onsdag 2 december 2020

Smithsonians stora bildsamling nu open access

Smithsonian Institute, det världsberömda muséet i Washington DC, USA, släpper sin enorma samling bilder och data med en öppen licens som betyder att du får fritt använda och anpassa allt som du vill. Plattformen Smithsonian Open Access ger dig möjlighet att söka och ladda ner 2D och 3D bilder och animeringar från Smithsonians 19 muséer och forskningscentra.

Welcome to Smithsonian Open Access, where you can download, share, and reuse millions of the Smithsonian’s images—right now, without asking. With new platforms and tools, you have easier access to more than 3 million 2D and 3D digital items from our collections—with many more to come. This includes images and data from across the Smithsonian’s 19 museums, nine research centers, libraries, archives, and the National Zoo.

 De delar även forskningsdata genom Smithsonian Figshare och hjälper dig bygga lektionsmaterial genom Smithsonian Learning Lab. Här ser du en kort introduktionsfilm om tjänsterna.

tisdag 1 december 2020

Stor uppsving för MOOCs under 2020

Photo by Nick Morrison on Unsplash

Storskaliga nätkurser, MOOCs (Massive Open Online Courses), har blivit väldigt populära i år under pandemins restrktioner med en skarp ökning av antalet studenter och kurser. Enligt siffrorna från Class Central, By the numbers: MOOCs in 2020, har ungefär en tredjedel av alla som har någonsin registrerat sig till en MOOC har gjort det under 2020: dvs 60 miljoner nya registreringar i år. Hittills har över 180 miljoner människor registrerat sig på 16 300 kurser vid 950 universitet runt om i världen (exkl Kina vars siffror inte har kunnat fastställas). Under 2020 har 2800 nya kurser och 14 nya program lanserats. Idag finns det 63 program och 1180 certifierade kurser (microcredentials) tillgängliga.

Läs artikeln för flera detaljer.

måndag 30 november 2020

Active Quiz - aktivitetsbaserade tipspromenader

Active Quiz är en svensk app där du kan skapa tipspromenader som kombinerar kunskapsinhämtning och motion enligt en artikel på Swedish Edtech Industry, Active Quiz – erbjuder “The Swedish tipspromenad” för aktiva klassrum. Deltagarna måste gå eller springa för att aktivera en ny fråga och läraren kan bestämma hur mycket motion som krävs för att kunna svara på alla frågor. En rolig aktivitet för såväl barn som vuxna.

Active Quiz erbjuder utomhusaktiviteter där dina deltagare kan promenera i egen miljö och samtidigt få frågor på vägen i mobiltelefonen. Den gemensamma topplistan binder er grupp samman och håller er grupp levande även i dessa speciella tider.

Här ser du en kort introduktionsfilm.

lördag 28 november 2020

Återgången till distansundervisning sätter större press på lärarna

Photo by Magnet.me on Unsplash

Återgången till distansundervisning vid landets lärosäten betyder en större arbetsbörda för lärarna och kan också leda till att man får mindre tid för forskning och kompetensutveckling. Varningen kommer i en artikel i tidskriften Universitetsläraren, Återgången till distansläge tynger redan pressade lärare, där fackliga representanter från flera lärosäten varnar för ökande stress bland lärare. Eftersom man klarade av vårens digitala omställningen finns det förväntningar att allt ska gå smidigare nu. Anders Ullholm, Södertörns Högskola, menar:

De flesta av oss är inte vana att jobba med de digitala lösningarna så det tar längre tid. Det får kvittas mot att vi gör mindre av någonting annat. Vi stryker bort saker som långtidsprojekt för att förändra undervisningen. Forskning försöker man också skjuta på framtiden för att ta tag ordentligt i undervisningen.
Man har ju lärt sig en hel del om distansutbildning sedan i våras men kvalitet i distansundervisning kräver mer tid för planering och design. Enligt Michail Tonkonogi, ordförande för SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna:
Det kan bli hållbart, om man modifierar det. Man kan inte bara ställa om på kort tid, som skett nu, från campusbaserad verksamhet till distans och tro att allt bara kan fortsätta som förut. Det gör det inte, det ställer helt andra krav. Man måste ändra arbetssätt och pedagogik i grunden, då kan det fungera.

 

fredag 27 november 2020

Lärplattformens roll i högre utbildning - ny brittisk rapport

JISC
En ny rapport av brittiska JISC, VLE review report 2020, undersöker hur lärplattformar används och ger rekommendationer till lärosäten om framtida satsningsområden. Rapporten visar resultat från fokusgruppsintervjuer med över 600 akademiker, administrativ personal och studenter om inställningar till sina lärplattformar, hur de används och förbättringsområden. Bland annat ser man följande:
 • Alla ser att lärplattformen har en viktig strategisk roll i verksamheten och vill bidra till dess vidareutveckling.
 • Lärarna har svårt att hitta tid för kompetensutveckling för att kunna använda lärplattformen på ett mer pedagogiskt sätt.
 • Många lärare vill ha ett säkert testområde där de kan prova nya funktioner.
 • Många studenter blir frustrerade över inkonsekvent användning av lärplattformen från kurs till kurs.
 • Många funktioner fungerar sämre eller inte alls via en mobil.
 • Alla vill använda lärplattformen mer för diskussion, återkoppling och samtal.
In summary, we found it’s important that all staff buy into a clear approach for the VLE. The lack of a clear identity can confuse learners and students at all levels, whereas a defined role can guide staff, learners and students about how they could be accessing, using and benefiting from such a platform.

Rapporten avslutas med rekommendationer till lärosäten under rubrikerna: vision och strategi, kompetensutveckling, kvalitet och support samt policy.

torsdag 26 november 2020

Kompetens.nu - kompetensutveckling för industi- och teknikbranschen

Photo by Proxyclick Visitor Management System from Pexels

Kompetens.nu
är en nytt initiativ med stöd av bl a Vinnova och Tillväxtverket för att erbjuda ett utbud av nätbaserade utbildningar som möter industrins kompetensutvecklingsbehov. Här kommer de att samla kurser inom områden som digitalisering, ledarskap, datateknik, datasäkerhet m fl från olika leverantörer. Industri- och teknikföretag kan söka utbildningsplatser genom att fylla i en intresseanmälan. Sedan inleds en diskussion om vilka kurser som kan vara aktuella för de anställda.
Kompetens.nu erbjuder digitala kurser för anställda inom industri- och teknikbranschen. En del utbildningar har fasta startdatum medan andra kan påbörjas och genomföras när det passar den studerande. Utbudet kommer att kompletteras och utvecklas successivt utifrån företagens behov. Allt ifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade ”micro-learnings” kommer att finnas tillgängliga.
Bakom satsningen står: IF Metall, Tillvaxtverket, Teknikföretagen, Vinnova, Industriarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer [The Swedish Association of Graduate Engineers], Combient och Unionen. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är därmed kostnadsfria för dem som deltar.

Titta på en kort introduktionsfilm med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket.

onsdag 25 november 2020

Öppna lärresurser i Sverige - dags att höja ribban

Mötesplats OER är ett nytt initiativ för att skapa större uppmärksamhet på UNESCOs OER rekommendation (öppna lärresurser) som Sverige skrev under för ett år sedan. Eftersom det händer väldigt lite kring frågan i Sverige, har Wikimedia Sverige startat rörelsen med följande meddelande:

För ett år sedan, den 25 november 2019, antogs Unescos OER-rekommendation (Open Educational Resources) enhälligt av Unescos ca 200 medlemsländer, däribland Sverige. OER benämns ibland öppna lärresurser på svenska, och rekommendationen som antogs är bindande för alla medlemsländer. 

Unescos OER-rekommendation förespråkar ett aktivt arbete med OER av medlemsländerna, på alla utbildningsnivåer och i alla undervisningssammanhang. Tyvärr har vi i Sverige inte sett någon aktivitet från regeringshåll i denna viktiga fråga under året som gått.

För att ändra detta och lyfta frågan, lokalt, regionalt och nationellt, har en gräsrotsrörelse startats, koordinerat genom Wikimedia Sverige. Vi vill nu vill bjuda in dig att medverka i Mötesplats OER!

Som ett led i detta arbete lanserar vi idag hemsidan motesplatsOER.se. På sidan hittar du bland annat den inofficiella översättningen av Unescos OER-rekommendationen som Wikimedia Sverige och arbetsgruppen tagit fram. Du hittar också svar på frågor om vad OER är och varför rekommendationen dessa är viktiga. Du kan givetvis också hitta officiell information, kontakter och nätverk inom OER-rörelsen.

Vi planerar för tillfället en konferens till våren 2021 för att lyfta frågan ytterligare och vill gärna göra detta tillsammans med dig!

Här kommer en kort film som förklarar begreppet Open Educational Resources.

måndag 23 november 2020

Norsk satsning mot studentisolering

Photo by Luis Villasmil on Unsplash
Många studenter känner sig ensamma och saknar sociala kontakter nu när distansundervisning åter blir normen inom högre utbildning. I Norge har en expertgrupp samlats för att diskutera åtgärder för att bryta isoleringen, en artikel i den norska nättidningen Khrono, Foreslår nasjonal nettside mot student-ensomhet. Ministern för forskning och högre utbildning, Henrik Asheim, säger:

Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med noen anbefalinger på hva vi kan gjøre. Nå har de levert sin rapport og jeg skal følge den opp raskt med konkrete tiltak.

Regeringen lägger nu 20 miljoner NOK på studentstödjande åtgärder under 2021. Många lärosäten erbjuder redan nu möjligheter till digitala mötesplatser men ibland är det svårt att hitta dessa. Expertgruppen rekommenderar följande:

 • Alla studenter ska tillhöra en seminariegrupp eller större studentgruppering som träffas regelbundet såväl på nätet som på campus (om möjligt).
 • Flera sociala aktiviteter på campus om rådande coronaregler tillåter.
 • Hjälp och stöd att klara vardagen - rådgivning och support kring studieteknik, motivation, stresshantering, ekonomi osv.
 • Utökade resurser för stöd mot psykisk ohälsa.

söndag 22 november 2020

Design för e-lärande - ny bok

CC BY Some rights reserved by Aleksi Huhtanen, Aalto University
Att designa bra nätbaserade kurser kräver nya metoder, nogrann planering och en pedagogisk användning av olika digitala plattformar och verktyg. Finska FITech Network University, ett nätverk av åtta tekniska universitet i landet, har skrivit en bok, The Design Book for Online Learning, som ger en överskådlig bild på kursdesign på nätet. Enligt en artikel på nättidningen Elm, A Finnish design book for web-based learning highlights the benefits of Open Educational Resources, har boken skrivits för att hjälpa lärare som inte har så lång erfarenhet av att undervisa på nätet och boken är särskilt lämpligt idag. Författaren, Akseli Huhtanen, förklarar:

It was clear that we could not help all of the lecturers individually in building an online course. We needed a guidebook which would assist staff to begin teaching online, even if they had no previous experience in it.

Boken har följande kapitel:

 • Varför nätkurser, varför design?
 • Lärandets psykologi
 • Hur skapar man en nätkurs
 • Designverktyg: planering och produktion i praktik
 • Referenser och fördjupning.

Boken har publicerats på nätet med en Creative Commons licens som betyder att den får kopieras och översättas. Just nu finns den också på finska och polska. Kan någon tänka sig uppdraget att skapa en svensk version?

Mer information om boken samt länk till tillhörande Learning design toolkit.

torsdag 19 november 2020

Hur hanterar man kontroversiella frågor i klassrummet?

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Hur agerar man som lärare när elever uttrycker starka känslor kring kontroversiella ämnen som politik, religion och kultur? Skolverket arrangerar ett digitalt seminarium, Kontroversiella frågor i skolan, måndag 7 december 08:00-11:00, för att diskutera detta prblematiska område.

Som rektor och lärare behöver du kunna hantera att värderingar och åsikter står emot varandra. Elever behöver få tillfällen att diskutera och få fler perspektiv på kontroversiella frågor i undervisningen därför att det är en del av skolans uppdrag. På seminiaret får du ta del av metoder och forskning för detta arbete. 
Seminariet består av korta föreläsningar och paneldiskussion med följande gäster:

 • Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet
 • Joakim von Scheele, Centrum mot våldsbejakande extremism, Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet
 • Stefan Andersson, Forum för levande historia
 • Johan Lilly Gyberg och Annika Hjelm, Skolverket
Seminariet riktar sig främst mot rektorer och lärare i skolan men är klart relevant för andra utbildningsområden.

onsdag 18 november 2020

Att synas i din PowerPoint i Zoom

Nu kan du använda ditt PowerPoint bildspel som bakgrund i Zoom. Det betyder att du syns framför dina bilder och du får bättre kontakt med din publik. En ny film av Åsa Kronkvist, Högskolan Kristianstad, visar hur du kan skapa mer engagerande presentationer.

tisdag 17 november 2020

Svenska lärosäten bidrar till Zooms utveckling

VFRÖ - Zoom Meeting 3/2020 by radiofabrik, on Flickr
"VFRÖ - Zoom Meeting 3/2020" (CC BY 2.0) by radiofabrik
Svenska lärosäten använder en Zoomlösning som sköts av SUNET inom den nordiska samarbetsorganisationen NORDUnet. Det betyder att denna nordiska lösning är en stor kund hos Zoom och har en hel del inflytande hos det amerikanska bolaget. Nyligen har Markus Schneider, ansvarig för Zoom SUNET, haft ett eget möte med Zooms chef för utbildningssektorn globalt, enligt en artikel i tidskriften UniversitetslärarenSvenska lärosätens önskemål framförda till Zoom. De diskuterade främst möjligheter att skapa mer flexibilitet kring grupparbete i Zoom, till exempel bättre kommunikation mellan läraren och grupperna samt möjligheten för en co-host att skapa grupper. 

Förhoppningen är att dessa samtal blir återkommande och att flera nya funktioner kan snart sjösättas. Enligt Markus Schneider:
Det vore toppen om vi kan ha återkommande högnivåsamtal med Zoom. De jagar ju goda idéer och ser sedan vad som går att implementera utan att störa gränssnittet för mycket. Jag hoppas också att lärarna är nyfikna och vågar experimentera med funktionaliteterna kring grupprum.

måndag 16 november 2020

Interaktiva lektioner med Nearpod

Nearpod är en praktisk plattform som hjälper dig skapa interaktiva lektioner och övningar med möjlighet att bädda in filmer, animeringar, dokument osv. Du skapar en lektion genom att ladda upp material från t ex YouTube, Microsoft Teams, Canvas, Blackboard, samt skapa quizzar, tester, kollaborativa arbetsytor och övningar. Nearpod kan användas i synkron undervisning i klassrummet eller på distans men även för asynkrona studier på egen hand. Du får statistik om varje students aktiviteter i plattformen och kan skicka återkoppling till var och en.

Nearpod är gratis för lärare men om man vill ha en klass- eller organisationslösning får du betala så klart. Här ser du en kort introduktionsfilm.

fredag 13 november 2020

Verktygslåda för digital pedagogik - ny guide

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Nu när alla universitet och högskolor anpassar alla sina utbildningar till en digital framtid finns det stora behov av bra guider och riktlinjer. Brittiska JISC har en övergripande roll att samordna och främja digitalisering inom landets lärosäten och de har nyligen publicerat en ny guide, Digital pedagogy toolkit, för att bidra till utvecklingen. Guiden fokuserar på tre områden; synkron nätbaserad undervisning, engagemang och interaktivitet i lärplattformen samt gemenskap i digitala miljöer (commuities of practice).
The digital pedagogy toolkit takes a challenge-based approach by presenting you with a series of scenarios describing areas of digital practice you may want to develop. These scenarios are based in real-world situations that institutions have been grappling with, such as delivering live online learning with students, designing engaging VLE courses or managing digital communities of practice.
Guiden betonar att det inte finns några färdiga allt-i-ett lösningar, snarare många möjligheter beroende på vad du som lärare vill uppnå med just dina studenter. Varje del tar upp vilka frågor som behöver ställas, hur digitala lösningar kan bidra, vilka utmaningar som finns och vilka myter finns som kan förvirra en.

Guiden kan användas på följande sätt:
 • Explore specific scenarios and consider a range of approaches to address them
 • Identify key questions that need to be explored in order to embed digital effectively
 • Use as a review tool to reflect on how you plan, design and deliver the digital curriculum
 • Signpost further resources to support professional practice
 

torsdag 12 november 2020

Virtuella labbar med Labster

Labster är en plattform för virtuella labbsessioner inom biologi, kemi, fysiologi och fysik på gymnasie- och högskolenivå. Här kan studenter genomföra realistiska experiment i labbmiljö och den stora fördelen  är att de kan genomföra samma experiment så många gånger som de vill utan risk. Virtuella labbar ger studenter möjligheter att träna färdigheter och rutiner så att de är bättre förberedda när de kommer till den fysiska miljön.

Plattformen används redan av miljoner studenter i världen. Du kan testa gratis men plattformen kostar så klart. Du kan lära dig mer om konceptet genom en guide som Labster har sammanställt. Här ser du en kort introduktionsfilm.

onsdag 11 november 2020

Hemma hos forskaren - filmer om aktuell forskning

En ny videokanal presenterar intressant ny forskning på ett populärvetenskapligt sätt genom hemma-hos intervjuer, enligt en artikel i tidskriften CurieHemma hos forskaren väcks tittarens nyfikenhet. Videokanalen BOOA har skapats av Simon Folger som vill lyfta fram forskning på ett nytt sätt och skapa nyfikenhet bland tittarna. Intervjuerna spelas in i forskarens hem och vi får först bekanta oss lite med forskaren i sin hemmamiljö. Sedan får forskaren 15 minuter på sig att berätta om sin forskning och varför den är viktig. Redan under det första året har kanalen fått cirka 25 000 tittare.

Som smakprov får du titta på en intervju med Mats Alvesson, professor vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet, på temat Livet i dumhetens tid.

Mats intresserar sig för funktionell dumhet, ett begrepp han själv myntat. När man är funktionellt dum så gör man precis det som förväntas av en på sin arbetsplats och i sitt privatliv, man följer instruktioner utan att tänka själv. Om du någon gång suttit på ditt jobb och tänk: ”Vad är det egentligen jag håller på med? Vad ska det vara bra för”, då är det just sådant som Mats studerar.

tisdag 10 november 2020

Risker med öppna kontorslandskap - ny studie

Photo by Proxyclick Visitor Management System from Pexels

Under de senaste åren har flera börjat ifrågasätta öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) och om de verkligen bidrar till en mer kreativ och stimulerande arbetsmiljö. En ny studie av docent Hanne Berthelsen och professor Tuija Muhonen vid Malmö universitet har undersökt personalens inställningar till öppna kontorslösningar genom enkätstudier och intervjuer, enligt ett pressmeddelande från Malmö universitet, Öppna kontorslandskap riskabelt – både för smittspridning och arbetsmiljö.

Vår studie utmanar föreställningen att ABW är kostnadseffektivt, men också om det verkligen stimulerar kreativitet och sociala relationer.

I intervjuerna framkommer missnöje med ljudnivån och störningsmoment som gjorde det svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Dessutom hade man inga möjligheter att anpassa temperatur, ventilation och belysning. Miljön upplevdes som anonym och oakademisk. Resultatet var att allt fler valde att arbeta hemifrån, även före coronapandemin. Enligt Tuija Muhonen:

Ökat hemarbete i sig gjorde att den psykosociala arbetsmiljön blev sämre. Man förväntar sig att spara pengar och vill ladda det med positiva värderingar som att man vill främja samarbete, kreativitet och interaktivitet. Men det finns egentligen inga belägg för detta i forskningen.

Ytterligare en fråga som togs upp i studien var faran med öppna kontorslandskap under coronapandemin med större risker för smittspridning. 

Lösningen behöver inte betyda att alla återgår till egna kontor men kanske färre personer i samma rum med liknande arbetsrutiner.

Referens

Berthelsen, H., Muhonen, T. and Toivanen, S. (2018), "What happens to the physical and psychosocial work environment when activity-based offices are introduced into academia?", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 20 No. 4, pp. 230-243. https://doi.org/10.1108/JCRE-06-2017-0017

fredag 6 november 2020

Nytt uppdrag för livslångt lärande behövs - ny debattartikel

Photo by Burst from Pexels

Om regeringen menar allvar med att satsa på livslångt lärande och stöd för omställning och kompetensutveckling av yrkesverksamma så räcker det inte med extra studieplatser och tillfälliga stimulanser. Så skriver Johan Tysk, vicerektor för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, och Viktor Öwall, rektor för Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, i en debattartikel i tidskriften CurieKorttänkt om livslångt lärande vid lärosätena, I stället behövs ett nytt uppdrag och regelverk för att stödja högre utbildning för yrkesverksamma eftersom målgruppen skiljer sig markant från traditionella studenter som läser mest på campus. De har lång yrkeserfarenhet och söker flexibla och ändamålsenliga utbildningar, helst på distans och lärosäten behöver anpassa sitt utbud om de vill kunna möta denna snabbväxande målgrupp. Därför bör man skilja mellan uppdraget att utbilda traditionella studentgrupper och ett nytt uppdrag inom det livslånga lärandet.

Artikeln avslutas med följande rekommendationer:
 • Separera uppdragen att utbilda unga för framtiden och yrkesverksamma för dagens arbetsmarknad och skapa ändamålsenliga system, regelverk och finansieringsformer
 • Involvera näringsdepartementet i utformandet av systemen för yrkesverksamma istället för att försöka trycka in uppdraget i ordinarie utbildningsverksamhet.
 • Överväg finansiering av konceptet öppen icke poänggivande nätbaserad utbildning. Denna möjlighet finns redan idag, men staten finansierar inte denna verksamhet.
 • Överväg även konceptet ”Study Friday”, med bland annat finansiellt stöd till företag och lärosäten som erbjuder kombination av arbete och studier.

torsdag 5 november 2020

Ensamhet leder till avhopp i pandemins spår - ny brittisk studentundersökning

Photo by Jan Baborák on Unsplash
En ny undersökning bland över 7000 brittiska studenter visar att upp till en femtedel har funderat över att hoppa av sina studier på grund av isolering och brist på sociala aktiviteter, enligt en artikel i tidskriften WonkheAnti-social learning – the costs of Covid restrictions on students. Många känner sig ensamma och saknar sociala kontakter. Även om det finns en positiv inställning till den digitala undervisningen saknas det möjligheter att lära känna varandra eller träffas informellt eller i organiserade fritidsaktiviteter. Nya studenter som har flyttat till en högskoleorten tvingas nu sitta hemma i sina lägenheter eftersom campuset har stängts. Utan att har haft tid att skaffa sig ett kontaktnät bland sina kurskamrater hamnar de i ensamhet med tillhörande hälsorisker. Det leder i sin tur till okoncentration och oro om att kunna klara sina studier. 

But perhaps more important are the findings on wellbeing and mental health. Over half of our sample report feeling lonely on a daily or weekly basis. Just 8.2 per cent report strong feelings of happiness, down from 14% before the pandemic and 32 per cent for young people pre-pandemic. And it is feeling part of a community and loneliness that are both strongly related to considering dropping out.

onsdag 4 november 2020

Kroppspråk och ögonkontakt i videomöten

Tänk på ett videomöte som ett samtal med en person. Håll huvudet nära kameran och titta in i den för att skapa samma sorts kontakt som när du sitter mittemot varandra. Titta på denna film av Katrice Horsley där hon tipsar om hur du kan skapa bättre kontakt i videomöten genom ögonkontakt och kroppsspråk. Till exempel kan du komma riktigt nära kameran för att ge "hemliga" råd. Filmen är på engelska men du kan alltid slå på textning.

tisdag 3 november 2020

För ökad genomströmning - ny rapport från UKÄ

En ny rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) undersöker hur landets lärosäten arbetar för att öka genomströmningen, enligt en nyhet från UKÄ, Ökad genomströmning handlar om konstruktivt och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Rapporten fokuserar på lärarutbildning men metoderna som beskrivs och slutsatserna kan tillämpas inom andra områden.

Lärosätenas arbete för ökad genomströmning handlar om att få studenterna att förstå hur varje del i utbildningen hänger ihop med helheten, hur utbildningen bygger på en tydlig progression och hur den hänger ihop med examensmålen. Arbetet handlar också om att på olika sätt motivera och skapa möjligheter för studenterna att själva ta ansvar för sin inlärning.
Rapporten beskriver hur man skapar större engagemang bland studenterna såväl i klassrummet som digitalt. Många studenter känner stress och oro som kan leda till ohälsa och avhopp och därför satsar många lärosäten på studievägledning och mentorskap i samarbete med studentkåren. Många studenter är ganska omedvetna om vilka krav som ställs på de och det betyder bättre information och support.
En annan stor utmaning vid lärosätena är att en stor andel studenter är ovana vid de förväntningar och krav som heltidsstudier innebär. Umeå universitet har under hösten 2020 startat ett projekt som heter ”Studenter från studieovana miljöer”. Här har studenter på senare terminer av ett lärarprogram rekryterats för att stötta de nya studenterna under terminens första veckor. Genom föreläsningar, informella träffar och en särskild Facebookgrupp fungerar de som ett extra stöd för de nya studenterna.
I år finns ju större utmaningar när alla har fått studera på distans med risk för ökad isolering och brist på gemenskap.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: För ökad genomströmning.

söndag 1 november 2020

För många Zoommöten?

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Många upplever en översvämning av videomöten idag och en artikel i tidskriften Inside Higher Ed, The Metastasizing Zoom Meeting, ser detta som ett arbetsmiljöproblem och diskuterar varför det har blivit så. Zoommöten är ju väldigt enkla att arrangera och när så många arbetar hemifrån så finns det ett behov av att kunna träffas, känske även oftare än förr. Det är enkelt att bjuda in till ett möte och allt för ofta bjuder man in för många deltagare, så att ingen känner sig utanför.

We find ourselves in more meetings as it is easier to have more people in meetings. Norms of inclusivity are particularly strong in higher ed. Nobody wants to be left out, and few want to leave colleagues out. So we all may be defaulting to inviting more people to meetings than we usually would.

Ytterligare ett problem är att Zoommöten ligger tätt intill varandra utan nödvändiga pauser och då ökar stressnivåerna. 

Det finns dock lösningar. Främst gäller det att tänka först innan du bjuder in till ett möte: se över de tilltänkta deltagarna (måste alla delta?), skicka ut underlag i förväg för att inte använda mötestiden för envägskommunikation. Ett annat bra förslag i artikeln är att boka in mötesfria timmar i ditt schema. Men framför allt ska vi diskutera frågan inom våra sektioner och avdelningar och skapa en bättre möteskultur.

lördag 31 oktober 2020

Digital konferens - Open classroom

Ytterligare en intressant digital konferens är Open and Distance Education: New Challenges and Perspectives, som arrangeras 6-8 november av grekiska Ellininogermaniki Agogi och EDEN (European Distance and E-Learning Network). Konferensen riktar sig främst mot skolor men har även relevans för andra utbildningssektorer. Konferensen sänds via Zoom och YouTube och det finns även en virtuell konferensmiljö i Second Life.
Co-organised by Ellininogermaniki Agogi, the Institute of Educational Policy and the European Distance and E-Learning Network – EDEN in the framework of the Reflecting for Change project, the aim of the Open Classroom Conference 2020 “Open and Distance Education: New challenges and Perspectives” is to explore the idea of “Open School” as an engaging environment that effectively introduces novel methodologies, tools and content by re-designing learning to accommodate and include difference and by bringing together families, community groups, local businesses, experts, universities, into an innovation ecosystem.
Prgogrammet innehåller både föreläsningar och praktiska workshops och ett intressant inslag är en kvällsaktivitet vid ett obsevarotium där deltagarna får titta på stjärnhimmeln! Se konferensprogrammet.

Huvudtalarna är:
 • Sylvia Osipof, European Commission, Research Executive Agency
 • Nikoleta Giannoutsou, European Commission, Joint Research Centre
 • Yair Ben-Horin, ORT Israel – Technology & Science Educational Network, Israel
 • Christian Bugge Henriksen, University of Copenhagen, Denmark
 • Prof. Dr. Dimitris Sampson, University of Pireas, Greece.

torsdag 29 oktober 2020

Lärarutbildningskonferens 7 december

UKÄ arrangerar en digital lärarutbildningskonferens med tema kvalitet i lärarutbildning, måndag 7 december (09:00-12:00). Konferensen innehåller föreläsningar och parallella sessioner med bland annat följande frågor i fokus:

 • Hur arbetar lärosätena för att främja genomströmningen inom förskollärar- och grundlärarutbildningarna?
 • Vilka regler styr lärarutbildningarna?
 • Vad behöver vi veta för att ytterligare förbättra kvaliteten i lärarutbildning? 
 • Hur säkerställs lärarförsörjningen på lärosätena inom landets lärarutbildningar?
 • Vad är viktigast inför det fortsatta arbetet med verksamhetsförlagd utbildning utifrån övningsskolor inom lärarutbildningar?

Läs mer om UKÄs arbete med utvärdering av lärarutbildningar.

Program och anmälan.

onsdag 28 oktober 2020

Den digitala omställningen i Danmark - ny rapport

Photo by August de Richelieu from Pexels

Vårens digitala omställning i Danmark ledde till att även skolorna fick distansundervisning. En ny rapport från Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), Fjernundervisningstemperatur.dk, bygger på enkätsvar från 12 352 elever och 1866 lärare om hur de upplevde vårens distansundervisning och vilka slutsatser vi kan dra för framtiden. En artikel från NVL (Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande), Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen, intervuar Daniella Tasic Hansen från eVidenCenter om studien och hennes erfarenheter från omställningen. Även om mycket har gått bra ser hon just nu en fara när man inför hybridundervisning, dvs elever både i klassrummet och på distans. Denna form riskerar skapa två ojämlika grupper med eleverna på distans i rolen som åskådare.

Fra tidligere projekter ved jeg, at man skal være meget forsigtige med at sætte lærerne i en situation, hvor de skal lave almindelig undervisning, som så bliver streamet direkte til en gruppe, de måske ikke kan se. Nu har alle undervisere jo fået erfaringer – gode som dårlige – med onlineundervisning, men det kan blive sat tilbage ved, at det er hybridundervisning, man tilbyder.

Rapportens slutsatser:

 • Omställningen lyckades tack vare en stor insats från lärare, elever, skolledningar och föräldrar.
 • En del elever lyckades med distansundervisningen men svaga elever fick problem. Det har varit svårt att skapa ett socialt sammanhang och trivsel i klassen och det har påverkat många elevers motivation.
 • Lärarna och elever vill se mer variation i distansundervsining. Lärarna med tidigare erfarenheter och support inom skolan anpassade sig bäst och kunde variera sin undervisning på ett pedagogiskt sätt.
 • De flesta lärarna började med att bara omvandla klassrumsundervsining till en digital miljö med många föreläsningar. Senare började de hitta undervsiningsformer som var bätre anpassade till digitala miljöer. Skolor som hade bra support och strategier lyckades bäst.
 • Många lärare saknade möjligheter till interaktivitet i det fysiska klassrummet och hade svårt att motivera alla elever på distans.
 • Alla ser stora möjligheter att integrera digitala verktyg och aktiviteter i klassrumsundervisning framöver, alltså blended learning.
 • Erfarenheterna visar på ett stort behov av kompetensutveckling för lärarna.

lördag 24 oktober 2020

Swedish Edtest - nationellt testbädd för digitala verktyg i skolan

Swedish Edtest är ett nationellt testbädd för digitala verktyg och plattformar som kan användas i skolan, enligt en artikel av Stefan PålssonRISE blogg Spaning.se, Samverkan för att skapa evidens om edtech. Det drivs av Nacka kommuns skolor med delfinansiering från Vinnova. Tillsammans med flera skolhuvudmän testar dem verktyg och tjänster i ett samarbete mellan lärare, elever, forskare och edtechföretag.

Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.

Forskare från flera lärosäten, bl a Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Halmstad är aktiva i initiativet. Bland annat har ett testverktyg tagits fram som underlag för dem som vill testa.

Det här är något som Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet, arbetar med i Swedish Edtest. Hon har tagit fram en strukturerad metod för test och utvärdering som gör testerna skalbara och jämförbara. De test som genomförs inom ramen för Swedish Edtest genomförs i en autentisk lärandemiljö – det vill säga i klassrummet.

För en djupare diskussion om Edtest Sweden kan du titta på ett webbinarium från Innovationsveckan i Uppsala, 9 oktober.

fredag 23 oktober 2020

Lärarnas kompetensutveckling måste prioriteras efter den digitala omställningen - ny debattartikel

En debattartikel av Gunnar Karlsson, professor vid KTH, i tidskriften Universitetsläraren, Lärdomar från den snabba omställningen, lyfter frågor kring hur vi bygger vidare på erfarenheter från vårens digitala omställning. Framför allt bör vi satsa mer på pedagogisk utveckling och kursdesign. Kursdesign och undervisning handlar idag om ett lagarbete och det är viktigt att skapa nya strukturer och processer för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Nu vet vi att många flera kurser kan ges på distans och det betyder att vi kan erbjuda fortbildning på mer flexibla sätt som en del av det livslånga lärandet.

Problemet är att lärarna idag får alldeles för lite utrymme för egen kompetensutveckling och lösningen är nya finansieringsmöjligheter.

Utvecklingstid kan finansieras genom omprioritering. I dag dras kostnader för utbildningens stödfunktioner av direkt från det inkommande anslaget; återstoden blir lärarens andel. I stället måste alla utbildningskostnader ställas mot varandra och budgeten måste innefatta lärarnas utvecklingsarbete för att säkerställa att det finansieras.

Det krävs även medel från staten för att få igång en riktig förändring.

Utöver det högskolan kan göra med befintliga medel behövs riktade anslag från staten. På 1990-talet fanns under en kort tid Högskolans grundutbildningsråd, som i likhet med forskningsråd beviljade projektmedel efter peer-review. Det inrättades för att höja status för förnyelse av och forskning om utbildning. Då var förslaget att rådet borde ha ett anslag på en procent av det samlade grundutbildningsanslaget. Det är dags att återinrätta grundutbildningsrådet!

torsdag 22 oktober 2020

Flexibelt whiteboardverktyg för grupper eller individer

Whiteboard.chat är ett enkelt men effektivt verktyg där du kan skapa flera whiteboardsidor för för individuellt eller grupparbete i t.ex. Zoom. Du kan skapa en sida per student och ladda upp t.ex. övningar, bilder, dokument som de ska jobba med. Som lärare ser du alla whiteboardsidor och kan enkelt gå in i en sdia för att hjälpa just den student. Du kan också skapa sidor för grupparbete där de kan skriva anteckningar från sina gruppdiskussioner och som läraren kan övervaka. Verktyget kan hantera upp till 100 användare.

Här ser du en introduktionsfilm.

tisdag 20 oktober 2020

Simuleringsspel om besvärliga biblioteksbesökare

Vid Linköpings universitetsbibliotek testas ett nytt sätt att träna på obehagliga situationer som kan uppstå, enligt en artikel i Biblioteksbladet, Avatarer förbereder bibliotekspersonal på obehagliga situationer. Ett simuleringsspel har utvecklats där bibliotekarier får möta besvärliga besökare i form av avatarer som klagar över orättvis behandling, uppträder aggressivt eller hotfullt och beter sig på ett oacceptabelt sätt. Bibliotekarien får träning i bemötande och fördelen med simuleringen är att man kan träna flera gånger och analysera inspelningen tillsammans med en handledare.

Under simuleringen sitter handledaren i ett annat rum och agerar som besökaren. Genom en speciell headset styr hon avatarens rörelser och hennes röst förvrängs och kan låta som en man eller kvinna. Varje situation är därför unik men fördelen med spelet är att ingen kommer till skada och man kan finslipa bemötandet.

Här ser du en kort film om utbildningen.

lördag 17 oktober 2020

Närhet på distans

Photo by Burst from Pexels

Det är dags nu att sluta se på distansutbildning som en nödlösning eller sämre alternativ till det traditionella klassrummet. De senaste månadernas omställning visar att det går att skapa en rik och kollaborativ lärmiljö på nätet som kommer att komplettera och utveckla klassrumsundervisning framöver. Det menar två brittiska akademiker, Sara Dyer och Lisa Harris, i en debattartikel i tidskriften Wonkhe, Let’s take the remote out of online learning. Artikeln beskriver hur nätbaserad undervisning kan bli mer inkluderande genom att blanda synkrona och asynkrona miljöer och flera möjligheter för alla att komma till tals i text, bild, eller ljud. Möjligheter för studenter att arbeta i mindre grupper, både synkront och asynkront, gynnar inte bara lärande men även bidrar till en känsla av gemenskap.

Digital tools have affordances which create new and different ways of being “present”. We should utilise these and make community building a priority in how we design online learning. Then by providing “scaffolding” to early ‘low stakes’ opportunities, students can be encouraged to be increasingly visible and engaged in online spaces.Community building and collaboration can be supported by both synchronous and asynchronous activities.
Med bra kursdesign, support för såväl lärare som studenter och en genomtänkt och anpassad utbildningsmilö kan vi snart sudda bort gränsen mellan campus och distans och fokusera i stället på lärande.

torsdag 15 oktober 2020

Lärcentras roll i högre utbildning - ny rapport från TCO

Photo by Scott Graham on Unsplash

En ny rapport från TCO, Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige, av Sofia Hylander, lyfter fram kommunala lärcentra som nyckelspelare i ambitionen att öka tillgängligheten på högre utbildning i hela landet. Rapporten beskriver hur lärcentra har utvecklats under åren och hur samarbetet med landets lärosäten har minskat under de senaste åren. Den beskriver hur distans- och nätbaserad utbildning har utvecklats.
Ett av de viktigaste verktygen för att öka tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätena huvudorter är så kallade lärcentra. TCO har i denna rapport gjort en analys av lärcentras potential och utvecklingsbehov. Rapporten bygger på en gedigen genomgång av utredningar, forskningsrapporter samt intervjuer med företrädare för lärosäten och lärcentra i olika delar av landet.

Lärcentra lyckas ofta rekrytera nya studentgrupper som annars inte hade sökt sig till en traditionell campusutbildning och därmed kan de bidra till att motverka den sociala snedrekryteringen i svenska högre utbildning. Problemet är att det saknas övergripande och strategiskt samarbete mellan landets lärosäten och lärcentra. 

Rapporten avslutas med sex rekommendationer:

 1. Säkra den långsiktiga finansieringen av lärcentra i hela landet.
 2. Ge universitet och högskolor i uppdrag att ta fram ett utbildningsutbud som tillgodoser lokala utbildningsbehov.
 3. Satsa på distansutbildning och att utveckla nya utbildningsformat.
 4. Involvera lärosäten och lärcentra i den regionala kompetensförsörjningspolitiken.
 5. Ta ett samlat grepp kring breddad rekrytering och brett deltagande i högre utbildning där lärcentra ges en utpekad roll.
 6. Använd lärcentra för att ge nyanlända tillgång till ett större utbud av relevanta etableringsinsatser i hela landet.

onsdag 14 oktober 2020

Kommande webbinarier från UKÄ, EDEN och EUA

Flera intressanta webbinarier med internationell utblick under den kommande vecka.

19 oktober, 17:00-18:00
EDEN (European Distance and E-learning Network) ger ytterligare ett webbinarium kring temat utbildning i det nya normala: Digital Education Action Plan 2021-2027 Setting education and training for the digital age. Webbinariet diskuterar EU-kommissionens nya Digital Education Plan 2021-2027 och talarna är Georgi Dimitrov, (Deputy Head of Unit ‘Innovation and EIT’, European Commission), Veronica Mobilio, (Policy Officer, Directorate-General ‘Education, Youth, Sport and Culture’, European Commission) och Yves Punie (Deputy Head of Unit ‘Human Capital and Employment’, Joint-Research Centre, European Commission). 


22 oktober, 08:30-09:30
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) arrangerar ett webbinarium om regeringsuppdraget digital spetskompetens som drivs i samarbete mellan UKÄ och Tillväxtverket.

Under webbinariet kommer vi att presentera resultat från en ny rapport som handlar om hur digital spetskompetens främjas i andra länder. Därefter diskuterar vi ämnet med Li Ljungberg - expert på kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen, och Joakim Wernberg - forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum.

Efter presentationerna har du också möjlighet att prata med och ställa frågor till projektledarna för regeringsuppdraget Digital spetskompetens Josef Lannemyr (Tillväxtverket) och Jonas Öhlin (Universitetskanslersämbetet) i ett efterföljande Zoom-möte.

Dessutom arrangerar EUA (European University Association) två webbinarier i en serie kring Bolognaprocessen. Läs mer om serien (7 webbinarier totalt)

20 oktober, 14:00-15:00
Digitally enhanced learning and teaching in the EHEA context 

27 oktober 14:00-15:00
Flexible learning: micro-credentials as a way to enhance learning and teaching in the EHEA

tisdag 13 oktober 2020

Välj rätt verktyg för din undervisning


Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash


Det finns ett hav av verktyg inom utbildning och de flesta av oss har plats för bara ett fåtal i vår verktygslåda. Några enkla kriterier som kan hjälpa dig välja rätt ges i en artikel i Lärarförbundets nättidning Grundskolläraren, 10 tips till lärare – så väljer du rätt digitalt verktyg. Riktlinjerna gäller för lärare på alla utbildningsnivåer.

Bland annat ska du undersöka om verktyget kräver tillgång till elevernas/studenternas personuppgifter (i så fall behöver du ett beslut från skolledningen), se till att verktyget fungerar i olika plattformar och enheter, kontrollera användarvänligheten, be kollegor om råd och erfarenheter och testa först, gärna med några elever/studenter.

måndag 12 oktober 2020

Största irritationsmoment i videomöten

Photo by Yan from Pexels

Vad irriterar dig mest i videomöten? En undersökning som har gjorts av Cisco har upptäckt att problem med ljud är de mest irriterande enligt en artikel i Computer SwedenHär är de största irritationsmomenten under våra videomöten. Så här svarade de tillfrågade:

 1. Dåligt ljud. 50 procent.
 2. För många människor pratar på samma gång. 47 procent.
 3. Andra deltagare befinner sig i en skränig miljö. 46 procent.
 4. Att du blir sittande för länge framför din dator. 34 procent.
 5. Bakgrundsljud från din sida. 32 procent.
 6. Oro över hur din bakgrund uppfattas. 28 procent.
 7. Svårigheter att ”brainstorma” eller engagera sig i kreativa grupprojekt. 27 procent.
 8. Svårigheter att ta anteckningar. 23 procent.
 9. Att försöka lista ut vem som är vem på mötet. 27 procent.
 10. Det finns inga irritationsmoment. 2 procent.
Dåligt ljud orsakas av bandbreddsproblem (oftast i trådlösa nät) och dåliga inbyggda mikrofoner i datorn. En kabelanslutning ger en säkrare uppkoppling och ett headset eller bordmikrofon ger mycket bättre ljud. Sedan bör vi alla stänga av våra mikrofoner när vi inte pratar, i synnerhet om du befinner dig i en miljö med bakgrundsljud. Alla dessa irritationsmoment kan faktiskt lösas men kräver bara lite övning och vilja.

fredag 9 oktober 2020

Wonder - nytt e-mötesverktyg för grupparbete och mingel

Ännu ett verktyg som utmanar populära e-mötesverktyg som Zoom heter Wonder (f.d. Yotribe). Du skapar ett rum och kan bjuda in upp till 10 000 deltagare. Deltagare ses som små fotoavatarar och alla kan röra sig på arbetsytan. Deltagarna kan mingla och skapa spontana grupper genom att närma sig varandra. När du står tillräckligt nära kan man starta ett videomöte, dela skärm och chatta. Rummets ägare kan sända till alla i rummet (broadcast) för att presentera något eller inleda en diskussion och kan även dela "scenen" med flera gäster i en paneldiskussion. 

Wonder fungerar direkt i din webbläsare och du behöver inte ladda ner några program för att det ska fungera. Enligt webbsidan är Wonder helt GDPR-anpassad. Här kommer en introductionsfilm (på engelska).

torsdag 8 oktober 2020

Norsk satsning på studentaktivt lärande

Den norska myndigheten för internationalisering och kvalitetsutveckling i högre utbildning, Diku, har delat ut 70 miljoner kronor till 14 projekt med syftet att utveckla studentaktivt lärande och innovativa undervisnings- och bedömningsmetoder, enligt en nyhet i nättidningen Khrono, Desse får 70 millionar til betre undervisning. Totalt 84 ansökan lämnades in och på grund av det stora intresset utökades finansieringsnivån från 50 till 70 miljoner. Enligt ministern för forskning och högre utbildning, Henrik Asheim:

Prosjekta som får støtte skal gi betre læring for studentar som mellom anna tar juss, medisin, lærarutdanning, ingeniør og helsefag. Fleire av prosjekta har utvikling av tverrfaglege utdanningsprogram og digitale moglegheiter som viktige element. Målet er at arbeidet som skjer i prosjekta skal kome alle studentar til gode.
Det här är det andra året i rad att Diku har utlyst medel för projekt som främjar studentaktivt lärande. Dags för något liknande här i Sverige kanske?

onsdag 7 oktober 2020

Flexibla gruppdiskussioner i nya Zoom

Om du har uppdaterat till den senaste versionen av Zoom (Zoom 5.3) har du flera nya möjligheter att skapa flexibla gruppdiskussioner. Du kan, till exempel, döpa varje grupp efter ett tema eller fråga, låta deltagarna välja grupp, och låta dem flytta mellan grupperna. En ny film av Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, visar hur du gör.

tisdag 6 oktober 2020

Öppen oktober online - webbinarier och möten


Sunet har sammanställt en fin lista med intressanta webbinarier och möten som är öppna för alla under oktober i ett upplägg som går under namnet Öppen Oktober Online
Tanken är att möjliggöra för utbyte och inspiration mellan kollegor, både lärare, pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger, tekniker, bibliotekspersonal med flera inom området för högskolans digitalisering. Vi har skapat den här samlingssidan där vi publicerar spännande aktiviteter som under oktober kommer att ske online, arrangerade av oss, dig, dina kollegor eller ditt lärosäte. Utgångspunkten är att det är arrangemang, oavsett om de är stora eller små - där alla är välkomna att delta.
Titta genom listan och du hittar säkert något relevant.

måndag 5 oktober 2020

Stora EU-satsningar på digital utbildning

EU-kommissionen
har antagit två initiativ som ska stärka utbildningens betydelse för EU:s återhämtning från covid-19-krisen och bidra till ett grönt och digitalt Europa. Med en vision om det europeiska området för utbildning som ska uppnås senast 2025 föreslår kommissionen nya initiativ, mer investeringar och starkare samarbete mellan medlemsländerna, för att hjälpa alla européer i alla åldrar att dra nytta av EU:s omfattande utbildningsutbud. 

Kommissionen har också antagit en ny handlingsplan för digital utbildning där erfarenheterna från covid-19-krisen återspeglas, och håller på att ta fram en plan för ett högpresterande digitalt utbildningssystem med förbättrad digital kompetens för den digitala omställningen.

Mer information finns i ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

lördag 3 oktober 2020

Ny forskningsmiljö om framtidens digitala samhälle

Photo by Yulianto Poitier from Pexels

En ny forskningsmiljö, Digital Futures, byygs upp i ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och forskningsinstitutet RISE, för att forska kring framtida samhällsutmaningar, inte minst de digitala, enligt ett pressmeddelande från KTH. Satsningen utgör ett tvärvetenskapligt forskningsprogram riktat mot alla aspekter av digitalisering; från grundläggande vetenskap till samhällelig påverkan.

Karl Henrik Johansson, föreståndare och professor i nätverksreglering vid KTH beskriver satsningen så här:
Vi samlar forskare och intressenter från ett brett spektrum och kombinerar vetenskaplig excellens och nyfikenhetsdriven forskning med konkreta samhällsutmaningar. Siktet är inställt både på dagens och framtidens behov av teknik för digitalisering.
Bland de forskningsprojekt som redan är sjösatta finns en rad intressanta exempel på vad forskare inom ramen för Digital Futures kommer att arbeta med. Ett av dem handlar om att förbättra användandet av patientdata för att kunna ställa bättre diagnoser runt olika hjärnsjukdomar. Ett annat går ut på att digitalisera vattenförsörjningen för att mäta kvaliteten och upptäcka läckor, ett forskningsarbete som hämtar inspiration för hur trafiken idag övervakas och styrs.

För att lyckas tar Digital Futures hjälp av så kallade testbäddar och olika möjligheter att demonstrera forskningsframsteg,såväl virtuellt som fysiskt. Det möjliggör att snabbare kunna ta steget från teorier och labb till storskaliga projekt och samhällsnytta. Målsättningen är att om fem år vara en av de främsta forskningsmiljöerna i världen inom digital transformation.

Läs mer i pressmeddelandet: Här ska framtidens digitala samhälle formas.

torsdag 1 oktober 2020

Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning i hela landet - ny rapport

Projektet Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning i hela landet hade sin avslutningskonferens denna vecka och släppte därmed sin slutrapport samt tre delrapporter om hur vi kan göra högre utbildning mer tillgänglig för nya studentgrupper i hela landet, långt ifrån högskoleorter. 

Projektets övergripande syfte var att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Projektet ville visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området. Fem lärosäten och tre kommuner (en fjärde kommun tillkom i slutskedet av projektet) har arbetat gemensamt i projektet kring några centrala temaområden: 
 • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren etc och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
 • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen, arbetsgivaren etc så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
 • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och samhällsvinster ger en ökad tillgång till högre utbildning på lokal nivå och sett i enegional och nationell kontext?

Förutom projektrapporten finns det mer tre detaljerade delrapporter:

onsdag 30 september 2020

Kollegialt lärande nyckeln till lyckad digitalisering - ny bok

Photo by Arthur Krijgsman from Pexels

Det kollegiala lärandet är nyckeln tillen en lyckad digitalisering i skolan. En ny bok, Att integrera digitalisering och kollegialt lärande (Studentlitteratur 2020) av skolledaren Edward Jensinger och läraren, skolutvecklaren och forskaren Marie Sjöholm, ger ett integrerat perspektiv på hur lyckade satsningar på digitala verktyg och plattformar utgår ifrån elevernas lärande och där lärarna är med i alla beslutsprocesser. 

Enligt en artikel i nättidningen Skolporten, Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare, menar författarna att stora digitaliseringsprojekt förvånansvärt sällan kombineras med ämnesdidaktiska utvecklingsprocesser, där lärarna lär sig hur den nya tekniken kan förbättra undervisningen. Boken beskriver begreppen digitalisering och kollegialt lärande och identifierar, genom exempel på skolutvecklingsprojekt, nyckelprocesser som sker i sådana processer. Enligt Edward Jensinger

Vi behöver varken teknikromantiker eller bromsklossar, utan jag hoppas att vi kan samlas någonstans i mitten för att driva långsiktig skolutveckling. På så sätt tror jag att vi kan nå integreringsvinster genom att kombinera digitalisering och kollegialt lärande.

måndag 28 september 2020

Webbinarium om digitalisering i högre utbildning

Den digitala tekniken bidrar till att utveckla undervisningen i högskolan. Men hur? Vad krävs för att framgångsrikt digitalisera svenska universitet och högskolor?

Den 20 oktober kl 13.00 arrangerar ITHU ett webbinarium där Kjell Nyman redogör för de slutsatser han kommit fram till i den studie om högskolans digitalisering som han genomfört på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Efter Kjells introduktion öppnar vi upp för en bred diskussion om den roll digitala verktyg kan spela för att öka undervisningens kvalitet, förbättra pedagogiken och vilka hinder och fallgropar vi behöver komma över.

Exempel på frågor som kommer tas upp till diskussion påwebbinariet är:
 • Hämmas den högskolepedagogiska utvecklingen av statusskillnaden mellan forskning och undervisning?
 • Hur kan vi skapa större klarhet i tolkningen av de juridiska regelverken när nya undervisningsmetoder basera på digitala teknik introduceras?
 • Är vi för naiva i vår tilltro till molnbaserade tjänster som t.ex. digitala lärplattformar?

lördag 26 september 2020

Internationaliseringskonferens

UHRs (Universitets- och högskolerådet) årliga internationaliseringskonferens hålls helt digitalt i år, 11 november. Konferensen hålls i samarbete med KTH och årets tema är internationalisering för innovation och förändring.

Hur kan internationalisering bidra till, och stärka innovativa samarbeten mellan länder, mellan branscher och mellan olika kompetenser? Och hur kan program som till exempel Erasmus+ och Linnaeus-Palme vara viktiga resurser när det gäller innovativa arbetssätt, processer och produkter inom utbildningsområdet?

Konferensen är kostnadsfri och den sista anmälningsdagen är 25 oktober. 

Mer information och anmälan.

torsdag 24 september 2020

Class for Zoom - anpassad för utbildning

Den version av Zoom som vi använder så mycket idag togs fram för videomöten snarare än undervisning. Class for Zoom är en vidareutveckling av Zoom med flera funktioner som är specialanpassade för undervisning. Bland dessa finesser finns, till exempel, större frihet för läraren att designa hur alla ser varandra, ett fönster endast för lärarens video, integrering med lärplattform och andra inbyggda verktyg, examinationsläge, enketl en-till-en undervisning mm. 

Introduktionsfilmen går genom de viktigaste funktionerna.