måndag 23 november 2020

Norsk satsning mot studentisolering

Photo by Luis Villasmil on Unsplash
Många studenter känner sig ensamma och saknar sociala kontakter nu när distansundervisning åter blir normen inom högre utbildning. I Norge har en expertgrupp samlats för att diskutera åtgärder för att bryta isoleringen, en artikel i den norska nättidningen Khrono, Foreslår nasjonal nettside mot student-ensomhet. Ministern för forskning och högre utbildning, Henrik Asheim, säger:

Jeg er bekymret for at nødvendige smitteverntiltak over lang tid gjør at mange studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med noen anbefalinger på hva vi kan gjøre. Nå har de levert sin rapport og jeg skal følge den opp raskt med konkrete tiltak.

Regeringen lägger nu 20 miljoner NOK på studentstödjande åtgärder under 2021. Många lärosäten erbjuder redan nu möjligheter till digitala mötesplatser men ibland är det svårt att hitta dessa. Expertgruppen rekommenderar följande:

  • Alla studenter ska tillhöra en seminariegrupp eller större studentgruppering som träffas regelbundet såväl på nätet som på campus (om möjligt).
  • Flera sociala aktiviteter på campus om rådande coronaregler tillåter.
  • Hjälp och stöd att klara vardagen - rådgivning och support kring studieteknik, motivation, stresshantering, ekonomi osv.
  • Utökade resurser för stöd mot psykisk ohälsa.

Inga kommentarer: