måndag 29 september 2014

Lärare hinner inte vidareutveckla sin digitala kompetens

Många lärare hinner inte vidareutveckla sin IKT-användning och resultatet är att digitala resurser används på traditionella sätt, mest för att söka information och skriva texter. Detta är en av slutsaterna i en avhandling av Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik vid MittuniversitetetFrån datasal till en-till-en - en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen. Avhandlingen undersöker lärares erfarenheter av och inställningen till digitala resurser som pedagogiska verktyg. Hon har studerat hur gymnasielärare har använt digitala resurser i sin undervisning i skolor där alla elever får egna datorer. Många lärare vill utveckla sin kompetens inom området men tiden räcker inte till. En artikel i nättidningen Skolvärlden, Lärare underutnyttjar digitala resurser, har en kort intervju med Ann-Katrin om avhandlingen:

- När det är ont om tid för undervisning så använder lärarna de digitala resurserna på ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning.

fredag 26 september 2014

Kvalitet i MOOCs

Det pågår en intensiv debatt om hur hur stora öppna nätkurser (MOOCs) kan kvalitetssäkras. Vilka kriterier gäller för kurser som oftast inte har en tydlig målgrupp och som kan locka ett bret spektrum deltagare, från nybörjare till experter, med väldigt skiftande förväntningar och mål? Det senaste numret av tidskriften INNOQUAL (International Journal for Innovation and Quality in Learning) fokuserar på kvalitet i MOOCs med artiklar från forskare och lärare som har utvecklat MOOCs.

- The focus of this special issue is on MOOCs. It consists of five research papers and four practice-based papers, which together provide a useful summary of some of the state of the art of research and development of MOOCs. Quality in relation to MOOCs is a key issue and the subject of much debate.

Bland annat hittar du följande artiklar:
  • Rhizo14 – The MOOC that community built. Dave Cormier
  • The OpenupEd quality label: benchmarks for MOOCs. Jon Rosewell, Darco Jansen 
  • A new classification schema for MOOCs. Grainne Conole 
  • Academics’ Perceptions on the Quality of MOOCs: An Empirical Study. Lyndon Walker, Birgit Loch 
  • Perspectives on MOOC quality – An account of the EFQUEL MOOC Quality Project. Alastair Creelman, Ulf-Daniel Ehlers, Ebba S. I. Ossiannilsson 
Redaktörer för detta nummer är Sandra Schön (Salzburg Research) and Gráinne Conole (University of Leicester, UK). Tidskriften är open access och fritt tillgängligt i fulltext.

torsdag 25 september 2014

NITUS konferens "Nya vägar för lärande och utveckling"

Nätverket för kommunala lärcentra, NITUS, ordnar sin årskonferens 27-28 november i Trollhättan i samarbete med Högskolan Väst. Temat för årets konferens är nya vägar för lärande och utveckling och fokuserar på hur utbildning kan skapa utveckling och nya jobb i hela landet, inte bara på högskoleorter. Bland talarna finns Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping:

- Charlotta Mellander .... håller en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta kommer bland annat att prata om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter i andra områden som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben.

Konferensen är öppen för alla och kostar 1700 kr (exkl moms). Sista anmälningsdatum är 31 oktober.

onsdag 24 september 2014

Konferens om Google inom utbildning

Googles tjänster används av de flesta och många skolor använder dem i stor skala. Konferensen Google for Education Sweden Summit anordnas 27-28 oktober på Xenter Botkyrka som mötesplats för lärare, IKT-pedagoger och skolledare som vill lära sig mer om de pedagogiska möjligheterna med Googles tjänster och verktyg. Fokus kommer att ligga på utbildningstjänsten Google Apps for Education som redan används i många kommuner.

- Konferensen fokuserar på att hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av “Google Apps for Education” inom förskola/grundskola/gymnasium/högre utbildning. Det kommer vara pass på danska och svenska som leds av några av världens bästa Google Apps-experter inklusive personal från Google och “Google Certified Teachers and Trainers”.


tisdag 23 september 2014

Keramik på nätet

För inte så länge sedan trodde många att praktiska ämnen som keramik inte kunde läras ut via nätet. Självklart måste man träna själva hantverket i studio men på nätet kan du få värdefulla tips, hitta likasinnade och få inspiration. En sådan källa är sajten Mera keramik som har skapats av Mats Svensson, Leksands folkhögskola, i samarbete med Folkbildningsnätet. Sajten innehåller filmer, lästips, tips och trix samt ett antal bra guider som Mera med lera, Glasera mera osv. Kanske den viktigaste delen av initiativet är att skapa ett nationellt nätverk av lärare, studenter och konstnärer för att kunna samarbeta, diskutera och skapa nya projekt.

- Tanken är att att skapa en inspirationsbank och mötesplats för och tillsammans med keramikentusiaster. På Mera keramik samlar vi filmer, erfarenheter, praktiska tips och mycket annat för alla som vill utveckla sitt hantverkskunnande och sin konstnärlighet.

måndag 22 september 2014

För mycket grupparbete kan hämma kreativitet

CC BY-NC-SA Some right reserved by smannion
Finns det en övertro på grupparbete inom utbildning och bör vi skapa mer utrymme för tyst reflektion? Lärare Diana Senechal från New York har skrivit en bok om detta ämne,  Republic of Noise: The Loss of Solitude in Schools and Culture, och hennes idéer lyfts fram i en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Group work is overused in schools, and in my experience it stifles good ideas.

Hon menar att vi ser grupparbete som kreativt och demokratiskt men i många fall styrs arbetet av en dominerande gruppmedlem och de som behöver mer tid att fundera kommer aldrig till tals eller blir nonchalerade av de mer talföra medlemmarna. Många tror att klassrum med mycket diskussion och hög ljudnivå är kreativa men ofta blir resultatet lite kaotiskt.

- To make group work successful teachers have to give pupils a very specific activity to complete, otherwise things get too chaotic, and outlying ideas get shut off. Also, one group member tends to take control and the thoughts of those who are quieter or don’t fit in socially are disregarded. I’m not saying that students can’t recognise good ideas, but they don’t have the broader perspective on the subject that a teacher does.

lördag 20 september 2014

Molntjänster inom utbildning

Clouds by theaucitron, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by theaucitron

Användningen av nätbaserade tjänster (molntjänster) i skolan och andra utbildningsorganisationer har väckt mycket debatt under det senaste året. Flera kommuner som t. ex. Malmö och Helsingborg använder Google Apps for Education som lärplattform och det finns onekligen många fördelar för skolor, lärare och elever. Skolorna slipper mycket administration, lärarna och eleverna lagrar sitt arbete i molnet och då är det tillgängligt varifrån som helst (med inloggning så klart) och verktygen tillåter kollaboration på ett sätt som inte är möjligt med traditionella IT-miljöer.

Men det finns fortfarande farhågor kring lagring av personuppgifter i molnet och därför har Datainspektionen kritiserat de avtal som har träffats mellan kommuner och bland annat Google eftersom de inte följer PuL (personuppgiftslagen). Debatten fortsätter men vill du läsa en bra övergripande analys av frågorna bör du läsa en artikel av Stefan Pålsson, Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder, i Skolverkets Omvärldsblogg. Här finns en bra summering av debatten hittills samt många länkar till mer information.

Datainspektionen har nu publicerat sin syn på frågan i guiden Molntjänster i skolan. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat en vägledning för kommuner, Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster.

fredag 19 september 2014

Hur lättläst är din text?

fast fingers by KatieKrueger, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by KatieKrueger

Hur lättlästa är dina texter? Finns det många upprepningar i texten? Använder du för många långa ord? LIX är ett enkelt och väldigt praktiskt verktyg som analyserar en text eller en webbsida och bedömer läsbarheten. Du ska bara klistra in texten i rutan och LIX analyserar och bedömer den enligt följande skala:

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

torsdag 18 september 2014

Ny studie jämför plagiering på campus och distans

Copy Taste by Maik Meid, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Maik Meid

Många tror att plagiering är ett större problem på distansutbildningar än på campus men en ny amerikansk studie visar inga större skillnader. Studien i tidskriften Merlot Journal of online learning and teachingDoes the Online Environment Promote Plagiarism? A Comparative Study of Dissertations from Brick-and-Mortar versus Online Institutions, analyserade 368 uppsatser för plagiering genom antiplagieringsverktyget Turnitin. Hälften av uppsatserna skrevs av distansstudenter och hälften av campusstudenter och det fanns ungefär lika många plagieringsfall i båda utbildningsformer. De mest extrema plagieringsfallen upptäcktes bland campusstudenter.

The test revealed no significant difference between the originality indices of dissertations from traditional institutions and those of dissertations from online institutions. Although dissertations from online institutions were slightly more likely to involve plagiarism, the traditional schools had more extreme cases of plagiarism. Thus, the notion that online education is more prone to plagiarism is not well supported.

Artikeln avslutas med rekommendationer för vidare forskning.

onsdag 17 september 2014

Konferens om plagiering

När man upptäcker plagiering är det för sent och vi bör fokusera på förebyggande åtgärdar. Det är budskapet bakom en konferens som arrangeras av Örebro universitet 5 december, Preventing plagiarism conference. Konferensen handlar om varför studenter plagierar och hur vi kan arbeta för att motverka problemet.

Konferensens huvudtalarna är Jude Carroll, specialist inom området bland annat vid Oxford Brookes University, och Diane Pecorari, professor i engelska vid Linnéuniversitetet.

Konferensen kostar 1000 kronor (anställda vid Örebro universitet gratis) och sista anmälningsdatum är 14 november.

Mer information och anmälan.

tisdag 16 september 2014

Klasskillnader i ungdomars nätvanor enligt ny avhandling

  • Martin Danielsson (Fotograf/Källa: Joachim Brink/Högskolan i Halmstad)
Det finns stora klasskillnader i ungdomars användning av internet och idén att alla ungdomar är digitala infödingar är en myt, enligt en ny doktorsavhandling av Martin Danielsson (Högskolan i Halmstad), Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker. Han har studerat pojkar från olika bakgrunder om hur de integrerar digitala medier i sin vardag och sett att det finns stora skillnader beroende på till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund. Alla har tillgång till teknik men använder den på olika sätt. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan i Halmstad (via MyNewsdesk):

- Resultatet styrker tidigare forskning som visar att det finns klasskillnader i ungdomars internetanvändning. Martin Danielsson har genom sin forskning bidragit med fördjupad kunskap kring hur skillnaderna uppstår. Internetanvändningen är en integrerad del av ungas vardag. Den existerar inte i ett socialt och historiskt vakuum. Klasskillnaderna i pojkarnas relation till digitala medier följer därför också ett välbekant mönster. De som kommer från högutbildade familjer orienterar mot digitala mediepraktiker som kan ge fördelar i den vidare utbildnings- och yrkeskarriären, medan pojkar vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå istället dras till praktiker som snarare står i strid med den dominerande skolkulturen. I den tekniska förändringen finns en social och kulturell kontinuitet som idéerna om internets transformativa potentialer och den ”digitala generationen” bidrar till att dölja.

måndag 15 september 2014

Matematikapp från Malawi gör intryck i Europa


En mobilapp som används i Malawi för att ge barn grundläggande kunskaper i matematik har visat sig lika framgångsrik i England. Enligt ett reportage av BBC, Malawi app 'teaches UK pupils 18 months of maths in six weeks', lär sig barnen mellan 12-18 månaders matematik på bara 6 veckor och dessa resultat är lika bra i såväl England som Malawi. Appen installeras i en surfplatta och barnen får 30 minuter per dag att ta sig genom materialet i egen takt. Den är byggd som ett spel där du tränar moment för moment och får bara fortsätta när du får 100% rätt. Barnen får alltid direkt återkoppling och uppmuntran att prova en gång till, något som inte är så vanligt när det finns bara en lärare i en klass på 90 elever som i Malawi.

Forskare från University of Nottingham i England var imponerade av appens framgångar i Malawi och testade den i en engelsk skola. Eftersom de engelska barnen hade en mycket bättre skolmiljö troode forskarna att appen inte skulle göra någon väsentlig skillnad i barnens mateekinskaper. Men resultaten var lika slående som i Malawi. Med endast 30 minuters självstudier per dag lärde de sig lika mycket på en vecka som de gjorde med 3 månaders klassrumsundervisning.

Appen har utvecklats av den icke-vinstdrivande organisationen Onebillion.

Läs artikeln och se ett filmreportage om forskningen.

lördag 13 september 2014

Dela din whiteboard via mobilen

Snart behöver du inte skriva LÅT STÅ på din whiteboard i klassrummet. Rocketboard är ett spännande nytt verktyg som gör det möjligt för dig att spela in och spara allt du skriver på en whiteboard i klassrummet. Öppna appen i din mobil och ställ den på ett bord framför tavlan. Den spelar in allt du skriver på tavlan och kollegor eller studenter på andra orter kan se allt som skrivs. Du kan när som helst spara en bild av tavlan genom att lägga handen framför mobilens kamera en kort sekund. Grupper på andra orter kan samtidigt skriva och spela in på sina tavlor och allt sparas.

Just nu är appen inte helt lanserat men du kan registrera dig i förväg via e-post.
Titta på introduktionsfilmen för att se hur Rocketboard fungerar.

fredag 12 september 2014

Globala utbildningsstatistik 2014

Organisationen OECD har just släppt sin årliga rapport om globala utbildningstrender, Education at a glance 2014. Rapporten ger siffror och trender på utbildning i alla 34 medlemsländer (inkl Sverige) där man kan jämföra statistik kring finansiering, utbildningsnivåer, breddad rekrytering, forskning, internationalisering, genus mm. Rapporten speglar förändringar som har skett i skuggan av den globala ekonomiska krisen.

Ett litet axplock av rapportens slutsatser:
  • Ett växande ekonomisk klyfta mellan de som har en högre utbildningsnivå och de som inte har det.
  • I de flesta länderna har ungdomar en högre utbildningsnivå än sina föräldrar. Undantagsländer är Sverige, Norge, Tyskland och Estland.
  • Över 4,5 miljoner universitetsstudenter studerar utanför sina hemländer.
Ladda ner hela rapporten.
Nedan ser du ett bildspel med ett utval av de viktigaste trenderna.


torsdag 11 september 2014

Dansk strategi för 100% open access 2022

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
CC BY-NC-SA Some rights reserved by PGSsOnline
Den danska utbildningsministern, Sofie Carsten Nielsen, står bakom en nationell strategi med målet att all offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla senast år 2022 enligt principen open access. Delmålet är att 80% av alla forskningsartiklar ska vara öppna redan 2017. Detta ligger i linje med många andra europeiska länder som satsar på att tillgängliggöra offentligt finansierad forskning. Nu bildas en bred styrgrupp med representanter från regeringen, lärosäten och andra intressenter.

Läs mer i artikeln 100% Open Access in 2022: Denmark sets out ambitious targets.