fredag 19 januari 2018

MOOC-statistik 2017

Över 800 universitet, högskolor och andra utbildningsorganisationer erbjuder MOOCs idag och 2017 fanns det 78 miljoner MOOC-deltagare på cirka 9400 kurser. Dessa siffror om MOOC-året 2017 finns i en artikel av MOOC guiden Class Central, By The Numbers: MOOCS in 2017. Cirka 20 miljoner nya deltagare anmälde sig till en MOOC under 2017 och utvecklingen fortsätter att peka uppåt även om takten har dämpats lite på sistone.

De största MOOC-konsortier under 2017 var: Coursera (30 miljoner användare), EdX (14 miljoner), XuetangX (9,3 miljoner), FutureLearn (7,1 miljoner) och Udacity (5 milj). Allt fler MOOCs leder till mer avancerade certifikat och det finns nu flera MOOC-baserade examen, t ex Online Masters of Science in Computer Science (Udacity and Georgia Tech) med 6000 studenter, iMBA (Coursera and the University of Illinois) med 800 studenter och Online Masters in Analytics (edX and Georgia Tech) med 650 studenter.

Läs även Class Centrals serie artiklar om MOOC-utvecklingen 2017.

Inga kommentarer: