tisdag 10 november 2020

Risker med öppna kontorslandskap - ny studie

Photo by Proxyclick Visitor Management System from Pexels

Under de senaste åren har flera börjat ifrågasätta öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) och om de verkligen bidrar till en mer kreativ och stimulerande arbetsmiljö. En ny studie av docent Hanne Berthelsen och professor Tuija Muhonen vid Malmö universitet har undersökt personalens inställningar till öppna kontorslösningar genom enkätstudier och intervjuer, enligt ett pressmeddelande från Malmö universitet, Öppna kontorslandskap riskabelt – både för smittspridning och arbetsmiljö.

Vår studie utmanar föreställningen att ABW är kostnadseffektivt, men också om det verkligen stimulerar kreativitet och sociala relationer.

I intervjuerna framkommer missnöje med ljudnivån och störningsmoment som gjorde det svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Dessutom hade man inga möjligheter att anpassa temperatur, ventilation och belysning. Miljön upplevdes som anonym och oakademisk. Resultatet var att allt fler valde att arbeta hemifrån, även före coronapandemin. Enligt Tuija Muhonen:

Ökat hemarbete i sig gjorde att den psykosociala arbetsmiljön blev sämre. Man förväntar sig att spara pengar och vill ladda det med positiva värderingar som att man vill främja samarbete, kreativitet och interaktivitet. Men det finns egentligen inga belägg för detta i forskningen.

Ytterligare en fråga som togs upp i studien var faran med öppna kontorslandskap under coronapandemin med större risker för smittspridning. 

Lösningen behöver inte betyda att alla återgår till egna kontor men kanske färre personer i samma rum med liknande arbetsrutiner.

Referens

Berthelsen, H., Muhonen, T. and Toivanen, S. (2018), "What happens to the physical and psychosocial work environment when activity-based offices are introduced into academia?", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 20 No. 4, pp. 230-243. https://doi.org/10.1108/JCRE-06-2017-0017

Inga kommentarer: