fredag 20 maj 2022

Dela din skärm med hela klassen

Du kan dela din skärm eller bara en applikation i din dator med hela klassen via ett verktyg som heter DisplayNote Broadcast. Du öppnar verktyget och väljer om du vill dela ett bildspel, en webbsida eller hela din webbläsare med klassen. Sedan delar du en länk med studenterna plus en kod. Studenterna behöver inte skapa konton - de bara anger koden och ser det du delar. Du kan anteckna eller rita på det du delar och alla ser vad du har gjort. Verktyget fungerar i dator, platta eller mobil.

Här kommer en kort praktisk video av Richard Byrne om hur du kommer igång med DisplayNote Broadcast.

torsdag 19 maj 2022

Hybridmöten går bäst när en chef deltar via Zoom

Photo by Mindspace Studio on Unsplash

Hybridmöten väcker starka känslor och många menar att de är mycket sällan givande eftersom det finns alltid deltagare som exkluderas. En artikel av Joshua Kim i tidskriften Inside Higher EdProposing Kim’s Law of Physical/Virtual Meetings, menar att en avgörande framgångsfaktor för hybridmöten är om en högre chef deltar på distans. Om distansdeltagare är vanliga medarbetare får de sällan utrymme i mötet men om någon av dem har status i gruppen så får alla distansdeltagare mer tid att tala.

Han föreslår, med glimten i ögat, följande princip för hybridmöten:

Kim’s Law states that:
  • The quality of a physical/virtual meeting is directly proportional to the status of the virtual attendees.
  • If there is a high-status person or persons attending a mixed in-person and Zoom meeting on Zoom, then the meeting will be excellent. Or at least excellent for the Zoom people.

Om en högre chef eller extern gäst deltar via Zoom så planerar man mötet mer noggrant än vanligt och har strategier för att inkludera distansdeltagarna.

Stämmer detta även här i Sverige? 

onsdag 18 maj 2022

Kommande webbinarier och workshops

Photo by Compare Fibre on Unsplash

Flera aktörer arrangerar intressanta digitala evenemang under de närmaste veckorna.

24 maj, 09:00-10:30. Workshop: Professionsutbildningar – utmaningar och möjligheter.
Olika yrken men många gemensamma utmaningar, inte minst kring hur man löser praktik och handledning på distans och i blandade lärmiljöer.Hur skapar man en yrkesidentitet på distans? Hur kan dessa professionsutbildningar lära av varandra i stället för att arbeta i stuprör?
Workshop med gruppdiskussioner. Arrangeras av UHR (Universitets- och högskolerådet).

25 maj, 16:00-17:00. How we can and should respond to the educational needs of those who have become refugees? 
The disruptions caused by war, oppressive regimes and environmental degradation are causing unprecedented levels of social dislocation and violence. To all this can now be added the shocking impact of war and invasion in Europe itself. Millions of people have had to flee just to stay alive. Individuals and families alike have been traumatised by this. We would like to explore the impact on educational needs and whether we can fashion interventions that somehow ease the pain while also providing a model of a way forward for those so impacted.
Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network).

2 juni, 14:00-15:15.Improving recognition through self-assessment: the “Spotlight on recognition” tool.
One of the key outcomes of the “Spotlight on recognition” project is a self-assessment tool that allows staff working in higher education institutions to evaluate to which extent their institution’s recognition procedures are in line with the Lisbon Recognition Convention and international good practice. The core of the tool is a table of self-assessment questions aligned with practical information on the legal framework governing recognition in Europe, the European Recognition Manual for Higher Education Institutions and other supporting materials. The tool thus aims to enable higher education institutions to respond to the LRC and the expectations for internal quality assurance as laid down in Standard 1.4 of the ESG. This webinar will invite participants to explore the tool, as well as the self-assessment approach at its core, in further detail.
Arrangeras av EUA (European Universities Association).

7 juni, 09:00-10:00. Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer.
Hybridundervisning och hybrida mötesmöjligheter har fått stor efterfrågan i spåren av pandemin men hur är det egentligen att vara digital deltagare i en hybriduppkoppling?
Arrangeras av UHR (Universitets- och högskolerådet)

14 juni, 16:00-17:00. What next for global higher education? 
In late May 2022, governments and universities from around the world will meet in Barcelona for the UNESCO World Higher Education Conference. This event aims to set out the global vision for higher education and higher education policies until 2030. The webinar will look at trends and ambitions for global higher education for the next decade, discussing how institutions and countries can work together for the benefit of a global knowledge community.
Arrangeras av EUA (European Universities Association).

15-17 juni. Konferens NU2022, Att synliggöra lärande. Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. På plats i Stockholm eller digitalt.

20-22 juniEDEN 2022 Annual Conference, Shaping the digital transformation of the education ecosystem in Europe. Konferensen arrangeras på plats i Tallinn, Estland och digitalt. Anmäl dig via länken.

tisdag 17 maj 2022

Resursbank om högskolepedagogisk utveckling

Photo by BeKonstructive Marketing on Unsplash

UHR
(Universitets- och högskolerådet) bygger ut sin resursbank med material från landets lärosäten inom områden högskolepedagogik, distansundervisning och användning av IKT i utbildning. Just ni finns det över 70 resurser i olika format (video, ljud, dokument) och du kan söka via nyckelord. Resursbanken innehåller även alla inspelade webbinarier, temacaféer och poddar som har genomförts hittils inom satsningen kvalitet i distansutbildning. Samlingen börjar ta form men kommer att fyllas på under året. 

Om ditt lärosäte eller organisation har bra material som ni kan dela med er så kan du tipsa redaktionen. Materialet ska redan ligga publikt på webben men din organisation ska ha rätten att dela det. Sedan kommer redaktionen att kvalitetsgranska materialet inför publicering.

måndag 16 maj 2022

Karta över europeiska edtechföretag

Photo by Daniel Korpai on Unsplash
Nu lanseras en europeisk edtechkarta: the European Edtech Map, som vid lansering redan har över 1000 edtechbolag registrerade. Syftet med kartan är att skapa en översikt över det dynamiska europeiska landskapet av edtechbolag, en marknad som är under stark utveckling.

"Vårt uppdrag är att stödja tillväxten av den europeiska Edtech-sektorn och att stärka det paneuropeiska Edtech-ekosystemet." Beth Havinga, VD för European Edtech Alliance.

“Kartan kommer vara ett kraftfullt verktyg för att presentera den snabbväxande europeiska edtechmarknaden på. Den kommer att användas av investerare, inköpare, media, beslutsfattare inom EU och lokala myndigheter.” Svenia Busson, första ordförande i European Edtech Alliance.

Den europeiska edtechkartan kommer göra det lättare för både nystartade företag och etablerade företag att hitta varandra för eventuella partnerskap eller för att analysera marknaden och konkurrensen. Över tusen företag är redan listade nu vid lansering, men fler väntas tillkomma i snabb takt.

Läs mer i ett pressmeddelande från Swedish Edtech Industry.

fredag 13 maj 2022

Umeå universitet skannar in sitt campus i 3D

Pressbild, Umeå universitet, Elin Berge

Alla lärmiljöer på Umeå universitetets campus skannas nu in i 3D för att skapa en digital kopia av campuset, enligt en artikel i tidskriften UniversitetslärarenHär skapas en digital tvilling av universitetet. Initiativet sker i samarbete med Akademiska Hus. Syftet är att bättre få översikt på hur lokalerna används och därmed upptäcka vilka lokaler som behöver byggas om. Studenter kommer att få ta en virtuell vandring runt campuset och se hur olika salar ser ut. Lärare kommer att kunna kontrollera att salen som de tänker boka har rätt möblering och utrustning för undervisningstillfället. Förutom 3D-skanning sätter de upp hundratals sensorer som kommer att upptäcka hur många personer det finns i varje lokal. Med bättre information om vilka lokaler som används mest och mist kan man planera framtida satsningar.

Men det handlar inte om att bara få in mer folk i lokalerna menar Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus:

Det handlar inte om att vi vill trycka in mer folk, men om ett rum är bokat vill vi att det ska användas. Det händer ganska ofta att man bokar rum och inte dyker upp och det är synd tycker vi. Om det finns lokaler som man inte använder ska vi göra något bättre av dem. Det kanske är så enkelt som att det bara finns en enda whiteboard, och då är det lätt gjort att sätta upp en till.

En del anställda har varit oroliga att sensorerna kommer att registrera vilka personer som finns i varje lokal men Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet, betonar att det inte handlar om övervakning:

Vi möter oro för att man som person ska synas på bild, att forskningslabb ska komma till allmänt beskådande och att insamlad data ska bli tillgänglig för alla, men så kommer det inte att vara. Det är bara data för allmänna lokaler som görs tillgängliga för lärare och studenter. Allt annat är bakom lås och bom, ingen kommer åt det utan tillåtelse.

torsdag 12 maj 2022

Hybridundervisning i praktik - en lärare berättar

"College WisCEL: active learning lab" by college.library is marked with CC BY 2.0.

Det är roligt att se hur många lärare delar med sig av tips om hybridundervisning. Ett bra exempel finns i en bloggpost av Peter Törlind, Luleå tekniska universitetHybrid teaching - an example how to enhance the experience for remote students. Här skriver han om hur han får både campus- och distansstudenter att skissa idéer tillsammans med en blandning av fysiska och digitala verktyg. Han beskriver uppvärmningsövningar där grupper ritar bilder för varandra med lösningar på enkla problem samt brainstormingövningar både med postit-lappar och en digital storyboard. Han bifogar även en hel lektionsplan med alla moment både i klassrummet och i Zoom.

Avslutningsvis erkänner han att hybridundervisning är en utmaning men han visar också att det går att skapa kreativa och aktiva sessioner.

It is quite challenging for the teacher to run a course in hybrid mode. It is also quite demanding from a technical point of view. How to create an including experience for the remote team, good video and audio is a very important part, but it's tricky to both collect audio from local students as well as send the audio out from the remote students to the local students. This time I used a Logitech conference camera with PTZ and a speaker/microphone box that worked fairly well, but the audio level was a bit too low to be heard clearly by the local students in the back of the classroom.

Also, it's quite stressful to keep up with both the local and remote team, it would be nice to have a producer that can focus on controlling cameras, muting, adjusting audio, sharing the right things, and keeping an eye open in the chat window if something happens.

onsdag 11 maj 2022

Kvalitetsnormer och begrepp inom flexibel utbildning

Norska FUN (Fleksibel utdanning Norge) har publicerat en guide till kvalitetsnormer och begrepp inom flexibel utbildning, Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring. Den definierar vanliga begrepp inom distansutbildning/e-lärande/flexibel utbildning och ger en kvalitetsramverk som kan anpassas till de flesta utbildningsorganisationer. Guiden har tagits fram av FUN i samarbete med flera norska lärosäten och myndigheter.

Kvalitetsnormenes formål er å være veiledende og gi en beskrivelse av kravene og forventningene til kvalitet som det er rimelig å stille til alle tilbydere av fleksibel utdanning og opplæring. Normene kan utgjøre et viktig supplement til kvalitetssystemene i utdanningsinstitusjonene. Målet er at de skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen og opplæringen, i samsvar med gjeldende lover og regler.
Ladda ner guiden som pdf-fil.

tisdag 10 maj 2022

Hur hittar jag bakgrundsmusik för mina filmer?

Photo by Soundtrap on Unsplash

När du spelar in instruktionsfilmer eller föreläsningar kan lite musik vara ett bra sätt att sätta tonen eller för att skapa en spännande inledning. Men om du laddar upp kommersiell musik kan din film bli borttagen av, till exempel, YouTube på grund av upphovsrättsbrott. En artikel, 6 Sites to Download Free and Copyright-Free Music for YouTube Videos, ger tips om musik som delas via en Creative Commons eller annan licens. Här hittar du alla sorters musik som du får använda så länge du citerar källan.

Don't post a video on YouTube with background music from a copyrighted source, it's probably going to be taken down. Instead, get free and royalty-free music from one of these sites.
It doesn't matter if you're hoping to be a viral sensation or just posting something for family and friends to see. If it's free for the public to see, the copyright owner of that music can make a claim and remove your video. And yes, YouTube is notorious for making your favorite videos disappear because of this.
A better option is to use copyright-free or royalty-free music. It saves you from violating copyright restrictions. These free music download sites will give you great music choices. You just need to add a link to the source in your description.

 

måndag 9 maj 2022

Vuxenutbildning på distans - nytt forskningsprogram

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Mycket forskning har bedrivits under åren om distansutbildning inom högre utbildning men ganska sällan riktas blicken mot vuxenutbildning där distansutbildning blir allt vanligare i spåren av pandemin. Forskningsinistitutet ifous startar nu ett FoU program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, enligt en nyhet, Vuxenutbildning på distans.

Även om den forskning om högre utbildning på distans har relevans även för vuxenutbildning så behöver vi riktad forskning för att bättre belysa processer och strategier i undervisning, administration och ledning. Frågor som programmet kommer att utforska är:
  • Vad innebär det att vara distanslärare inom vuxenutbildning? Vilken kompetens och didaktiska kunskaper behövs för att utveckla undervisningen?
  • Hur kan man arbeta och utveckla verksamhet i en organisation där förutsättningar ständigt är i rörelse?
  • Hur kan det kollegiala lärandet för ökad kunskapsutveckling stärkas?
  • Vilka didaktiska redskap behövs för att utveckla och stärka relationen mellan lärare och elev och mellan elever?
  • Hur kan klassrumsundervisning och distansundervisning kombineras? Vad? När? Varför? Hur?
Programmet vänder sig till lärare, rektorer och chefer i vuxenutbildning. En förutsättning för deltagandet är att utbildningsanordnaren/huvudmannen är medlem i Ifous. Anordnarna/huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

fredag 6 maj 2022

Temacafé: Plagiering, fusk och hederskodex


Hur kan vi jobba för att minska risken för fusk och plagiering? UHR (Universitets- och högskolerådet) arrangerar ett temacafé, Plagiering, fusk och hederskodex, den 10 maj, 9.00-10.00. Under detta temacafé undersöker vi tillsammans orsaker, möjligheter och lösningar. Caféet inleds med några korta presentationer:
  • Handbok i konsten att undvika plagiering
  • Disciplinärenden 2021 vid universitet och högskolor
  • Hederskodex – gör det någon skillnad? 
Efter introduktionen inbjuds till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där du som deltagare har möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. Temacaféet avslutas med en gemensam diskussion och möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Medverkande: Annelie Gunnerstad (Stockholms universitet), Pontus Kyrk (UKÄ) och Maria Lingaas (SLU).  

Moderator: Mikael Andersson, UHR. 

Anmäl dig till temacaféet
Sista anmälningsdag är den 9 maj kl. 12.00.

torsdag 5 maj 2022

Om du blir hackad på Facebook

Photo by Austin Distel on Unsplash

Många Facebookkonton blir hackade och börjar sprida konstiga länkar och meddelanden. Syftet är att komma över så många konton som möjligt för diverse bedrägerier, spam och även utpressning. Tips om hur du ska agera om ditt konto hackas och för att skydda ditt konto framöver finns i en bloggpost av Elin HäggbergHackad på Facebook? Här är steg-för-steg vad du behöver göra! 

Det finns flera signaler som betyder att en väns konto har kapats. Du får en vänförfrågan av någon som du redan har som vän - i så fall ska du inte klicka på länken, ta kontakt med vännen och berätta. Sedan får du ett kort meddelande från en vän i stil med "Är detta du?" plus en länk - klicka inte på länken. Elin ger flera bra tips om hur du skyddar ditt konto och hur du ska göra om du har blivit hackad. Nyckeln till det mesta är ett bra lösenord som du helst byter med jämna mellanrum.

onsdag 4 maj 2022

Europeiska sociala medier lanseras

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash

Snart får vi europeiska alternativ till de kommersiella plattformarna som Twitter och YouTube, enligt en nyhet från European Data Protection Supervisor (EDPS), EDPS launches pilot phase of two social media platforms. Två nya plattformar testas: EU Voice som bygger på den etablerade icke-kommersiella plattformen Mastodon och EU Video som bygger på PeerTube. Dessa plattformar uppfyller alla europeiska säkerhetskrav enligt GDPR och Schrems II och är icke-kommersiella. De spårar inte dig för att sälja reklam som de stora kommersiella aktörerna. I början kommer olika EU-myndigheter att få testa och utvärdera plattformarna.

Enligt Wojciech Wiewiórowski, EDPS
With the pilot launch of EU Voice and EU Video, we aim to offer alternative social media platforms that prioritise individuals and their rights to privacy and data protection. In concrete terms this means, for example, that EU Voice and EU Video do not rely on transfers of personal data to countries outside the European Union and the European Economic Area; there are no advertisements on the platforms; and there is no profiling of individuals that may use the platforms. These measures, amongst others, give individuals the choice on and control over how their personal data is used.

tisdag 3 maj 2022

Bättre inspelningar med PowerPoint

Man kan göra väldigt mycket med PowerPoint, till exempel att spela in filmer direkt i applikationen. Åsa Kronkvist, Högskolan Kristianstad, visar här hur man spelar in filmer och flera intressanta funktioner som finns i PowerPoint. Du kan spela in bildspelet med eller utan en videoruta av dig själv och du kan även lägga in skärminspelningar om du vill visa till exempel en webbsida mitt i inspelningen. Hon visar också hur du bäddar in bakgrundsmusik, textrutor och snygga övergånger. Du kan även redigera dina inspelningar i PowerPoint.

måndag 2 maj 2022

Guide för framgångsrika projekt med bara ett fysiskt möte

CC BY-NC-SA Some rights reserved by ONE project
Internationella projekt har alltid inneburit många resor till möten och konferenser men modellen är ju inte hållbar längre. The ONE project (ett Erasmus+ projekt så klart!) har tagit fram en praktisk guide om hur man planerar effektiva projekt med endast ett fysiskt möte, Virtual collaboration toolkit

Guiden riktar sig främst till projektledare för nationella och internationella utbildningsprojekt som vill utnyttja digitala plattformar och verktyg på ett effektivt sätt för att minimera resande.

The objective of the ONE Meeting Project is to support Higher Education Institutions and other project partners in transitioning to a new model of cooperation that hinges on meeting face-to-face just once during the lifetime of a project.

The ONE Meeting Methodology favours a more dynamic and digital form of collaboration which is real-time and teamwork-oriented.

By making the most of existing digital collaborative tools, we strive to increase the levels of inclusion, knowledge exchange and institutional capacity-building that transnational education projects can achieve.
Beredskap och flexibilitet är två nyckelord i guiden. Vi vet idag att vi måste vara beredda på oförutsedda och snabba förändringar och behöver därför att bygga in beredskap i projektplaneringen. Effektiv kommunikation behövs för att alla ska känna sig delaktiga och digitala verktyg och plattformar ska vara tillgängliga och anpassade efter behov.

Cendon, E., Mörth, A., Royo C., & Wietrich, J. (2022). The All-You-Need-To-Know Guide to Running ONE Meeting Projects. Guide IO3, Version1.1. Hagen, Barcelona: The ONE Meeting Project. https://www.theprojectone.eu/