söndag 30 augusti 2015

En dator per elev - inte utan ny pedagogik


Att bara utrusta elever med datorer eller plattor utan att samtidigt satsa på lärarnas fortbildning är bara slöseri med pengar enligt en artikel på sajten Forskning.se, En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik. Under det senaste året har det kommit två viktiga avhandlingar inom området som efterlyser större pedagogisk fokus hellre än bara teknikinköp: Håkan Fleischers avhandling, En elev - en dator samt Martin Tallvids avhandling, 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

Håkan Fleischers avhandling varnar för att för stor teknikfokus kan ge negativa konsekvenser om undervisningen fortsätter som förr. När elever ska själva söka information behöver de mycket stöd i källkritik och informationssökning annars blir det fel. Lärarna behöver kompetensutveckling för att kunna guida rätt i den digitala världen:

- Det är allvarligt eftersom jag menar att varje satsad krona på datorer måste innebära en motsvarande öronmärkning för kompetensutveckling och stöd till lärarna.

Martin Tallvid följde en tidig 1-till-1 satsning och såg hur tekniska problem avskräckte en del lärare. Många lärare var inte förberedda för de utmaningar som kom med digitalisering och en del valde att avstå helt. Idag är det inte längre en fråga om datorer ska användas i skolan, snarare en fråga om att utveckla vår pedagogik för att kunna ge eleverna en bra grund i det digitala. De behöver lära sig hur nätet kan användas för lärande och samarbete.

- Men så här i efterhand kan jag se en viss naivitet i hur lätt det har varit att införa tekniken. Många kommuner har trott att det räcker med att dela ut datorer. Teknikentusiaster och stora företag har tryckt på och sagt att det inte är några problem. Men min forskning visar att det är svårt för lärarna både pedagogiskt och tekniskt.

Inga kommentarer: