lördag 13 januari 2018

Lärargrupper på Facebook

CC0 Public domain on Pexels
Det finns ett stort utbud av diskussionsgrupper för skollärare på Facebook. Att delta i sådana grupper är ett utmärkt sätt att utveckla ditt professionella nätverk och en spännade del av din kompetensutveckling. PedagogTrelleborg har skapat en aktuell lista över intressanta Facebookgrupper, Dela-kulturen på Facebook: Stöd, inspiration och samarbete, där du hittar grupper inom de flesta ämnesområden samt mer övergripande grupper om IKT eller pedagogik. För att gå med i en grupp behöver du bara gilla den men oftast finns det administratörer som måste godkänna nya medlammar. I vissa fall får du svara på några enkla frågor om varför du vill vara med. På detta sätt skyddas gruppen från oseriösa medlemmar.

- Facebook är ett fantastiskt verktyg för oss som jobbar i skolan och oavsett vilket ämne eller årskurs man jobbar i finns det grupper av engagerade lärare att diskutera med och engageras av. Detta är ju ett exempel på kollegialt lärande när det är som bäst. Deltagande i grupper och diskussioner med andra pedagoger är ett exempel på delakulturen som av många lyfts fram som en av framgångsfaktorerna inom skolutveckling.

Inga kommentarer: