söndag 22 november 2020

Design för e-lärande - ny bok

CC BY Some rights reserved by Aleksi Huhtanen, Aalto University
Att designa bra nätbaserade kurser kräver nya metoder, nogrann planering och en pedagogisk användning av olika digitala plattformar och verktyg. Finska FITech Network University, ett nätverk av åtta tekniska universitet i landet, har skrivit en bok, The Design Book for Online Learning, som ger en överskådlig bild på kursdesign på nätet. Enligt en artikel på nättidningen Elm, A Finnish design book for web-based learning highlights the benefits of Open Educational Resources, har boken skrivits för att hjälpa lärare som inte har så lång erfarenhet av att undervisa på nätet och boken är särskilt lämpligt idag. Författaren, Akseli Huhtanen, förklarar:

It was clear that we could not help all of the lecturers individually in building an online course. We needed a guidebook which would assist staff to begin teaching online, even if they had no previous experience in it.

Boken har följande kapitel:

  • Varför nätkurser, varför design?
  • Lärandets psykologi
  • Hur skapar man en nätkurs
  • Designverktyg: planering och produktion i praktik
  • Referenser och fördjupning.

Boken har publicerats på nätet med en Creative Commons licens som betyder att den får kopieras och översättas. Just nu finns den också på finska och polska. Kan någon tänka sig uppdraget att skapa en svensk version?

Mer information om boken samt länk till tillhörande Learning design toolkit.

Inga kommentarer: