onsdag 9 december 2020

Följ en distansstudent - lunchseminarium

Photo by Marcus Aurelius from Pexels

Hur upplever distansstudenter vid Karlstads universitet sin studiegång? Under ett lunchseminarium, Följ en distansstudent, tisdag 15 december (12:30-13:15) berättar Sandra Berginge och Claes Asker om projektet Följ en distansstudent, som under vårterminen 2020 genomfördes på Karlstads universitet. I projektet har man velat kartlägga upplevelser och identifiera behov hos studenter som läser på distans, med målet ett utveckla pedagogik och tekniska pedagogiska hjälpmedel inom distansundervisningen.

Sandra och Claes presenterar resultaten från kartläggningen, samt vilka utvecklingsidéer som genererats för att förbättra distansstudenternas studietid.

Inga kommentarer: