fredag 27 november 2020

Lärplattformens roll i högre utbildning - ny brittisk rapport

JISC
En ny rapport av brittiska JISC, VLE review report 2020, undersöker hur lärplattformar används och ger rekommendationer till lärosäten om framtida satsningsområden. Rapporten visar resultat från fokusgruppsintervjuer med över 600 akademiker, administrativ personal och studenter om inställningar till sina lärplattformar, hur de används och förbättringsområden. Bland annat ser man följande:
  • Alla ser att lärplattformen har en viktig strategisk roll i verksamheten och vill bidra till dess vidareutveckling.
  • Lärarna har svårt att hitta tid för kompetensutveckling för att kunna använda lärplattformen på ett mer pedagogiskt sätt.
  • Många lärare vill ha ett säkert testområde där de kan prova nya funktioner.
  • Många studenter blir frustrerade över inkonsekvent användning av lärplattformen från kurs till kurs.
  • Många funktioner fungerar sämre eller inte alls via en mobil.
  • Alla vill använda lärplattformen mer för diskussion, återkoppling och samtal.
In summary, we found it’s important that all staff buy into a clear approach for the VLE. The lack of a clear identity can confuse learners and students at all levels, whereas a defined role can guide staff, learners and students about how they could be accessing, using and benefiting from such a platform.

Rapporten avslutas med rekommendationer till lärosäten under rubrikerna: vision och strategi, kompetensutveckling, kvalitet och support samt policy.

Inga kommentarer: