tisdag 17 november 2020

Svenska lärosäten bidrar till Zooms utveckling

VFRÖ - Zoom Meeting 3/2020 by radiofabrik, on Flickr
"VFRÖ - Zoom Meeting 3/2020" (CC BY 2.0) by radiofabrik
Svenska lärosäten använder en Zoomlösning som sköts av SUNET inom den nordiska samarbetsorganisationen NORDUnet. Det betyder att denna nordiska lösning är en stor kund hos Zoom och har en hel del inflytande hos det amerikanska bolaget. Nyligen har Markus Schneider, ansvarig för Zoom SUNET, haft ett eget möte med Zooms chef för utbildningssektorn globalt, enligt en artikel i tidskriften UniversitetslärarenSvenska lärosätens önskemål framförda till Zoom. De diskuterade främst möjligheter att skapa mer flexibilitet kring grupparbete i Zoom, till exempel bättre kommunikation mellan läraren och grupperna samt möjligheten för en co-host att skapa grupper. 

Förhoppningen är att dessa samtal blir återkommande och att flera nya funktioner kan snart sjösättas. Enligt Markus Schneider:
Det vore toppen om vi kan ha återkommande högnivåsamtal med Zoom. De jagar ju goda idéer och ser sedan vad som går att implementera utan att störa gränssnittet för mycket. Jag hoppas också att lärarna är nyfikna och vågar experimentera med funktionaliteterna kring grupprum.

Inga kommentarer: