onsdag 10 januari 2018

Användning av sociala medier inom högre utbildning - ny avhandling

Pernilla Josefsson (Bild: KTH)
Sociala medier, i synnerhet Facebook och Twitter, används i allt högre grad av både studenter och lärare som arenor för diskussion och för att skapa nätverk utanför lärosätets lärplattform. En ny avhandling av Pernilla Josefsson (KTH), Higher education meets private use of social media technologies: An explorative study of students’ use, studerar hur studenter och lärare använder sociala medier och framför allt hur de hanterar balansen mellan professionell och privat användning. Fokuset ligger främst på studenters attityder till användning av tre olika typer av sociala medier i sina studier: Facebook, Twitter och Wikipedia.

Framför allt Facebook används flitigt för att skapa öppna eller slutna diskussionsgrupper som kan komplettera eller även till viss del ersätta lärplattformens diskussionsforum. Men avhandlingen efterlyser mer reflektion och riktlinjer för sociala medier i icke-privata sammanhang och både studenter och lärare har ibland svårt att växla mellan privata och professionella roller. Dessutom är det väldigt viktigt att all användning av sociala medier har ett tydligt syfte som ska förklaras för studenterna. Ytterligare en viktig aspekt som tas upp är lämpligheten av kommersiella plattformar inom högre utbildning.

- Resultaten utgör en grund för en nyanserad diskussion kring implementeringen av sociala medier i högre utbildning; en implementation som beror på lämpligt användande i lämplig social kontext. En tolkning av detta är att inkluderande av sociala medier i icke-privata kontexter bör ha ett klart mål och en tydlig strategi. Rollerna som definieras i detta arbete—student, privat och professionell—utgör underlag för utforskande inom områden där jämförbara hierarkier finns representerade och där det är nödvändigt att förstå hur individen förhåller sig till självpresentation, tekniska begränsningar och roller.


Referens
Josefsson, P. (2017). Higher education meets private use of social media technologies : An explorative study of students’ use (PhD dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-219418

Inga kommentarer: