måndag 22 januari 2018

Lär dig av andras misstag - annorlunda bibliotekskonferens


Konferenser brukar fokusera på framgångar och goda exempel men vi kan också lära oss mycket genom att titta på mindre lyckade satsningar och diskutera varför de inte gick som man hade tänkt. Dessa tankar ligger bakom en annorlunda konferens i Örebro 8-9 mars, Library Fail Camp 2018.

Deltagarna uppmanas kommer med egna mindre lyckade satsningar som exempel och det blir mycket diskussion och nätverkande under konferensen. Dag 1 handlar om "misslyckanden" medan dag 2 fokuserar på teori och praktik inom UX (user experience). Konferensen ordnas av Regional biblioteksutveckling Örebro län.

- Att leva i en framgångskultur kan bidra till att erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt oss tystas ner och sopas under mattan. Tillsammans väljer vi att vända på perspektivet, lyfta på locket och synliggöra. Att se misslyckanden som en naturlig del i lärande och kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Anmälan senast 8 februari.

Inga kommentarer: