fredag 3 juli 2015

Ny bok om validering av informellt lärande

Ett starkt växande område inom utbildning idag är hur man kan erkänna lärande som sker via öppna kurser och på jobbet. Många har avancerade färdigheter som de har utvecklat i sitt arbete eller i fritiden men får inget erkännande och därmed går miste om möjligheter till karriärutveckling. Samhället vinner på att bli bättre på att validera dessa färdigheter och omvandla dem till erkända examensbevis och intyg.

UNESCO Institute for Lifelong Learning har just publicerat en öppen bok om validering av informellt och icke-formellt lärande, Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters.

- Madhu Singh’s book highlights the importance of re-engineering education for change by recognizing all types of learning. This is crucial as a great deal of individuals’ and groups’ most important learning takes place in non-formal and informal contexts – through the workplace, civil society, the mass media, cultural settings, family and friends.

Boken är en open access publikation och kan laddas ner gratis som pdf-fil. Vill du ha en inbunden tryckt version kan du förstås köpa den.

Inga kommentarer: