måndag 15 januari 2018

Användning av simulatorer i sjöfartsutbildning - ny avhandling

Bild: Copyright KONGSBERG Group, med tillstånd
Dagens sjöfartsutbildningar använder sofistikerade simulatorer för att träna studenter i gott sjömanskap, lasthantering, navigation i en så realistisk miljö som möjligt. En ny avhandling av Charlott Sellberg, Göteborgs universitetTraining to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning, undersöker hur simulatorer används i dagens sjöfartsutbildningar.

Hon har under flera år studerat simulatorövningar på Chalmers tekniska högskola i en navigeringskurs för sjökaptensstudenter. En artikel i Forskning.se, Sjökaptenens virtuella utbildningsmiljö, beskriver hur tidigare forskning har visat en viss skepsis bland experter kring simulatorer kontra praktisk erfarenhet till sjöss, men Sellberg menar att dagens simuleringar bygger på lärarnas långa erfarenheter till sjöss. Övningarna byggs utifrån praktisk erfarenhet och lärarna kan övervaka och styra alla detaljer och kan sedan ge omfattande återkoppling.

- Att instruktörerna både har en professionell kompetens och att de har mångårig erfarenhet av att undervisa i sjökaptensprogrammet bidrar till att utbildningen i simulatorcentret håller en hög kvalitet. Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet.

Om du råkar vara i Kalmar onsdag den 14 mars (18.00) kan du lyssna på Charlott vid en öppen föreläsning om hennes forskning.

lördag 13 januari 2018

Lärargrupper på Facebook

CC0 Public domain on Pexels
Det finns ett stort utbud av diskussionsgrupper för skollärare på Facebook. Att delta i sådana grupper är ett utmärkt sätt att utveckla ditt professionella nätverk och en spännade del av din kompetensutveckling. PedagogTrelleborg har skapat en aktuell lista över intressanta Facebookgrupper, Dela-kulturen på Facebook: Stöd, inspiration och samarbete, där du hittar grupper inom de flesta ämnesområden samt mer övergripande grupper om IKT eller pedagogik. För att gå med i en grupp behöver du bara gilla den men oftast finns det administratörer som måste godkänna nya medlammar. I vissa fall får du svara på några enkla frågor om varför du vill vara med. På detta sätt skyddas gruppen från oseriösa medlemmar.

- Facebook är ett fantastiskt verktyg för oss som jobbar i skolan och oavsett vilket ämne eller årskurs man jobbar i finns det grupper av engagerade lärare att diskutera med och engageras av. Detta är ju ett exempel på kollegialt lärande när det är som bäst. Deltagande i grupper och diskussioner med andra pedagoger är ett exempel på delakulturen som av många lyfts fram som en av framgångsfaktorerna inom skolutveckling.

fredag 12 januari 2018

Digitala lektioner

Hösten 2018 kommer digitalkompetens och programmering att ingå i grundskolans läroplan och därför finns det ett stort behov av bra läromedel och stöd till lärare. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har därför tagit fram ett utbud lektionsmaterial kring digitalisering och programmering, Digitala lektioner. Materialet består av filmer och lektionsplaner som lärare får fritt använda och bearbeta genom en Creative Commons licens. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från IIS Digitala lektioner.

Digitala lektioner är just nu under utveckling men det finns redan en hel del lektioner på plats, främst inom programmering. Utbudet kommer att utökas under våren i tid för höstterminen. Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev för att få fortlöpande information om nya lektioner.

- Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda materialet på digitala lektioner hur du vill: ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.


Film: CC BY-SA Some rights reserved by IIS Digitala lektioner

torsdag 11 januari 2018

Bakgrundsmusik i utbildningsfilmer

CC0 Public domain by hitesh choudhary on Pexels
Det är väldigt vanligt att lägga in bakgrundsmusik i utbildningsfilmer för att skapa en bra stämning eller för att vi är så vana vid musik i alla TV-program och dataspel. Men oftast gör det mer skada än nytta enligt en artikel av Patti Shank i eLearning Industry, Should We Use Background Music With Instruction? No. När man ska koncentrera sig på ny information kan alla störningselement (musik, ljudeffekter, onödiga animeringar) överbelasta hjärnan och sänka inlärningsförmågan, i synnerhet för folk med nedsatt hörsel. Artikeln refererar till flera studie inom området som visar hur överbelastning påverkar lärande.

What this tells us is that added music hurts learning. Even very low-level music can cause problems. People performed significantly better when they studied animations without background music. The reason is clear: Music (even low-level music) adds harmful cognitive load. As the two authors wrote in their report, “auditory adjuncts can overload the learner's auditory working memory”. They said that this result is expected, given what we know about perception, memory, and other cognitive processes.

Så tänk en extra gång innnan du lägger in onödiga effekter i dina filmer eller ljudinspelningar.

onsdag 10 januari 2018

Användning av sociala medier inom högre utbildning - ny avhandling

Pernilla Josefsson (Bild: KTH)
Sociala medier, i synnerhet Facebook och Twitter, används i allt högre grad av både studenter och lärare som arenor för diskussion och för att skapa nätverk utanför lärosätets lärplattform. En ny avhandling av Pernilla Josefsson (KTH), Higher education meets private use of social media technologies: An explorative study of students’ use, studerar hur studenter och lärare använder sociala medier och framför allt hur de hanterar balansen mellan professionell och privat användning. Fokuset ligger främst på studenters attityder till användning av tre olika typer av sociala medier i sina studier: Facebook, Twitter och Wikipedia.

Framför allt Facebook används flitigt för att skapa öppna eller slutna diskussionsgrupper som kan komplettera eller även till viss del ersätta lärplattformens diskussionsforum. Men avhandlingen efterlyser mer reflektion och riktlinjer för sociala medier i icke-privata sammanhang och både studenter och lärare har ibland svårt att växla mellan privata och professionella roller. Dessutom är det väldigt viktigt att all användning av sociala medier har ett tydligt syfte som ska förklaras för studenterna. Ytterligare en viktig aspekt som tas upp är lämpligheten av kommersiella plattformar inom högre utbildning.

- Resultaten utgör en grund för en nyanserad diskussion kring implementeringen av sociala medier i högre utbildning; en implementation som beror på lämpligt användande i lämplig social kontext. En tolkning av detta är att inkluderande av sociala medier i icke-privata kontexter bör ha ett klart mål och en tydlig strategi. Rollerna som definieras i detta arbete—student, privat och professionell—utgör underlag för utforskande inom områden där jämförbara hierarkier finns representerade och där det är nödvändigt att förstå hur individen förhåller sig till självpresentation, tekniska begränsningar och roller.


Referens
Josefsson, P. (2017). Higher education meets private use of social media technologies : An explorative study of students’ use (PhD dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-219418

måndag 8 januari 2018

Effektivare undervisning genom inspelade föreläsningar

CC0 Public domain on Pixabay
Hur går man från enkla inspelningar av salsföreläsningar till att göra mer genomtänkta och kortare inspelningar antingen i studio eller vid skrivbordet, enligt principen flipped classroom? Denna process beskrivs i en ny artikel av Geir Isaksen (Forsvarets høgskole, Norge), How Video Lectures Can Free Up Time For Other Learning ActivitiesForsvarets høgskole har satsat på en mer genomtänkt strategi för föreläsningsinspelningar och artikeln visar hur förinspelade filmer ger mer tid för diskussion och fördjupning i klassrummet. De har satsat på stöd i medieproduktion med en särskild studio för inspelning och specialister som kan hjälpa lärarna.

Artikeln beskriver hur högskolan har nästan slutat med långa salsinspelningar och gått över till studio- eller skrivbordsinspelningar på helst cirka 10 minuter. Återkoppling från studenterna visar att effektiva inspelade föreläsningar beror på lärarens engagemang, pedagogisk användning av bilder och text och variation. En viktig förutsättning för en lyckad satsning är ledningens engagemang och professionell support för lärarna.

Ytterligare en studie om inspelade föreläsningar, Turn up, tune in, don’t drop out: The relationship between lecture attendance, use of lecture recordings, and achievement at different levels of study, beskrivs i en post på min engelska blogg, Corridor of Uncertainty.