistik finns följande:
 • Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin
 • Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala – men känslan är tvärtom bland de studerande
 • Under pandemin känner sig allt fler oroade över att få sin integritet kränkt av storföretag på nätet
 • 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier och fler använder sociala medier under pandemin
 • 8 av 10 har haft ett videosamtal under pandemin
 • En fjärdedel av internetanvändarna har deltagit i en distansutbildning under pandemi
 • Knappt 3 av 10 gymnasieelever anser att det egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans

Läs rapporten.

Här ser du en inspelad webbsänding om rapporten (sändningen böjar 08:20, du får spola fram).

måndag 14 december 2020

European Teaching and Learning Forum 2021

Konferensen European Teaching and Learning Forum 2021 arrangeras 18-19 februari av EUA (European Universities Association). Årets tema är hållbarhet inom högre utbildning, Embedding and facilitating sustainability, med fokus på FNs hållbara utvecklingsmål. Under konferensen kommer talare från flera europeiska universitet att presentera innovativa utbildningar och strategier och hur framför allt hur de jobbar tillsammans med sina studenter för att skapa hållbara lösningar.

The path towards a sustainable future does not only require revolutionary technologies, but also and foremost adequate education. The 2021 European Learning & Teaching Forum will explore how learning and teaching ensures access to the knowledge and skills needed to reach the UN Sustainable Development Goals and accomplish the transformations that our societies and economies require. It will also invite participants to reflect on whether the organisation of learning and teaching at their own institutions is delivered in an economically, environmentally and socially sustainable manner. Through a mix of plenary and parallel sessions, the Forum provides a platform for discussion on how universities enhance learning and teaching, while also presenting the work of the 2020 EUA Learning & Teaching Thematic Peer Groups.
Konferensen är självklart digital.

Se programmet.
Mer information och anmälan.

Här ser du en kort film om EUA med organisationens president, Michael Murphy.