onsdag 5 augusti 2015

Digital kompetens inom EU

EU-kommissionens initiativ Digital Agenda for Europe ingår i  det övergripande strategiet Europe 2020 och fokuserar på hur EU ska möta digitaliseringens utmaningar och håller sig i den tekniska framkanten.

The Digital Agenda's main objective is to develop a digital single market in order to generate smart, sustainable and inclusive growth in Europe

Nu har de bland annat publicerat Digital Agenda Scoreboard som ger statistik och prognoser kring digitalisering inom EU, land för land. Här kan du bland annat se en jämförelse mellan alla medlemsländer, Digital Economy and Society Index (DESI), som visar utvecklingen inom fem dimensioner: infrastruktur, digital kompetens, internetanvändning, integrering av digital teknik, och digitalisering av offentliga tjänster.

De länder som leder utvecklingen är Danmark, Sverige, Finland och Nederländerna och våra grannar i Estland visar den snabbaste utvecklingen. Alla länder visar framsteg men utvecklingen är väldigt ojämn, i synnerhet när det gäller digitala tjänster i den offentliga sektorn.

Inga kommentarer: