torsdag 10 december 2020

Tillgänglighet i distansutbildning - debattartikel

Photo by Julia M Cameron from Pexels

Årets digitala omställning ställer nya krav på tillgänglighetsfrågor, bland annat när det gäller textning av undervisningsfilmer. En debattartikel  av Hanna Lundin Jernberg, student vid Umeå universitet, i tidskriften UniversitetslärarenDigital undervisning ställer nya krav på tillgänglighet, varnar att många studenter med funktionsnedsättning riskerar halka efter i sin utbildning på grund av bristen på t ex textning.

Hanna är hörselskadad och har många gånger behövt påminna lärare i klassrummet om att använda mikrofon. Nu med distansundervisning ser hon att lärosäten tolkar det nya webbtillgänglighetsdirektivet på olika sätt. En del undervisningsfilmer textas medan andra inte och hon efterlyser mer tydlighet i regelverket. För henne är textningen nödvändig för att kunna hänga med i kursen. 

Tyvärr måste jag och andra personer med funktionhinder ständigt säga till människor vad de behöver ”se till” att göra, för det glöms bort eller så finns inte kunskapen. Trots den ökade arbetsbelastningen hos de undervisande lärarna får studenterna inte hamna i kläm, och detta enligt lagen.

Inga kommentarer: