onsdag 17 januari 2018

Öppen utbildning i Europa - ny EU-rapport

Öppen utbildning i form av öppna lärresurser, öppna kurser (inkl MOOCs) och open access är ganska väl etablerad i de flesta länderna men hur ser utvecklingen ut när det gäller nationella policies och strategier? En ny rapport från EU-kommissionen (Joint Research Council), Policy approaches to open education, har kartlagt strategiska nationella initiativ i alla 28 EU-medlemsländer. Tjugo länder har nationella policies om öppenhet men Sverige saknas på listan. Rapporten innehåller ett kapitel om varje lands initiativ inom öppen utbildning och vill du läsa om Sverige kan du gå direkt till sidorna 127-130.

Rapporten visar att inställningen till öppenhet i utbildning varierar mycket mellan länderna och det finns ingen övergripande trend. Det finns en konsensus att öppenhet har många viktiga fördelar men vägen dit verkar lång med olika tolkningar och strukturella hinder. Många efterlyser aktiviteter på EU-nivå för att höja medvetenhet om öppenhetens fördelar.

- The goal of the study Policy Approaches to Open Education in Europe: Case Studies from 28 Member States (OpenEdu Policies) was to find out which specific policies on open education are in place in European countries. At the same time, by eliciting the different perspectives, barriers and challenges to having such specific policies, the study aims to provide evidence that will contribute to a greater understanding of the development of open education in Europe.

Inga kommentarer: