tisdag 15 december 2020

Svenskarna och internet 2020 - Pandemins effekt på svenskarnas digitala liv

Internetstiftelsens årliga rapport, Svenskarna och internet har extra relevans i år eftersom den speglar utvecklingen under coronakrisen, enligt ett pressmeddelande från InternetstiftelsenSå har våra internetvanor förändrats under coronapandemin. Här kan du läsa bland annat om hur olika gruppers internetvanor utvecklade sig under pandemitiden, t ex äldre, barn och ungdomar, studenter, yrkesverksamma. 

De som arbetat hemifrån vill fortsätta jobba flexibelt efter pandemin, men de som studerat på distans är mer missnöjda med det upplägget. I spåren av social distansering har pensionärerna tagit stora digitala kliv. Och många svenskar har gjort sitt första digitala besök på exempelvis en after work eller ett bröllop. Svenskarna och internet 2020 visar hur digitaliseringen och internetanvändandet har påverkats av den pågående coronapandemin.

Bland all intressant statistik finns följande:
  • Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin
  • Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala – men känslan är tvärtom bland de studerande
  • Under pandemin känner sig allt fler oroade över att få sin integritet kränkt av storföretag på nätet
  • 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier och fler använder sociala medier under pandemin
  • 8 av 10 har haft ett videosamtal under pandemin
  • En fjärdedel av internetanvändarna har deltagit i en distansutbildning under pandemi
  • Knappt 3 av 10 gymnasieelever anser att det egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans

Läs rapporten.

Här ser du en inspelad webbsänding om rapporten (sändningen böjar 08:20, du får spola fram).

Inga kommentarer: