torsdag 17 december 2020

Digital spetskompetens - ny rapport

UKÄ och Tillväxtverket har ett uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Satsningen heter Digital spetskompetens och nu har den första rapporten publicerats. Rapporten är en kartläggning över hur olika aktörer ser på digital spetskompetens och hur den kan utvecklas. De ger till slut rekommendationer om hur digital spetskompetens kan främjas.
Rapporten innehåller en diskussion om hur olika aktörer definierar och beskriver digital spetskompetens. Kartläggningen innefattar även identifiering av statistik- och prognosverksamhet. Vi lyfter även fram befintliga insatser samt utbildningsmöjligheter som främjar utbudet av digital spetskompetens. Dessutom kan du läsa vilka rekommendationer kring främjande av digital spetskompetens som andra aktörer presenterat.

Läs rapporten, Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens.

Här ser du en kort film om rapporten och dess slutsatser.

Inga kommentarer: