måndag 7 december 2020

Högskolepedagogiska enheter behöver ett breddat uppdrag

Dagens enheter för högskolepedagogik och IKT-pedagogik behöver förstärkas och få ett breddat uppdrag enligt en artikel i tidskriften Inside Higher Ed, Why We Need Centers for Educational Innovation, Evaluation and Research. Artikeln beskriver främst läget i USA men det finns många saker som vi känner igen. Pedagogisk utveckling, i synnerhet i samband med det senaste årets digitala omställning, har aldrig varit viktigare men mycket kompetensutveckling är fortfarande frivillig och incitament för lärarna saknas. Artikeln föreslår ett breddat uppdrag som omfattar följande:

  • Fokus på hur kursdesign kan påverka studenternas lärande och därmed bli mer inkluderande och tillgänglig. Även om det finns andra enheter som tar hand om studentsupport finns det också pedagogiska faktorer bakom genomströmning och studenternas möjligheter att klara sin studier.
  • Skapa och leda en innovationskultur genom testning och utvärdering av innovativa metoder och teknik.
  • Bana vägen för framtidens universitet - infrastruktur, lärmiljöer, strategier och forskning.
Artikeln menar att en ny inställning behövs och att dagens lösningar inte räcker.

Sticking with the status quo won’t cut it in the post-pandemic environment, where institutions will confront deeply disruptive demographic and financial challenges and mounting competition. In a volatile, uncertain environment, colleges and universities need a unit that is acutely attuned to the shifts that are taking place in the workforce and across the higher ed landscape; that can identify opportunities, roadblocks and challenges; drive innovation at scale; and assess program performance rigorously and in a timely manner.

Inga kommentarer: