torsdag 3 december 2020

Digitala omställningen gav inga negativa effekter på studenternas betyg - ny studie

Trots den digitala omställningen och pandemin har distansundervisning inte haft en negativ effekt på studenternas betyg, enligt en artikel på Forskning.se, Onlineundervisning påverkade inte studenters betyg. Två forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Felix Schafmeister och Erik Merkus, har studerat en kandidatkurs i internationell ekonomi med 258 studenter som genomfördes genom en blandning av campus och distansundervisning. Föreläsningarna genomfördes via Zoom och spelades in och alla fick tillgång till allt material via nätet. Seminarierna genomfördes med ett mindre antal studenter i klassrummet medan alla andra deltog via Zoom. Varje student fick möjlighet att delta på campus vid två av fem seminarietillfällen.

Testresultaterna visade inga tecken på att studenternas resultat påverkades negativt av omställningen. Enligt Erik Merkus:

Vi tror att den viktigaste lärdomen från vår studie är att onlineutbildning under rätt omständigheter och med ett motiverat team av lärare har potential att uppnå liknande läranderesultat som traditionella undervisningsmetoder, även om det behövs ytterligare forskning om exakt vilka inslag som är viktigast för att få hybridundervisning att fungera.

Läs studien, The Role of In-Person Tutorials in Higher Education.

Inga kommentarer: