onsdag 3 februari 2021

Hemarbete positivt för extroverta

Photo by Elle Hughes from Pexels

Utåtriktade medarbetare trivs bra med att jobba hemifrån medan mer inåtriktade personer har haft problem enligt en nyhetsartikel från Lunds universitet, Extroverta trivs bättre med hemarbete än introverta. En grupp forskare har genomfört en undersökning av cirka 500 personer där de fick svara på frågor om sina erfarenheter av hemarbete under det senaste året och resultaten finns i en rapport, Hemarbete – flexibelt arbete är det nya normala.

Extroverta personer har klarat sig bättre eftersom de håller kontakt med sina kollegor och försöker hela tiden att vara social och samarbetsvillig. De ser pandemikrisen som en utmaning.

Det handlar om att extroverta hämtar energi och lust från utmaningar och känslan av att ”det här ska vi lösa tillsammans”. Dessutom blir de mindre isolerade eftersom de håller igång fler relationer utanför arbetsplatsen. På grund av covid-19 finns det extra anledningar både till att ringa en vän och leta lösningar tillsammans på jobbet, två saker som extroverta går igång på. Petri Kajonius menar att extroverta troligtvis är till och med mer motiverade under pandemin än vanligtvis. Men för introverta är det tvärtom.

Rapporten menar att chefer bör vara extra uppmärksamma på sina tysta medarbetare. De kan behöva mer uppmuntran och beröm än normalt.

Enligt rapporten finns det cirka en miljon svanskar som vill gärna fortsätta arbeta hemifrån, åtminstone en del av sin arbetstid och organisationer bör kunna erbjuda mer flexibla arbetsformer.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: