tisdag 1 december 2020

Stor uppsving för MOOCs under 2020

Photo by Nick Morrison on Unsplash

Storskaliga nätkurser, MOOCs (Massive Open Online Courses), har blivit väldigt populära i år under pandemins restrktioner med en skarp ökning av antalet studenter och kurser. Enligt siffrorna från Class Central, By the numbers: MOOCs in 2020, har ungefär en tredjedel av alla som har någonsin registrerat sig till en MOOC har gjort det under 2020: dvs 60 miljoner nya registreringar i år. Hittills har över 180 miljoner människor registrerat sig på 16 300 kurser vid 950 universitet runt om i världen (exkl Kina vars siffror inte har kunnat fastställas). Under 2020 har 2800 nya kurser och 14 nya program lanserats. Idag finns det 63 program och 1180 certifierade kurser (microcredentials) tillgängliga.

Läs artikeln för flera detaljer.

Inga kommentarer: