lördag 12 december 2020

Relationsarbete i distansundervisning


Photo by Julia M Cameron from Pexels
Relationsarbete är en avgörande faktor i bra distansundervisning. En artikel av Specialpedagogiska skolmyndighetenAtt upprätthålla relationer på distans med barn, elever och vuxenstuderande, ger råd om hur du som lärare kan skapa förutsättningar för god kommunikation i klassen och se till att alla känner sig sedda och en del av gemenskapet. Förutom själva undersviningstillfällen ska det finnas möjligheter till informella diskussioner och sociala aktiviteter och framför allt möjligheter för enskilda möten mellan läraren och elever som behöver extra stöd. Man behöver inte göra detta via videomöten, prova chattsessioner eller forumdiskussioner med text-, ljud- eller videoinlägg.
Lärare har också en viktig uppgift att skapa förutsättningar för klassen att upprätthålla relationerna till varandra. Detta kan göras genom att eleverna involveras i varandras skoluppgifter. Exempelvis genom att läraren delar in eleverna parvis eller i mindre grupper med uppgift att planera, genomföra och/eller utvärdera skoluppgifter under dagen.

Digitala rast-chattar eller andra forum skapade av skolan för socialt utbyte under skoldagen kan vara ytterligare ett sätt att bidra till att alla är inkluderande i en social gemenskap i klassen.

I distansundervisning är det extra viktig att läraren är synlig även utanför reguljära lektioner. Inspelade hälsningsmeddelanden och enskilda frågor som "Hur har du det?" kan betyda mycket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanställt en bra guide till distansundervisning som ger både allmänna råd men också med fokus på elever/studenter med funktionsnedsättning. Nyttiga råd för alla lärare oavsett nivå.

Inga kommentarer: