tisdag 17 februari 2009

Undersökning om blended learning på campus

En av våra lärare i engelska här på Högskolan i Kalmar, Satish Patel, tillämpar begreppet blended learning på sina campuskurser där en stor del av kursen sker på nätet, kombinerat med seminarier på campus. Han har gjort en undersökning om hur studenterna på en A-kurs i engelska upplever den otraditionella uppläggningen utan salsföreläsningar och med mycket interaktivitet på nätet. Totalt 38 studenter svarade på enkäten. Bland annat visar undersökningen att studenterna föredrar kursens nuvarande struktur framför en mer traditionell föreläsningskurs. Titta gärna på sammanställningen av enkätsvaren.

Inga kommentarer: