onsdag 16 december 2020

Bidrar "flipped classroom" till studenternas lärande? - ny forskningsöversikt

Metoden flipped classroom handlar om att spela in föreläsningsmoment och fokusera klassrumstiden på diskussion, fördjupning och laborationer. Men leder metoden till konkreta resultat när det gäller studenternas lärande? En ny forskningsstudie av Torstein Låg och Rannveig Grøm Sæle, Universitetet i TromsöDoes the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis, har gjort en systematisk literatursök inom området. Det finns en stor mängd studier om metoden inom alla utbildningsområden och inga tydliga slutsatser kan dras. Det finns en del bevis att metoden har en positiv inverkan på studenternas lärande men det finns samtidigt många studier som inte visar tydliga effekter.

När man kombinerar inspelningar och instuderingsfrågor med någon slags test eller quiz ser man tecken på positiva effekter på studenternas lärande.
Nevertheless, educators attempting the flipped classroom teaching model are likely to experience at least a small positive impact on student learning. There is some support for the notion that this positive impact may increase slightly if a test of student preparation is a part of the implementation.
Referens
Låg, T., & Sæle, R. G. (2019). Does the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis. AERA Open. https://doi.org/10.1177/2332858419870489

Här ser du en intervju (på norska) med en av författarna, Torstein Låg.

Inga kommentarer: