torsdag 26 november 2020

Kompetens.nu - kompetensutveckling för industi- och teknikbranschen

Photo by Proxyclick Visitor Management System from Pexels

Kompetens.nu
är en nytt initiativ med stöd av bl a Vinnova och Tillväxtverket för att erbjuda ett utbud av nätbaserade utbildningar som möter industrins kompetensutvecklingsbehov. Här kommer de att samla kurser inom områden som digitalisering, ledarskap, datateknik, datasäkerhet m fl från olika leverantörer. Industri- och teknikföretag kan söka utbildningsplatser genom att fylla i en intresseanmälan. Sedan inleds en diskussion om vilka kurser som kan vara aktuella för de anställda.
Kompetens.nu erbjuder digitala kurser för anställda inom industri- och teknikbranschen. En del utbildningar har fasta startdatum medan andra kan påbörjas och genomföras när det passar den studerande. Utbudet kommer att kompletteras och utvecklas successivt utifrån företagens behov. Allt ifrån utbildningar på högskolenivå, till uppdragsutbildningar på YH-nivå, till att ämnesexperter kan dela kunskap och erfarenheter i så kallade ”micro-learnings” kommer att finnas tillgängliga.
Bakom satsningen står: IF Metall, Tillvaxtverket, Teknikföretagen, Vinnova, Industriarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer [The Swedish Association of Graduate Engineers], Combient och Unionen. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är därmed kostnadsfria för dem som deltar.

Titta på en kort introduktionsfilm med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket.

Inga kommentarer: