torsdag 6 augusti 2015

Wikipedia satsar på jämlikhet

Svenska Wikipedia skrivs mest av män och nu satsar Wikimedia Sverige på att locka flera kvinnor att skriva och redigera innehållet enligt en artikel i DN, Wikipedia ska bli mer jämställt. De har sedan några år tillbaka arrangerat skrivstugor, oftast inom särskilda ämnesområden, där deltagarna får träna på att skriva artiklar för Wikipedia. Nu satsar de ännu mer på skrivstugor för kvinnor med målet att rätta till snedfördelningen som råder just nu. Vill du ordna en egen skrivstuga finns det goda råd att följa, se artikeln Wikipedia: Skrivstuga.

Det råder en manlig dominans på Wikipedia internationellt och du kan läsa mer i en Wikipediaartikel på engelska Gender bias on Wikipedia.

Inga kommentarer: