tisdag 30 januari 2018

EUA sätter fokus på högskolepedagogik


EUA (European University Association) har publicerat en viktig principförklaring, Learning and Teaching in Europe’s Universities, om högskolepedagogikens roll. Dokumentet betonar att studenternas lärande alltid ska stå i fokus för all högre utbildning och att man ska skapa kreativa, aktiva och innovativa lärmiljöer utifrån relevant forskning och anpassade efter samhällskrav och studenternas behov. Undervisning bör ha en central roll för alla inom akademin och bra undervisning ska vara meriterande. Lärosäten ska skapa en tydlig strategi för högskolepedagogisk utveckling. gärna i samarbete med andra lärosäten både nationellt och internationellt.

- The purpose of the present paper is to contribute to efforts aimed at enhancing the quality and relevance of higher education provision and underline the importance of L&T as a core mission and responsibility of universities. EUA believes that universities and their members must drive developments in L&T and this requires close collaboration with all major stakeholder groups, including national and European policy makers.

Inga kommentarer: