tisdag 16 januari 2018

Norsk rapport om framtidens campus

En ny rapport om framtidens campus, Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring, har lämnats in till det norska Kunnskapsdepartementet. Rapporten ger en systematisk kunskapsöversikt om campusutveckling, undervisning, lärande, samarbete och forskning inom norsk högre utbildning (och kan väl vara mycket relevant för oss i Sverige).

Dagens campus byggs om för att främja kollaborativt lärande med mindre fokus på traditionella föreläsningar och mer utrymme för aktivt lärande i grupper, både på plats och via nätet.
Enligt kunskapsministern Torbjørn Røe Isaksen:

- Undervisning går fra å være forelesningsbasert til å bli mer studentaktiv. Samtidig legger nye undervisningsformer opp til mer samarbeid og problemløsning. Dette gjør at vi må tenke nytt om utforming av campus.

Flera fusioner har ägt rum under de senaste åren i Norge och det betyder att det finns flera lärosäten med campus på flera orter och det ställer krav på den digitala studiemiljön och kräver nya lösningar för att se till att studenter och personal kan samarbeta effektivt mellan orterna. Campuset är en av flera mötesplatser där undervisning och kollaboration äger rum och det är därför viktigt att satsa mer på den digitala lämiljön. Rapporten är en del av underlaget till en nationell Plan for universitets- og høyskolebygg som ska presenteras senare i år.

Läs mer om rapporten och en pågående konferens om ämnet i nättidningen Khrono.no, Kontaktkonferansen: Anbefaler mer fleksible campus.

Inga kommentarer: