torsdag 7 september 2017

"Molntjänster är inte neutrala" - ny avhandling


Molntjänster, där tjänsten är webbaserad i stället för att ligga på din dators hårddisk, används av allt fler organisationer inom utbildning. Tjänster som Google Suite for Education, Dropbox och iCloud används flitigt och ses av många som en självklarhet. Men en ny avhandling, Cloudy talks: Exploring accounts about cloud computing, av Maria Lindh (Högskolan i Borås) ifrågasätter molntjänsternas image som neutrala lagringsplatser. Det finns också starka kommersiella intressen.

Problemet är att molntjänsterna tillhör stora företag som tjänar pengar på reklamintäkter och att användarnas data samlas och analyseras. Molntjänster ger skolor och lärare tillgång till verktyg och lagringsmöjligheter som inte skulle vara möjliga på lokal nivå och prislappen är oftast gratis. Samtidigt varnar Maria i en intervju med Biblioteksbladet att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.

- Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?

Inga kommentarer: