måndag 30 mars 2015

Öppen europeisk fortbildning för lärare inom folk-/vuxenutbildning

En öpen nätutbildning startar snart för alla som jobbar inom folkbildning eller vuxenutbildning och vill skapa kontakter med kollegor i Europa. Kursen heter European e-training for Adult Educators - share, learn and inspire! och drivs av projektet European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) och  EAEA - European Association for the Education of Adults, samarbetsorganisationen för vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa.

Du kommer att lära dig om utvecklingen inom folk- och vuxenutbildningssektorn i Europa, pedagogiska metoder och arbetssätt och hur politiken formas på europeisk nivå och om påverkansarbete. Kursen är helt nätbaserad och kostnadsfri och går från14 april till december. Anmäl dig senast 10 april.

Kursen är för dig om:
 • Du vill nätverka med folkbildare från olika delar av Europa, ta del av deras erfarenheter och lägga grunden för framtida samarbeten 
 • Du vill utveckla din kunskap om folkbildning och vuxenutbildning på europeisk nivå, och i olika europeiska länder 
 • Du vill utvecklas i din yrkesroll och stärka din kompetens som anställd inom folkbildning och vuxenutbildning 
 • Du vill lära dig mer om politik och påverkansarbete för folkbildningsområdet på den europeiska nivån
Läs mer om kursen i en artikel på folkbildningens nättidning Re:flexEuropeisk fortbildning satsar på pedagoger.

Mer information om kursen.

fredag 27 mars 2015

Webinar: Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning


Nätverket för IT inom högre utbildning (ITHU) ordnar ett nytt webbseminarium onsdag 1 april, 13.00 – 14.00, om hur lärosäten kan samarbeta kring öppna nätkurser inom pedagogisk utveckling.

Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö. Kursen organiseras i samarbete mellan Karolinska institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Den är tänkt som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och diskussion kring IT-pedagogiska frågor och kan ses som ”två kurser i en”, dels som en öppen fri kurs, dels som en kurs för lärare vid respektive lärosäte.

Med ONL kursen som utgångspunkt kommer webbseminariet att bjuda in till ett samtal om hur samverkan i öppna lärmiljöer kan främja IT-pedagogisk utveckling inom Högre utbildning samt integrera den tredje uppgiften i kärnverksamheten.

WebinarSamverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe ConnectLäs mer. Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Kostnadsfritt. Föranmälan krävs

Till anmälan

Vårens kurs, Open Networked Learning (ONL141), startar 14 april och avslutas under v.24. För mer information och registrering se kurshemsidan där du kan ta del av allt kursmaterial från höstens kursomgång.

torsdag 26 mars 2015

Regeringen ger uppdrag om att analysera öppen nätbaserad utbildning

Regeringen har idag gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppdraget att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning i Sverige (främst MOOCs), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s kan rymmas inom ramen för den svenska högskolan och hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av den internationella utvecklingen av MOOC:s. I uppdraget ingår att analysera bland annat frågor om finansiering, tillgodoräknande och studenträttigheter.

- Vi lever i en värld där förändringstakten är hög och digitaliseringen ger stora nya möjligheter. Det är viktigt att högre utbildning är en del i den digitala utvecklingen. Uppdraget till Universitetskanslersämbetet syftar bland annat till att ge regeringen ökad kunskap och underlag om hur dessa förändringar påverkar högskolor och universitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förra året lämnade den norska MOOC-kommissionen en liknande analys till den norska regeringen, MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (NOU 2014:5).

Samarbete ger bättre undervisning

Bild: Stig Brøndbo UiT Norges arktiske universitet(med tillstånd)
För att hjälpa studenter att lyckas med sina studier måste lärare samarbeta mycket mer än idag. Det menar forskaren Ragnhild Sagnvoll i en ny avhandling enligt en artikel från Universitetet i Tromsö, Samarbeid gjør undervisning bedre. Eftersom allt fler läser på högskolenivå idag finns det ett större behov av stöd. Traditionellt har läraren arbetat helt ensam med sina kurser men nu behövs flera kompetenser för att hjälpa studenterna. Allt fler universitetskurser leds av lärarlag och lärare träffas regelbundet i informella seminarier där pedagogiska frågor diskuteras.

- En måte å bli bedre på, er å danne praksisfellesskap lokalt i fagmiljøene ved universitetene, møteplasser som bygger på pedagogisk teori og begreper og på den måten åpne og utfordre lærernes undervisning, sier førsteamanuensisen. Fellesskapene trenger ikke være formelle grupper, de kan like gjerne være lunsjseminarer eller andre diskusjonsarenaer hvor lærere kan få faglig påfyll og et møtested hvor de kan dele erfaringer og synspunkter.

Sagnvolls viktigaste råd för pedagogisk utveckling:
 • Ökad professionalisering av undervisning
 • Skapa arenor för erfarenhetsutbyte och pedagogisk utveckling för lärarna
 • Mer studentcentrerade lärandeformer
 • Tydligare lärandemål
 • Ökad tillämpning av formativ bedömning
 • Ökad tillämpning av peer bedömning
Läs avhandlingen: Fra strategisk plan til praksis. En studie om forutsetninger for utvikling av undervisning i høyere utdanning (Universitetet i Tromsö 2014)

onsdag 25 mars 2015

E-bok om digital delaktighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en gratis e-bok, Digital delaktighet - En inspirationsbok, med goda exempel från kommuner och regioner om hur man kan öka den digitala delaktigheten.

- Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen har tillgång till internet. En miljon svenskar står utanför nätet, en utmaning är därför att få fler att våga och vilja använda internet. För att minska utanförskapet och för att kunna hämta hem satsningar som görs på bland annat infrastruktur och e-tjänster krävs insatser. Ett långsiktig arbete med att öka den digitala delaktigheten sker i många kommuner och regioner runt om i landet.

E-boken lyfter fram flera bra initiativ och ger länkar till mer information.

tisdag 24 mars 2015

Sociala medier i utbildning - ny guide

Utbildningssajten Edutopia har tagit fram en guide, Social Media in Education: Resource Toolkit, med länkar till bra artiklar, bloggposter och filmer som hjälper lärare och utbildningsorganisationer använda sociala medier på ett professionellt och pedagogiskt sätt. Guiden innehåller följande rubriker:
Som smakprov på dessa resurser kan du titta på den här filmen där kulturantropologen Mimi Ito pratar om hur ungdomars användning av sociala medier bör integreras mer i skolarbetet. Det informella lärandet som sker via sociala medier kan faktiskt gynna det formella lärandet.

lördag 21 mars 2015

Inspirerande biblioteksfilm

Många bibliotek bygger om för att skapa mer flexibla mötesplatser och lärmiljöer. Som inspiration kan jag rekommendera denna film som visar ombyggnaden av Hunt Library vid North Carolina State University. Boksamlingen flyttades bakom kulisserna och automatiserades. Filmen visar hur bokrobotten hämtar och sorterar böckerna och därmed frigör både utrymme och personalresurser för andra uppgifter. Betoningen ligger på kreativa mötesplatser med utrymme för gruppmöten och tyst läsning. En intressant detalj är att så många ytor som möjligt går att skriva på så att bord, väggar och dörrar blir som stora skrivtavlor.

torsdag 19 mars 2015

Webinarserie om öppna lärresurser

Det europeiska projektet LangOER (med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet som svenska partners) arrangerar under våren en serie webbseminarier, How can OER enrich your teaching practice?, för lärare som vill skapa och använda öppna lärresurser (open educational resources, OER) i sin undervisning.

Open Educational Resources (OER) are a growing area of interest internationally. More and more teachers and school leaders use free educational materials to be shared and reused for teaching, learning, and other purposes. How can Open Educational Resources enrich your teaching and learning practice? Can they spice up your classes? Where to find OER in your language? Are you curious about how to blend online learning in your own teaching context?

Programmet ser ut så här:

Onsdag 25 mars, 14.00 - 14.45
Introduction to OER and the open learning platform – Marit Bijlsma, Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning / Fryske Akademy (Nederländerna)

Torsdag 2 april, 14.00 - 14.45
OER and best-practice examples – Ebba Ossiannilsson, Lund University

Onsdag 15 april, 14.00 - 14.45
A step-by-step approach to apply OER in your own teaching context – Robert Schuwer, Fontys Higher Education (Nederländerna)

Torsdag 23 april, 14.00 - 14.45
OER and licensing: What you need to know – Lisette Kalshoven, Kennisland / Creative Commons (Nederländerna) Chair: Valentina Garoia, European Schoolnet (Belgien)

Onsdag 13 maj, 14.00 - 14.45
How to store and share your own created material? – Elena Schulman, European Schoolnet (Belgien)
Anmäl dig till mercator@fryske-akademy.nl

onsdag 18 mars 2015

Datainspektionen godkänner skolavtal med Google

Descending Clouds by Gary Hayes, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Gary Hayes on Flickr

Datainspektionen har nu godkänt Simrishamns Kommuns avtal med Google som ger skolorna tillgång till molntjänsten Google Apps for Education (GAFE) enligt en nyhet från idg.se, Klart för Google Apps i skolan - Datainspektionen ger grönt ljus. Detta betyder att andra kommuner som också använder GAFE kan nu anpassa sina avtal enligt de riktlinjer som passar både Google och Datainspektionen. Tidigare har Datainspektionen kritiserat kommuners avtal med Google eftersom de inte uppfyllde kraven i personuppgiftslagen. Men även om problemet verkar vara löst är det inte bara fritt fram för nya avtal om molntjänster och Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen, rekommenderar en viss försiktighet:

- Datainspektionen har till exempel ännu inte granskat behandling av känsliga personuppgifter i en molntjänst. Det är viktigt att varje organisation gör en egen risk- och sårbarhetsanalys och säkerställer att avtalet med molntjänstleverantören innehåller instruktioner som lever upp till kraven i personuppgiftslagen.

tisdag 17 mars 2015

Orka plugga - ny sajt om studieteknik från UR

UR har tagit fram en bra guide om studieteknik för skolelever, Orka Plugga. Guiden består mest av korta filmer som sorteras under följande rubriker:
- Orka plugga är en satsning på studieteknik från UR, med pluggtips för dig som går i högstadiet. Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga.

Kopplad till Orka plugga finns en TV-serie på UR, Pluggkoden.

Alla filmer finns även på en särskild YouTube-kanal, Orka plugga på Youtube samt en hashtag på Twitter #Orkaplugga.

Här får du ett smakprov.

måndag 16 mars 2015

Ny rapport: Digitalisering – främjande och framtid

Digitalisering är ett stort och mångfacetterat område och under åren har flera projekt och organisationer lagt fram strategier och rapporter. Digitaliseringskommissionen har publicerat en ny rapport, Digitalisering – främjande och framtid, som tittar på alla statliga initiativ hittills och försöker identifiera en strategi för den framtida utvecklingen. Digitaliseringskommissionen är en tillfällig myndighet med uppdrag att arbeta för regeringens övergripande IT-mål, att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Utredningen har utgått från följande övergripande frågeställningar. Dessa har preciserats och utvecklat i intervjuer och arbetsmöten. 
 • Hur kan systematiskt främjande bedrivas på nationell nivå? Vilka erfarenheter finns från andra områden? 
 • Vad är digitaliseringsfrämjande? Var finns ett statligt åtagande idag och vilka behov ska mötas framgent? 
 • Hur finansieras digitaliseringsfrämjande idag?  
 • Vilka erfarenheter och lärdomar finns hos de aktörer som idag är verksamma på området?
 • Hur kan digitaliseringsfrämjande organiseras framgent? Vilka samarbetsformer är bäst för att säkra synergier med andra?
Rapporten lyfter fram behovet av långsiktiga strategier samt nationell samordning och ledning i digitaliseringsfrågor. Arbetet hittills har kännetecknats som kortsiktiga, tillfälliga och oftast eldsjälsdrivna och det är hög tid att gå över till mer långsiktiga och strategiska åtgärder.

Vi ser att det är dags för ett mer långsiktigt alternativ som bas för kommande insatser. Bildandet av nya råd eller forum som avlöser varandra, likt tomtebloss som tänds ett efter ett, får svårt att möta de behov som identifierats i denna utredning. Det går inte att (bara) fortsätta med relativt kortsiktiga initiativ i kommittéform, utan basen behöver vara mer långsiktig. På så sätt kan Sverige fortsatt arbeta för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och skapa nytta och värde inom alla samhällets sektorer.

fredag 13 mars 2015

Samarbeta smartare

Digital kompetens by cwasteson, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by cwasteson

Vi lär oss genom att samarbeta och dela. Idag finns det många enkla och effektiva verktyg som underlättar samarbete såväl på campus som på distans. Jag har skapat en guide, Samarbeta smartare, för studenter vid Linnéuniversitetet med ett urval digitala verktyg och tjänster som de kan ha stor nytta av i sina studier. Guiden passar egentligen för alla som studerar eller vill arbeta kollaborativt på nätet.

Guiden består av verktyg under följande kategorier: Skriva tillsammans, Gemensam arbetsyta, Samla, Planera, Bevaka, Spela in, Nätverka, E-möte, Forska. Under varje rubrik finns en introduktion till några lämpliga verktyg och tjänster samt en introduktionsvideo. Alla verktyg i guiden är gratis men om du behöver flera finesser och bättre säkerhet finns betalversioner också.

Guiden finns även på engelska - Smarter collaboration.

torsdag 12 mars 2015

Meerkat - video via Twitter


Veckans hetaste ny app heter Meerkat (surikat på svenska). Meerkat låter dig direktsända video från din mobil via Twitter. Du startar tjänsten och länken till direktsändningen skickas ut via ditt Twitterkonto. Alla som ser meddelandet bara klickar på länken och kan se sändningen. Du ser vilka som tittar och via Twitter kan tittarna ge återkoppling. Ingenting sparas i molnet och sändningen spelas inte in. Snabb och enkel livesändning.

Läs mer om Meerkat i en artikel på Mashable, Meerkat app shows the potential for live streaming on Twitter.

onsdag 11 mars 2015

MOOCs i Europa

EU-kommissionens Open Education Europa håller i en interaktiv karta (Open Education Scoreboard)som visar alla MOOCs i Europa (1066 hittills), land för land. Du kan söka efter antal MOOCs per ämnesområde, land och se hur många lärosäten erbjuder någon form av öppen utbildning (antingen MOOCs eller öppna lärresurser). De ledande länderna när det gäller MOOCs är Spanien, Storbritannien och Frankrike.

tisdag 10 mars 2015

Hellre lärarutbildning än dokusåpa

Förra året kom den oroväckande nyheten att fler svenskar sökte sig till dokusåpan Paradise Hotel (11 000) än till lärarutbildning (10 198). Linnéuniversitetet vill nu vända på trenden och har skapat en särskild kampanj, Borde inte fler söka till en lärarutbildning än till en dokusåpa? (söklärare.se) för att få fler att söka till Sveriges lärarutbildningar. Där kan du hjälpa till genom att rekrytera en Facebookvän med läraregenskaper, visa upp att du är en stolt lärare om du redan arbetar inom yrket eller ta steget att ansöka själv.

– När vi fick höra att fler sökt till en dokusåpa än till en lärarutbildning tog vi det som en rolig utmaning. Vi är säkra på att det finns massvis av framtida lärare där ute som känner sig lika sporrade som vi att i år ta revansch! Vi tycker att det är dags att röra om i grytan lite. Vad som helst kan ju hända fram till sista ansökningsdagen, säger Mats Nordänger, kanslichef Lärarutbildningskansliet, Linnéuniversitetet.

söklärare.se hittar du även sex övertygande anledningar till varför du borde bli lärare i stället för dokusåpakändis och information om Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Kampanjen pågår till sista ansökningsdag, då man hoppas kunna presentera ett vinnande resultat för lärarutbildningarna.

Källa: Pressmeddelande, Linnéuniversitetet, Linnéuniversitetet utmanar svenskarna att skrota dokusåpadrömmarna.