torsdag 5 december 2019

NU2020 - konferens om hållbart lärande

Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning NU2020, äger rum 7-9 oktober 2020 vid Campus Flemingsberg i Stockholm. NU-konferensen äger rum vartannat år och denna är den sjunde i ordning.

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Konferensen har tre huvudtalare: Maureen Linker, Professor of Philosophy (University of Michigan-Dearborn, USA), Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) samt Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet.

Call for papers är redan ute och bidragen ska skickas in senast 1 mars.

Konferensen arrangeras av följande lärosåten i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF): Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Södertörns högskola och KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

onsdag 4 december 2019

Poddagogen - ny podcast om utbildningsvetenskaplig forskning

Photo by Kaboompics .com from Pexels
De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu tillgängliga. I varje avsnitt intervjuas nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap och tanken med podden är att sprida nya forskningsresultat inom området. Programledare är Janne Kontio och Sofia Lundmark som båda är disputerade pedagogikforskare. Poddagogen finansieras med anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

-Vi på Skolporten är fantastiskt glada över att kunna sprida ny forskning om skolan och förskolan genom det här roliga podd-samarbetet med Janne Kontio och Sofia Lundmark, säger Moa Duvarci Engman, redaktör på Skolporten.

tisdag 3 december 2019

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet - konferens i maj

Gränsö slott (foto: Johnny Franzén)
Den andra nationella konferensen om nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, Nya Vägarkonferensen, äger rum på Gränsö Slott utanför Västervik den 13-14 maj (med välkomstkväll den 12 maj). Konferensens syfte är att diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning för hela landet (se inbjudan).

Konferensen blir en plats där internationella, nationella, regionala och lokala perspektiv kan mötas. Programmet rymmer frågor som goda samverkansmodeller, effekter av tillgång till högre utbildning, det politiska läget och kvalitetsutmaningarna. Anmälan öppnar i januari 2020. 

Konferensen vänder sig till dig med intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet - för kompetensförsörjning och livslångt lärande – men också för en god och demokratisk samhällsutveckling.
Bland talarna finns Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Stuart Gibb, Vice-Principal, University of the Highlands and Islands, Skottland och Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Konferensens moderator är Johan Wester.

Läs mer om konferensprogrammet.

Konferensen arrangeras av Vinnovaprojektet Nya Vägar, Campus Västervik och Högskolan Väst i samarbete med Linnéuniversitetet och Vinnova.

måndag 2 december 2019

EDEN-konferens 2020

EDEN (European Distance and E-learning Network) håller sin årliga konferens, EDEN 2020, vid Politehnica University of Timisoara, Rumänien, 21-24 juni. Konferensen är en av de ledande i Europa för alla som arbetar med e-lärande, distansutbildning och IKT-pedagogik. Temat för konferensen handlar om hur artficiell intelligens (AI) kommer att påverka framtidens utbildning: Human and artificial intelligence for the society of the future. Inspiring digital education for the next STE(A)M student generation.

Vill du skicka in ett bidrag till konferensen ska det skickas in senast 10 februari. Huvudtemat delas upp i flera konferensspår. Läs mer i Call for contributions.

En särskild dag, 21 juni, ägnas åt doktorander och forskare inom e-lärande och distansutbildning, PhD Symposium. Sista datum för att lämna in ett bidrag till detta är 30 mars.

Mer information och anmälan finns på konferensens hemsida. Jag återkommer senare med information om konferensens programme när det fastställs.

Här får du se en kort film om konferensstaden, Timisoara.