torsdag 5 december 2019

NU2020 - konferens om hållbart lärande

Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning NU2020, äger rum 7-9 oktober 2020 vid Campus Flemingsberg i Stockholm. NU-konferensen äger rum vartannat år och denna är den sjunde i ordning.

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Konferensen har tre huvudtalare: Maureen Linker, Professor of Philosophy (University of Michigan-Dearborn, USA), Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) samt Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet.

Call for papers är redan ute och bidragen ska skickas in senast 1 mars.

Konferensen arrangeras av följande lärosåten i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF): Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Södertörns högskola och KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Inga kommentarer: