måndag 31 augusti 2015

Höstkonferenser

Internetdagarna 2014 by Stiftelsen, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by Stiftelsen on Flickr

Tre viktiga konferenser som kommer under hösten:

EdTech Sweden, Stockholm, 12-13 november, sätter fokus på hur svensk utbildning hanterar samhällets digitalisering. Arrangörerna vill locka beslutsfattare inom utbildning och näringslivet samt politiker för att diskutera hur svensk utbildning bäst ska utnyttja de stora möjligheterna som digitala medier erbjuder. Konferensens talare är ledare inom näringsliv och utbildning såväl svenska som utländska.

- Konferensen är en mötesplats för beslutsfattare i vuxenutbildning, högre utbildning, corporate education och näringsliv och politik. Vi bygger ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning. Konferensen har ett uttalat mål om "att göra" och inte bara prata, därför lägger vi upp dagarna med en hög grad av interaktivitet.

Se programmet.

Next Generation Learning, Högskolan i Dalarna, Falun 18-19 november. Konferensen fokuserar på hur digitalisering påverkar utbildning och lärande och årets tema är formellt och informellt lärande med stöd av teknik.

- Next Generation Learning inbegriper en vision på lärande baserat på kollaboration och dialog med hjälp av innovation anpassat till varje individ, oavsett inlärningsstil, livssituation och anledning till studier. NGL åsyftar utvecklingen av pedagogik med stöd och hjälp av teknik och hur vi kan nyttja dagens och morgondagens teknik för att ta itu med och lösa pedagogiska utmaningar.

Årets huvudtalare är Charlotte Brogren (Generaldirektör, VINNOVA), Staffan Selander (professor, Stockholm universitet) och Torkel Klingberg (professor, Karolinska Institutet).

Internetdagarna äger rum  i Stockholm 23-24 november och är Sveriges största mötesplats för alla som jobbar med internet. Här finns det många intressanta talare, diskussioner, workshops och mässa. Bland teman i år är integritet och säkerhet, kodning för barn, molnet, fler kvinnor inom IT, den digitala människan, framtidens skola samt internet och staden. För att locka så många som möjligt kostar hela konferensen endast 2000 kr (1000 kr för en dag).

Huvudtalarna på konferensen är:
Hilary Mason, Fast Forward Labs, ett företag som forskar på smarta apparater,
Dan Sinker, föreståndare för Knight-Mozilla OpenNews som syftar till att sprida webbteknik och webbutveckling inom journalistiken.
Evgenij Morozov, forskare och skribent med fokus på teknikens politiska och sociala effekter.

Se programmet.

Inga kommentarer: