tisdag 19 september 2017

Nitusdagarna - konferens om lärcentra och högre utbildning

Organisationen för kommunala lärcentra, NITUS, arrangerar sin höstkonferens vid Umeå universitet 21-22 november.

På programmet står bland annat:
  • Få information om tre lärosätens (Umeå, Luleå tekniska, och Mittuniversitetet) syn på tillgänglig högre utbildning
  • Möta ansvariga för några olika utbildningsprogram som har upplägg för att kunna läsas utanför campus 
  • Besöka Learning Space UB och Vardagsrummet – för inspiration till rum för lärande
  • Ta del av forskning kring distans-, flexibla- och utlokaliserade utbildningar
  • Möta representanter från kompetensplattformarna i Norrbotten och Västerbotten
Programmet och anmälningsformuläret är inte helt klara än men publiceras inom kort.

lördag 16 september 2017

Peergrade - verktyg för studentåterkoppling

Peergrade är ett nätbaserat verktyg för att organisera återkoppling på inlämningsuppgifter mellan studenter. Principen är att läraren ger en inlämningsuppgift och specificerar bedömningskriterierna som studenterna ska använda när de ger återkoppling på varandras arbete. Studenterna lämnar in sina uppgifter i Peergrade och systemet sedan fördelar uppgifterna så att varje student får bedöma någon annans arbete efter gällande kriterier. Läraren får sedan en översiktsrapport om processen med statistik och kan sedan gör egna bedömningar. Peergrade kan dessutom integreras i de flesta lärplattformar som t ex Moodle, Canvas, Blackboard, Its learning.

Peergrade är gratis i sin basform men det finns så klart en betalversion med högre lagringskapacitet osv. Titta på filmen för en kort introduktion.

fredag 15 september 2017

Proposition om digitalisering av nationella prov

De nationella proven i skolan ska digitaliseras. Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning.

Regeringen bedömer också att de nationella proven och bedömningsstöden ska digitaliseras. Digitaliseringen ska göra att hanteringen av kunskapsbedömning och betygssättning blir mer effektiv, vilket i sin tur minskar lärarnas arbetsbörda och frigör mer tid till undervisning. Som ett första steg bör uppsatser och andra uppgifter som prövar skriftlig framställning göras på dator.

Regeringen bedömer vidare att de nationella proven ska avidentifieras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma elevernas provlösningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018. Det första steget är att uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs på dator redan från och med höstterminen 2018.

– Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering. Vi stärker också likvärdigheten i betygssättningen. Förslagen kommer att ge mer rättsäkerhet för eleverna och minskad administrativ börda för lärarna, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

torsdag 14 september 2017

Öppna lärresurser - ny internationell rapport

CC BY Some rights reserved by Commonwealth of learning
Organisationen Commonwealth of Learning, i samarbete med UNESCO, den slovenska regeringen och med stöd av Hewlett Foundation har tagit fram en kartläggning och analys av den globala utvecklingen inom öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER). OER Global Report 2017 är resultatet av två globala undersökningar samt flera regionala samråd under det senaste året.

Enligt Professor Asha Kanwar (COL President):

- The report is a rich source of information that will help shape our strategies and approaches to mainstreaming OER in the future. There has been growing interest in OER since the 2012 Paris OER Declaration. Many more countries are now considering the development and adoption of OER policies.

Kopplat till rapporten finns en handlingsplan för myndigheter och utbildningsorganisationer som ger konkreta förslag om hur öppna lärresurser kan integreras i den ordinarie verksamheten, Open Educational Resources: From Commitment to Action

Ladda ner rapporterna som pdf-filer: 

onsdag 13 september 2017

Norsk digitaliseringsstrategi för högre utbildning

Norska Kunnskapsdepartementet (motsv Utbildningsdepartementet i Sverige) har publicerat en digitaliseringsstrategi för högre utbildning, enligt en nyhet från Norgesuniversitetet, Ny strategi for digitalisering i høyere utdanning. Strategin är mycket ambitiös och omfattar rekommendationer för studenter, lärare, forskare, ledare på alla nivåer samt data, infrastruktur och administrativa systemer. Stor vikt läggs på kompetensutveckling för lärare:

- For lærerne, altså alle som underviser i høyere utdanning, legges det vekt på at de skal ha utdanningsfaglig kompetanse til å lede læringsarbeid i digitale omgivelser og et bredt tilbud av digitalt støttede metoder for planlegging og gjennomføring av utdanningen samt samspill med studenter og kolleger.

Ett nytt nationellt organ ska skapas för att främja kvalitetsutveckling i högre utbildning och såväl Norgesuniversitetet som Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kommer att ingå i det nya organet.

måndag 11 september 2017

Verktyg för kollaborativa tankekartor och diagram

Det finns flera bra verktyg för att skapa tankekartor (mindmaps) och diagram tillsammans med kollegor. Två bra verktyg heter  Cacoo och XMind som hjälper dig och dina kollegor skapa färgrika diagram, flödesschema och tankekartor. Allt lagras i molnet och tidigare versioner sparas automatiskt men du kan förstås även ladda ner dina diagram. Bägge verktyg innehåller många mallar så du kan skapa proffsiga bilder direkt. XMind kan även skapa Ganttdiagram för projektplanering.

Jag har tidigare tipsat om andra verktyg inom samma område: Mindmeister, Popplet och Coggle.

Titta på introduktionsfilmer för Cacoo och XMind.fredag 8 september 2017

Regeringen satsar på lärcentra i budgetpropositionen


Regeringens budgetproposition innehåller en tydlig satsning på kommunala lärcentra. Det innebär 50 miljoner kronor 2018 och sedan 70 miljoner kronor årligen som betalas som statsbidrag till kommuner för att etablera och utveckla lärcentra. Lärcentra ska ge stöd för lärande på hemmaplan och erbjuda tillgång till olika utbildningsnivåer från komvux till högskola. Lärcentra ska erbjuda en mötesplats för studerande där de får råd, stöd och framför allt ett socialt sammanhang i sina studier.

- Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs en bra pedagogisk infrastruktur, och ett utbud av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadsbehovet och efterfrågan från vuxna studerande. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentra, behöver därför främjas.

Läs nyheten från Regeringskansliet, Lärcentra för livslångt lärande i hela landet.

torsdag 7 september 2017

"Molntjänster är inte neutrala" - ny avhandling


Molntjänster, där tjänsten är webbaserad i stället för att ligga på din dators hårddisk, används av allt fler organisationer inom utbildning. Tjänster som Google Suite for Education, Dropbox och iCloud används flitigt och ses av många som en självklarhet. Men en ny avhandling, Cloudy talks: Exploring accounts about cloud computing, av Maria Lindh (Högskolan i Borås) ifrågasätter molntjänsternas image som neutrala lagringsplatser. Det finns också starka kommersiella intressen.

Problemet är att molntjänsterna tillhör stora företag som tjänar pengar på reklamintäkter och att användarnas data samlas och analyseras. Molntjänster ger skolor och lärare tillgång till verktyg och lagringsmöjligheter som inte skulle vara möjliga på lokal nivå och prislappen är oftast gratis. Samtidigt varnar Maria i en intervju med Biblioteksbladet att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.

- Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?

tisdag 5 september 2017

Internetdagarna 2017


Konferensen Internetdagarna 2017 äger rum på Stockholm Waterfront 20-21 november. Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med internet och självklart finns det en hel del för lärare och utbildningsledare. Konferensen hålls för 18:e året i rad och det omfattande programmet innehåller både spännande internationella huvudtalare och många parallella sessioner, bland annat Vad innebär digital kompetens i skolan? Skolans digitala infrastruktur, Fake news, filterbubblor och fakta som försvann, 10 år med sociala medier, Digitalt först - hur utvecklar vi digitalt sen? Se hela programmet.

Om du anmäler dig före 30 september får du ett rabatterat pris på 1000 kr per dag, annars kostar biljetterna 1250 kr per dag.

måndag 4 september 2017

Elever tränar källkritik

Under veckan har cirka 11 000 högstadie- och gymnasieelever arbetat med kritisk granskning av sina nyhetsflöden, enligt ett reportage av SR Vetenskapsradion, Skolelever lär sig källkritik och visar hur falska nyheter sprids. Eleverna väljer ut nyheter som de ser under veckan i olika sociala medier och sedan undersöker nyheternas trovärdighet genom att leta efter bevis i andra källor och titta närmare på avsändarens bakgrund. Initiativet ingår i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och elevernas arbete kommer att analyseras.

- Veckans övningar handlar alltså inte bara om att ungdomar ska träna sig i att granska nyheter kritiskt. Det handlar också om att forskare ska få mer kunskap om var någonstans ungdomar tar del av nyheter. På så sätt vill de se hur trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter sprids.


Lyssna på radioreportaget här.

fredag 1 september 2017

Zencastr - webbinspelning med studiokvalitet

När du spela in intervjuer med kollegor och experter på distans kan ljudkvaliteten variera på grund av dåliga uppkopplingar. Ett nytt alternativ är ett verktyg som heter Zencastr. Zencastr spelar in varje deltagares ljud lokalt med studiokvalitet och sedan laddar upp varje ljudfil till Dropbox därifrån du kan hämta filerna och mixa din inspelning till en färdig podcast. Du kan sedan lägga in andra spår på inspelningen som t ex musik. Gratisversionen låter dig spela in max två gäster och du kan spela in upp till 8 timmar per månad. För flera finesser får du förstås betala.

torsdag 31 augusti 2017

Digikoll - ny svensk öppen kursplattform för lärare

Digikoll är en ny svensk kursplattform som erbjuder öppna fortbildningskurser för lärare som vill utveckla sin digital kompetens och intergrera digitala verktyg i sin undervisning på ett pedagogiskt sätt. Just nu är alla kurser öppna och gratis för alla som skapar ett konto men längre fram kommer en del mer avancerade funktioner att introduceras mot betalning.

- Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Plattformen har redan nu ett brett sortiment kurser inom följande kategorier:
När du har loggat in har du tillgång till alla kurser, kursmaterial och övningar. Varje kurskategori innehåller flera delkurser och det finns material i varje kurs på 6 olika nivåer. När du klarar en kurs får du en badge (digitalt certifikat) men vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer Digikoll att ta en avgift för det (läs Examination och kursbevis). Dessutom får du vara med i ett digitalt kollegium; en lärande gemenskap av professionella pedagoger som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning.

Digikoll på Facebook.


onsdag 30 augusti 2017

Connect - på väg mot framtidens sociala medier?

Etablerade sociala närverk får snart konkurrens från nya håll med innovativa lösningar som kombinerar sociala nätverk med virtuella världar, underhållning och musik. En sådan tjänst är österrikiska Connect som just nu lanseras på crowdfundingsajten KickStarter. Du kan kommunicera med alla dina vänner i Connect på många sätt (meddelanden, filmer, bilder osv till en, flera eller alla vänner) med till skillnad från Facebook så krypteras all kommunikation punkt-till-punkt. Det betyder att Connect kan inte lagra eller analysera din kommunikation, en klar fördel mot många av dagens sociala medier. Dessutom får du ange hur länge dina inlägg ska gälla och när de kommer att raderas helt.

Connect erbjuder också tillgång till virtuella miljöer där du kan lyssna på musik, titta på filmer och framför allt spela spel, till exempel via PlayStation. Möjligheter att handla via plattformen är förstås stora. Tita på introduktionsfilmen nedan och se vad du tycker. Ett exempel på framtidens sociala medier kanske?

tisdag 29 augusti 2017

ViLär - konferens om arbetsintegrerat lärande

Konferensen ViLär, om arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande, äger rum 7-8 december vid Högskolan Väst i Trollhättan. Konferensen samlar utbildare, forskare och beslutsfattare från högre utbildning, näringsliv och offentlig verksamhet för erfarenhetsutbyte kring lyckade samverkansprojekt och innovativa utbildningar.

- Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensens huvudtalarna är Kristina Edström, Spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen, och Julianne Cheek, Using workplaces as places of learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?

Bidrag till konferensen måste skickas in senast 13 oktober, se Call for papers.

måndag 28 augusti 2017

Textning av filmer med Amara

Verktyget Amara gör det enkelt att lägga till textning av filmer på nätet. Du kan också texta filmer på flera språk tillsammans med kollegor eller i samarbete med Amaras nätverk av översättare. Du kan gå med i detta nätverk och texta befintliga utbildningsfilmer i många globala samlingar till valritt språk, t ex lägga in svensk textning på TED-föreläsningar osv.

- Amara is home to an award winning subtitle editor that makes it easy to caption and translate video. Amara also hosts volunteer localization & accessibility communities, and offers professional tools and services for subtitles.

Amara är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att göra utbildningsfilmer mer tillgängliga.