fredag 6 november 2020

Nytt uppdrag för livslångt lärande behövs - ny debattartikel

Photo by Burst from Pexels

Om regeringen menar allvar med att satsa på livslångt lärande och stöd för omställning och kompetensutveckling av yrkesverksamma så räcker det inte med extra studieplatser och tillfälliga stimulanser. Så skriver Johan Tysk, vicerektor för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, och Viktor Öwall, rektor för Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, i en debattartikel i tidskriften CurieKorttänkt om livslångt lärande vid lärosätena, I stället behövs ett nytt uppdrag och regelverk för att stödja högre utbildning för yrkesverksamma eftersom målgruppen skiljer sig markant från traditionella studenter som läser mest på campus. De har lång yrkeserfarenhet och söker flexibla och ändamålsenliga utbildningar, helst på distans och lärosäten behöver anpassa sitt utbud om de vill kunna möta denna snabbväxande målgrupp. Därför bör man skilja mellan uppdraget att utbilda traditionella studentgrupper och ett nytt uppdrag inom det livslånga lärandet.

Artikeln avslutas med följande rekommendationer:
  • Separera uppdragen att utbilda unga för framtiden och yrkesverksamma för dagens arbetsmarknad och skapa ändamålsenliga system, regelverk och finansieringsformer
  • Involvera näringsdepartementet i utformandet av systemen för yrkesverksamma istället för att försöka trycka in uppdraget i ordinarie utbildningsverksamhet.
  • Överväg finansiering av konceptet öppen icke poänggivande nätbaserad utbildning. Denna möjlighet finns redan idag, men staten finansierar inte denna verksamhet.
  • Överväg även konceptet ”Study Friday”, med bland annat finansiellt stöd till företag och lärosäten som erbjuder kombination av arbete och studier.

Inga kommentarer: