söndag 1 november 2020

För många Zoommöten?

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Många upplever en översvämning av videomöten idag och en artikel i tidskriften Inside Higher Ed, The Metastasizing Zoom Meeting, ser detta som ett arbetsmiljöproblem och diskuterar varför det har blivit så. Zoommöten är ju väldigt enkla att arrangera och när så många arbetar hemifrån så finns det ett behov av att kunna träffas, känske även oftare än förr. Det är enkelt att bjuda in till ett möte och allt för ofta bjuder man in för många deltagare, så att ingen känner sig utanför.

We find ourselves in more meetings as it is easier to have more people in meetings. Norms of inclusivity are particularly strong in higher ed. Nobody wants to be left out, and few want to leave colleagues out. So we all may be defaulting to inviting more people to meetings than we usually would.

Ytterligare ett problem är att Zoommöten ligger tätt intill varandra utan nödvändiga pauser och då ökar stressnivåerna. 

Det finns dock lösningar. Främst gäller det att tänka först innan du bjuder in till ett möte: se över de tilltänkta deltagarna (måste alla delta?), skicka ut underlag i förväg för att inte använda mötestiden för envägskommunikation. Ett annat bra förslag i artikeln är att boka in mötesfria timmar i ditt schema. Men framför allt ska vi diskutera frågan inom våra sektioner och avdelningar och skapa en bättre möteskultur.

Inga kommentarer: