fredag 12 januari 2018

Digitala lektioner

Hösten 2018 kommer digitalkompetens och programmering att ingå i grundskolans läroplan och därför finns det ett stort behov av bra läromedel och stöd till lärare. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har därför tagit fram ett utbud lektionsmaterial kring digitalisering och programmering, Digitala lektioner. Materialet består av filmer och lektionsplaner som lärare får fritt använda och bearbeta genom en Creative Commons licens. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från IIS Digitala lektioner.

Digitala lektioner är just nu under utveckling men det finns redan en hel del lektioner på plats, främst inom programmering. Utbudet kommer att utökas under våren i tid för höstterminen. Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev för att få fortlöpande information om nya lektioner.

- Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda materialet på digitala lektioner hur du vill: ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.


Film: CC BY-SA Some rights reserved by IIS Digitala lektioner

Inga kommentarer: