onsdag 31 januari 2018

Poesi på nätet

CC0 Public domain on Pexels
Poesi syns ganska sällan i vardagslivet men på nätet finns det mycket aktiva grupper som diskuterar och ger återkoppling på varandras dikter. En ny avhandling av Julia Pennlert (Umeå universitet), Poesi pågår, har studerat nätgemenskapet Poeter.se under perioden 2003-2016. Sajten har cirka 37 000 medlemmar och här kan man publicera sina dikter och få återkoppling från andra medlemmar i en livlig diskussion. Enligt en artikel på Forskning.se, Poesin frödas på nätet, kan man beskriva Poeter.se som ett slags Facebook för poesi och bevis för att poesi utvecklas starkt idag, även om allmänheten inte är så medveten om det.

Avhandlingen analyserar de omfattande och djupa diskussionerna som pågår på Poeter.se (cirka 300 dikter och 500 kommentarera publiceras varje dag). Här finns en guldgruva för litteraturforskning om den kreativa processen och om poesins plats i dagens digitala medielandskap.

Hon har samlat tusentals texter och aktiviteter bland deltagarna som sker på sajten, i en databas. Ett material som är sökbart och möjligt att bearbeta utifrån mängder av olika infallsvinklar.
– På detta sätt visar min avhandling också hur litteraturforskningen kan använda sig av digitala metoder för att studera ett material som befinner sig online, och hur nya former av humanioraforskning som numer samlas under rubriken digital humaniora kan tillämpas i praktiken.

Ladda ner avhandlingen: Poesi pågår – en studie av Poeter.se 2003-2016

Inga kommentarer: