fredag 21 september 2018

Nytt projekt tar fram verktyg som hjälper studenter att lyckas med sina studier

Photo by Headway on Unsplash CC0 Public domain
Hur kan vi utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sina utbildningar? Ett nytt projekt vid Karlstads universitet, Rethink:Kau, ska ta fram just sådana verktyg genom att först följa studenternas vardagliga rutiner och kartlägga deras behov. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Projektet kommer främst att fokusera på studentgrupper som behöver extra stöd och ska kartlägga vilka behov de har som inte tillgodoses idag.

Projektet använder en metod som kallas ”Följ-en-metoden” och som har tagits fram inom universitetet vid tidigare kartläggningar av studenters, lärares och administratörers upplevelser. För projektet innebär det att studenterna följs i vardagen. Projektgruppen kartlägger upplevelser i vardagen, identifierar hinder och utvecklar lösningar. Dessa testas sedan i verkliga situationer och utvecklas vidare.

Enligt projektledaren Claes Asker:

- Verktygen tas fram både av Karlstads universitet själva och i samarbete med företag som levererar digitala lösningar inom utbildningsområdet. När vi har ett verktyg testar vi det i studenternas undervisning och om det finns behov så utvecklar vi verktyget ytterligare. Allt för att möta studenternas behov på bästa sätt,
.
Projektet sträcker sig fram tillaugusti 2020 och finansieras av Vinnova och Karlstads universitet.

torsdag 20 september 2018

Studiehandledning online - projekt i sydost

Foto: Wezupport
Studiehandledning Online på modersmål är ett intressant projekt som har bedrivits i sydostregionen under de senaste två åren via Blekinge Integrations och utbildningscenter i Ronneby i samarbete med företaget Wezupport. Projektet har erbjudit studiehandledning på flera språk via nätet till elever i regionen. Syftet har varit att öka tillgängligheten till studiehandledning för att bättre kunna möta elevernas behov.. Nu har slutrapporten och utvärderingen kommit med erfarenheter och praktiska exempel från projektarbetet.

Projektet BIU Online fokuserar på att öka tillgängligheten till studiehandledning på modersmål, vilket är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen respektive gymnasieförordningen. Målet har varit att bygga upp en regional tjänsteinfrastruktur för studiehandledning online och att testa modellen i skarpt läge. BIU Online bygger på samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner i sydöstra Sverige för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt att stödja nyanlända och utlandsfödda elever för att öka måluppfyllelsen i skolan.

Rektorerna på de berörda skolorna har varit väldigt nöjda med projektet och menar att det har bidragit till att höja elevernas motivation. Utan projektet hade flera elever inte fått hjälp och man ser att nätbaserad studiehandledning är ett bra komplement till den befintliga verkesamheten. Nu har Studiehandledning online implementerats i linjeverksamheten och flera kommuner har anslutit sig.  

onsdag 19 september 2018

Högskolan Väst testar klassrumssimulator

Foto: Högskolan Väst (med tillstånd)
Högskolan Väst testar en simulator som ger lärarstudenter möjlighet att träna klassrumsundervisning med avatarer i stället för riktiga elever. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan VästmyNewsdesk, "40 minuter i simulatorn förbättrar läraren i klassrummet", handlar det om ett samarbete med amerikanska University of Central Florida som har utvecklat simulatorn. Läraren står framför en stor skärm och ser en grupp elever i form av avatarer. De reagerar olika på olika undervisningssituationer och kan programmeras att vara mer eller mindre samarbetsvilliga. Det betyder att studenten kan träna samma situation flera gånger och utveckla strategier för hur de bemöter eleverna, något som inte går i ett riktigt klassrum.

Enligt pressmeddelandet:

Det är dags att testa. Deltagarna på föreläsningen får kliva fram, ställa sig framför den stora skärmen och börja prata med de fem eleverna som alla har olika personligheter. Man hälsar på varandra. Samtalet kan börja. Frågor som ställs besvaras, i båda riktningarna, och man för ett naturligt samtal. Guiden Taylor Bousfield berättar att eleverna idag var ombedda att vara väldigt skötsamma men annars är tanken att man som blivande lärare ska ställas inför olika situationer med olika typer av elever.

-Den stora fördelen är att om du övar mot en människa kommer hen alltid att väga in en massa hänsyn som i sin tur påverkar agerandet. Genom att använda sig av avatarer kan vi upprepa samma övning på exakt samma sätt gång på gång, säger Taylor Bousfield.

Hon fortsätter:

- Likaså ser vi att efter fyra tillfällen i simulatorn på tillsammans 40 minuter så agerar den blivande läraren annorlunda i klassrummet med det som hen övat på. Det är alltså ett mycket effektivt sätt att träna på att ändra sitt beteende.

tisdag 18 september 2018

Fjärrundervisning i skolor på frammarsch

Distansutbildning eller fjärrundervisning används rätt sällan i svenska skolor men nu börjar formen ta fart, i synnerhet när det gäller modersmålsundervisning där det finns en stor brist på lärare. En artikel och videointervju på nyhetssajten Voister, Fjärrundervisning för alla, ger ett bra exempel från Skellefteå där de har börjat erbjuda fjärrundervisning i studiehandledning på modersmål och minoritetsspråk. Satsningen kräver förstås samordning och kompetensutveckling för lärarna. Många är ovana med tekniken och det har lett till vissa svårigheter i uppstartsfasen men nu kommer verksamheten igång och de ser bara stora möjligheter.

Enligt Anders Bergström, förvaltningschef för skola på Skellefteå kommun:

- Framförallt handlar det om studiehandledning på modersmål och minoritetsspråk. Nu öppnas det upp för alla språk. Efter det kommer det behöva bli möjligt i alla ämnen, eftersom det finns en kompetensbrist på området.

Titta på en videointervju med Anders Bergström och Elisabeth Lindström, fjärrundervisningssamordnare, Skellefteå kommun.

lördag 15 september 2018

Spaningen - ny blogg och podcast om IKT och lärande


En ny blogg, Spaningen, lanserades denna vecka med syfte att bevaka digitalisering inom skola och vuxenutbildning. Bloggen kommer att publicera nyheter om trender, nya initiativ och projekt, forskning och reflektioner inom området. Varje vecka sammanfattas nyheterna i en podcast och ett nyhetsbrev. Spaningen ges ut av organisationen RISE och skrivs av Stefan Pålsson (tidigare skribent för Skolverkets Omvärldsblogg) och Carl Heath.

Allt innehåll i Spaningen utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och ambitionen är att bli Sveriges ledande kunskapskälla för alla som är professionellt intresserade av digitalisering och lärande. Det är helt enkelt nödvändigt att få en bättre inblick i och förståelse för samhällsutvecklingen och dess konsekvenser. Annars blir det både svårt att fatta beslut och att verka inom ramen för de nya förutsättningar som växer fram. Spaningen ger en bättre och mer stabil grund att stå på.

fredag 14 september 2018

Nitusdagarna 2018

CC BY Some rights reserved by Ulf Nylén/Högskolan i Skövde on Wikimedia Commons
Konferensen för Sveriges kommunala lärcentra, Nitusdagarna 2018, hålls vid Högskolan i Skövde 6-7 november. Konferensen riktar sig mot alla som arbetar vid lärcentra samt representanter från universitet och högskolor. I år handlar konferensen om nya möjligheter att ordna utbildningar som tillgodoser lokala behov och hur utbildning leder till lokal och regional utveckling,.

I år ses vi på Högskolan i Skövde. Ni kommer att få träffa representanter för Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), NVL-Distans, TCO och många fler intressanta aktörer. Mycket av programmet kommer att handla om hur vi kan utveckla våra lärcentra så att de, på ett ännu bättre sätt möter de kompetensbehov, som vi ser ute i landet och där är du viktig!

torsdag 13 september 2018

Webinarserie - kvalitet i nätbaserad högre utbildning

Quality by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images
En serie webbinarier, Quality in higher education webinar week, hålls 18-20 september om kvalitet i nätbaserade högskoleutbildningar som arrangeras av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) i samarbete med European Association of Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Webbinarierna är öppna för alla och kostnadsfria.

 • Tisdag 18 september 14:00: Quality frameworks for MOOCs
 • Onsdag 19 september, 13:30: Quality Assurance in blended and online education
 • Torsdag 20 september, 11:00: Lessons from 10 years of E-xcellence quality reviews for elearning

onsdag 12 september 2018

SVERDs höstkonferens

SVERD (Svenska riksorganisationen för Distansutbildning) arrangerar sin höstkonferens fredag den 19 oktober i Stockholm med temat "Digitalisering är inte valbar". Gästtalarna i år är Tobias Krantz (Svenskt Näringsliv), Torunn Gjelsvik (Fleksibel Utdanning Norge), Jan Gulliksen (KTH och Digitaliseringsrådet) samt Johan Svensson (ExploreCurate).

Mer information och anmälan.

tisdag 11 september 2018

Brittiska studenter inte tillräckligt förberedda för den digitala arbetsmarknaden - ny studie

En ny stor undersökning av brittiska JISC visar att 70% av universitetesstudenter tycker att digitala kompetenser är nödvändiga för framtidens arbetsmarknad men endast 41% anser att sina utbildningar förbereder dem tillräckligt bra. Resultaten från undersökningen, som omfattade 37 000 studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor, har publicerats i en ny rapport från JISCDigital experience insights survey 2018: findings from students in UK further and higher education.

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade svarade att de inte fick tillräcklig förhandsinformation om vilka digitala kompetenser som krävdes på sin utbildning. Många utrycker frustration över lärare som inte kan hantera digitala verktyg tillräckligt bra och många uttryckte oro över hur deras data behandlas och risker för säkerhetsbrister. Samtidigt var de flesta väldigt nöjda med sina utbildningar, undervisningskvaliteten och den ökade flexibiliteten som de får via lärosätets digitala plattformar.

Ladda ner rapporten som pdf.

lördag 8 september 2018

Fler väljer distansutbildning till hösten

Allt fler vill kunna läsa på distans i synnerhet i norra Sverige enligt ett radioreportage av Sveriges Radio, Fler vill läsa på distans. Nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att 89 000 studenter har sökt distansutbildningar till hösten, en ökning på cirka 5000 sedan förra året. Det är främst programutbildningar som lockar mest. De som söker bor i mindre landsbygdskommuner, har familj och har ingen möjlighet att flytta till en högskoleort. I reportaget intervjuas en kvinna i Lycksele som ska  läsa till tandsköterska. För henne betyder möjligheten att studera på distans väldigt mycket:

- Att man kan utbilda sig härifrån betyder jättemycket. Det betyder att det är någon som vill bo kvar här. När man far iväg till en större stad och pluggar är det lätt att till exempel de högutbildade blir kvar där. De hittar någon de älskar och startar sitt liv på ett annat ställe.

Lyssna på reportaget här.

fredag 7 september 2018

Bibliotekskonferens i Norrköping


SFIS Mellansveriges Teknikdag 2018 med titeln Gott och blandat äger rum onsdag 17 oktober på Arbetets museum, Norrköping. Konferensen riktar sig främst mot bibliotekspersonal och informationsspecialister. Konferensens gästtalare är:
 • Anna Berggren berättar om planerna för Libris XL. 
 • Erik Fichtelius är känd i bibliotekssverige för den utredning och genomlysning han arbetar med för Kungliga bibliotekets räkning. Idag ger han oss en lägesrapport.
 • Åsa Larsson Viralgranskaren är välkänd för sina granskningar av påstående och fenomen i Sociala medier. Åsa kommer att berätta för oss hur de arbetar samt komma med tips och trix för effektiv granskning.
 • Robert Eklund är biträdande professor i Språk och Kultur vid IKK och Språkteknolog med lång erfarenhet av skapandet, designen och utvärderingen av gränssnitt mellan människa och maskin från Telia. 
 • Ann-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige IIS och ska tala om säkerhetsproblem som hänger samman med IT och IT-hantering.
Anmälan senast 7 oktober. 

torsdag 6 september 2018

Virtuell tavla för ökad interaktivitet

Whiteboard.fi är ett nytt interaktivt verktyg som ger läraren möjlighet att ställa frågor och få in svar från alla i klassen utan att de ser varandras svar. Läraren skapar en ny sida och ger länken till alla i klassen. De loggar in med namn och läraren kan sedan ställa en fråga. Varje student svarar och läraren ser alla svar i realtid på sin tavla. När alla svar har kommit in kan man enkelt gå till en ny fråga eller arbetar med studenter som verkar ha problem med frågan. Ett bra verktyg för formativ bedömning alltså. När man lämnar rummet rensas ytan automatiskt.

Whiteboard.fi is an instant formative assessment tool for your classroom, providing you with live feedback and immediate overview over your students.

Ask a question, and let the whole class answer by using Whiteboard.fi. This way you will activate the whole class, and everybody gets the opportunity to answer - not just the ones raising their hands. You also see all incorrect answers - providing you with valuable information of different misunderstandings.


Whiteboard.fi fungerar lika bra på datorer, mobiler eller plattor.

onsdag 5 september 2018

Hitta tillgängliga läromedel


Hitta läromedel är en tjänst som hjälper dig att hitta läromedel som är anpassade för specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och innehåller kursmaterial från många olika källor som passar elever med någon form av funktionsnedsättning. Tjänsten riktar sig mot lärare och materialet bygger på läroplanen. För varje resurs finns det lärarhandledning och information om målgrupp, nivå, anpassning mm. Materialet har valts ut av erfarna specialpedagoger.

Urval och beskrivning av läromedlen görs av rådgivare och specialpedagoger inom SPSM. I många fall gör vi bedömningen att läromedlen kan passa för fler målgrupper än vad förlagen anger. Till exempel kan det vara läromedel där bilder och innehåll kan passa för både yngre och äldre elever. Det kan också vara ett läromedel som är utvecklat för grundskolan, men som också kan passa för andra skolformer.

Hitta läromedel innehåller, förutom kursmaterial, även bra guider om olika former funktionsnedsättning och inspirationsmaterial till lärare inom allt från förskola till gymnasiesärskolan, SFI och särskild utbildning för vuxna.

tisdag 4 september 2018

Blockkedjan - en introduktion

CC BY-SA Some rights reserved by Davidstankiewicz on Wikimedia Commons
Du har säkert hört begreppet Blockchain/Blockkedja under det senaste året men vet inte riktigt vad det handlar om. Vill du veta mer om blockkedja får du en enkel förklaring i det senaste numret av det utmärkta  nyhetsbrevet Futurewise (ett nyhetsbrev som förklarar digitala trender i samhället).

Blockkedjan handlar om en avancerad krypteringsteknik som betyder att vi kommer att kunna t ex validera akademiska meriter  och säkra transaktioner.utan mellanhänder. Det handlar om att varje transkation får en digital vattenstämpel som inte kan förfalskas och så kan säkra överföringar ske utan inblandning av tredje part, som en bank eller ett universitet. Just nu råder det lite mediehysteri kring blockkedja och man kan undra om den blir lika stor som många tror. Men det är alltid bra att vara informerad och insatt i de senaste trenderna!

Vill du veta mer om hur blockkedja kan påverka högre utbildning kan du läsa en rapport som togs fram tidigare i år av EU-kommissionen: Blockchain in education.

måndag 3 september 2018

Digital exkludering kan leda till social exkludering för äldre - ny forskning


Äldre personer som saknar kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Det visar en ny studie av Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, 'Borrowed access' – the struggle of older persons for digital participation. Äldre som saknar digitala kompetenser tvingas avstå från viktiga tjänster som flyttas till nätet eller levereras via appar. För många är det svårt eller omöjligt att arrangera resor, använda banktjänster eller komma åt vårdtjänster och hälsoråd. Detta skapar ett utanförskap och även en skuldkänsla att man inte hänger med.

– Min studie inramas av en stark koppling mellan digital exkludering och social exkludering. Den visar på tydliga förändringar i livsstil, som att man avstår från resor och kulturella aktiviteter, och även på att man skuldbelägger sig själv och accepterar ett utanförskap.
... Det är viktigt att belysa diskussionen om val i relation till utanförskap. Är det överhuvudtaget möjligt att tala om val för denna grupp vad gäller att stå utanför en digital samhällsförändring? 

Linda Reneland-Forsman ger följande råd till beslutsfattare:.
 • Utbildningsinsatser och support närmare vardagen.
 • Parallell utveckling av alternativa kontaktvägar som kompenserar för brist på eget socialt nätverk eller tillgång till en tidigare arbetsplats.
 • Att grupperingar på nationell nivå från olika sektorer skapas för att titta på konsekvenser för olika grupper.

fredag 31 augusti 2018

Pedagogiska utvecklingsarbetet i högskolan ska kartläggas

Pressmeddelande från Regeringskansliet (30 augusti):

Pedagogisk utveckling är centralt för kvaliteten på högre utbildning. Digitalisering och distansutbildning medför nya utmaningar för undervisningen. Därför ger regeringen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor.

− Den som undervisar ska ha den pedagogiska kompetens som behövs. Alla utbildningar måste hålla hög kvalitet på undervisningen, oavsett om man pluggar på campus eller på distans. Det gäller hela landet, hela livet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Pedagogisk skicklighet är ett krav för att anställas som lektor eller professor enligt högskoleförordningen. Många lärosäten har drivit en betydande utveckling på området, med exempelvis kriterier och processer för bedömning av pedagogisk kompetens vid anställning, förbättrad kompetensutveckling och mer forskning på området. Behovet av ytterligare insatser för att stärka den pedagogiska utvecklingen har påtalats av framför allt studentorganisationerna. En uppföljning av det pedagogiska utvecklingsarbetet blir därför ett viktigt underlag för både regeringen och lärosätena.

Enligt uppdraget ska UKÄ följa upp hur universitet och högskolor arbetar med pedagogisk utveckling. UKÄ ska också ge en översiktlig bild om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt fördjupningsstudier som bedrivs och vilka resultat som har nåtts.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

torsdag 30 augusti 2018

Learning Forum 2018

Ytterligare en konferens att notera i almanackan heter Learning Forum 2018 som äger rum i Göteborg 9-10 oktober. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats mellan forskare och lärare med fokus på skolans digitalisering.

Learning Forum är en konferens på Lindholmen Conference Centre i Göteborg som ämnar till att skapa en koppling mellan pågående forskning och utvecklingen av skolans digitalisering. Här kan du delta i ett lärande och kompetensutbyte genom informella, nätverkande och delade aktiviteter, och låta dig inspireras av föreläsare. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från en bredd av forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse över den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Flera välkända forskare och ledare kommer att tala vid konferensen, bl. a. Åke Grönlund (Örebro universitet), Karin Hedman (Skolverket), Carl Heath (RISE), Anna Bjurström (Vinnova), Mattias Arvola (Linköpings universitet). Konferensen arrangeras av RISE, Skolverket, SKL och Vinnova.

Mer information och anmälan.

Här kommer en kort film om konferensen.

onsdag 29 augusti 2018

Webjets - kollaborativ arbetsyta

Webjets är ett flexibelt verktyg för kollaboration där du och dina kollegor kan lägga upp texter, dokument, filer, länkar och filmer på en gemensam arbetsyta. Webjet liknar Padlet, som många använder idag, men har några finesser som är mycket intressanta. Du kan skapa resurssamlingar (en videolista), skapa tankekartor och för att lägga in en länk, en fil eller annat objekt behöver du bara dra och släpp det från en mapp i datorn. Som vanligt med nätbaserade verktyg är basversionen gratis men om du behöver mer utrymme och flexibilitet, får du betala en månadsavgift.

Introduktionsfilmen visar de flesta finesserna.

tisdag 28 augusti 2018

Äntligen - en MOOC om katter!


Om du skulle skapa en MOOC (Massive Open Online Course) och vill locka det största möjliga antalet deltagare, vilket ämne skulle du satsa på? Katter förstås - och kanske även hundar! Nu lanserar University of Edinburgh en öppen kurs med titeln The truth about cats and dogs. Kursen handlar om katt- och hundbeteende och riktar sig mot alla som vill få en mer vetenskaplig syn på sina husdjurs beteende.

What is your cat revealing to you when she purrs? What is your dog expressing when he yawns or wags his tail? Understanding your cat and dog’s behaviour and the way they communicate with you, will enable you to better understand their needs and strengthen your relationship with them.

Kursen startar snart men det går fortfarande att anmäla sig.

SUNET-dagarna i Karlstad


Sunetdagarna hösten 2018 hålls vid Karlstads universitet 1-4 oktober. Konferensen riktar sig mot alla som arbetar med IT-frågor vid alla SUNET-anslutna lärosäten. På programmet finns flera intressanta pass:
 • Erik Johansson från UHR berättar om ”fusk i högskolesektorn”
 • Patrik Fältström från Netnod informerar om projekt Särimner, som Sunet och Netnod utför för Post- och Telestyrelsen, med syfte att kunna sprida information till befolkningen vid extrema händelser. 
 • Läget med den nya dataskyddsförordningen GDPR
 • Blockchain. Att använda blockkedjor för att lösa världsproblem har på senaste tiden varit lika hett som molnlösningar var för ungefär tio år sedan. Vi kommer att få höra ett föredrag om blockkedjor från ett akademiskt perspektiv, några stundtals roliga exempel från projekt som använder blockkedjor, och några av de utmaningar som finns kring att använda blockkedjor idag. 
Förutom deltagande i SUSEC-middagen och passen på torsdag så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader. 

Program för veckan och länk för anmälan finns på https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-hosten-2018/

måndag 27 augusti 2018

En 3D-penna

Tänk att kunna rita 3D bilder i luften. Nu kan du göra det med en 3D penna som heter LIXpen, Pennan "skriver" i plast som härdar direkt och du kan rita ganska komplicerade 3D objekt. Pennan kostar cirka 1000 kronor. Filmen förklarar bäst hur pennan fungerar.

söndag 26 augusti 2018

Skolans digitalisering sker på edtechbranschens villkor - debattartikel


Det finns en farlig mytbildning kring skolans digitalisering som drivs av kommersiella krafter. Det menar Jenny Maria Nilsson i en debattartikel i Svenska DagbladetSkolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring. Artikeln är en kritisk analys av edtechbranschens inflytande i svenska skolor där kommuner och skolor övertygas att köpa in dyr utrustning, plattformar och verktyg. Ofta hörs det argument att skolan ligger långt efter i den digitala utvecklingen och att de flesta elever kommer att ha jobb som inte existerar idag. Därför måste skolan hänga med i den tekniska utvecklingen för att se till att eleverna utrustas för en osäker framtid (generaliseringar som upprepas ofta utan vetenskapligt bevis).

Författaren håller med att digitalisering är en viktig del av skolans verksamhet men är kritisk till hur skolan har varit för okritisk till industrins säljargument.

- Digitaliseringen har inte skett utifrån skolans behov, det är inte så kallade pull-faktorer som har fått råda utan push-faktorer: edtech-bolagens behov. Samhällets ambitioner för den utbildning vi ger våra unga bör vara andra än att underordna dem en mytbildning som springer ur kapitalismens sämsta sidor. Skolmyndigheter, politiker, fackliga ledare – de som borde ha värnat skolans oberoende – har sålt ut den, inte bara till marknadsföring utan till falsk marknadsföring, och vi bör intressera oss för hur det drabbar elever, lärare och i förlängningen hela samhället.

torsdag 23 augusti 2018

Källkritik i skolan - ny studie


Undervisningen i källkritik i svenska skolor räcker inte för att utrusta eleverna för dagens utmanande medielandskap. Det framgår av en ny studie av Olof Sundin och Hanna Carlsson vid Lunds universitetSök- och källkritik i grundskolan – en forskningsrapport, genomförd på initiativ av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Enligt ett pressmeddelande från IISSkolans källkritiksundervisning behöver uppdateras, baseras dagens undervisning på traditionell källkritik och saknar viktiga kunskaper om sökmotorer och sociala medier. 

Pressmeddelandet fortsätter:

– Traditionell källkritik är bra, men det räcker inte i en digital vardag. För att kunna värdera information på nätet är det lika viktigt att förstå den infrastruktur som sökmotorer och sociala medier utgör för att vi ska ta del av källor. Det handlar om att få eleverna att kritiskt kunna förhålla sig till de algoritmer som gör urval åt dem när de söker information på nätet, säger Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.

I den reviderade läroplanen som börjar gälla från och med detta läsår blir digital kompetens en viktig del i alla ämnen. I de nya skrivningarna står det bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.

De viktigaste resultaten i rapporten:

 • Undervisning i källkritik har betydelse för elevernas skolgång och för hur de interagerar med information på fritiden. Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.
 • En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt.
 • Informationssökning som undervisningsinnehåll får stå tillbaka för källkritiken och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i det närmaste frånvarande.
 • I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser. 

onsdag 22 augusti 2018

EdTech Sweden 2018

CC BY-NC-SA Some rights reserved by JISC and Matt Lincoln
Den årliga konferensen om teknik inom utbildning, EdTech Sweden 2018, äger rum i Stockholm 15-16 oktober. Det går väldigt bra för den svenska edtech-branschen (se artikeln Stockholm placerar sig på lista över hetaste edtechstäderna i världen) och konferensen samlar de viktigaste aktörerna: företagare och entreprenörer möter utbildningsanordnare och lärare inom såväl den offentliga utbildningssystemet som företagsutbildning och privata utbildningsföretag. Här presenteras nya verktyg, appar, plattformar och lösningar genom föreläsningar, workshops, mässa och diskussioner.

De viktigaste frågorna i år är:

Hur kan Sverige och de nordiska länderna bli internationellt ledande genom att dra fördel av de potentiella effekterna av digitaliseringen?
• Vilka är de specifika möjligheterna och utmaningarna som nordiska företag står inför om de satsar globalt?
• Vad kan de nordiska länderna lära av internationellt hyllade edtech-företag?
• Vilka är globalt de mest intressanta områdena för svensk och nordisk edtech?

tisdag 21 augusti 2018

Jämför utländska och svenska utbildningar direkt på nätet

Universitets- och högskolerådet (UHR) lanserar nu en ny tjänst, Jämförelseguiden, som låter alla som har studerat i Syrien, Irak, Storbritannien (England, Wales, Nordirland), Tyskland eller Polen se vad deras utbildning motsvarar i det svenska systemet, direkt på nätet. Alla med en utländsk utbildning kan idag be att få en individuell bedömning av vad utbildningen motsvarar i Sverige och denna möjlighet används av cirka 23 000 personer per år. Den nya tjänsten underlättar processen så att du kan få ut reslutatet på en pdf som du kan visa för en arbetsgivare. Dessutom kan en arbetsgivare snabbt kontrollera vad en utländsk utbildning motsvarar.

Jämförelseguiden ger ett generellt svar på vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Svaret kan du välja att få som en pdf, som du exempelvis kan visa för arbetsgivare. Hänsyn tas inte till personliga skillnader i utbildningar som till exempel variationer i kurser.

Enligt  Lars Petersson, avdelningschef på UHR:

Vår förhoppning är att det generella svaret kan användas av den som söker jobb i Sverige eller av den som vill anställa en person med utländsk utbildning. 

Just nu omfattar Jämförelseguiden bara fem länder men flera länder är på gång.

lördag 18 augusti 2018

NMC Horizon report 2018

CC BY Some rights reserved by Educause
Vilka tekniktrender ligger inom en femårshorisont för högre utbildning? En del svar hittar du i årets upplaga av NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition som publicerades av amerikanska Educause denna vecka. Som vanligt ger rapporten en översikt på hur digitalisering kommer att påverka högre utbildning inom tre tidspersktiv: inom ett år, inom 2-3 år och inom 4-5 år.

Rapporten analyserar de olika trenderna och ger många konkreta exempel från lärosäten från hela världen. Dessutom beskriver rapporten de största utmaningarna för högre utbildning under de närmaste fem åren. Helt enkelt nyttig läsning för beslutsfattare inom högre utbildning om vad som kan väntas framöver. Men som alla framtidsprognoser får man också acceptera att vissa prognoser slår fel. Det vi kan vara säkra på är att utvecklingen bara fortsätter i hög takt.

Läs mer om rapporten i en artikel på Campus Technology Higher Ed Horizon Report Highlights Measuring Learning and Redesigning Spaces.
För ett mer kritiskt perspektiv kan du läsa Audrey Watters post, The horizon never moves.

Referens
Samantha Adams Becker, Malcolm Brown, Eden Dahlstrom, Annie Davis, Kristi DePaul, Veronica Diaz, and Jeffrey Pomerantz. NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. Louisville, CO: EDUCAUSE, 2018.

fredag 17 augusti 2018

Har du googlat dig själv på sistone?

CC0 Public domain by Mohamed Hassan on pxhere
Om en kollega eller ny arbetsgivare skulle söka dig via Google, vad skulle de hitta? Förhoppningsvis får de ett positivt intryck men har du kollat själv på sistone? Sue Beckingham har skrivit en bloggpost om detta, The Google yourself challenge, med tips om hur du kan googla dig själv så att du även hittar spår i sociala medier. Vi behöver bli bättre på att ta ansvar för våra digitala fotspår eftersom pinsamma bilder och arga kommentarer ligger kvar och kan dyka upp i framtiden när folk söker information om dig.

You may not be aware of the many times you are searched for as an individual. This could be in the quest to find your contact details, information about your research/projects/teaching, or as a prospective employer to get an overview of your online profile. As social media use ranks highly anyone can quickly find your most recent activity. It is therefore important to understand what information you are sharing is private and what is public; and also how this could impact on your career prospects and overall safety. Giving away too much personal information could result in a stolen identity.

Artikeln har också tips om hur du kan justera sekretessinställningarna på de platformar och webbplatser du använder mest.

Ytterligare ett tips är att prova andra söktjänster än Google. Framför allt kan du prova Duckduckgo, en söktjänst som inte lagrar dina spår och inte säljer din data till annonsörer.

torsdag 16 augusti 2018

Flipped.se - filmer för flipped classroom

Många lärare skapar filmer och spellistor för att stödja sin undervisning enligt metoden flipped classroom. Dessa filmsamlingar ligger på t. ex. YouTube men kan vara svåra att upptäcka för andra lärare och elever som kan ha nytta av dem. En ny tjänst, Flipped.se, är tänkt som samlingsplats för lärarnas filmsamlingar där man enkelt kan hitta filmer och resurser från svenska lärare.

Flipped är en webbplats för elever och lärare som arbetar med Flipped Classroom som undervisningsmetod. Men det är också en plattform för alla lärare som vill eller behöver använda film i sin undervisning. Till exempel för att möta elever med särskilda behov. Flipped är tänkt att fungera som en hubb mellan vanliga webbtjänster som YouTube, Google, Wikipedia och Office 365. Att använda flipped är helt gratis för både elever och lärare.

Flipped.se lanseras nu och har inte så många aktiva lärare så länge. Men prova själv att dela med dig av dina filmer och se hur det går.

tisdag 14 augusti 2018

Rättssäkerhetskonferensen 2018


Rättssäkerhetskonferensen 2018 arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) 17-18 oktober i Stockholm (Norra Latin). Årets konferens tar upp många frågor kring digitalisering inom utbildning, framför allt den nya dataskyddsförordningen GDPR(General Data Protection Regulation) men också frågor som plagiering och rättssäker examination. Andra ämnen som ska diskuteras är den nya förvaltningslagen och disciplinärenden.

Anmälan är öppen från 28 augusti. Se programmet och mer information.

måndag 13 augusti 2018

Digitalisering, utbildning och design - lärarens roll


En intressant konferens, Digitalisation, Education And Design: The role of the teacher, äger rum måndag 19 november i Sundsvall. Den arrangeras av gruppen Higher Education E-Learning (HEEL) vid Mittuniversitetet och E-Learning Lab (ELL) vid Aalborg universitet. Dagens lärare får ökade krav på effektivitet och har svårt att hinna med fortbildning, i synnerhet när det gäller digitalisering. Hur ser vi till att lärarna får bättre support och kompetensutveckling?

- The aim of this open conference is to bring together researchers, practitioners as well as people from the industry to discuss challenges relating to digitalisation, education and design: the role of the teacher.

Huvudtalarna på konferensen är:
 • Rose Luckin, Professor of Learner Centred Design, UCL Knowledge Lab London, UK
 • Rune Krumsvik, Professor in Educational Science. Department of Education University of Bergen, Norway
 • Sofia Serholt, Post Doc, Interaction Design, Department of Computer Science and Engineering. Chalmers University, Sweden
Konferensens upplägg är att efter varje föreläsning (cirka 30 min) kommer grupparbete där alla får diskutera föreläsningens innehåll och även andra relaterade frågor. Konferensen är avgiftsfri.

lördag 11 augusti 2018

Ny forskning om aktivitetsbaserade arbetsplatser


Många organisationer bygger om sina kontorslokaler till aktivitetsbaserade arbetsplatser där de anställda får välja mellan olika miljöer (tysta rum, kollaborativa ytor, bås för e-möten osv) beroende på arbetsuppgifter. Meningen är att medarbetare blir rörligare och att miljön främjar samarbete och lagkänsla.

En artikel på Forskning.se, Inte mindre stillasittande med aktivitetsbaserade kontor, beskriver en ny studie från Högskolan i Gävle som visar att aktivitetsbaserade arbetsplatser leder till mer rörlighet men inte minskar stillasittandet. Forskarna studerade 500 anställda på Trafikverket under 3 år för att se hur den nya arbetsmiljön skulle påverkar deras beteende på jobbet. De gick från cellkontor eller kontorslandskap till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Den nya arbetsmiljön gav inga förbättringar när det gällde hälsan och medarbetarna satt lika mycket som gjorde förr. Prestationsnivån var klart bättre i de tysta områdena och en slutsats var att det måste finnas tydliga avgränsningar mellan de tysta rummen och samarbetsytorna. En positiv effekt var att medarbetarna kände sig mer effektiva om de bytte arbetsplats fyra gånger om dagen eller oftare.

Studien pekar på fyra framgångsfaktorer för aktivitetsbaserade arbetsplatser:
 • att medarbetarna är tillfreds med förutsättningarna för avskildhet
 • att det finns möjligheter för kommunikation
 • att få till växlingar mellan arbetsytor
 • att man inte måste leta efter platser och lägga tid på det
Referens
Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2018). Sitting patterns after relocation to activity-based offices : a controlled study of a natural intervention.

onsdag 8 augusti 2018

Undervisning och lärande i en digital miljö- ny norsk rapport


Lärare inom högre utbildning saknar nödvändig pedagogisk kompetens för att kunna använda digitala plattformar och verktyg för att främja studenternas lärande. Det framgår tydligt i en rapport från norska Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet och SLATE, Senter for læringsanalyse, vid Universitetet i BergenLearning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Enligt en artikel om rapporten på Forskning.no, God digital undervisning krever bedre pedagodikk, finns det mycket forskning och goda exempel att följa men ingen övergripande strategi som ser till att alla lärare får den nödvändiga kompetensutvecklingen.

Rapporten ger en omfattande kunskapsöversikt inom området, beskriver de viktigaste trenderna och identifierar tänkbara åtgärder och möjligheter. Framför allt betonas följande:
 • Teaching in higher education appears to be trapped in prescriptive practices, inspired by a behaviorist idea about learning where teaching is perceived as one-way «delivery of content».
 • Technology is adapted to the tradition, not challenging the tradition.
 • Researchers argue that, instead, learning should be student-active. This requires that teachers work collaboratively and know how to develop learning designs.
Även om rapporten utgår ifrån läget i Norge är den lika aktuell för oss i Sverige och kan rekommenderas.

Referens
Sølvi Lillejord, Erik Ruud, Kristin Børte og Katrine Nesje: Learning and teaching with technology in higher education - A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning ved Forskningsrådet. 2018.

tisdag 7 augusti 2018

Blended learning verktygslåda


Blended learning handlar om att blanda fysiska möten med nätbaserade lärmiljöer och de allra flesta utbildningar idag blandar digitala och fysiska möten på något sätt. Men konsten att hitta rätt blandning och att kunna välja rätt miljö och verktyg på rätt sätt är inte lätt. Ett amerikanskt initiativ, Blended learning toolkit, har samlat resurser, erfarenheter, forskning och goda exempel som kan hjälpa lärare hitta sin egen blandning. Materialet och resurserna i verktygslådan får kopieras och användas fritt genom en Creative Commons licens.

Det finns även en öppen 6-veckorskurs, Blendkit, som du kan antingen läsa på egen hand eller tillsammans med deltagare från hela världen. Nästa schemalagda kurs går 2019.

Verktygslådan har tagits fram av University of Central Florida och American Association of State Colleges and Universities.

torsdag 12 juli 2018

Två internationella konferenser


Om du har tid och budgetutrymme kan jag rekommendera två intressanta internationella konferenser till hösten.

Det europeiska nätverket EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) arrangerar Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 vid Aarhus universitet i Danmark 10-12 oktober. Konferensens tema är Blended and online Learning: Changing the Educational Landscape. Bland huvudtalarna på konferensen är Diana Laurillard (Professor of Learning with Digital Technologies, UCL), Michael Gaebel (director of the Higher Education Policy Unit, EUA) och Josep A. Planell (President, Universitat Oberta de Catalunya UOC, Spain). Se alla huvudtalare.

Online Learning 2018, Global summit and EdTech Expo, hålls i Toronto, Kanada 16-18 oktober. Här möts experter, utbildare och beslutsfattare från hela världen med ett stort och varierat program samt mässa där de största aktörerna inom IKT och utbildning visar sina nyaste plattformar och verktyg. Konferensen har temat Teaching and learning in the digital age, och programmet består av följande spår:

måndag 9 juli 2018

Regeringen satsar på vuxenutbildning

Regeringen satsar 50 miljoner kronor för rekrytering till kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet. satsningen ska bidra till att flera får rätt kompetensutveckling för att komma ut på arbetsmarknaden, i synnerhet i mindre kommuner. Enligt pressmeddelandet:

Sverige har kompetensbrist på många viktiga områden samtidigt som vissa grupper med kortare utbildning är arbetslösa. För att locka fler till vuxenutbildningen, även bland grupper som har behov av utbildning men som inte på egen hand hittar lämpliga utbildningsalternativ, går nu ett statsbidrag ut till kommuner som deltar i regeringens satsning på regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

– Detta är en viktig satsning för att få fler i jobb. Näringslivet skriker efter kompetens. Med uppsökande insatser ökar vi förutsättningarna att få fler att utbilda sig till efterfrågade bristyrken. Det tjänar både individ, samhälle och näringsliv på, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsbidraget ska användas till att rekrytera fler till komvux och särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Pengarna kan bekosta uppsökande verksamhet, information, vägledning och motiverande insatser.

Regeringen ger nu Skolverket updraget att hantera fördelningen av statsbidraget.

torsdag 5 juli 2018

EDEN 2018 - konferensmaterial

Foto: EDEN
EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerade sin årliga konferns, EDEN 2018, i Genova, Italien, 17-20 juni. Konferensen samlade flera hundra lärare, IKT-pedagoger och forskare inom e-lärande och distansutbildning inklusive en hel del deltagare från Sverige. Om du missade konferensen finns det nu en samlingssida, EDEN 2018 Annual conference resources, med föreläsningsinspelningar, konferensens proceedings samt bilder och kommentarer i sociala medier. EDEN 2019 kommer att äga rum i Brugge, Belgien, 16-19 juni.

Ytterligare ett evenemang som EDEN arrangerar i år är EDEN Research Workshop 2018 i Barcelona, 24-26 oktober med titlen, Towards Personalized Guidance and Support for Learning. Denna konferens kan varmt rekommenderas för alla som forskar inom distansutbildning och nätbaseat lärande.

tisdag 3 juli 2018

Svenskarna och internet, valspecialRapporten Svenskarna och internet publiceras årligen av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och ger statistik och analyser av hur vi förhåller oss til digitala medier. Inför valet har de publicerat en särskild upplaga, Svenskarna och internet - Valspecial 2018,  som hjälper dig hantera nyhetsflödet under valrörelsen, såväl i traditionella medier som TV, radio och tidningar som sociala medier och andra digitala plattformar. Årets valrörelse kommer att följas via nätet och därför behöver vi bli bättre på källkritik och en större medvetenhet om hur falska rykten och påhittade nyheter sprids.

- Inför riksdagsvalet 2018 kommer många fler än tidigare att vända sig till internet för politisk information. Vid det förra riksdagsvalet, 2014, tog inte ens hälften av svenskarna del av politisk information på internet. Nu gör en stor majoritet det. Därför tillåter vi oss att påstå att det första riktiga internetvalet är här. Trenden är särskilt tydlig hos förstagångsväljarna, som även värderar webbsidor som en av de viktigaste informationskällorna inför valet. De värderar också sociala medier mycket högre än övriga väljare.

Guiden består av 16 moduler som innehåller råd och tips inom områden som källkritik, demokrati på nätet, näthat, politiska samtal, viktiga informationskällor,  extrema åsikter och röster från väljare.

måndag 2 juli 2018

Två viktiga regeringsbeslut kring distansutbildning

Under min sommarledighet har regeringen kommit med två väldigt positiva besked som påverkar distansutbildning, breddad rekrytering och kompetensförsörjning.

Utveckling av distansutbildning för hela landet

Först kom ett pressmeddelande från Regeringskansliet (Regeringen vill utveckla distansutbildningen – för ett Sverige som håller ihop) med beskedet att Universitets- och högskolerådet (UHR) får uppdraget att planera för en utlysning av totalt 40 miljoner kronor under åren 2019–2020 till projekt som utvecklar distansutbildningen. Många kommuner har problem med kompetensförsörjningen och det finns ett starkt behov av kompetensutveckling på plats via olika distansutbildningsformer för att företagen kan hitta personal med rätt kompetens. Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

- Ett av de vanligaste problemen som företagare på landsbygden brukar lyfta med mig är svårigheterna att få tag på rätt utbildad personal. Den här satsningen på distansutbildning kommer att leda till att fler kan delta i högre utbildning på landsbygden, vilket i sin tur också kommer göra det lättare för landsbygdsföretag att få tag på den kompetens som de behöver. Det är viktigt för jobben och tillväxten i hela landet.

Läs även en bloggpost om uppdraget av UHRs generaldirektör, Karin Röding, Distansutbildningen ska utvecklas – nytt uppdrag till UHR.

Tydligare regler för MOOCs

Sedan kom beskedet att regeringen ger landets universitet och högskolor större möjligheter att erbjuda öppna nätkurser (MOOCs) i enlighet med UKÄs utredning om frågan som presenterades i fjol. Enligt pressmeddelandet från Regeringskansliet, Öppen nätbaserad utbildning för alla – nu blir det lättare att anordna MOOCs, kommer ett särskilt kapitel om öppen nätbaserad utbildning att skrivas in i högskoleförordningen för att förtydliga regelverket kring MOOCs i Sverige. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger:

- Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande forskningsresultat. Med öppen nätbaserad utbildning finns potential att nå nya grupper, till exempel asylsökande. Öppen nätbaserad utbildning innebär därför fantastiska möjligheter för den enskilde, men också för lärosätet som får större synlighet och genomslag för sitt arbete.


fredag 8 juni 2018

Seminarium om misslyckandets dynamik


Vem kommer ihåg plastcyckeln och Googleglasögonen? Innovation leder inte alltid till lyckade produkter men vi kan och bör lära oss av alla mindre lyckade satsningar för att utan de kommer vi inte på de stora genombrotten.

ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) arrangerar ett seminarium onsdag 13 juni, 13.30-15.00Kulturhuset i Stockholm med titeln Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan? Seminariet direktsänds via YouTube och inspelningen kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Cassandra Marshall (Vinnova) berättar varför Vinnova väljer att lyfta fram misslyckande innovationer med hjälp av Museum of FailureKarl Wennberg (Linköpings universitet) sammanfattar forskningsläget kring misslyckanden, både i startups och etablerade företag. Samuel West, grundare av Museum of Failure, berättar om konceptet som visas på en utställning (Miss Lyckat) vid Dunkers Kulturhus under sommaren.

Mer information och anmälan till seminariet (anmälan behövs inte för webbsändningen).

torsdag 7 juni 2018

Smartboards - tips för bättre användning


Många klassrum har interaktiva skrivtavlor eller smartboards men ibland används de mer som traditionella tavlor utan att dra nytta av de mer interaktiva funktionerna. En bloggpost av Steve Wheeler, 6 interactive whiteboard tips, ger tips om hur lärare ska kunna upptäcka fördelarna med smartboards och lära av varandra. Han kallar smartboards för en Askungen-teknik (Cinderella technology) eftersom de lovar mycket men inte får chansen att komma till balen.

Framför allt behöver lärarna tid att experimentera, helst i lärarlag, med tavlornas olika funktioner och det kräver stöd från ledningen i form av kompetensutveckling och tid. Lärarna ska inte använda ny teknik i undervisning innan de känner sig bekväma med den och ser vilka nya möjligheter som den nya tekniken erbjuder.

- I hope you can see that there is still a tremendous potential for interactive whiteboards in the classroom. To bring this Cinderella technology to the ball, teachers need to spend some time and energy preparing it and practising its use, exploring the possibilities and testing out new ideas and pedagogies. Teachers need to ask the 'what if?' questions and test out the possibilities of the technology. Ultimately, the success or failure of any classroom technology is in the hands of the practitioner. If the teacher sees good, appropriate uses and the potential to extend, enrich and enhance learning and engage the student, then they will do all they can to embed the technology, and apply it to make their lessons successful.

tisdag 5 juni 2018

Seminarium om det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet är åter igen ett högaktuellt ämne. Samhället är mitt i en stor omställning och allt fler yrkesverksamma kommer att behöva vidareutbilda sig eller sadla om under de närmaste åren. TCO och Entreprenörskapsforum bjöd in till ett lunchseminarium 4 juni i Stockholm med titeln Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning! Frågorna som diskuterades under seminariet var följande:
 • Hur bemöter vi behovet av kompetensutveckling/livslångt lärande? Vilka förutsättningar krävs för att högskolorna ska kunna utveckla sitt arbete med detta?
 • Teknologisk arbetslöshet vs nya jobb via teknikutveckling? Hur kompetensutvecklar vi oss för en osäker och föränderlig framtid?
 • Vilka är de bästa – eller de praktiskt genomförbara – förslagen för kompetensförsörjning på morgondagens arbetsmarknad?
 • Vad händer om teknikutvecklingen accelererar snabbare än vi förmår utbilda oss?
Medverkande i seminariet var Pontus Braunerhjelm (forskningsledare Entreprenörskapsforum), Sigbritt Karlsson (rektor KTH), Johan Schnürer (rektor Örebro universitet), Marina Åman (2:e vice ordförande Unionen), Lars Hallberg (VD, Omställningsfonden), Andreas Åström (näringspolitisk chef, Almega) under ledning av moderatorn Åsa Odin Ekman (TCO).

Seminariet webbsändes och nu kan du se inspelningen (cirka en timme).

måndag 4 juni 2018

Webbinarium om digital tentamen

Många svenska lärosäten inför digitala tentamen och det nationella projektet Digital tentamen II kartlägger utvecklingen och skapar samverkan mellan de aktiva lärosäten. Projektet ordnar ytterligare ett webbinarium torsdag den 21 juni, kl 14.00 med erfarenheter från pilottester gjorda vid Mälardalens högskola. Talaren är Teresa Weidsten, Enhetschef vid Campus sektionen - Administrativ drift & Lokalservice.

Länk till webbinarierummet (gäller 21 juni)

torsdag 31 maj 2018

Lärarens syn på lärplattformen - ny artikel

Lärare är positivt inställda till sitt lärosätes lärplattform men använder bara en liten del av plattformens möjligheter och saknar tid och support för att fördjupa sina kunskaper. Dessa slutsatser kommer från en undersökning bland cirka 580 lärare vid 7 olika irländska lärosäten som redovisas i en ny artikel i tidskriften Irish Journal of Technology Enhanced LearningExploring lecturer engagement with the VLE: findings from a multi-college staff survey.

Studien visar att merparten av lärarna använder lärplattformen för att lägga ut kursmaterial i form av bildspel, dokument och andra filer samt för att administrera studenternas inlämningsuppgifter. Kommunikationen var därför ganska lärarcentrerad. Mer kommunikativa och kollaborativa funktioner som diskussioner, bloggar, quizzar och peer-bedömning användes mindre ofta.

Slutsatserna kommer knappast som en överraskning för svenska IKT-pedagoger men det vore intressant med en svensk undersökning inom området.

onsdag 30 maj 2018

Presentation av årsrapport: Universitet och högskolor 2018

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) presenterade sin årsrapport vid ett särskilt seminarium, inklusive webbsändning, i Stockholm 30 maj (se inspelningen längre ner).  Årsrapporten innehåller trender, statistik och analys av svensk högre utbildning. Enligt ett pressmeddelande från UKÄFortsatt lågt intresse för bristyrken, finns det bekymmer kring utbildningar i bristyrken. Sverige behöver flera lärare och vårdpersonal och även om det finns utökad kapacitet i dessa utbildningar så ser man ingen ökning i antalet sökande. Inför höstterminen 2017 hade sjuksköterskeutbildningen 11 procent färre behöriga förstahandssökande jämfört med hösten innan.

Fler trender i svensk högskola (enligt pressmeddelandet):
 • Många studenter hoppar av sin utbildning. Av dem som började studera på ett program läsåret 2015/16 hade var fjärde student hoppat av sin utbildning året därpå.
 • Antalet utländska studenter som betalar studieavgifter ökar. Vid vissa lärosäten utgör studieavgifterna närmare tio procent av utbildningsintäkterna.
 • Fler påbörjar forskarutbildning. Mellan 2012 och 2016 har trenden varit nedåtgående, men 2017 ökade antalet nybörjare något.
 • Lärarna och forskarna blir allt mer akademiskt välmeriterade.
 • Andelen kvinnliga professorer har ökat från 18 till 28 procent de senaste tio åren. Mycket tyder på att utvecklingen mot en högre andel kvinnor av professorerna kommer att öka.
 • För första gången på flera år minskar antalet studenter som tar examen.
 • Den tidigare snabba ökningen av forskningsresurser har planat ut. Under 2017 ökade utbildningsresurserna mer än forskningsresurserna för första gången på ett decennium. Svensk högskola är dock fortfarande forskningstung i ett internationellt perspektiv.
Läs rapporten på UKÄ:s webbplats

Norsk guide till kvalitet i nätbaserad utbildning


Förra året publicerade Fleksibel Utdanning Norge (FUN) en guide till kvalitet inom nätbaserad utbildning, Kvalitet i nettundervisning -en veileder. Nu har den engelska versionen av guiden publicerats, A Guide to Quality in Online Teaching and LearningGuiden tar dig genom hela kursutvecklngsprocessen med val av pedagogisk modell, hur man definierar lärandemål, kursstruktur, kursaktiviteter, formativa och summativa bedömningsmetoder samt val av verktyg.

- The guide is in two parts. Part 1 is based on a didactic relation model, and follows the path of the imagined planning and execution of a course. In Part 2, you will find specialisation chapters, further examples of best practice, terms, examples of digital tools, and concrete suggestions for use related to learning outcome. In addition, there is a form for course analysis and planning.

Tanken är att guiden gäller lika bra på alla utbildningsnivåer.

tisdag 29 maj 2018

European Learning & Teaching Forum 2019


Även om 2019 känns fortfarande långt borta är det bra att lägga in viktiga konferenser i almanackan redan nu. En sådan konferens arrangeras av EUA (European University Association), 2019 European Learning & Teaching Forum, i Warszawa, Polen, 14-15 februari 2019. Konferensens tema är Towards successful learning: Common ground and controversies, hur kan vi utveckla aktivt lärande och göra studenter mer delaktiga i sitt eget lärande.

- Through a mix of plenary and parallel sessions, the Forum seeks to explore controversies and find common ground on how to engage and empower students and teachers in developing their learning and teaching. More specifically, drawing on the work of the EUA thematic peer groups in 2018, participants will be invited to reflect on how to facilitate better learning in European universities through institutional promotion of active learning; support for teachers to develop their teaching skills and engage in exchange of experience; promotion of career progression in teaching; and rethinking how learning and teaching is evaluated.

Den främsta målgruppen för konferensen är beslutsfattare, forskare och lärare inom högre utbildning.

Vill du skicka in ett bidrag (senast 12 oktober), se Call for contributions.

fredag 25 maj 2018

Nästa generationens lämiljöer - ny rapport

CC BY Some rights reserved by JISC
En ny rapport från den brittiska samverkansorganisationen JISC, Next generation (digital) learning environments present and future, kartlägger utvecklingen av digitala lärmiljöer och blickar framåt. Under de senaste 2 åren har många lärare och studenter fått bidra till rapporten genom att diskutera och svara på följande frågor:
 • Hur kan lärmiljön hjälpa studenter och lärare?
 • Vilka lärprocesser kan lärmiljön stödja?
 • Vilka metoder och processer saknas i dagens miljöer?
Diskussionerna kring dessa frågor sammanfattas i rapporten under 7 rubriker:
 • Current good practice
 • Large enterprise approaches
 • From institution to individual 
 • Self-starter and individual approaches
 • Analytics and learning environments
 • Emergent models 
 • Disruptive approaches in online UX futures
Senare i rapporten kommer flera goda exempel från brittiska universitet om hur de arbetar med de ovanstående teman samt rekommendationer om vägen framåt.


torsdag 24 maj 2018

Frukostseminarium med webbsändning: Årsrapport om universitet och högskolor

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) släpper sin årsrapport med statistik och analys över läget i svensk högskola den 30 maj. I samband med detta bjuder UKÄ in till ett frukostseminarium på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, onsdag 30 maj, 09.00-10.00, där rapporten presenteras. Seminariet kommer även att webbsändas via denna sida www.uka.se/30maj och inspelningen kommer att vara tillgänglig på samma adress i efterhand. Rapporten ger en samlad bild över vad som har hänt inom högskolan det senaste året och de viktigaste trenderna. Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information och anmälan till frukostseminariet (ingen anmälan krävs för webbsändningen).