måndag 24 augusti 2015

Wings university - gratis högskolestudier för flyktingar


De flesta flyktingarna i Europa saknar möjlighet att studera så länge de saknar uppehållstillstånd, inkomst och fast boende men en ny icke-vinstdrivande organisation i Tyskland, Wings University, erbjuder en möjlig lösning för många. De erbjuder gratis högskolestudier via öppna nätkurser som kommer att ge högskolepoäng antingen från Wings University själv (när de får ackreditering) eller från deras partneruniversitet. Studenter kan söka till kurserna även om de saknar sin dokumentation (man skickar in examensbevis och intyg när man har lyckats hitta dem) och utbildningarna är helt kostnadsfria. Man behöver dock tillgång till dator och internet men materialet kan oftast laddas ner så att man inte behöver vara uppkopplad hela tiden.

Wings University recognizes that each student is an individual whose limits should be defined by no one, and whose path in life can only be found by the student himself. Based on that we offer a wide array of freely eligible online-courses, taught by world-leading experts in their field, and flexible accredited degree systems. Through partnering with renowned international universities and working on real world projects in small multicultural teams, we foster a collaborative and creative environment that emphasizes the social, emotional and intellectual development of each student.

För att komma in på ett program ska man först klara av en introduktionskurs med någon sorts examinationsuppgift. Wings använder bland annat befintliga öppna kurser som MOOCs från andra universitet men planerar förstås att utöka det egna utbudet. De söker högskolestatus i Tyskland men har redan partneruniversitet som ger stöd till initiativet. Så länge har de 7500 flyktingar som har anmält sig och räknar med många flera. När det är dags för examination kan studenterna tentera vid valfritt lärosäte i Tyskland och de planerar egna filialkontor i flera städer, i början Berlin och Istanbul, för att skapa fysiska mötesplatser.

Läs mer i en artikel på EU-sajten EPALE: Studying with a history as a refugee – The Wings University.

Inga kommentarer: