måndag 15 januari 2018

Användning av simulatorer i sjöfartsutbildning - ny avhandling

Bild: Copyright KONGSBERG Group, med tillstånd
Dagens sjöfartsutbildningar använder sofistikerade simulatorer för att träna studenter i gott sjömanskap, lasthantering, navigation i en så realistisk miljö som möjligt. En ny avhandling av Charlott Sellberg, Göteborgs universitetTraining to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning, undersöker hur simulatorer används i dagens sjöfartsutbildningar.

Hon har under flera år studerat simulatorövningar på Chalmers tekniska högskola i en navigeringskurs för sjökaptensstudenter. En artikel i Forskning.se, Sjökaptenens virtuella utbildningsmiljö, beskriver hur tidigare forskning har visat en viss skepsis bland experter kring simulatorer kontra praktisk erfarenhet till sjöss, men Sellberg menar att dagens simuleringar bygger på lärarnas långa erfarenheter till sjöss. Övningarna byggs utifrån praktisk erfarenhet och lärarna kan övervaka och styra alla detaljer och kan sedan ge omfattande återkoppling.

- Att instruktörerna både har en professionell kompetens och att de har mångårig erfarenhet av att undervisa i sjökaptensprogrammet bidrar till att utbildningen i simulatorcentret håller en hög kvalitet. Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet.

Om du råkar vara i Kalmar onsdag den 14 mars (18.00) kan du lyssna på Charlott vid en öppen föreläsning om hennes forskning.

Inga kommentarer: