onsdag 8 juli 2015

Rapport om högre utbildning och livslångt lärande

Alexandria Learning Centre by Debarshi Ray, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Debarshi Ray

Vad har universitet och högskolor för roll i det livslånga lärandet, d.v.s. fortbildning av yrkesverksamma, stöd till äldre som vill lära sig mer inom ett område och att öka intresset för utbildning i samhället i stort? Antalet studenter över 25 år ökar starkt i alla länder, i synnerhet på distans, men få lärosäten ägnar mycket uppmärksamhet åt fenomenet.

En ny rapport från UNESCOs Institute for Lifelong Learning (UIL), The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning, ger en överblick över hur dessa frågor behandlas i olika länder. Enligt UNESCO behöver lärosäten bredda sin tolkning av den tredje uppgiften:

- Broader access to higher education should not be confined to the continuing professional development required by a fast-changing labour market. It must also respond to a growing demand for the personal development and cultural enrichment opportunities that higher education offers. Nor is the role of Higher Education Institutions in promoting lifelong learning limited to what they offer students; they also make a vital contribution through initial and continuous training of teachers, research into lifelong learning, and the provision of community learning opportunities. 

Rapporten ger en bra teoretisk överblick på området samt goda exempel från bland annat Danmark, Sydafrika, Japan, Kina och Australien. Bland frågorna som diskuteras är hur olika länder tolkar begreppet livslångt lärande på helt olika sätt, problem kring validering av reell kompetens, olika sorters partnerskap mellan lärosäten och andra organisationer och olika syften bakom lärosätens satsningar.

Inga kommentarer: