torsdag 5 februari 2009

Rapport om hur vi hanterar lärobjekt

En ny rapport, Lärobjekt - Kännedom och spridning vid landets lärosäten, har nyligen kommit ut. Konsultföretaget Learning Objects AB har genomfört denna undersökning för att se hur svenska lärosäten använder och hanterar lärobjekt. De har upptäckt att begreppet lärobjekt är mer känd än vid första undersökningen 2006. Det är oftast den enskilda läraren som producerar lärobjekt och de lagras oftast på lärarens egen dator och det finns sällan något system för indexering och katalogisering. Bara i undantagsfall har biblioteket tagit ansvar för hantering och tillgängligörande av lärobjekt.

Inga kommentarer: