torsdag 28 februari 2019

Nordisk konferens om vuxnas lärande


Det livslånga lärandet står i fokus för många debatter inom utbildning idag och frågan är hur vi kan se till att alla får möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter mitt i karriären och familjelivet. Detta ska diskuteras i en nordisk konferens i Köpenhamn 13-15 maj, 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning. Konferensen arrangeras av Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) vid Aarhus universitet i Köpenhamn.

This conference focuses on how we as adult education researchers and practitioners enter into a dialogue with the future that we want our work to inform and shape. How can we build on the strong traditions of adult education and contribute to sustainable solutions to the current and future dilemmas facing society, organisation and individuals.

Huvudtalarna vid konferensen är:
Bjarne Wahlgren (Aarhus universitet): Assessment and transformation of competence
Jeppe Læssøe (Aarhus universitet): The concept of sustainability; dilemmas and educational approaches.
Silvia Gherardi (Trento universitet, Italien): A post humanist approach to practices of sustainable development.


Inga kommentarer: