söndag 13 december 2020

Keramik på distans - visst går det!

Photo by Earl Wilcox on Unsplash

En utmaning för många lärare idag är hur man undervisar i praktiska och konstnärliga ämnen på distans. Här krävs det lite fantasi och kreativitet men behöver inte kräva komplicerad eller dyr utrustning. Anna Nilsson vid Södertörns högskola har skrivit en artikel, Lera i praktiken online. Hur då?, om hur hon undervisar i keramiskt hantverk för fritidspedagogstudenter. Hon beskriver kursens upplägg med en blandning av synkrona undervisningstillfällen och asynchron instudering och diskussion via inspelade filmer, quizzar, diskussioner och egna reflektioner. Studenterna jobbade i mindre grupper under kursen och det uppskattades av alla. Dessutom visar hon hur du kan skapa en enkel egen studio för inspelningar och videomöten.


Inga kommentarer: