fredag 29 augusti 2014

Modersmålsundervisning på distans

Languages by ialja, on Flickr
CC BY-NC-SA Some rights reserved by ialja
Barn med andra modersmål än svenska får ofta ingen undervisning i modersmålet på grund av brist på lärare. En tydlig lösning på problemet är att erbjuda undervisning på distans men just nu finns det juridiska hinder konstaterar Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) utbildningsberedning, i en debattartikel, Digitalt lärande kan stödja modersmålet.  Kravet är att lektionerna ska vara lärarledda och vi behöver tänka nytt och omdefiniera sådana begrepp.
 
- I ett läge när det saknas lärare behöver vi tänka nytt. Ett utvecklat digitalt lärande kan erbjuda stöd i udda språk även om det bara handlar om en enda elev i en landsbygdsskola. Självklart förutsätter det en nära samverkan med ämneslärarna och att eleven får det stöd som behövs både pedagogiskt och tekniskt. Detsamma gäller studiehandledning som är centralt för att nyanlända elever ska klara kunskapskraven. Genom exempelvis regional samverkan kan kommuner dela på den resurs som lärare i de aktuella språken utgör.

För att diskutera detta och andra digitaliseringsfrågor har SKL och regeringen samlat en bred grupp aktörer i ett Nationellt forum för skolans digitalisering.

onsdag 27 augusti 2014

Webinar om öppna lärresurser på mindre språk

EU-projektet LangOER, som ska främja undervisning och lärande på mindre språk samt minoritetsspråk genom utveckling av öppna lärresurser, arrangerar ett webinar fredag 19 september 14.00-15.00. Webinariet handlar om hur öppna lärresurser (OER - open educational resources) kan utvecklas på mindre språk, inklusive de nordiska språken.

Huvudfrågorna som ska diskuteras är:
 • Hur ser det ut för öppna lärresurser på mindre och minoritetsspråk i Europa idag?
 • Vilka projekt pågår inom området?
 • Hur kan öppna lärresurser användas i språkundervisning?
Under webinariet kommer du att möta talare med lång erfarenhet av språkutbildning och öppna lärresurser: Kate Borthwick (University of Southampton, UK), Anna-Comas Quinn (Open University, UK) och Sylvi Vigmo (Göteborgs universitet). Jag kommer att vara moderator för sessionen.

Webinariet, som är kostnadsfritt, hålls via e-mötesverktyget Adobe Connect. 

tisdag 26 augusti 2014

Vett och etikett på Twitter


Twitter, precis som alla stora nätverk, har sina oskrivna regler för att undvika missförstånd, visa hänsyn och hålla ordning. Det är lätt att göra misstag och därmed irritera andra så det är bra för oss alla att påminnas om grundreglerna. Susanne Nilsson har därför skrivit en bra artikel som tar upp de vanligaste misstagen, Vett och etikett på Twitter.

- Jag vill börja med att säga att alla själva bestämmer hur de vill använda Twitter. Man behöver ju inte följa någon om man inte vill. Men det har också visat sig att det finns en hel del funderingar bland nyare användare om hur man borde göra, och har man ett företag så är det förstås ännu viktigare att inte irritera folk i onödan på grund av okunskap.

Bland de vanligaste irritationskällorna finns:
 • Automatiska tjänster som publicerar på Twitter. Om allt du lägger ut på Facebook, Instagram m fl också dyker upp i Twitter kan det upplevas som irriterande spam.
 • Inte för mycket om dig själv. Lagom är bäst.
 • Sprid ut dina poster. Riv inte av 15 meddelanden i följd.
 • För många hashtag i samma meddelande. Fokusera på rätt grupp i stället för att täcka alla.
 • Svara på tilltal och tacka för hjälp.
 • Lägg upp en bild på dig själv och skriva en profil. Ingen följer dig om du är anonym.
Läs artikeln för alla tips och råd.

måndag 25 augusti 2014

Ny studie om avhopp på lärarutbildning

En ny studie vid Karlstads universitet har undersökt varför lärarstudenter hoppar av sina utbildningar, enligt en nyhet från universitetet, Brister i kommunikation bakom avhopp. Antalet studenter (både campus och distans) som hoppar av lärarutbildningen har ökat de senaste åren och syftet med studien var att undersöka närmare varför de valde att sluta eller göra uppehåll i sina studier.

Resultaten ligger i linje med många andra studier inom området, nämligen att studenter hoppar av på grund av personliga omständigheter t ex sjukdom, familjekris, nytt jobb osv. Men två viktiga faktorer kom fram tydligt: bristande studiemotivation och en dålig bild av vad högre utbildning innebär.

- Studenterna har också en dålig bild av vad högre utbildning innebär, som till exempel kraven som ställs på examination och närvaro. Den bilden blir ännu tydligare vid distansstudier, då en del studenter verkar uppfatta dessa studier som lättare än campusstudier när det i själva verket kan vara tvärtom. Det finns flera exempel på distansstudenter som försöker jobba heltid samtidigt.

Många yngre studenter har ingen tydlig bild av vad läraryrket innebär eftersom de har kommit direkt från skolan och bara inser svårigheterna när de kommer ut på praktik.

Studien föreslår flera åtgärdar, bland annat tydligare förhandsinformation om vad utbildningen kräver av studenten och vad läraryrket innebär, i synnerhet för dem som studerar på distans. Ett annat förslag är att lägga prakitkdelen (VFU) tidigare i utbildningen så att studenterna får klarhet om läraryrket så tidigt som möjligt. Bättre att hoppa av under det första året än efter tre år.

lördag 23 augusti 2014

Ny rapport om digitala trender för bibliotek

CC BY Some rights reserved by NMC Horizon
NMC Horizon publicerar varje år rapporter för olika utbildningssektorer som analyserar de viktigaste trenderna inom IT och lärande och beskriver vilka utmaningar och möjligheter som aktörerna bör beakta. Nu kommer årets rapport om biblioteksutveckling, NMC Horizon Report 2014 - Library edition.

Rapporten består av tre delar. Den första beskriver och ger exempel på trender som främjar teknikutveckling och digitalisering inom de närmaste 5 åren. Del två beskriver utmaningar som kan eventuellt hindra utvecklingen. Del tre beskriver övergripande digitala trender som kommer att påverka bibliotekets verksamhet.

Rapporten har tagits fram av en expertgrupp med representanter från hela världen och har därför ett globalt perspektiv.

- The NMC Horizon Report: 2014 Library Edition, examines key trends, significant challenges, and emerging technologies for their potential impact on academic and research libraries worldwide. While there are many local factors affecting libraries, there are also issues that transcend regional boundaries and common questions; it was with these questions in mind that this report was created. The NMC Horizon Report: 2014 Library Edition was produced by the NMC in collaboration with University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover, and ETH-Bibliothek Zurich. To create the report, an international body of experts from library management, education, technology, and other fields was convened as a panel.

Referens
Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A.
(2014). NMC Horizon Report: 2014 Library Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium

fredag 22 augusti 2014

Checklista för sociala medier

Bild: Skolverket
Sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr m fl används flitigt i många skolor och högskolor för grupparbete, diskussion, lagring och delning. Många användare är tyvärr inte medvetna om vilka rättigheter dessa företag har med våra uppgifter och material eftersom ytterst få läser avtalsvillkoren.

Skolverkets utmärkta tjänst Kolla Källan har publicerat en kort och praktisk Checklista för sociala medier med nyckelfrågor du ska ställa innan du registrerar dig till en ny tjänst, i synnerhet om du ska använda den i undervisning.

- Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat.

Här finns det goda råd och en del att fundera över. Även om du redan använder en tjänst kan guiden hjälpa dig att se över dina säkerhetsinställningar. Dina elever/studenter kan också ha stor nytta av att gå genom guiden.

torsdag 21 augusti 2014

Facebook inom högre utbildning - ny bok

28/365 Far too much time on Facebook by smileham, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by smileham

Facebook används inom utbildning som arena för diskussion och för att skapa mer gruppdynamik. En ny bok, An Education in Facebook? Higher Education and the World's Largest Social Network, undersöker vad som händer när lärare och studenter möts i en kommersiell plattform och visar både goda och sämre exempel på praktik.

- An Education in Facebook? examines and critiques the role of Facebook in the evolving landscape of higher education. At times a mandated part of classroom use, at others an informal network for students, Facebook has become an inevitable component of college life, acting alternately as an advertising, recruitment and learning tool. But what happens when educators use a corporate product, which exists outside of the control of universities, to educate students?

Ett särskilt intressant kapitel har skrivits av Pernilla Josefsson (KTH) och Fredrik Hanell (Lunds univ) om hur viktigt det är att läraren har en tydlig yrkesroll i Facebookgrupper och inte försöker att kombinera arbete och fritid. Läraren bör inte bli vän med sina studenter men ska uppträda professionellt och förklara rollen i förväg. Författarna intervjuas om detta på KTH:s nyhetssida, Teachers risk role confusion on social media:

- When we implement these types of (social media) environments, our social roles are getting more intertwined; and it’s harder to distinguish the professional from the personal, the private from the professional. Some of the students assume that the teacher is there as a teacher, sticking to their role in the classroom; while others in the same group consider the teacher to be acting as a private person, expressing their own private thoughts, not as a teacher examining, or judging them, or informing them. At the same time, there are some teachers who find it difficult to separate the ‘teacher self’ from the ‘private self’.

onsdag 20 augusti 2014

Världens Bibliotek - tillgång till information nödvändig för utveckling

IFLA(International Federation of Library Associations and Institutions) har på sitt årliga möte (World Library and Information Congress) presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av millenniemålen när de ska omförhandlas.

Enligt IFLA:s ordförande Sinikka Sipilä:.

- Tillgång till kunskap och information handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Bibliotek i hela världen bidrar till en hållbar utveckling varje dag. 

Stuart Hamilton, biträdande generalsekreterare i IFLA, har lett arbetet med att ta fram deklarationen:

- Deklarationen förklarar varför tillgång till information är avgörande för en hållbar utveckling och vi vill att politikerna ska läsa den innan de stiger på planet till förhandlingarna om de nya milleniemålen. När de kommer tillbaka ska de också minnas att det finns saker att göra hemma.

Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att underteckna deklarationen. Redan nu har 125 organisationer skrivit under deklarationen.


tisdag 19 augusti 2014

Presentationsteknik - vad du inte får säga

Queen’s and Heart & Stroke Foundation Pa by queensu, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by queensu

En artikel på sajten TNW, 10 things you should NEVER say during presentations, ger en lista över tio irriterande tabbar som man hör allt för ofta vid konferenser och föreläsningar. Här kommer tio saker du inte ska säga under en föreläsning:
 • Be om ursäkt för att du är trött eller dåligt förberedd - gör ditt bästa, punkt!
 • Får jag återkomma till din fråga? - Ta frågan nu!
 • Kan ni höra mig längst bak? - Anta att tekniken fungera - tekniker ska finnas.
 • Jag ser inte er. - Håll ögonkontakt även om du inte ser p g a belysning. Låtsas!
 • Kan ni läsa denna bild? - Bildspel ska aldrig innehåll text som inte kan läses på avstånd.
 • Jag läser texten för er. - Bildspel ska inte innehålla text, bara enstaka ord och stolpar.
 • Stäng av era mobiler och datorer. - Helt orealistiskt idag. Du kan be dem sätta mobiler på ljudlöst men det är ditt jobb att fånga deras uppmärksamhet.
 • Ni behöver inte anteckna, allt finns på nätet. - Bra att det finns på nätet men för många är det viktigt att anteckna.
 • Jag svarar direkt på din fråga. - Svara inte direkt men upprepa frågan så alla vet vad den var.
 • Jag ska hålla mig kort. - Detta betyder oftast en lång utläggning. Ge klart besked om hur lång tid du ska tala och målet.
Ytterligare en tabbe är att säga att du fortfarande har 20 bilder kvar när tiden är ute. Då har du inte förberett dig och får acceptera att tiden är ute denna gång. 

Håller du med? Fattas det några?

måndag 18 augusti 2014

Skolforum 2014


Skolforum 2014 är en kombinerad mässa och konferens som hålls på Stockholmsmässan, Älvsjö, 27-28 oktober. Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling och arrangeras av ett samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel. Här kan du träffa många inspirerande lärare, fritidspedagoger, forskare, utbildningsledare, elever och läromedelsproducenter som delar med sig av sina idéer genom föreläsningar, workshops och diskussionsmöten. Bland årets huvudtalare finns Andreas Schleicher, PISA-ansvarig på OECD, Anne Bamford, forskare och författare till boken WOW-factor och Maaike Hajer, känd för sitt arbete med språkutveckling. I år finns det även ett särskilt program för lärarstudenter med fokus på digitalisering, yrkesetiska frågor, introduktionsåret och möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare.

Mer information om Skolforum (inkl anmälan).

lördag 16 augusti 2014

SVT Skola

Sveriges Television by santinet, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by santinet

SVT lanserar nu SVT Skola, en webbplats som samlar alla kunskapsbaserade program på samma ställe. Här finns till exempel populära kunskapsprogram som Vetenskapens Värld, Mitt i Naturen, Kobra, Babel, Agenda och Debatt. Detta kas ses som komplement till UR:s utbud som redan finns via UR Play.

- Vi har märkt att många lärare vill använda SVT:s utbud i undervisningen. Samtidigt har de svårt att hitta programmen. Därför samlar vi våra kunskapsprogram på en plats på svt.se​, säger Karin Schmidt, kanalchef online SVT.

SVT vill gärna diskutera med lärare om tjänstens vidareutveckling och därför finns det nu en grupp på Facebook, SVT Skola.

fredag 15 augusti 2014

PUL ett hinder i skolans digitalisering


Personuppgiftslagen bromsar den digitala utvecklingen i skolan och bör revideras enligt en debattartikel i Göteborgsposten (GP), Nyskapande skolteknik hindras av PUL. Allt fler skolor använder s. k. molntjänster som Google Apps for Education, Dropbox och Microsoft 365 med väldigt bra resultat men dessa tjänster anses bryta mot PUL enligt Datainspektionen. Författarna menar att PUL, som skrevs 1998, behöver anpassas till dagens verklighet. Elevernas integritet ska självklart skyddas men lagen grundar sig i en digital värld före sociala medier, molntjänster och utbyggt bredband.

- Men även lagen måste anpassas till dagens samhälle. I princip alla som i dag använder vanliga tjänster som Dropbox, Google Apps, Office 365 med flera utmanar dagens integritetsbegrepp enligt PUL. Det blir absurt när regler och verklighet står så långt ifrån varandra. Vi måste inse att integritet är ett flytande begrepp och våga erkänna att det förändrats efter det att PUL-lagen skrevs.

- Om vi verkligen vill flytta in skolan i det moderna samhället och överträffa de internationella mätningarnas måttstockar vad gäller lärande, kreativitet och problemlösning, måste lärare och elever få använda de möjligheter som finns! De ska inte behöva vara oroliga över att samtidigt bryta mot lagen.


Artikeln uppmanar utbildningsministern att ge frågan högsta prioritering efter valet.

torsdag 14 augusti 2014

Bok om IKT-pedagogens roll

CC BY-NC Some rights reserved by David Hopkins
IKT-pedagogen viktiga roll är sällan definierad och varierar mellan olika arbetsplatser. Även själva titeln varierar. Därför kan det vara intressant att läsa en e-bok som beskriver rollen, What is a learning technologist?, skriven av David Hopkins (Warwick Business School). Boken är baserad på egna reflektioner, praktiska erfarenheter och forskning och syftet är att skapa en tydligare bild om IKT-pedagogens roll i en modern skola eller högskola.

- David starts with some institutional definitions but then the opening chapters really give a flavour of the diversity of the tasks performed by learning Technologists; championing new learning technology, delivering staff training, one to one support etc.

Läs en recension av e-boken av Chris Rowell (därifrån kommer ovanstående citat).

Boken kostar endast €0,99 och kan hämtas från Amazon.

onsdag 13 augusti 2014

Hacka bibblan! - annorlunda bibliotekskonferens

Biblioteksnätverket Skaparbibblan ordna en kostnadsfri knytkonferens, Hacka bibblan, 24 september i Mölndal. Konferensen handlar om bibliotekets framtida roll som arena för skapande, s. k. makerspace, där allmänheten kan prova på ny teknik som 3D-skrivare och designverktyg för att skapa nya produkter, hantverk och konst. Begreppet knytkonferens betyder att konferensens innehåll bygger mycket på deltagarnas önskemål och input. Alla med erfarenheter av makerspace-konceptet får gärna bidra med egna inlägg via anmälningsblanketten.

- Under en dag pratar, bygger, tänker och hackar vi tillsammans. Hur kommer man igång med sin skaparbibbla? Vad gör man där - rent praktiskt? Hur kan man göra sitt bibliotek mer interaktivt?

Här ser du en kort film som visar hur man arbetar med konceptet Vaggeryds bibliotek.
Läs mer om konferensen.

tisdag 12 augusti 2014

SVERD-konferens 2014

SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) ordnar sin årliga konferens 23 oktober i Stockholm. Årets gästtalare är:
 • Lars Haikola (f. d. universitetskansler) - Högskolans kursutbud, MOOCs och examina
 • Thomas Persson (ny generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan) - Om Yrkeshögskolans utmaningar inför 2020.
 • Britten Månsson-Wallin (Generalsekreterare Folkbildningsrådet) - Om Folkbildningens flexibla lärande
Som avslutning på dagen delas ut årets Boldic Award, en utmärkelse som delas ut årligen till en person, ett projekt eller organisation som utvecklat distansutbildning och flexibelt lärande på ett innovativt sätt.