fredag 26 januari 2018

”Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan” - debattartikel


Den statliga utredningen om fjärrundervisning i skolan är alldeles för begränsad för att kunna möta det ökande behovet, särskilt i mindre kommuner. Det menar 75 kommunstyrelseordföranden i en debattartikel i Svenska Dagbladet”Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan”. Problemet är en stor brist på behöriga lärare i många ämnen och det drabbar mest mindre kommuner i glesbygden med små elevgrupper. Med fjärrundervisning får dessa elever tillgång till behöriga lärare men artikeln menar att regeringens nuvarande förslag inte räcker.

Utredningen föreslog att fjärrundervisning tillåts från årskurs 7–9 i grundskolan samt i gymnasieskolan, i alla ämnen utom de praktisk-estetiska. Moderna språk ska tillåtas från årskurs 1–6. Artikelförfattarna vill utöka detta så att även yngre elever får möjlighet till fjärrundervisning och att huvudmannen ska få bestämma vilka ämnen som kan få fjärrundervisning.

- Utredningens förslag skulle kunna träda i kraft den 1 juli 2018. Men svensk skola behöver mycket mer fjärrundervisning än vad utredningen föreslår. Regeringen måste därför skyndsamt lägga fram en proposition där våra förslag tillåts komplettera utredningens så att vi snabbt får ökade möjligheter till fjärrundervisning.

Begreppet fjärrundervisning betyder i detta sammanhang att läraren undervisar via videolänk från en annan kommun men att eleverna har en handledare i klassrummet som ger praktiskt stöd.

Inga kommentarer: