fredag 13 november 2020

Verktygslåda för digital pedagogik - ny guide

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Nu när alla universitet och högskolor anpassar alla sina utbildningar till en digital framtid finns det stora behov av bra guider och riktlinjer. Brittiska JISC har en övergripande roll att samordna och främja digitalisering inom landets lärosäten och de har nyligen publicerat en ny guide, Digital pedagogy toolkit, för att bidra till utvecklingen. Guiden fokuserar på tre områden; synkron nätbaserad undervisning, engagemang och interaktivitet i lärplattformen samt gemenskap i digitala miljöer (commuities of practice).
The digital pedagogy toolkit takes a challenge-based approach by presenting you with a series of scenarios describing areas of digital practice you may want to develop. These scenarios are based in real-world situations that institutions have been grappling with, such as delivering live online learning with students, designing engaging VLE courses or managing digital communities of practice.
Guiden betonar att det inte finns några färdiga allt-i-ett lösningar, snarare många möjligheter beroende på vad du som lärare vill uppnå med just dina studenter. Varje del tar upp vilka frågor som behöver ställas, hur digitala lösningar kan bidra, vilka utmaningar som finns och vilka myter finns som kan förvirra en.

Guiden kan användas på följande sätt:
  • Explore specific scenarios and consider a range of approaches to address them
  • Identify key questions that need to be explored in order to embed digital effectively
  • Use as a review tool to reflect on how you plan, design and deliver the digital curriculum
  • Signpost further resources to support professional practice
 

Inga kommentarer: