onsdag 8 juli 2015

Rapport om högre utbildning och livslångt lärande

Alexandria Learning Centre by Debarshi Ray, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Debarshi Ray

Vad har universitet och högskolor för roll i det livslånga lärandet, d.v.s. fortbildning av yrkesverksamma, stöd till äldre som vill lära sig mer inom ett område och att öka intresset för utbildning i samhället i stort? Antalet studenter över 25 år ökar starkt i alla länder, i synnerhet på distans, men få lärosäten ägnar mycket uppmärksamhet åt fenomenet.

En ny rapport från UNESCOs Institute for Lifelong Learning (UIL), The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning, ger en överblick över hur dessa frågor behandlas i olika länder. Enligt UNESCO behöver lärosäten bredda sin tolkning av den tredje uppgiften:

- Broader access to higher education should not be confined to the continuing professional development required by a fast-changing labour market. It must also respond to a growing demand for the personal development and cultural enrichment opportunities that higher education offers. Nor is the role of Higher Education Institutions in promoting lifelong learning limited to what they offer students; they also make a vital contribution through initial and continuous training of teachers, research into lifelong learning, and the provision of community learning opportunities. 

Rapporten ger en bra teoretisk överblick på området samt goda exempel från bland annat Danmark, Sydafrika, Japan, Kina och Australien. Bland frågorna som diskuteras är hur olika länder tolkar begreppet livslångt lärande på helt olika sätt, problem kring validering av reell kompetens, olika sorters partnerskap mellan lärosäten och andra organisationer och olika syften bakom lärosätens satsningar.

måndag 6 juli 2015

Moodle i molnet

Moodle är den största lärplattformen som är gratis att använda (s.k. öppen källkod). Men för att använda Moodle har man hittills varit tvungen att installera applikationen på egen server och sedan sköta alla uppdateringar, drift och underhåll själv. Nu kommer en ny tjänst som heter Moodle Cloud där tjänsten ligger i molnet och du kan använda Moodle utan att ha egen server osv.

Moodle Clouds målgrupp är enskilda lärare som vill lägga ut en kurs i Moodle men har varken råd eller tid med en standardlösning. Moodle Cloud ger dig tillgång till den senaste versionen av Moodle och alla uppdateringar sköts automatiskt. Begränsningarna är att du får bara ha max 50 användare, 200 MB lagring och får acceptera ett fåtal reklammeddelanden. Å andra sidan får du ha obegränsat antal sidor och aktiviteter i databasen och e-mötessystemet Big Blue Button integreras i lösningen.

Läs mer i en artikel på tidskriften The Journal: Moodle Unveils Free Cloud Hosting for Educators.
Prova på att skapa din egen kursmiljö - Moodle Cloud Portal.

fredag 3 juli 2015

Ny bok om validering av informellt lärande

Ett starkt växande område inom utbildning idag är hur man kan erkänna lärande som sker via öppna kurser och på jobbet. Många har avancerade färdigheter som de har utvecklat i sitt arbete eller i fritiden men får inget erkännande och därmed går miste om möjligheter till karriärutveckling. Samhället vinner på att bli bättre på att validera dessa färdigheter och omvandla dem till erkända examensbevis och intyg.

UNESCO Institute for Lifelong Learning har just publicerat en öppen bok om validering av informellt och icke-formellt lärande, Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters.

- Madhu Singh’s book highlights the importance of re-engineering education for change by recognizing all types of learning. This is crucial as a great deal of individuals’ and groups’ most important learning takes place in non-formal and informal contexts – through the workplace, civil society, the mass media, cultural settings, family and friends.

Boken är en open access publikation och kan laddas ner gratis som pdf-fil. Vill du ha en inbunden tryckt version kan du förstås köpa den.

onsdag 1 juli 2015

EU tar bort roamingavgifter på mobiler

Smartphone Girl by Hindrik S, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Hindrik S on Flickr

Idag när man reser utomlands är det klokt att stänga av mobildatatrafik via mobilnätet för att undvika höga avgifter. Under många år har s. k. roamingavgifter för datatrafik i mobilen varit väldigt höga och många har fått otrevliga överraskningar när de har kommit hem från en utlandsresa utan att ha stängt av datatrafiken.

Men snart kan man surfa utomlands utan bekymmer. EU har beslutat att slopa roamingavgifter på såväl telefoni som data från 15 juni 2017 enligt DN, Gratis att använda mobilen inom EU 2017. Ett första steg tas redan nästa år:

- Ett steg mot lägre priser tas redan nästa vår. Från april 2016 får operatörer inte ta ut mer än fem eurocent, motsvarande 46 öre, per samtalsminut eller megabyte mobildata. För varje sms får två eurocent, 18 öre, läggas till när mobilen används utomlands. Dessa priser är exklusive moms.

Allt som återstår nu är att beslutet godkänns av EU-parlamentet och ministerrådet.

tisdag 30 juni 2015

Nätkurser - de sju dödssynderna

nude skin by erix!, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by erix! on Flickr

Vilka är de vanligaste fallgroparna när det gäller kursdesign på nätbaserade utbildningar? En artikel på nättidningen The Edvocate, Seven deadly sins of online course design, beskriver vanliga fel och föreslår lösningar.
 • Överväldigande forumdiskussioner. Tvinga inte studenter att bidra med "minst tre inlägg per vecka". Kvalitet hellre än kvantitet.
 • För mycket text. Bryt upp långa instruktioner i kortare delar, lägg till flera bilder och luft i layouten.
 • Inga tecken på progression. Visa studenter hur långt de har kommit i kursen och vad som saknas.
 • Långa presentationer. Undvik långa inspelade PowerPoint presentationer och satsa på korta, mer slagkraftiga inspelningar på 5-10 minuter. 
 • För mycket onödigt snack. Ta bort onödigt länga introduktioner och "kringsnack". Ge studenterna en tydlig anledning att lyssna/läsa vidare.
 • Informationsöverflöde. Många lärare vill så gärna dela nyttiga länkar till mer information men detta kan leda till stress hos en del studenter. Ett fåtal väl valda länkar kan ge mervärde, men inte fler!
 • Ansiktslösa lärare. Se till att du lägger upp en bra bild av dig själv i lärplattformen. Studenterna måste få se vem du är.
Läs artikeln och se om du håller med. Har du flera förslag på fallgropar och lösningar?

måndag 29 juni 2015

Alla skriftliga tentamen digitala vid danskt universitet

Sønderborg by Micky Wang, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License   by  Micky Wang 

Alla skriftliga tentamen vid Syddansk universitet är nu digitala enligt en artikel av Norgesuniversitet, Digital eksamen ved Syddansk Universitet. Studenterna får skriva på sina egna datorer eller surfplattor och det går även att skriva för hand med en digital penna på en platta. För att motverka fusk används ett antiplagiatprogram och en skärmbild tas var trettionde sekund för att kunna upptäcka otillåtna program. För universitetet har digitala tentamen bara gett fördelar. Administrationen förenklas och lärarna kan rätta utan att bära med sig högar med papper eller försöka tyda studenternas dåliga handstil.

fredag 26 juni 2015

MOOCs för pedagogisk utveckling

Det finns ett växande sortiment öppna kurser om hur du som lärare kan använda IKT i din undervisning. Det europeiska projektet Handson ICT har skrivit en guide för lärare om dessa öppna kurser (MOOCs) som kan hjälpa dig välja rätt kurs, A report for educators: How to choose a MOOC for learning about ICT in education.

Projektet har själv tagit fram och genomfört en MOOC om IKT-pedagogik. Nästa omgången startar 27 oktober. Läs mer.

Läs rapporten: MOOCs as Continuing Professional Development (CPD) in Educational Practice. A practical guide for educators.

Här kommer en kort film om kursen.

torsdag 25 juni 2015

Refero - antiplagieringsguide

CC BY-NC-SA Some rights reservedBiblioteken vid BTH och LNU
Refero är en bra guide som förklarar hur du kan använda andras texter utan att riskera plagiering. Guiden har utvecklats av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetetet och har nyligen uppdaterats. Här får du lära dig hur du citerar och refererar på rätt sätt, hur plagiatupptäckarsystem fungerar och vad som händer om du plagierar.

Refero består av 18 sidor och tar cirka 30 minuter att gå genom. En halvtimme som kan bli väldigt värdefull!


fredag 19 juni 2015

Förberedelsekurs för nätstudier


Många flera skulle kunna studera via distansutbildningar och öppna nätkurser som MOOCs men saknar nödvändig studieteknik och digital kompetens. Ett sätt att underlätta för nya studentgrupper är att erbjuda korta introduktionskurser som ger grundläggande färdigheter för att kunna lyckas med nätbaserade studier.

Amerikanska Ozarks Technical Community College erbjuder nu en sådan introduktionskurs som heter Preparing to Learn Online. Kursen, som tar cirka tre timmar, är öppen och du kan börja när du vill.

- Designed to simulate an actual online learning experience, participants will use the same tools and complete activities similar to what may be found in an actual online course; however, unlike an actual online course, there are no deadlines and participants can move through the course at their own pace.

Det finns ett stort behov av flexibla, öppna introduktionskurser på svenska för att hjälpa folk att koma igång med distans- och nätbaserad utbildning. Kanske denna kurs kan stå som inspiration.

torsdag 18 juni 2015

Virtuell verklighet, på riktigt

Virtuell verklighet och hologram har varit under utveckling i flera år men nu kommer dessa tekniker på allvar. En av de hetaste produkterna på veckans stora E3 spelmässa i Los Angeles är Microsoft HoloLens som skapar 3D objekt och spelmiljöer i din fysiska miljö. HoloLens beskrivs som blandad verklighet och du kan skapa och leka med virtuella objekt, miljöer och spel i det fysiska rummet. Dina spelfigurer är inte längre bundna till bildskärmen, de finns mitt bland oss.

- Microsoft HoloLens is the first fully untethered, see-through holographic computer. It enables high-definition holograms to come to life in your world, seamlessly integrating with your physical places, spaces, and things. We call this experience mixed reality. Holograms mixed with your real world will unlock all-new ways to create, communicate, work, and play.
För att se vilka möjligheter denna teknik erbjuder titta på Microsofts film om HoloLens. Vad kan detta innebär för utbildning?

onsdag 17 juni 2015

Kadenze - ny MOOC-plattform inom konst och musik

Ännu ett MOOC-konsortium lanseras just nu. Kadenze är ett partnerskap av 16 universitet som erbjuder öppna kurser inom konst, konsthistoria och musik. De erbjuder nu 20 kurser och antalet kommer att växa ju fler partners går in i samarbetet. Du kan läsa kurserna helt gratis men med begränsad interaktivitet. Vill du kunna lämna in uppgifter och verk för bedömning och återkoppling kostar det $7 per månad. Vill du bli examinerad och få högskolepoäng kostar det förstås ännu mer, men oftast betydligt mindre än att gå kursen på campus.

Titta på denna introduktionsfilm som visar plattformens finesser och kursupplägg.

tisdag 16 juni 2015

EADTU konferens

European Association for Distance Teaching Universities (EADTU) håller sin årliga konferens vid tyska FernUniversität Hagen 28-29 oktober. Konferensens rubrik är Transforming higher education in the 21st century - Innovating pathways to learning and continuous professional education och det finns följande huvudteman i årets konferens:
 • Policies in the changing pedagogical landscape
 • Empowering universities for the modernisation of higher education
 • Blended education
 • Flexible continuing education and new types of courses
 • Open education and MOOCs
 • Learning analytics and learning technologies
Konferensen innehåller ett varierat program med presentationer, workshops, diskussioner samt en utmärkt möjlighet att bredda ditt internationella nätverk. Konferensens huvudtalarna är:
Anja Oskamp (President of EADTU and rector of Open University of the Netherlands), Johannes Heinlein (Vice president of strategic partnerships for edX), Jeff Haywood (Vice-Principal Digital Education at the University of Edinburgh), Cristóbal Cobo (associate researcher at the Oxford Internet Institute, Director of the Study Center – CEIBAL Foundation in Uruguay), Jordi Claramonte Arrufat (Director UNED Abierta), Stefan Stürmer (Professor Institute for Psychology at the FernUniversität Hagen) och Dragan Gasevic (President Society for Learning Analytics Research and Chair in Learning Analytics and Informatics at the University of Edinburgh).

måndag 15 juni 2015

Pinterest i undervisning

In A Quiet Corner Of The Cosmos ... by trekker308, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by trekker308

Pinterest är ett välkänt verktyg för att samla bilder, filmer och länkar kring ett tema, till exempel inspiration till heminredning eller hobby. Men Pinterest kan också användas med fördel i klassrummet och en artikel på sajten Edudemic, The Educator’s Guide to Pinterest, ger dig tips om hur du kan använda verktget med dina elever/studenter.

Först skapar du ett konto och sedan kan du enkelt ladda ner en knapp till din webbläsare så att du kan enkelt lägga till en länk, bild eller film till din Pinterestsida så fort du hittar något bra. När du lägger till något kommer Pinterest att föreslå liknande eller relaterat material som du kanske också gillar. Du kan enkelt söka inspiration genom att kolla andras Pinterestsidor och kopiera därifrån. Tjänsten handlar om att upptäcka, dela och sprida.

Artikeln föreslår flera användningsområden för lärare, bland annat:
 • Samla lektionsplaner. Skapa en sida där du lagrar bra lektionsidéer för framtida behov. Du akn förstås dela den med kollegor och hämta in idéer från andra lärare.
 • Organisera elevernas projektarbete. Ge dem tips på vägen genom en Pinterestsida med bra basmaterial så att de inte behöver leta planlöst i början. Låt dem sedan bygga på ditt startpaket.
 • Skapa litteraturlistor. Lägg ut intressanta artiklar och boktips och sedan uppmuntra eleverna att bygga på samlingen. Alla poster kan kommenteras så man kan skapa diskussion kring boktipsen.
 • Planera ett evenemang eller utflykt. Samla in idéer, tips, inspiration.

torsdag 11 juni 2015

Barnbilder i sociala medier


Alla föräldrar vill ju visa upp bilder av sina barn för släktingar och vänner men i många fall delas bilderna med hela världen. En intressant bloggpost av Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna) tar upp frågan om hur vi lägger ut tusentals bilder av våra barn utan att inse hur bilderna sprids. Enligt en brittisk undersökning lägger föräldrar i genomsnitt ut över 900 bilder av sina barn innan de har fyllt fem år och många är ganska omedvetna om vilka säkerhetsinställningar som gäller. När du sparar dina bilder på nätet är det lätt att inte kontrollera säkerhetsinställningar och då kan dina bilder vara helt publika i stället för privata eller endast för en begränsad grupp.

- Kanske handlar det om en generationsfråga? En ny generation där delandet av mina barn i sociala medier är högst naturligt. Men vi har också en ny generation som växer fram och det handlar om just dessa barn som aldrig valt att publiceras på nätet. Där bör vi kanske ställa oss frågan över hur vi respekterar deras integritet (som kanske är en chimär men ändå) och ger möjlighet för dem själva att välja hur man framställs och delas.

Väl värt att fundera över vem som ska få se dina bilder och kontrollera villkoren.

onsdag 10 juni 2015

Dags för nationell IT-strategi för skolan?

It’s about rules and strategy by pshutterbug, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by pshutterbug

Skolans digitalisering har till stor del delegerats ner till kommunnivån och därför har utvecklingen blivit ojämn med ibland stora skillnader från kommun till kommun menar en debattartikel i Computer Sweden, Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga – nu vill skolvärlden ha en it-strategi. Sverige behöver en nationell strategi för skolans digitalisering och särskilda satsningar behövs för att säkra en nationell likvärdighet.

- Det finns många skäl till att det behövs en nationell it-strategi, men ska man koka ner det till ett skäl så handlar det om att skapa en nationell likvärdighet. Att se till att det blir jämlikt mellan olika skolor – i dag är en del väldigt långt fram medan andra nästintill inte börjat, säger Edward Jensinger, skolområdeschef i Malmö.

Artikeln påpekar att Sverige ligger efter när det gäller skolans digitalisering enligt en rapport från OECDImproving Schools in Sweden: An OECD Perspective, och lyfter fram nya förslag från Nationellt forum för skolans digitalisering och Digitaliseringskommissionen som exempel på vad en nationell strategi kan innehålla.

Sedan kan man också önska sig att en nationell strategi ska även omfatta även högre utbildning.